Ondernemen Erfpacht afkopen voor bedrijven en ondernemers

Jazzsingel Leidsche Rijn

De gemeente Utrecht is eigenaar van verschillende gebouwen en stukken grond. Sommige stukken grond zijn uitgegeven in erfpacht. Bent u eigenaar van een bedrijf of kantoor op gemeentelijke erfpachtgrond? Soms kunt u erfpacht (tijdelijk) afkopen.

Als erfpachter krijgt u het gebruiksrecht van de grond: het erfpachtrecht. Hiervoor betaalt u een vergoeding: de erfpachtcanon. De grond mag u gebruiken om er bijvoorbeeld op te werken. In Utrecht bestaan 3 soorten erfpachtrechten.

Soorten erfpachtrechten

  1. Eeuwigdurende erfpachtrechten

    De waarde van de grond is in 1 keer afbetaald. U bent als erfpachter in de toekomst geen erfpachtcanon meer verschuldigd aan de gemeente (bij onveranderd gebruik). Voor deze panden gelden de erfpachtvoorwaarden 1989.
  2. Voortdurende erfpachtrechten

    De erfpachter betaalt een jaarlijkse canon die om de 10 jaar wordt herzien. Of de erfpachter kan kiezen om de erfpachtcanon voor 50 jaar af te kopen. Voor deze panden gelden de erfpachtvoorwaarden 1974 of 1983.
  3. Tijdelijke erfpachtrechten

    Deze erfpachtrechten hebben een einddatum. De erfpachter betaalt een jaarlijkse erfpachtcanon. Voor deze panden gelden de erfpachtvoorwaarden 1961.

Waar vind ik de erfpachtvoorwaarden?

Kijk voor de voorwaarden die voor u gelden in de akte van levering van het gebouw. Bent u van plan een gebouw te kopen? De verkoper, zoals een makelaar, moet u deze informatie geven.

Erfpachtcanon afkopen

Tijdelijke en voortdurende erfpachtrechten kunt u eeuwigdurend afkopen. Koopt u de canon van het eeuwigdurende erfpachtrecht af? Dan hebt u als erfpachter het recht om de grond eeuwigdurend te gebruiken. Wij vragen dan (bij onveranderd gebruik) geen vergoeding meer. Wel moet u zich nog houden aan de afspraken in het erfpachtcontract. Bijvoorbeeld de afgesproken bestemming. De gemeente blijft eigenaar van de grond.

Wilt u weten of erfpachtcanon al eeuwigdurend is afgekocht? Kijk dan of dit zo is in de akte van levering van het erfpachtrecht.

Hoe werkt afkopen?

Voor het afkopen van het erfpachtrecht betaalt u 1 keer een afkoopsom aan de gemeente. Dit wordt vervolgens via de notaris vastgelegd in een akte. Wilt u precies weten wat dit voor u kost? Neem dan contact op met de afdeling Grondzaken van de gemeente Utrecht. Dat kan telefonisch via 14 030 of per e-mail via erfpacht@utrecht.nl.

Bibob-onderzoek

Wilt u vastgoed kopen van de gemeente? Dan kunnen we een Bibob-onderzoek doen. Zo willen we voorkomen dat we criminele activiteiten mogelijk maken. Ook willen we op die manier andere ondernemers beschermen.

Meer informatie over Bibob

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl