Geld en hulp bij rondkomen

Hebt u moeite met rondkomen? Kunt u belangrijke dingen in uw leven moeilijk betalen? Dan kunnen wij u samen met andere organisaties helpen.

Misschien kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld een vergoeding voor kosten. Op deze pagina leest u wat u kunt aanvragen en waar u terecht kunt voor hulp.

Veel Utrechters hoeven de gemeentebelastingen niet te betalen (kwijtschelding)

Kreeg u bericht van BghU dat u gemeentebelastingen moet betalen? En hebt u een laag inkomen? Dan hebt misschien recht op kwijtschelding. U hoeft deze belastingen dan niet te betalen. Kwijtschelding vraagt u aan bij BghU via Kwijtschelding aanvragen | BghU. U leest daar ook hoe u hulp kunt krijgen bij het doen van een aanvraag.

Vaak aangevraagd

Veel inwoners in Utrecht hebben wat hieronder staat al aangevraagd. Kijk of dit u ook kan helpen:

Hebt u de U-polis? En hebt u daar vragen over? Dan kunt u op vrijdag 14 april van 9.30 uur tot 12.00 uur terecht bij een inloopspreekuur in het stadskantoor.

Hieronder leest u wat u misschien ook kunt aanvragen. Of welke hulp u kunt krijgen. Met het programma Bereken uw recht kunt u ook eenvoudig nagaan of u recht hebt op een vergoeding van de gemeente.

Extra geld

Energievergoeding

Hebt u in 2022 de energievergoeding ontvangen van € 1.300? Dan ontvangt u in februari 2023 automatisch een bedrag van € 500. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. Misschien kunt u later in 2023 nog een bedrag aanvragen. De wet wordt eerst nog aangepast. Daarna weten wij hoeveel u kunt krijgen en wie de vergoeding kan krijgen. Wij verwachten dat dit rond de zomer van 2023 duidelijk is. Zodra wij meer informatie hebben, leest u dit op Vergoeding energiekosten aanvragen.

Tijdelijk Noodfonds Energie

Hebt u een hoge energierekening en een eigen energieleverancier? En is uw inkomen lager dan 200% van de bijstandsnorm? Dan kan het Tijdelijk Noodfonds Energie misschien een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023 voor u betalen. Dit landelijke Noodfonds is van energieleveranciers. U kunt hiervoor geen aanvraag doen bij de gemeente. Op www.noodfondsenergie.nl leest u alle informatie. U start daar met de Noodfonds-check. Dan weet u of het goed is om een aanvraag te doen. Daarna kunt u direct online een aanvraag doen. Dit kan tot en met 30 april 2023. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de Geldzaak. Dat kan via telefoonnummer 030 - 236 17 66. De Geldzaak helpt u graag bij de aanvraag.  

Aanvullende energievergoeding

Hebt u nu niet genoeg aan de energievergoeding? Of bent u student en hebt u een eigen energierekening? En is uw inkomen lager dan 200% van de bijstandsnorm? Als u geen recht hebt op steun uit het Noodfonds kunt u misschien aanvullende energievergoeding krijgen. Meer informatie vindt u op de pagina Aanvullende vergoeding hoge energiekosten aanvragen. Daar leest u ook hoe hoog uw inkomen mag zijn. En welk bedrag u misschien kunt krijgen.

Gratis energiebox

Wilt u besparen op uw energiekosten? Vraag dan de gratis energiebox aan. Dit is een doos met producten en tips van een energiecoach.

Vanaf 1 januari 2023 prijsplafond voor energie

Dat betekent dat u dan een basistarief betaalt tot een bepaald gebruik. Verbruikt u meer? Dan betaalt u daarvoor de actuele tarieven. Zo blijft de energierekening voor veel huishoudens de komende winter betaalbaar. Kijk voor meer informatie op de website van uw energieleverancier.

Hebt u stadsverwarming?

En verbruikt u minder dan 37 gigajoule (GJ)? Dan betaalt u per GJ maximaal €47,38. De meeste huishoudens krijgen hierdoor korting op hun energierekening. De overheid betaalt deze korting (prijsplafond op energie). Huishoudens en andere kleinverbruikers hoeven niets te doen om deze korting te krijgen. Gebruikt u meer dan 37 GJ? Dan betaalt u daarover de dan geldende prijs.

Deelt u de verwarming met anderen?

Hebt u een gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting die u deelt met bewoners van hetzelfde gebouw (blokaansluiting)? Dan geldt niet het prijsplafond voor energie. Voor blokaansluitingen komt er een vergoeding van een vast bedrag per woning (bijvoorbeeld een appartement) of kamer (bijvoorbeeld een studentenkamer). Hoeveel dit precies is, is nog niet bekend. Waarschijnlijk is de landelijke regeling hiervoor rond half februari klaar.
Houd de Rijksoverheid.nl in de gaten

Hebt u tijdelijk geen of niet genoeg inkomen om van te leven? Kijk dan welke uitkering u kunt krijgen.

Huurtoeslag

Woont u in een huurwoning en hebt u een laag inkomen? Dan hebt u misschien recht op huurtoeslag. Dat is een bijdrage van de overheid in uw huurkosten. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Woonkostentoeslag

Hebt u plotseling een veel lager inkomen? En kunt u de huur of hypotheek niet meer betalen? Misschien kunt u tijdelijk woonkostentoeslag krijgen.

Klussendienst

Woont u in Utrecht en hebt u klussen in en om huis? De klussendienst helpt u als u geen geld hebt om mensen in te huren en geen mensen kent die u om hulp kunt vragen. U kunt zich aanmelden bij U Centraal. Woont u Vleuten-De Meern? Ga dan naar de website van Wil in je buurt.

Maaltijd aan huis of samen eten

Kunt of wilt u niet elke dag zelf koken? Dan kunt u gezonde maaltijden bestellen en thuis laten bezorgen. Of samen op een plek met anderen eten. Dit is bijvoorbeeld in een buurtcentrum. Op de pagina Maaltijden thuis of samen eten leest u bij welke organisaties u daarvoor terecht kunt. Hebt u een laag inkomen en weinig of geen vermogen? Dan is soms een vergoeding van een deel van de kosten mogelijk. Hiervoor vraagt u bijzondere bijstand aan.

Voedselbank

Hebt u alle vaste lasten betaald? En houdt u dan te weinig geld over om boodschappen te doen? Misschien kunt u dan een gratis voedselpakket krijgen van de Voedselbank Utrecht. Kijk op www.voedselbankutrecht.nl of u in aanmerking komt en hoe u zich aanmeldt.

Dieetvoeding

Hebt u een medische indicatie voor het eten van speciale voeding? Bijvoorbeeld omdat u of uw kind een allergie of groeiachterstand heeft? Misschien kunt u dan bijzondere bijstand krijgen voor deze dieetvoeding.

Let op: Hebt u veel zorgkosten door ziekte of invaliditeit? Dan kunt u misschien een deel aftrekken bij uw aangifte bij de Belastingdienst. Vraagt u bijzondere bijstand aan voor zorgkosten? Dan mag u deze kosten niet meer aftrekken. Meer hierover leest u op www.belastingdienst.nl/zorgkosten.

Zorgtoeslag

U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen.

Zorgtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.

Hulp en ondersteuning in uw dagelijks leven

Hebt u hulp en ondersteuning nodig in uw dagelijks leven? Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, vervoer, schulden of een verslaving. Of zoekt u begeleiding bij het wonen? Dan hebt u misschien recht op hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Zorgkosten

Hebt u zorgkosten van € 200 of hoger die niet zijn vergoed? En hebt u een beperking of chronische ziekte? Misschien kunt u dan een tegemoetkoming in uw zorgkosten krijgen. Dit is een jaarlijks bedrag van € 200.

 

Kindgebonden budget

Hebt u kinderen? U kunt misschien Kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen Kindgebonden budget.

Kindgebonden budget vraagt u aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

Hebt u een (aanvullende) bijstandsuitkering en maakt u gebruik van kinderopvang? Als u kinderopvangtoeslag ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage. Dan kunt u een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang aanvragen.

Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.

Vergoeding kinderopvang met Sociaal Medische Indicatie

Hebt u sociale of medische problemen? En wilt u uw kind(eren) naar de kinderopvang brengen, maar krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen.

Leergeld

Zijn de schoolkosten voor uw kind hoger dan het kindgebonden budget en het U-pas kindpakket? Kijk dan of stichting Leergeld Utrecht een bijdrage kan geven.

Zwemles met de U-pas

Het is veilig als uw kind leert zwemmen. Gebruik het U-pas Kindpakket voor zwemles. Uw kind kan misschien met de U-pas ook gratis zwemles krijgen. Lees meer op Zwemles met de U-pas.

(Les)geld voor cultuur

Hebt u geen geld voor bijvoorbeeld dansles of muziekles van uw kind? De gemeente Utrecht doet mee aan het Jeugdfonds Cultuur (niet aan het Jeugdfonds Sport). Een hulpverlener kan een bijdrage voor u aanvragen uit het Jeugdfonds Cultuur via www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Sportspullen

Heeft uw kind (tot 18 jaar) een U-pas en woont uw kind in Utrecht? Kijk dan of u bij het Paul Verweel Sportfonds een waardebon voor sportspullen kunt aanvragen.

Weekje weg

Hebt u kinderen tot 12 jaar en hebt u een laag inkomen? Dan kunt u misschien in de zomervakantie gratis een 'weekje weg' op een vakantiepark in Nederland. Kijk voor meer informatie op Weekje weg.

Studietoeslag

Bent u student en kunt u door een beperking of chronische ziekte niet bijverdienen naast uw studie? Dan hebt u misschien recht op studietoeslag.

Extra hulp

Kleding voor sollicitatiegesprek

Hebt u een minimuminkomen of uitkering en binnenkort een sollicitatiegesprek? Maak dan een afspraak bij Dress for Success voor gratis geschikte kleding.

Informatie en tips voor het zoeken van werk

Wij geven u informatie en tips voor het vinden van een baan.

Het Juridisch Loket

Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u bij het Juridisch Loket terecht voor gratis juridisch advies. Bijvoorbeeld over ontslag, echtscheiding en alimentatie.

Sociaal raadslieden

Sociaal raadslieden kunnen u helpen bij vragen over wetten en regelingen. Dit doen ze op de locaties van de buurtteams. Lees meer over deze gratis hulp op de website van U Centraal.

Maakt u zich iedere maand zorgen over het betalen van uw rekeningen? Misschien is het Huishoudboekje iets voor u. De gemeente zorgt dan voor het betalen van de belangrijkste vaste lasten uit uw inkomen. Meedoen is gratis. Meld u aan voor het Huishoudboekje.

Op Hulp bij geldzorgen en schulden leest u waar u terecht kunt voor hulp of advies.

U kunt met vragen of zorgen over geldzaken ook terecht bij de Geldzaak.

Bent u ondernemer en hebt u geldzorgen? Kijk dan op Ondernemen en geldzorgen.

Armoedecoalitie Utrecht

Op de website van de Armoedecoalitie Utrecht vindt u op onderwerp informatie over hulp en advies bij een laag inkomen.

Bereken uw recht

Met het programma Bereken uw recht kunt u eenvoudig nagaan of u recht hebt op een vergoeding van de gemeente.

De Geldzaak

Hebt u vragen of zorgen over geldzaken? Dan kan de Geldzaak u gratis helpen met advies en ondersteuning. Maak een afspraak, stuur een whatsapp-bericht, e-mail of bel ze. Kijk voor alle informatie op de Geldzaak.

Persoonlijk gesprek over regelingen bij een laag inkomen

Wilt u informatie over regelingen van de gemeente? Of hulp bij het doen van een aanvraag? Dan kunt u terecht bij het buurtteam of een afspraak maken bij Werk en Inkomen. Of bel naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030.

Radio Utrecht Sociaal

Gezondheid, geld, zorg, wonen. Belangrijke zaken met vaak moeilijke regels. In het radioprogramma Utrecht Sociaal wordt veel uitgelegd en geven wij antwoord op vragen. Op maandag om 20.00 uur en op woensdag om 19.00 uur op Bingo FM. Bingo FM vindt u op: 107.7 FM en 101.9 FM (kabel).

Bent u 66 jaar of ouder? En hebt u een laag inkomen? Dan kunt u misschien 1 jaar gratis met tram en bus reizen binnen de provincie Utrecht. Dit gratis OV-abonnement is een proef van de provincie Utrecht. En stopt op 9 december 2023. Kijk voor meer uitleg en het aanvragen op www.gratisreizenouderen.nl.

 

 

Zorgen over geld? Gemeente Utrecht kan u helpen

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie