Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

Uitkeringsspecificatie

Hebt u een uitkering van ons? Dan krijgt u iedere maand een uitkeringsspecificatie. Dit is een overzicht waarop u ziet hoe uw uitkering is berekend. U ziet bijvoorbeeld:

  • welke inkomsten wij hebben ingehouden op uw uitkering.
  • hoeveel vakantiegeld wij gereserveerd hebben. Dat betekent dat wij het vakantiegeld voor u apart houden. U krijgt het vakantiegeld in 1 keer in mei. Als uw uitkering eerder stopt, dan krijgt u het vakantiegeld ook eerder.

Hebt u vragen over uw uitkeringsspecificatie? U kunt uw vraag online stellen op www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen.

Jaaropgave

Aan het begin van het nieuwe jaar krijgt u de jaaropgave over het jaar daarvoor. Bewaar deze goed. In een jaaropgave staat hoeveel uitkering u hebt gekregen in een kalenderjaar. De bedragen op de jaaropgave kunt u bijvoorbeeld gebruiken:

  • om uw belastingaangifte in te vullen
  • als u huur- of zorgtoeslag aanvraagt

Bent u de jaaropgave kwijt? U kunt een kopie opvragen via www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen. Gebruik de knop ‘Stel een vraag’.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie