Terugbetalen bijstand

Als u te veel bijstand krijgt, moet u dit terugbetalen. Ook als het niet klopt dat u bijstand kreeg. Wij houden dat bedrag in op uw uitkering, bijvoorbeeld op het vakantiegeld. Lukt dat niet? Dan moet u het bedrag zelf aan ons terugbetalen.

Brief over terugbetalen

Moet u een bedrag terugbetalen? Dan krijgt u een brief van Werk en Inkomen van de gemeente. In deze brief staat waarom, hoeveel, hoe en voor welke datum u het bedrag moet terugbetalen.

Bent u het er niet mee eens? In de brief staat hoe u bezwaar maakt. Als u dat doet, moet u het bedrag ook betalen voor de datum die in de brief staat. U kunt daar dan dus niet mee wachten.

Betalen aan Werk en Inkomen

Maak het bedrag over op:

  • Bankrekeningnummer: NL92 BNGH 0285 1786 01
  • Ten name van: Gem Utrecht WenI ontv.
  • Zet in de omschrijving: uw naam en het administratienummer (ons kenmerk) dat in de brief staat. Hebt u de brief niet bij de hand? Bel ons dan op 030 - 286 55 33. Dan zoeken wij het nummer voor u op.

Betaalt u vanuit het buitenland? Dan gebruikt u ook de BIC-code: BNGHNL2G.

Betalen met een Tikkie

U kunt ons makkelijk en snel met een Tikkie betalen. Dan sturen wij u een betaalverzoek via WhatsApp. Wilt u met een Tikkie betalen? Bel ons dan op: 030 – 286 55 33.

Betalen in het stadskantoor

U kunt het bedrag ook met uw pinpas of contant betalen in het stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer: 030 – 286 55 33.

In delen betalen

Wij vragen u het bedrag in 1 keer aan ons terug te betalen. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer: 030 – 286 55 33.

Wij kunnen met u afspreken dat u in delen betaalt. Dan krijgt u hierover een brief. U hoeft het bedrag dan niet in 1 keer te betalen, zolang u zich houdt aan de afspraken die in de brief staan.

Meer betalen

Lukt het u om een hoger bedrag te betalen? Dan kan dat altijd. Maak dan het hogere bedrag dan aan ons over. U hoeft dat niet aan ons door te geven. Wij zien dat u meer geld hebt overgemaakt.

Minder betalen

Verandert uw situatie? En kunt u het bedrag dat wij met u afgesproken hebben niet meer betalen? Bel ons dan op: 030 - 286 55 33.

Automatisch betalen

Wilt u automatisch betalen op vaste momenten? Regel dit dan zelf met uw bank. Dit kunnen wij niet voor u doen.

Terugbetalen in dit kalenderjaar

Wij vragen u om het bedrag terug te betalen in hetzelfde kalenderjaar als dit financieel kan. U hebt het te veel ontvangen bedrag netto van ons gekregen. U betaalt het bedrag dan ook netto aan ons terug. Dit betekent dat u net zo veel terugbetaalt, als u hebt ontvangen.

Terugbetalen in een volgend kalenderjaar

In een volgend kalenderjaar moeten wij over het bedrag nog loonbelasting en sociale premies voor u betalen. Dan zou u het bedrag bruto aan ons moeten betalen. Dit bedrag is hoger. Maar wij hebben besloten dat u in een volgend kalenderjaar ook net zoveel aan ons terugbetaalt als u hebt ontvangen. U hoeft ook geen hoger bedrag aan ons terug te betalen als u vergeten bent een wijziging door te geven. Of als u niet wist dat u iets door moest geven.

Maar moet u een bedrag aan ons terugbetalen omdat u niet eerlijk bent geweest over uw geldzaken? Bijvoorbeeld omdat u inkomsten expres niet aan ons hebt doorgegeven? Dan betaalt u in een volgend kalenderjaar het bedrag wel bruto aan ons terug. U betaalt dan dus een hoger bedrag aan ons terug dan u van ons heeft gekregen. Het verschil tussen het netto en bruto-bedrag kunt u terugvragen bij de Belastingdienst. Dit doet u bij uw belastingaangifte. Het bedrag dat u terugbetaalt, geeft u op als negatief inkomen. U kunt met DigiD aangifte doen op de website van de Belastingdienst.

Jaaroverzicht

U krijgt in januari een brief met een jaaroverzicht. Daarin staan de bedragen die u moet betalen. U kunt dit overzicht gebruiken bij uw belastingaangifte. Over het terugbetalen van deze bedragen hebt u eerder een brief ontvangen. Op het overzicht ziet u wat u moet betalen per 1 januari. Bedragen die u na 1 januari aan ons hebt betaald, staan niet in het overzicht. Hebt u al met ons afgesproken om in delen te betalen? Dan hoeft u verder niets te doen. Als het bedrag een voorschot is, dan houden wij dit in op het moment dat u een uitkering krijgt. Krijgt u geen uitkering? Dan moet u het voorschot aan ons terugbetalen. Het kan ook zijn dat u inkomsten had die wij nog op uw uitkering gaan inhouden.

Wilt u het bedrag in delen betalen of het bedrag in 1 keer aan ons terugbetalen? Bel dan naar Incasso op 030 - 286 55 33, of e-mail naar terugvordering@utrecht.nl.

Wat gebeurt er als u niet terugbetaalt

Betaalt u het bedrag niet of niet op tijd terug? Dan krijgt u een aanmaning. Dit is een brief waarin wij u herinneren aan het betalen van het bedrag. Betaalt u niet voor de datum die in de brief staat? Dan krijgt u kort daarna een dwangbevel. Dat is een brief waarin wij u nog 1 keer vragen om het bedrag te betalen. Betaalt u niet voor de datum die in die brief staat? Dan kunnen wij beslag leggen op uw loon of uitkering. Hiervoor hebben we geen toestemming nodig van de rechter.
Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/beslag.
Neem als u problemen hebt met terugbetalen altijd contact met ons op via telefoonnummer: 030-286 55 33.

Vragen

Hebt u nog vragen over het terugbetalen van een bedrag aan Werk en Inkomen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 030 – 286 55 33.

Lukt het u niet om ons te bellen? U kunt uw vragen ook online stellen in het formulier ‘Stel een vraag’ op www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie