Bijstand en taaleis

Vraagt u een bijstandsuitkering aan? Of hebt u een bijstandsuitkering? Dan moet u de Nederlandse taal begrijpen, spreken, lezen en schrijven. U hebt dan meer kans op het vinden van werk.

Niveau taaleis

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan hebt u taalniveau 1F nodig. Dit betekent dat u een makkelijk gesprek kunt voeren en simpele teksten kunt lezen en schrijven. 

U voldoet aan de taaleis wanneer u:

 • 8 jaar onderwijs in Nederland hebt gehad. Bijvoorbeeld tot en met groep 8 van de basisschool.
 • het inburgeringsexamen hebt gehaald. Let op: voldoen aan de taaleis betekent niet automatisch dat u voldoet aan de inburgeringsplicht.
 • een ander (officieel) document hebt waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst.

Taaleis bewijzen

Volgens de wet moet u zelf bewijzen dat u de taaleis haalt. Hiervoor vult u het formulier 'Eigen verklaring Wet taaleis' in. Dit formulier krijgt u bij het vervolggesprek na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.

Taaltoets

Kunt u niet bewijzen dat u de taaleis haalt? Dan bent u verplicht om een taaltoets te doen. De taaltoets is gratis. U krijgt van ons een uitnodiging voor de taaltoets. We bekijken eerst hoe snel u leert. Daarna doet u de toets in schrijven en lezen. De taaltoets duurt in totaal 2,5 uur. U kunt geen kinderen meenemen naar de taaltoets. Haalt u een voldoende voor de taaltoets? Dan haalt u de taaleis. U krijgt hierover bericht van ons.

Onvoldoende voor taaltoets

Is uw taalniveau onvoldoende? Dan moet u dat verbeteren. Dat kan op verschillende manieren. We spreken met u af wat u gaat doen om uw Nederlands te verbeteren. Ook spreken we met u af hoeveel tijd u daarvoor krijgt. We kijken regelmatig of u uw best doet om de Nederlandse taal te leren. En of u beter bent geworden.

Nederlandse taal verbeteren

Er zijn verschillende mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. Gratis is een taalmaatje of via de bibliotheek. We kunnen u een taaltraject bij Capabel aanbieden. Dit doen we alleen als we verwachten dat u binnen een half jaar voldoet aan de taaleis.

Tips om taal te verbeteren:

 • Vraag iemand uit uw omgeving om hulp.
 • Oefen met lezen en schrijven op oefenen.nl.
 • Ga als vrijwilliger werken op een plek waar Nederlands wordt gesproken.
 • Oefen op een computer in de bibliotheek. Kijk op Bibliotheek Utrecht waar en wanneer u daar terecht kunt. Of ga naar het Informatiepunt van de bibliotheek. En krijg gratis advies over lessen, groepen of cursussen die bij u passen. 
 • Op de website jekuntmeer.nl vindt u een overzicht met taallessen.

Gevolgen bijstandsuitkering

Als u niet voldoet aan de taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren. Doet u dit niet? Dan mogen wij uw bijstandsuitkering verlagen:

 • met 20% in de eerste 6 maanden
 • met 40% voor de volgende 6 maanden
 • na 1 jaar met 100%

Vragen

Hebt u vragen? Stel ze dan via het online formulier van Werk en Inkomen of bel naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie