Bijstand en eigen bedrijf starten

Hebt u een bijstandsuitkering en wilt u een eigen bedrijf starten? Dan kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente.

Bijstand voor zelfstandigen

Gaat u voor meer dan 23,5 uur in uw eigen bedrijf ondernemen? Misschien kunt u dan bijstand voor zelfstandigen aanvragen uit de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Dit kan zijn:

  • een bedrijfskrediet (lening met rente)
  • een uitkering (lening zonder rente) op bijstandsniveau voor maximaal 36 maanden

Voorwaarde is dat wij verwachten dat uw bedrijf levensvatbaar is. Bij uw aanvraag onderzoeken wij dit. Daarvoor hebben wij onder andere een ondernemingsplan van u nodig.

Bijstand uit Participatiewet

U hebt nu bijstand uit de Participatiewet. Daarbij gelden regels over uw re-integratie. Een aanvraag voor bijstand uit de Bbz-regeling mag uw re-integratie niet in de weg staan. Overleg voordat u een aanvraag doet daarom altijd eerst met uw werkmatcher. Woont u in De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht of IJsselstein? Bespreek dit dan met uw contactpersoon bij uw gemeente.

Meer informatie vindt u op op de pagina Bijstand voor zelfstandigen. U kunt daar ook een aanvraag doen. Hebt u vragen over bijstand voor zelfstandigen? Mail uw vragen dan naar bbz@utrecht.nl. Wij denken graag met u mee.

Hulp bij de voorbereiding van een eigen bedrijf

Als u voor uzelf wilt beginnen, komt daar veel bij kijken. U moet een ondernemingsplan schrijven en onderzoek doen.

Hebt u een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente u helpen tijdens de voorbereiding. Deze hulp duurt maximaal 6 maanden. Daarna kunt u een eigen bedrijf starten. Tijdens de voorbereiding loopt uw uitkering door. U hoeft niet naar ander werk te solliciteren. Wel werkt u helemaal mee aan de hulp die u van ons krijgt.

Wilt u hulp bij de voorbereiding van een eigen bedrijf? Bespreek dit dan met uw werkmatcher. Woont u in De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht of IJsselstein? Bespreek dit dan met uw contactpersoon bij uw gemeente.

Bijstand en parttime werken als zelfstandige

Hebt u een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering en wilt u gaan werken als zelfstandige? Maar kunt u daarmee nog niet volledig in uw levensonderhoud voorzien? Dan kunt u toestemming vragen om parttime te werken als zelfstandige. Dit heet de 'bescheidenschaalregeling'. U mag dan voor maximaal 23,5 uur per week aan uw onderneming besteden. U houdt uw uitkering. De regels over re-integratie blijven dan ook gelden. Dit betekent dat u blijft solliciteren. Dit hoeft niet als wij hierover een andere afspraak met u maken. Bijvoorbeeld omdat het voor u niet mogelijk is ander werk te doen naast parttime ondernemen. Kijk voor meer informatie en het vragen van toestemming op de pagina Bijstand, toestemming vragen parttime ondernemen.

Met vragen over parttime ondernemen kunt u terecht bij uw werkmatcher. Woont u in De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht of IJsselstein? Dan kunt u geen toestemming voor parttime ondernemen aanvragen bij de gemeente Utrecht.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie