Terugbetalen bijstand zelfstandigen

Op deze pagina leest u hoe u te veel of onterecht ontvangen Bbz-uitkering aan ons terugbetaalt. Bbz-bedrijfskapitaal en Tozo-bedrijfskapitaal betaalt u aan ons terug binnen de periode die met u is afgesproken.

Bbz-uitkering als voorlopige lening

U ontvangt elke maand een uitkeringsspecificatie. Daarop staan ook de inkomsten de u hebt opgegeven bij uw aanvraag. De uitkering stopt na de laatste maand waarvoor u de uitkering aanvroeg. Daarna geeft u uw definitieve inkomsten uit uw onderneming aan ons door. U stuurt daarvoor onder andere de jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting naar ons op. En u geeft gegevens door over uw woon- en gezinssituatie. Met die informatie berekenen wij de definitieve hoogte van uw uitkering. Het kan zijn dat u nog een bedrag van ons krijgt, of dat u de uitkering (gedeeltelijk) moet terugbetalen, of dat het blijft zoals het was.

Bbz-bedrijfskapitaal en Tozo-bedrijfskapitaal als lening

U ontvangt het bedrijfskapitaal als lening en niet als gift. De rente voor Bbz-bedrijfskapitaal is wettelijk vastgesteld en is 8% per jaar. De Rente voor Tozo-bedrijfskapitaal is 2%. Wij hebben afspraken met u gemaakt over uw aflostermijn en het aflosbedrag.

Brief over terugbetaling

U krijgt een brief als u een bedrag aan ons moet terugbetalen. Dit is het terugvorderingsbesluit. In deze brief staat waarom, hoeveel, hoe en voor wanneer u het bedrag moet terugbetalen.

Ook leest u in de brief hoe u bezwaar kunt maken. Dit heeft geen opschortende werking. U kunt dan niet wachten met het betalen van het bedrag.

Terugbetalen aan Werk en Inkomen

Kijk hieronder goed naar welk bankrekeningnummer u het bedrag overmaakt. Dit verschilt per gemeente.

Zet in de omschrijving: uw naam, het administratienummer (ons kenmerk). En ook het aflosnummer dat in de brief staat. Hebt u de brief niet bij de hand? Mail dan naar debiteurenbbz@utrecht.nl, of bel ons op 14 030. Dan zoeken wij het administratienummer en aflosnummer voor u op.

Woont u in Utrecht? Maak het bedrag dan over op:

  • Bankrekeningnummer: NL92 BNGH 0285 1786 01
  • Ten name van: Gem Utrecht WenI ontv.

Woont u in Ronde Venen? Maak het bedrag dan over op:

  • Bankrekeningnummer: NL20BNGH0285178539
  • Ten name van: Gemeente Utrecht inz regionale BBZ De Ronde Venen

Woont u in de gemeente Stichtse Vecht? Maak het bedrag dan over op:

  • Bankrekeningnummer: NL70BNGH0285178512
  • Ten name van: Gemeente Utrecht inz regionale BBZ Stichtse Vecht

Woont u in de gemeente Houten, Nieuwegein, IJsselstein of Lopik?
Maak het bedrag dan over op:

  • Bankrekeningnummer: NL48BNGH0285178520
  • Ten name van: Gemeente Utrecht inz regionale BBZ Lekstroom

Betaalt u vanuit het buitenland? Gebruik dan ook de BIC-code: BNGHNL2G.

Betalingsregeling

Wij vragen u het bedrag in 1 keer aan ons terug te betalen. Kunt u dit niet? En wilt u een betalingsregeling met ons afspreken? Dan horen wij graag van u wat uw huidige financiƫle situatie is. Uw betalingsvoorstel kunt u mailen naar debiteurenbbz@utrecht.nl (vermeld hierbij ook uw administratienummer).

Hebt u een betalingsregeling en verandert uw situatie? Neem dan contact met ons op via debiteurenbbz@utrecht.nl

Meer terugbetalen

Hebt u een betalingsregeling met ons afgesproken en lukt het u om een hoger bedrag terug te betalen? Dan kan dat altijd. Maak dan het hogere bedrag aan ons over. U hoeft dat niet aan ons door te geven. Wij zien dat u een hoger bedrag hebt overgemaakt.

Automatische incasso zelf regelen bij de bank

Wij maken geen gebruik van automatische incasso. Wilt u automatisch betalen? Een periodieke overschrijving kunt u eenvoudig regelen en ook weer intrekken in uw mobiel bankieren app. Kijk voor uitleg hierover op de website van uw bank.

Jaaroverzicht

U krijgt in het eerste kwartaal een jaaroverzicht met de bedragen die u aan ons terug moet betalen. U kunt dit overzicht gebruiken bij uw belastingaangifte. Over deze bedragen hebt u eerder een beschikking (brief) ontvangen. Op het overzicht ziet u het saldo per 1 januari. Bedragen die u op of na 1 januari aan ons hebt betaald, staan niet in het overzicht.

Waarom is het belangrijk dat u op tijd aan ons terugbetaalt

Betaalt u het bedrag niet of niet op tijd terug? Dan krijgt u een aanmaning. Betaalt u niet binnen de termijn van de aanmaning? Dan ontvangt u kort daarna een dwangbevel. Dat is een bevel om uw schuld te betalen. Betaalt u niet binnen de termijn van het dwangbevel? Dan kunnen wij als overheidsorganisatie zonder tussenkomst van de rechter beslag leggen op uw loon of uitkering.
Meer hierover leest u op www.utrecht.nl/beslag.

Neem daarom altijd contact met ons op als het u niet lukt om op tijd terug te betalen. Dit kan via 14 030, of mail naar debiteurenbbz@utrecht.nl.

Contact

Stel uw vragen gerust. Bel ons via 14 030, of mail naar debiteurenbbz@utrecht.nl.

Wilt u hulp bij geldzorgen?

Op Ondernemen en geldzorgen leest u waar u terecht kunt voor (financiƫle) hulp.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie