Terugbetalen bijstand

Bijstand die u te veel of onterecht hebt ontvangen moet u terugbetalen. Wij verrekenen het bedrag met de eventuele uitkering die u nog te goed hebt, bijvoorbeeld het vakantiegeld. Lukt dat niet? Dan moet u het bedrag zelf terugbetalen aan de gemeente.

Brief over terugbetaling

Moet u een bedrag terugbetalen aan Werk en Inkomen van de gemeente? Dan krijgt u daarover een brief. Dit is het terugvorderingsbesluit. In deze brief staat waarom, hoeveel, hoe en voor wanneer u het bedrag moet terugbetalen.

Ook vindt u informatie in de brief over het maken van bezwaar. Dit heeft geen opschortende werking. U bent nog steeds verplicht om het bedrag te betalen.

Terugbetalen aan Werk en Inkomen

Maak het bedrag over op:

  • Bankrekeningnummer: NL92 BNGH 0285 1786 01
  • Ten name van: Gem Utrecht WenI ontv.
  • Zet in de omschrijving: uw naam en het administratienummer (ons kenmerk) dat in de brief staat. Hebt u de brief niet bij de hand? Bel ons dan op 030 - 286 55 33. Dan zoeken wij het nummer voor u op.

Betaalt u vanuit het buitenland? Dan gebruikt u ook de BIC-code: BNGHNL2G.

Betalen met een Tikkie

U kunt ons makkelijk en snel met een Tikkie betalen. Dan sturen wij u een betaalverzoek via WhatsApp. Wilt u met een Tikkie betalen? Bel ons dan op: 030 – 286 55 33.

Betalen in het stadskantoor

U kunt het bedrag ook met uw pinpas of contant betalen in het stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer: 030 – 286 55 33.

Betalingsregeling

Wij vragen u het bedrag in 1 keer aan ons terug te betalen. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op over een betalingsregeling. Dit kan via telefoonnummer: 030 – 286 55 33.

Als wij een betalingsregeling met u afspreken, krijgt u hierover een brief. U hebt dan uitstel tot het betalen van het bedrag ineens zolang u de betalingsregeling nakomt.

Meer terugbetalen

Hebt u een betalingsregeling met ons afgesproken en lukt het u om een hoger bedrag terug te betalen? Dan kan dat altijd. Maak dan het hogere bedrag aan ons over. U hoeft dat niet aan ons door te geven. Wij zien in het systeem dat u meer geld hebt overgemaakt.

Minder terugbetalen

Verandert uw situatie? En kunt u het bedrag dat wij met u afgesproken hebben niet meer terugbetalen? Bel ons dan op: 030 - 286 55 33.

Automatische incasso zelf regelen bij de bank

Wij maken geen gebruik van automatische incasso. Wilt u automatisch betalen? Regel dit dan zelf met uw bank.

Terugbetalen in dit kalenderjaar

Wij vragen u om het bedrag terug te betalen in hetzelfde kalenderjaar als dit financieel kan. U hebt het te veel ontvangen bedrag netto van ons gekregen. U betaalt het bedrag dan ook netto aan ons terug. Dit betekent dat u net zo veel terugbetaalt, als u hebt ontvangen.

Terugbetalen in een volgend kalenderjaar

In een volgend kalenderjaar moeten wij over het bedrag nog loonbelasting en sociale premies voor u betalen. Maar wij hebben besloten dat u in een volgend kalenderjaar geen hoger bedrag aan ons hoeft terug te betalen. Ook dan betaalt u dus net zoveel aan ons terug als u hebt ontvangen. U hoeft ook geen hoger bedrag aan ons terug te betalen als u vergeten bent een wijziging door te geven. Of als u niet wist dat u iets door moest geven.

Maar moet u een bedrag aan ons terugbetalen omdat u niet eerlijk bent geweest over uw financiële situatie? Bijvoorbeeld omdat u inkomsten opzettelijk niet aan ons hebt doorgegeven? Dan betaalt u in een volgend kalenderjaar het bedrag bruto aan ons terug. U betaalt dan dus een hoger bedrag aan ons terug dan u van ons heeft gekregen. Het verschil tussen het netto en bruto bedrag kunt u terugvragen bij de Belastingdienst. Dit doet u bij uw belastingaangifte. Het bedrag dat u terugbetaalt, geeft u op als negatief inkomen. U kunt met DigiD aangifte doen op de website van de Belastingdienst.

Jaaroverzicht

U krijgt in januari een jaaroverzicht met de bedragen die u aan ons terug moet betalen. U kunt dit overzicht gebruiken bij uw belastingaangifte. Over deze bedragen hebt u eerder een beschikking (brief) ontvangen. Op het overzicht ziet u het saldo per 1 januari. Bedragen die u na 1 januari aan ons hebt betaald, staan niet in het overzicht. Hebt u al een betalingsregeling met ons afgesproken? Dan hoeft u verder niets te doen. Als het bedrag een voorschot is, dan houden wij dit in op het moment dat u een uitkering krijgt. Krijgt u geen uitkering? Dan moet u het voorschot aan ons terugbetalen. Het kan ook zijn dat u inkomsten had die wij nog op uw uitkering gaan inhouden.

Wilt u een betalingsregeling afspreken of het bedrag in 1 keer aan ons terugbetalen? Bel dan naar Incasso op 030 - 286 55 33, of e-mail naar terugvordering@utrecht.nl.

Wat gebeurt er als u niet terugbetaalt

Betaalt u het bedrag niet of niet op tijd terug? Dan krijgt u een aanmaning. Betaalt u niet binnen de termijn van de aanmaning? Dan ontvangt u kort daarna een dwangbevel. U krijgt met het dwangbevel een bevel om uw schuld te betalen.
Betaalt u niet binnen de termijn van het dwangbevel? Dan kunnen wij als overheidsorganisatie zonder tussenkomst van de rechter beslag leggen op uw loon of uitkering.
Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/beslag.
Neem als u problemen hebt met terugbetalen altijd contact met ons op via telefoonnummer: 030-286 55 33.

Vragen

Hebt u nog vragen over het terugbetalen van een bedrag aan Werk en Inkomen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 030 – 286 55 33.

Lukt het u niet om ons te bellen? U kunt uw vragen ook online stellen in het formulier ‘Stel een vraag’ op www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie