Bijstand en taaleis

Vraagt u een bijstandsuitkering aan? Of hebt u een bijstandsuitkering? Dan moet u de Nederlandse taal begrijpen, spreken, lezen en schrijven. U hebt dan meer kans op het vinden van werk.

Niveau taaleis

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan hebt u taalniveau 1F nodig. Dit betekent dat u een makkelijk gesprek kunt voeren en simpele teksten kunt lezen en schrijven. 

U voldoet aan de taaleis wanneer u:

 • 8 jaar onderwijs in Nederland hebt gehad. Bijvoorbeeld tot en met groep 8 van de basisschool.
 • het inburgeringsexamen hebt gehaald. Let op: voldoen aan de taaleis betekent niet automatisch dat u voldoet aan de inburgeringsplicht.
 • een ander (officieel) document hebt waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst.

Taaleis bewijzen

Volgens de wet moet u zelf bewijzen dat u de taaleis haalt. Hiervoor vult u het formulier 'Eigen verklaring Wet taaleis' in. Dit formulier krijgt u bij het vervolggesprek na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.

Taaltoets

Kunt u niet bewijzen dat u de taaleis haalt? Dan bent u verplicht om een taaltoets te doen. De taaltoets is gratis. U krijgt van ons een uitnodiging voor de taaltoets. We bekijken eerst hoe snel u leert. Daarna doet u de toets in schrijven en lezen. De taaltoets duurt in totaal 2,5 uur. U kunt geen kinderen meenemen naar de taaltoets. Haalt u een voldoende voor de taaltoets? Dan haalt u de taaleis. U krijgt hierover bericht van ons.

Onvoldoende voor taaltoets

Is uw taalniveau onvoldoende? Dan moet u dat verbeteren. Dat kan op verschillende manieren. We spreken met u af wat u gaat doen om uw Nederlands te verbeteren. Ook spreken we met u af hoeveel tijd u daarvoor krijgt. We kijken regelmatig of u uw best doet om de Nederlandse taal te leren. En of u beter bent geworden.

Nederlandse taal verbeteren

Er zijn verschillende mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. Gratis is een taalmaatje of via de bibliotheek. We kunnen u een taaltraject bij Capabel aanbieden. Dit doen we alleen als we verwachten dat u binnen een half jaar voldoet aan de taaleis.

Tips om taal te verbeteren:

 • Vraag iemand uit uw omgeving om hulp.
 • Oefen met lezen en schrijven op oefenen.nl.
 • Ga als vrijwilliger werken op een plek waar Nederlands wordt gesproken.
 • Oefen op computers in de bibliotheek in het centrum, Overvecht, Zuilen, Kanaleneiland, Lunetten, Oog in Al, Parkwijk, Tuinwijk of Hoograven. In de bibliotheek kunt u ook advies krijgen over mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren.
 • Op de website jekuntmeer.nl vindt u een overzicht met taallessen.

Gevolgen bijstandsuitkering

Als u niet voldoet aan de taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren. Doet u dit niet? Dan mogen wij uw bijstandsuitkering verlagen:

 • met 20% in de eerste 6 maanden
 • met 40% voor de volgende 6 maanden
 • na 1 jaar met 100%

Vragen

Hebt u vragen? Stel ze dan via het online formulier van Werk en Inkomen of bel naar 030- 286 52 11.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie