Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

Uitkeringsspecificatie

Op uw uitkeringsspecificatie ziet u hoe uw uitkering in een maand is berekend. U ziet bijvoorbeeld:

  • welke inkomsten zijn verrekend
  • hoeveel vakantiegeld wordt gereserveerd

Hebt u vragen over uw uitkeringsspecificatie? U kunt uw vraag online stellen op www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen.

Jaaropgave

Aan het begin van het nieuwe jaar krijgt u de jaaropgave over het jaar daarvoor. Bewaar deze goed. In een jaaropgave staat hoeveel uitkering u hebt gekregen in een kalenderjaar. De bedragen op de jaaropgave kunt u bijvoorbeeld gebruiken:

  • om uw belastingaangifte in te vullen
  • als u huur- of zorgtoeslag aanvraagt

Bent u de jaaropgave kwijt? U kunt een kopie opvragen via www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen. Gebruik de knop ‘Stel een vraag’.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie