Bedrijventerreinen

Bent u op zoek naar vestigingsruimte op een van de Utrechtse bedrijventerreinen? Het aanbod is breed: u kunt bedrijfsruimte kopen of huren. Op sommige locaties kunt u ook een kavel kopen.

Hebt u hulp of advies nodig bij vestigen in Utrecht?

Utrecht City in Business (UCiB) kan u helpen bij vestigen of verplaatsen in Utrecht. UCiB is onderdeel van gemeente Utrecht. U kunt hier terecht voor advies, begeleiding en hulp bij het zoeken naar een geschikte locatie voor uw kantoor of bedrijfsruimte. UCiB ondersteunt ook bij eventuele knelpunten.

Beschikbare kavels op bedrijventerreinen

Op de kaarten in de pdf's hieronder staan welke kavels beschikbaar zijn op de bedrijventerreinen.

 • Groene kavels: beschikbaar.
 • Blauwe kavels: we zijn in gesprek met een partij.
 • Oranje kavels: we hebben we een overeenkomst afgesloten met een partij. Is het ontwerp klaar en de omgevingsvergunning verleend? Dan leveren we de kavel in erfpacht aan die partij.
 • Grijze kavels: verkocht en op gebouwd.

Nieuwerijn is onderdeel van Papendorp. Deze locatie combineert kantoor- en bedrijfsruimte. Denk aan een laboratorium, studio, data- en archiefopslag. Op Nieuwerijn vindt u IT-bedrijven en andere zakelijke dienstverleners. Het is een aantrekkelijke en goed bereikbaar bedrijventerrein dankzij de centrale ligging dichtbij knooppunt Oudenrijn. Papendorp/Nieuwerijn heeft een prettige, parkachtige inrichting. De n-kavels zijn in Nieuwerijn, de t-kavels in de Taats.

Bekijk de beschikbare kavels in Papendorp/Nieuwerijn (pdf, 412 kB)

Kavels Papendorp
Nummer Oppervlakte Ligt aan Functie Status
n1 3.828 m2 Blaeulaan 100% kantoor Beschikbaar
n10b 1.931 m2 Orteliuslaan parkeerplaats Intentie/uitgifte
n15a 4.130 m2 Ptolemaeuslaan 100% kantoor Beschikbaar
n25 28.070 m2 Van Deventerlaan maximaal 70% kantoor/ 30% bedrijvigheid Beschikbaar
n28 26.426 m2 Marinus van Tyruslaan maximaal 70% kantoor/ 30% bedrijvigheid Beschikbaar
t1b/t1c 9.341 m2 Mercatorlaan kantoren/woningen Beschikbaar
t3 6.075 m2 Mercatorlaan 100% kantoor Beschikbaar
t7 2.236 m2 Mercatorlaan hotel/kantoor/detailhandel Intentie/uitgifte
t8 1.680 m2 Orteliuslaan hotel/kantoor/detailhandel Beschikbaar
t10 3.082 m2 Mercatorlaan 100% kantoor Beschikbaar
t12 3.084 m2 Mercatorlaan 100% kantoor Beschikbaar
t13 1.704 m2 Orteliuslaan woningen/plintfuncties Beschikbaar

t14

3.084 m2 Mercatorlaan woningen/plintfuncties Beschikbaar
t15 4.099 m2 Orteliuslaan woningen/plintfuncties Beschikbaar
t16 2.467 m2 Mercatorlaan woningen/plintfuncties Beschikbaar
t17 4.545 m2 Orteliuslaan woningen/plintfuncties Beschikbaar
t18 4.348 m2 Mercatorlaan woningen/plintfuncties Beschikbaar
t21/t23/t25/t28 17.355 m2 Taatsendijk t21/t23/t25 mobiliteitshub, t28 kantoor Beschikbaar
t22 3.096 m2 Mercatorlaan woningen/plintfuncties Beschikbaar
t24 2.505 m2 Mercatorlaan woningen/plintfuncties Beschikbaar
t26 7.093 m2 Taatsendijk woningen/plintfuncties Beschikbaar
t30 992 m2 Taatsendijk 100% kantoor Beschikbaar
t31 16.001 m2 Taatsendijk woningen Beschikbaar
t32 1.403 m2 Taatsendijk kleinschalige bedrijvigheid (maximale milieucategorie 3.1) Beschikbaar
t33 14.025 m2 Groenewoudsedijk woningen Beschikbaar
t34 1.283 m2 Taatsendijk kleinschalige bedrijvigheid (maximale milieucategorie 3.1) Beschikbaar

Het bestemmingsplan kunt u bekijken via de regels op de kaart van het omgevingsloket. U kunt op 2 manieren zoeken:

 • Zoek bij 'locatie zoeken' op ‘Papendorp’
 • Zoek bij 'document zoeken' op ‘NL.IMRO.0344.BPPAPENDORP-0601’

 

De Wetering-Zuid ligt aan de A2 en dicht bij Leidsche Rijn Centrum. The Wall, het St. Antonius Ziekenhuis en NS-station Utrecht Leidsche Rijn zijn in de buurt. Op deze locaties vindt u medisch gerelateerde bedrijven, zakelijke dienstverleners en ICT-bedrijven. De Wetering-Zuid is goed bereikbaar vanaf de A2.

Bekijk de beschikbare kavels in De Wetering-Zuid (pdf, 540 kB)

Kavels De Wetering-Zuid
Nummer Oppervlakte Ligt aan Status
G10 11.459 m2 Soestwetering/Proostwetering/Rijpwetering Lopende onderhandeling
G11 3.141 m2 Hertogswetering/Rijpwetering Lopende onderhandeling
G13a 8.616 m2 Soestwetering/Hertogswetering Lopende onderhandeling
G13b 1.788 m2 Soestwetering/Hertogswetering Lopende onderhandeling
G13c 3.411 m2 Soestwetering/Hertogswetering Lopende onderhandeling
G13a, b en c mandelig (gemeenschappelijk bezit) 2.209 m2 Soestwetering/Hertogswetering Lopende onderhandeling
G15 5.484 m2 Soestwetering/Woudwetering Intentie/Uitgifte
G18a 6.618 m2 Soestwetering Intentie/Uitgifte
G18b 1.183 m2 Middenwetering Intentie/Uitgifte
G18c 2.760 m2 Middenwetering Intentie/Uitgifte
G20a 1.068 m2 Middenwetering Intentie/Uitgifte
G20b 5.844 m2 Middenwetering Intentie/Uitgifte
H1a en b 5.661 m2 Proostwetering Intentie/Uitgifte

K2a

10.787 m2 Soestwetering Beschikbaar
K2b 8.526 m2 Soestwetering Lopende onderhandeling
K2c 2.407 m2 Soestwetering Intentie/uitgifte
M1a 4.283 m2 Hertogswetering/Woudwetering Intentie/Uitgifte
M1b 3.945 m2 Soestwetering/Woudwetering Lopende onderhandeling
M1c 5.008 m2 Soestwetering/Hertogswetering Intentie/Uitgifte
N 5.581 m2 Soestwetering Intentie/Uitgifte
O 3.597 m2 Soestwetering Intentie/Uitgifte

Bekijk het Stedenbouwkundig plan De Wetering-Zuid (pdf, 14,3 MB)

Kenmerkend voor Oudenrijn zijn de verschillende bedrijven uit de handel, transport en industrie. Het bedrijventerrein heeft dankzij de aansluiting op de A2 en de A12 een goede (auto)bereikbaarheid. Wij geven de grond uit in erfpacht. De erfpachtcanon koopt u eeuwigdurend af (vergelijkbaar met de koopsom van de grond bij volledig eigendom). Voor een goede invulling van het bedrijventerrein is een 'beeldkwaliteitsplan' opgesteld met stedenbouwkundige richtlijnen voor nieuwbouw.

Kavels Oudenrijn
Nummer Oppervlakte Status
16 (noord) 4.175 m2 Lopende onderhandeling. Leidt deze onderhandeling niet tot uitgifte in erfpacht? Dan wordt deze kavel niet meer opnieuw aangeboden.

Bekijk de beschikbare kavels in Oudenrijn (pdf, 453 kB)

Het bestemmingsplan kunt u bekijken via de regels op de kaart van het omgevingsloket. Zoek bij 'document zoeken' op:

 • ‘NL.IMRO.0344.BPBEDOUDDEMEERN-VA01’ (onherroepelijk, vastgesteld 23-12-2014)
 • 'NL.IMRO.0344.GCBEDOUDDEMEERN-GC01' (geconsolideerd, vastgesteld 3-6-2015)

Dit langgerekte bedrijventerrein ligt tussen de A2, een woonwijk en de Haarrijnseplas. Hier vindt u lichte industrie, bouw, (groot)handel, distributie en autobedrijven.

Bekijk welke nieuwe bedrijven er komen op bedrijventerrein Haarrijn

Bekijk de beschikbare kavels (pdf, 656 kB)

Bekijk het Stedenbouwkundig plan Haarrijn (pdf, 8 MB)

Het bestemmingsplan kunt u bekijken via de regels op de kaart van het omgevingsloket. (Zoek bij document zoeken op ‘NL.IMRO.03440000BPHAARRIJN-’.)

Interesse in een kavel?

Op de volgende bedrijventerreinen geven we kavels uit in erfpacht: 

 • Papendorp/Nieuwerijn 
 • De Wetering-Zuid 
 • Oudenrijn 
 • Haarrijn 

We hebben een procedure voor het selecteren van geïnteresseerden. Dit staat in het Didam-arrest. Bij het selecteren geldt ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt' en gelden de volgende eisen (selectiecriteria): 

 • Uw plan voor een kavel moet passen binnen het omgevingsplan. Soms is er ook een stedenbouwkundig plan en/of beeldkwaliteitsplan van het bedrijventerrein. Daar moet uw plan dan ook in passen.
 • De partij aan wie uitgifte in erfpacht plaatsvindt is de eindgebruiker. Dit betekent dat u de bedrijfskavel alleen voor uw eigen bedrijf mag gebruiken. We geven kavels niet uit voor bedrijfsverzamelgebouwen en ook niet aan beleggers. 

Hoe u uw interesse bekendmaakt 

U kunt uw interesse in een kavel aan ons bekendmaken. Dit doet u door een mail te sturen naar ucib@utrecht.nl. Let op: u kunt maar voor 1 kavel uw interesse bekendmaken. Stuur zoveel mogelijk informatie over het bedrijf. Beschrijf in ieder geval:  

 • wat uw plan voor de kavel is  
 • wie de eindgebruiker is 
 • welk type bedrijf er komt/welke activiteiten er plaats gaan vinden 
 • hoe u de kavel wilt inrichten 
 • hoe u de functies/activiteiten op de kavel verdeelt 

Het kan zijn dat wij met u in gesprek willen om een beter beeld te krijgen over het bedrijf. 

Hoe het verder gaat 

 • Heeft een geïnteresseerde zich op de juiste manier gemeld? Dan passen wij dit aan in de kaart met beschikbare kavels. De kaarten vindt u onder ‘Beschikbare kavels op bedrijventerreinen’.  
 • Hebt u interesse in een kavel, maar zijn wij al in gesprek met een andere partij (de blauwe kavels)? Dan komt u op de wachtlijst. U hoort van ons wat uw plaats op de wachtlijst is. We gaan op volgorde van aanmelding in gesprek met geïnteresseerden. Let op: de wachtlijst is alleen voor de bedrijfskavel waarvoor u uw interesse aan ons bekend hebt gemaakt. U krijgt daarmee niet een (voorkeurs)positie voor een andere kavel binnen de gemeente Utrecht. 
 • Wij beoordelen of uw plan voldoet aan de selectiecriteria. Wij kijken of het bedrijf past bij de andere bedrijven op het bedrijventerrein. Hiervoor gebruiken we het omgevingsplan van het bedrijventerrein. Als er een stedenbouwkundig plan en/of beeldkwaliteitsplan van het bedrijventerrein is kijken we daar ook naar. Onder ‘Beschikbare kavels op bedrijventerreinen’ vindt u per bedrijventerrein het bestemmingsplan, het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan (als dat er is) en meer informatie.   
 • Past het bedrijf op het bedrijventerrein? Dan nemen we met u de volgende nodige stappen door. Zoals het sluiten van een optieovereenkomst, het maken van een voorlopig en definitief ontwerp en het aanvragen van de omgevingsvergunning. 

Wilt u ruimte kopen of huren?

Bekijk het aanbod op: 

Bedrijfsruimte in Utrecht en omgeving vindt u via de bedrijfsmakelaars. Een overzicht van bedrijfsmakelaars in Utrecht vindt u hieronder in het uitklapmenu.

Hebt u een ruimte op het oog? U kunt uw vragen over bouwplannen of bedrijfsplannen aan ons stellen.

Kleine ruimte huren?

Informatie over andere bedrijventerreinen

Utrecht Science Park is dé locatie voor wetenschap, gezondheid en duurzaamheid. Hier vindt u de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Maar ook het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, het Hubrecht- en Westerdijk-instituut en bedrijven zoals Danone Nutricia Research, Genmab, Merus en GenDX en nog zo’n 100 bedrijven en organisaties. Dit gebied is goed te bereiken met zowel de auto als het openbaar vervoer.

Lees meer op utrechtsciencepark.nl

Lees meer over de bouwopgave

Lage Weide ligt aan de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Er is een binnenhaven met spoor. Op bedrijventerrein Lage Weide vindt u veel verschillende soorten bedrijven. Van logistieke bedrijven en bouwbedrijven tot groothandels en sloop- en afvalverwerkende bedrijven. Lage Weide ligt centraal, is volop in ontwikkeling en biedt ruimte aan veel verschillende bedrijven en organisaties. 

Lees meer over Lage Weide

Nieuw Overvecht ligt tussen de A2 en de A27 via de Noordelijke Randweg. Bedrijventerrein Nieuw Overvecht is een kleinschalig, modern bedrijventerrein met 200 bedrijven. Om het bedrijventerrein aantrekkelijker en veiliger te maken, zijn er in de afgelopen jaren verschillende, succesvolle projecten uitgevoerd.

Lees meer over nieuwovervecht.nl

Creatieve ondernemers krijgen een kans in het Werkspoorkwartier. Het bedrijventerrein ligt centraal en u vindt er veel creatieve bedrijven en organisaties. Er is ook plek voor bedrijven die positief bijdragen aan minder verkeer in de stad.

Meer over het Werkspoorkwartier op de website van bedrijvenkring Cartesius (BKC)

Bekijk de omgevingsvisie Werkspoorkwartier

Door Kanaleneiland of Business Eiland Kanaleneiland lopen belangrijke wegen waardoor dit gebied ontsloten wordt door verschillende uitvalswegen. Het is een gemengd gebied met kantoren, bedrijfsruimte en groothandelsbedrijven. Het gebied maakt deel uit van de Merwedekanaalzone.

De Merwedekanaalzone (ten noorden van de Beneluxlaan) is in ontwikkeling. Het gebied krijgt een woonbestemming maar er is ook volop ruimte voor kleinschalig werken en andere voorzieningen. De komende 30 jaar worden hier samen met deelgebied 6, 6.000-9.000 woningen gebouwd.

Hooggelegen ligt aan de zuidzijde van Utrecht, direct langs de A2 en vlakbij de A12. De gemeente wil van deze plek een mooie bedrijfslocatie maken.

Bekijk de beschikbare kavels (pdf, 220 kB)

Bekijk de stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldregie van Hooggelegen (pdf, 6.7MB)

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

14 030

E-mail

werkvooriedereen@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur