Boombescherming op de bouwplaats

We zien dat vooral tijdens de bouw en verbouw veel schade aan bomen ontstaat. Oorzaken zijn bijvoorbeeld opslag van materialen of het gebruik van machines. Daarom is boombescherming op de bouwplaats een belangrijk aandachtspunt. Lees meer over hoe u hier goed mee kan omgaan.

Wanneer moet u een boom beschermen?

  • Bij werkzaamheden in de buurt van de boom. Zoals graven, ophogen of andere bodembewerkingen.
  • Bij opslag, parkeren en transport in de buurt van een boom. Dit heet een boom-kritische zone. Dat is een boomkroon plus 1,5 meter. De boomkroon is de oppervlakte van een boom tot en met de buitenste bladeren van een boom. Als u hierin werkt, moet het plan goedgekeurd zijn. Goedkeuring kunt u krijgen bij een vergunningaanvraag voor uw project. Werkt u aan een plan voor vergunningsvrije werkzaamheden? Dan moet u goedkeuring krijgen van een boomtechnisch adviseur van de gemeente.

Hoe beschermt u een boom?

  • Binnen de boomkroon plus 1,5 meter mogen geen werkzaamheden of opslag zijn zonder onze toestemming.
  • Zijn er werkzaamheden in de buurt van een boom? Dan moet u een fysieke, niet verplaatsbare afscherming neerzetten. Deze is minimaal 2 meter hoog. U plaatst deze op 1,5 meter buiten de kroon van de boom.
  • Op de afscherming moet u de bomenposter plaatsen. Het is verplicht om deze duidelijk in het zicht op te hangen op de bouwplaats. De poster vraagt u gratis op via boombescherming@utrecht.nl.

Gevolgen van het niet beschermen van een boom

Zien wij schade of krijgen we een melding daarover? Dan gaan 2 boa’s dit beoordelen. Zij maken dan een proces-verbaal op van wat ze zien.

Bij lichte beschadiging

We laten een taxatie maken door een extern bureau. Dit gebeurt op basis van de NVTB (Nederlandse Vereniging Taxateurs Bomen) richtlijnen. In de taxatie staat hoeveel geld u moet vergoeden. U betaalt ook de kosten voor het maken van het taxatierapport.

Bij een zware beschadiging

Een kap kan noodzakelijk zijn. Ook in dit geval laten we een taxatie van de schade maken. We moeten dan een nieuwe boom planten. Dit is altijd inclusief nazorg van een soortgelijke boom met eenzelfde omvang. We kunnen dikke bomen niet altijd vervangen door een boom van gelijke grootte. Dan kijken we per situatie wat we doen.

Hebt u tijdens de bouw per ongeluk een boom beschadigd? Meld dit via boombescherming@utrecht.nl. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Hulp en contact Boombescherming bouwplaats

Telefoon

14 030

E-mail

boombescherming@utrecht.nl