Bijstand en werk gevonden

Hebt u een bijstandsuitkering en gaat u aan het werk? Dan zijn er wat zaken die u moet weten. Er zijn ook regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken.

Bijstand en bijverdienen

Hebt u (vrijwilligers)werk gevonden? Of een klus? Geef die inkomsten dan direct aan ons door. Op Bijstand en bijverdienen leest u hoe u dat doet. Zo voorkomt u dat u eerst te veel uitkering krijgt en daarna onverwacht minder.

Vrijwilligerswerk

Met een bijstandsuitkering mag u vrijwilligerswerk doen. Ook als dit geen deel uitmaakt van uw re-integratie. Er zijn wel enkele voorwaarden:

  • Bespreek het altijd eerst met uw werkmatcher als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen.
  • Vrijwilligerswerk mag het vinden (solliciteren) en het aannemen van betaald werk niet in de weg staan. Betaald werk gaat vóór vrijwilligerswerk.
  • U mag geen werk doen waarvoor u eigenlijk moet worden betaald, zoals meehelpen in een winkel.
  • Geef het altijd aan de gemeente door als u een vergoeding krijgt voor uw vrijwilligerswerk met het formulier wijzigingen doorgeven via www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen.

Een vergoeding van maximaal € 210 per maand en maximaal € 2.100 per jaar mag u houden naast uw bijstandsuitkering, of uw IOAW-uitkering. Het gaat hier om een vergoeding voor vrijwilligerswerk. Daarnaast mag u een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld reizen zelf houden, u moet deze kosten dan wel maken. Krijgt u beide vergoedingen? Dan tellen we die bij elkaar op.

Vrijlatingsregelingen

Algemene vrijlatingsregeling

Hebt u een bijstandsuitkering en inkomen uit parttime werk? Met de vrijlatingsregeling houdt u de eerste 6 maanden een gedeelte van uw inkomsten bovenop uw uitkering.

Vrijlatingsregeling alleenstaande ouders

Bent u een alleenstaande ouder met kinderen jonger dan 12 jaar? En hebt u een bijstandsuitkering en inkomen uit parttimewerk? Dan mag u na de vrijlatingsregeling nog eens 30 maanden een deel van uw inkomsten houden.

Vrijlatingsregeling medisch urenbeperkt

Hebt u een bijstandsuitkering? En kunt u door een medische oorzaak niet meer dan 30 uur per week werken? Dan komt u misschien in aanmerking voor de vrijlatingsregeling medisch urenbeperkt. U mag dan een deel van uw inkomsten houden bovenop uw uitkering.

Vrijlatingsregeling doelgroep loonkostensubsidie

Hebt u een uitkering van de gemeente en inkomsten uit deeltijdwerk? En ontvangt uw werkgever loonkostensubsidie voor u? Dan mag u na de 6 maanden algemene vrijlatingsregeling nog eens 12 maanden een deel van uw inkomsten houden naast uw uitkering.

Werknemerscheque

Hebt u een bijstandsuitkering en werk gevonden? Dan kunt u recht hebben op de werknemerscheque. En daarvoor een aanvraag doen. Dit is een geldbedrag dat u 1 keer kunt krijgen van maximaal € 300 voor extra kosten die u maakt als u werk vindt.

Parttime werken als zelfstandige

Hebt u een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering en wilt u gaan werken als zelfstandige? Maar kunt u daarmee nog niet volledig in uw levensonderhoud voorzien? Dan kunt u toestemming vragen om parttime te werken als zelfstandige.

Vergoeding kinderopvang

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u een deel van de kosten voor kinderopvang zelf. Dat is de eigen bijdrage. Stopt uw bijstandsuitkering omdat u werk hebt gevonden? Dan kunt u een vergoeding aanvragen.

Bijeenkomst over geldzaken na de bijstand

Elke maand geeft U Centraal op dinsdagmiddag een gratis informatiebijeenkomst over ‘Financiën na de bijstand: werken vanuit een uitkering’. Tijdens die bijeenkomst krijgt u informatie en tips die u helpen om uw geldzaken op orde te houden.

Meld u aan via U Centraal

Bijstand na kort werken aanvragen

Door genoeg inkomsten uit werk, hebt u misschien geen bijstand meer nodig. Het kan gebeuren dat uw werk van korte duur is. Had u minder dan 6 maanden geleden een bijstandsuitkering van de gemeente Utrecht? Dan kunt u misschien bijstand na kort werken aanvragen. Dan krijgt u snel een uitkering.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie