Toolbox bouwhinder Leefbare omgeving

doorkijkje bouwplaats pelikaanstraat

Geluidsoverlast, zwerfvuil, stof en stank zijn allemaal onderdelen van leefbaarheid. Een verzorgd werkterrein waar rekening wordt gehouden met de omgeving (waar mogelijk), levert minder ergernis op.

De reguliere werktijden zijn maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Wilt u als aannemer buiten reguliere werktijden werkzaamheden uitvoeren?
Wanneer kan dit en wat zijn de voorwaarden.

Handhaafinstructie bouwoverlast

Geluidoverlast wordt voornamelijk veroorzaakt door uitvoering van bouwwerkzaamheden die voor het bouwproces noodzakelijk zijn. Door deze instructie toe te passen wordt bepaald wanneer er sprake is van ernstige geluidhinder en hoe de gemeente handhaaft. Ook leest u hier hoe de gemeente omgaat met vrijstellingen en ontheffingen van wet- en regelgeving.

Handhaafinstructie bouwoverlast (pdf, 215 kB)

Maatregelen om bouwhinder te beperken

 

Calamiteiten

De ontwikkelaar moet twee personen opgeven die 24/7 bereikbaar zijn voor calamiteiten op het gebied van BLVC; De ontwikkelaar moet binnen 2 uur na melding van een noodgeval ter plaatse zijn om gebreken te verhelpen.

Draagvlak creëren

Als alle maatregelen om bouwoverlast te voorkomen of te beperken niet het gewenst effect hebben gehad, dan kunt u ook proberen om compenserende maatregelen in te zetten. Compensaties of ludieke acties worden door bewoners erg gewaardeerd.

Voorbeelden van compensatiemogelijkheden

Hulp en contact

Bezoekadres
Stadsplateau 1

Postadres
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Telefoon
14 030

E-mail
reactieformulier