Hoogte bijstand

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd, woon- en leefsituatie.

Hoogte bijstandsuitkering vanaf 1 januari 2024

Uw situatie:

Hoogte bijstandsuitkering, jonger dan 21 jaar
Uw situatie Bedrag netto per maand    Bedrag 5% vakantietoeslag
alleenstaand of alleenstaande ouder € 316,94 € 15,85
(echt)paar, zonder kind(eren) € 602,19 € 31,69
(echt)paar, zonder kind(eren), 1 partner jonger dan
21 jaar, 1 partner 21 jaar of of ouder. En er is verder niemand in uw woning die meetelt voor de kostendelersnorm
€ 1.172,26 € 61,70
(echt)paar, met kind(eren) € 950,66 € 50,03
(echt)paar, met kind(eren), 1 partner jonger dan 21,
1 partner 21 jaar of ouder. En er is verder niemand in uw woning die meetelt voor de kostendelersnorm.
€ 1.520,73 € 80,04

 

Hoogte bijstandsuitkering, 21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
Uw situatie Bedrag netto per maand Bedrag 5% vakantietoeslag
alleenstaand of alleenstaande ouder. En er is niemand in uw woning die meetelt voor de kostendelersnorm. € 1.219,64 € 64,19
gehuwd, beiden jonger dan de AOW-leeftijd. En er is verder niemand in uw woning die meetelt voor de kostendelersnorm. € 1.742,34 € 91,70
Hoogte bijstandsuitkering, AOW-leeftijd
Uw situatie Bedrag netto per maand Bedrag 5% vakantietoeslag
alleenstaand of alleenstaande ouder. En er is verder niemand in uw woning die meetelt voor de kostendelersnorm. € 1.354,47 € 71,29
gehuwd, 1 of beide partners hebben de AOW-leeftijd. En er is verder niemand in uw woning die meetelt voor de kostendelersnorm. € 1.835,70 € 96,62
Hoogte bijstandsuitkering, verblijf in een inrichting
Uw situatie Bedrag netto per maand Bedrag 5% vakantietoeslag
alleenstaand, met of zonder kinderen
(verhoging voor betalen Zorgverzekeringswet: € 42,00)
€ 386,18 € 20,33
gehuwd
(verhoging voor betalen Zorgverzekeringswet: € 95,00)
€ 600,69 € 31,62

Bent u een alleenstaande ouder? Dan krijgt u bijstand voor een alleenstaande. U kunt van de Belastingdienst een hoger kindgebonden budget krijgen.

Woont u samen? Dan krijgt u bijstand voor gehuwden als u een gezamenlijk huishouden hebt.

De vakantietoeslag van 5% wordt uitbetaald in de maand mei.

Vragen over de hoogte van uw uitkering

Een bijstandsuitkering is een netto uitkering. En wordt pas aan het einde van het kalenderjaar bruto gemaakt. Hebt u een voorlopig bruto jaarbedrag nodig, bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen? Dan kunt u dit aan ons vragen. Ook met andere vragen over de hoogte van uw uitkering kunt u bij ons terecht. Dit kan met het formulier ‘Stel een vraag’ op pagina Contact Werk en Inkomen. Of bel naar Werk en Inkomen via 14 030.

Lagere bijstandsuitkering met huisgenoten (kostendelersnorm)

Het aantal huisgenoten telt mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm.

De inkomsten en het vermogen van u en uw partner tellen mee, omdat u daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. Van andere medebewoners tellen de inkomsten en het vermogen niet mee.

De kostendelersnorm geldt bij een bijstandsuitkering, een Bbz-uitkering, Ioaw-uitkering en Ioaz-uitkering.

Wie tellen niet mee voor de kostendelersnorm

Niet alle personen tellen mee voor de kostendelersnorm. De volgende personen tellen niet mee:

  • jongeren tot 27 jaar
  • mensen die voor de bijstandsuitkering staan geregistreerd als getrouwd of samenwonend
  • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000)
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen
  • leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op een tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Er is een schriftelijke overeenkomst waarin de huurprijs is opgenomen. De huurprijs wordt periodiek geïndexeerd. Overeenkomsten met familieleden in de eerste graad (ouders, kinderen) en de tweede graad (broers, zussen, grootouders, kleinkinderen) vallen erbuiten.

Hebt u bijstand? Zolang uw thuiswonende kinderen of huisgenoten jonger zijn dan 27 jaar, geldt de kostendelersnorm niet. En heeft u niet minder bijstand.

Een voorbeeld:

  • U en uw partner zijn 49 jaar oud. U hebt samen met uw partner een bijstandsuitkering. En uw kind van 24 woont bij u in huis. Dan telt uw kind niet mee voor de kostendelersnorm.
  • Uw kind heeft een bijstandsuitkering en is 24 jaar. Dan geldt voor uw kind de kostendelersnorm. Dit is omdat uw kind ouder is dan 21 jaar. En u bent dan samen met uw partner kostendelers (ouder dan 27 jaar) die meetellen voor de kostendelersnorm. Uw kind krijgt dan een uitkering die 43,33% van de gehuwdennorm is. De bedragen leest u in de tabel hieronder.

Bedragen kostendelersnorm

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bedragen kostendelersnorm. De bedragen zijn exclusief 5% vakantietoeslag. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand mei.

Kostendelersnorm vanaf 1 januari 2024
HuishoudtypeBedrag uitkering netto
per maand
Bedrag 5%
vakantietoeslag
2-persoonshuishouden€    871,17€ 45,85
3-persoonshuishouden€    755,01€ 39,74
4-persoonshuishouden€    696,94€ 36,68
5-persoonshuishouden€    662,09€ 34,85
6-persoonshuishouden€    638,86€ 33,62

De kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met 7 personen of meer. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

Tijdelijk aangepaste kostendelersnorm

In sommige situaties kunnen wij de kostendelersnorm tijdelijk aanpassen. Bijvoorbeeld omdat u iemand opvangt die in een crisissituatie zit. Of omdat een medebewoner niet meebetaalt aan woonkosten. Neem dan contact op met Werk en Inkomen  van de gemeente via 14 030. Samen met u kijken wij welke oplossing in uw situatie mogelijk is. Het kan zijn dat de kostendelersnorm dan voor korte tijd niet voor u geldt.

Vluchteling uit Oekraïne in huis

Hebt u (een) vluchteling(en) uit Oekraïne in huis opgenomen? Kijk hieronder waarvoor dit wel of geen gevolgen kan hebben.

Kostendelersnorm wordt niet toegepast

Hebt u een bijstandsuitkering, Bbz-, Ioaw-, of Ioaz-uitkering? We zien (een) vluchteling(en) uit Oekraïne niet als medebewoner(s). Wij passen de kostendelersnorm dan niet toe. Uw uitkering wordt dus niet lager.

Geen lagere toeslagen van de Belastingdienst

De Belastingdienst ziet Oekraïense vluchtelingen niet als toeslagpartner of medebewoner. Krijgt u toch een brief over toeslagpartner of medebewoner voor de toeslagen? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Wel hogere bedragen voor gemeentelijke belastingen

Bent u een eenpersoonshuishouden (alleenwonend)? En hebt u 1 of meer Oekraïense vluchtelingen in huis opgenomen? Dan wordt u voor afvalstoffenheffing en zuiveringsheffing gezien als meerpersoonshuishouden. U betaalt dan dus een hoger bedrag.

Hebt u (een) Oekraïense vluchteling(en) in huis genomen? En betaalt u daardoor een hoger bedrag aan gemeentebelasting? Dan kunt u samen afspraken maken over het vrijwillig meebetalen met een bedrag voor deze hogere kosten. Oekraïense vluchtelingen kunnen bij ons leefgeld aanvragen. Zij krijgen een extra bedrag als ze in een gastgezin verblijven. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld meebetalen aan het huishouden. Maar zijn ze dus niet verplicht.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie