Leefbare omgeving tijdens bouw

doorkijkje bouwplaats pelikaanstraat

Geluidsoverlast, zwerfvuil, stof en stank zijn allemaal onderdelen van leefbaarheid. Een verzorgd werkterrein waar rekening wordt gehouden met de omgeving (waar mogelijk), levert minder ergernis op.

De reguliere werktijden zijn maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Wilt u als aannemer buiten reguliere werktijden werkzaamheden uitvoeren?
Wanneer kan dit en wat zijn de voorwaarden.

Handhaafinstructie bouwoverlast

Geluidoverlast wordt voornamelijk veroorzaakt door uitvoering van bouwwerkzaamheden die voor het bouwproces noodzakelijk zijn. Door deze instructie toe te passen wordt bepaald wanneer er sprake is van ernstige geluidhinder en hoe de gemeente handhaaft. Ook leest u hier hoe de gemeente omgaat met vrijstellingen en ontheffingen van wet- en regelgeving.

Geluidoverlast

 • Zorg tijdig voor goede stroomvoorziening, geen aggregaten.
 • Zet na werktijd zoveel mogelijk machines uit, zoals pompen en aggregaten, of isoleer deze.
 • Voorzie materieel van de nieuwste geluidsarme technieken.
 • Gebruik de nieuwste bouwmethodes.

Stof- en vuilhinder

 • Maak de installatie bij uitrijden schoon.
 • Houd toezicht op het afsluiten van laadbakken.
 • Zuig het stof bij de bron af.
 • Houd het stof nat, gebruik een watergordijn.
 • Plaats stofschermen als verneveling met water niet voldoende helpt.
 • Voorkom zwerfvuil.
 • Scherm af met dichte schotten en zeilen.
 • Als er zaagwerk wordt uitgevoerd waarbij stof vrijkomt (bijvoorbeeld bij zagen van beton) moet dit altijd nat gebeuren. Het lekwater mag geen vlekken in de openbare ruimte veroorzaken.

Overlast verlichting

 • Verlichting op en om de bouwplaats mag geen hinder opleveren voor de omgeving.
 • Maak een verlichtingsplan.
 • Gebruik bijvoorbeeld wit in plaats van geel licht.
 • Verlicht het werkterrein ’s avonds door middel van bewegingsmelders.
 • Gebruik de voorwaarden voor openbare ruimten (Richtlijn voor Openbare Verlichting (ROVL).

Bouwplaats

 • Betrek de omgeving bij het bouwwerk. Geef bijvoorbeeld rondleidingen en creëer kijkmogelijkheden.
 • Richt het werkterrein net en ordelijk in.
 • Plaats valschermen tegen vallend materiaal.
 • Het werkterrein wordt afgeschermd door middel van bouwhekken, schrikhekken en/of baakschilden.
 • Bouwverkeer dat een werkterrein verlaat moet schoon zijn, zodat de openbare ruimte niet onnodig vervuild wordt.
 • Voorkom dat het gebied buiten het bouwterrein als buffer, werk- of opslagterrein wordt gebruikt.
 • Houdt het werkterrein en de directie omgeving wekelijks schoon op bijvoorbeeld beeldkwaliteit A+ (publicatie 288 CROW).
 • Voer alle werkzaamheden binnen de bouwplaats uit en veroorzaak geen overlast buiten de bouwplaats (vonken, vallend puin en dergelijke altijd binnen de bouwplaats).
 • Verwijder elke vrijdag al het aanwezige puin.

Ophaal (huis)afval

 • De afvalinzameling moet te allen tijde door kunnen gaan. Mocht dit door de werkzaamheden niet mogelijk zijn, dan moet de aannemer zorgdragen voor tijdelijke inzamelplaatsen, hij moet dit afstemmen met de inzameldienst.

Bescherming bomen

 • Neem maatregelen om bomen te beschermen die in het werkgebied staan.
 • Bescherm een boom die zich binnen, of op zeer korte afstand van, de bouwplaats bevindt door vaste bouwhekken op een afstand van minimaal 1 meter buiten de kroonprojectie. Gebruik eventueel ook stutten.
 • Het is niet toegestaan door middel van bijvoorbeeld spijkers, schroeven, stroppen, klemmen zaken aan bomen te bevestigen. Zie maatregelen boombescherming tijdens bouwen (pdf, 2 MB).

Calamiteiten

De ontwikkelaar moet 2 personen opgeven die 24/7 bereikbaar zijn voor calamiteiten op het gebied van BLVC; De ontwikkelaar moet binnen 2 uur na melding van een noodgeval ter plaatse zijn om gebreken te verhelpen.

Draagvlak creëren

Als alle maatregelen om bouwoverlast te voorkomen of te beperken niet het gewenst effect hebben gehad, dan kunt u ook proberen om compenserende maatregelen in te zetten. Compensaties of ludieke acties worden door bewoners erg gewaardeerd.

Maak kennis met de omgeving en zorg bij compensatiemogelijkheden altijd voor maatwerk.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • woningverbetering
 • schoonmaakbeurt woning
 • gevelreiniging
 • hotelovernachting of vakantie
 • dinerbon
 • buurtverbeteringen aanbrengen

Bomen beschermen op bouwplaats

Tijdens de bouw kan schade aan bomen ontstaan. Daarom is het beschermen van bomen belangrijk. Wanneer moet u een boom beschermen? Wat zijn de gevolgen als u dat niet doet?
Lees meer over bomen beschermen tijdens bouw

Hulp en contact Bouwen en verbouwen