Afval Ondergrondse containers

Utrecht heeft openbare ondergrondse containers waar u 7 dagen in de week uw afval kwijt kunt. Vanaf 1 januari 2020 kunt u bijna alle ondergrondse containers openen zonder afvalpas.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij u de ondergrondse containers niet zonder pas kunt gebruiken:

 • als we vermoeden dat bedrijven de ondergrondse containers voor hun afval gebruiken en handhaven helpt niet
 • als het belangrijk is dat een afvalsoort niet bij het andere komt, bijvoorbeeld bij gft en textiel
 • als alleen bepaalde bedrijven van een ondergrondse container gebruik mogen maken
 • als we in de ondergrondse containers het afval willen samenpersen. Deze containers openen alleen met een pas met een chip (bijvoorbeeld een OV-chipkaart) of een mobiele telefoon met NFC

RFID-chip

U kunt elke pas met een RFID-chip gebruiken om de container open te doen. Dit is bijvoorbeeld een OV-chipkaart of een bankpas waarmee u contactloos kunt betalen. U houdt deze pas tegen de paslezer aan.

Mobiele telefoon met NFC

Als u een mobiele telefoon hebt, kunt u NFC inschakelen en uw mobiele telefoon tegen de paslezer houden.

Hebt u geen pas met RFID-chip of mobiele telefoon met NFC? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 030.

Gebruik ondergrondse containers

 • Houd rekening met uw buren en omwonenden: let op welk tijdstip u uw afval aanbiedt en probeer dit zachtjes te doen.
 • Gooi uw huisvuil in een goed gesloten zak met een inhoud van maximaal 60 liter in de container. Bij grotere zakken kan de container verstopt raken.
 • Glas en textiel kunt u inleveren bij een openbaar inzamelpunt (kringlooppunt) bij u in de buurt. Zie voor de dichtstbijzijnde locaties in uw buurt: www.mijnafvalwijzer.nl.
 • Plaats geen afval naast de container. Daarmee voorkomt u dat ook anderen dit doen en blijft de omgeving schoon. Het is bovendien illegaal: de boete is maximaal € 90 per overtreding.
 • Controleer alstublieft of de containers echt vol zijn als er afval naast staat. Afval naast de container betekent lang niet altijd dat de container vol is. 
 • Is de container vol of in storing? Gebruik dan een andere container in uw buurt.
 • Kunt u bij geen van de containers uw afval kwijt? Neem uw afval dan weer mee naar huis.
 • Is de ondergrondse container vol of kapot? Doe dan een melding of bel naar de gemeente via telefoonnummer 14 030. Geef alstublieft het container nummer door. Dan kunnen wij de melding sneller oplossen. Als u op een werkdag voor 12 uur ’s middags een melding doet, proberen wij diezelfde dag nog de container te legen of het afval op te ruimen. Een kapotte container zullen we zo snel mogelijk repareren.
 • Grofvuil hoort niet in of naast de container. U kunt grofvuil gratis inleveren bij een afvalscheidingsstation. Of laat uw grofvuil op afspraak aan huis ophalen

Schone containers

De ondergrondse restafvalcontainers worden jaarlijks van binnen en buiten schoongemaakt. Merkt u dat de bak erg vies is of stinkt? Doe dan een melding of bel 14 030.

Wat kunt u zelf doen om stankoverlast te voorkomen?

Stank ontstaat als afval niet goed is verpakt en los in de ondergrondse container wordt gedaan. Door het afval goed in een zak te doen, voorkomt u al een hoop (stank)overlast.

Legen van containers

De gemeente leegt de ondergrondse restafvalcontainer minimaal 1 keer per week. Dit getal kan aangepast worden, als dat nodig blijkt te zijn. Wij kijken hiervoor naar meldingen van bewoners en signalen van onze eigen medewerkers.
Na het plaatsen van de ondergrondse containers in woonwijken houden we de eerste 6 weken het gebruik van de containers extra goed in de gaten.

Volle of verstopte container

Is een ondergrondse container vol of kapot? Doe een melding of bel 14 030. Controleer voordat u een melding doet eerst of de containers echt vol zijn.

Zwerfafval naast een container?

Ziet u zwerfafval naast een ondergrondse container liggen? Doe dan een melding of bel 14 030. Tijdens dagelijkse rondes in de wijk (ook in het weekend) controleren we zo veel mogelijk ondergrondse containers en openbare inzamelpunten. Zwerfvuil naast de ondergrondse containers halen we op. Komt zwerfvuil vaker voor op een bepaalde plek? Dan houden toezichthouders extra toezicht.

Slimme ondergrondse containers

In Utrecht legen wij ondergrondse containers op een slimme manier. Alle ondergrondse containers, behalve voor glas en textiel, hebben een sensor. Deze sensor meet elk uur hoe vol de container is. Zo kunnen wij de container op tijd legen en zetten we daardoor de inzamelwagens efficiënter in. Dit leidt tot minder vervoersbewegingen in de stad. Ook voorkomen we overvolle containers. De informatie die de sensoren geven, bepaalt ook de routes die de inzamelwagens dagelijks rijden. Via een tablet krijgen de chauffeurs de route te zien. Dat betekent dus niet meer wekelijks dezelfde routes volgens een vaste planning.

Voorwaarden plaatsen containers

Bij het kiezen van een locatie voor een ondergrondse restafvalcontainer gelden een aantal belangrijke voorwaarden:

 • container is voor de inzameldienst goed bereikbaar
 • container past logisch in het inrichtingsplan
 • verkeer en voetgangers kunnen goed langs de container
 • locatie van de container is goed bereikbaar voor alle woningen
 • afstand van de container tot de erfgrens is minimaal 2 meter (vanuit het hart van de container)
 • afstand van de container tot de gevel van de woning is minimaal 3 meter. Gaat het om een dichte muur, dan kan de afstand minimaal 2 meter zijn. Ook hiervoor geldt de afstand gemeten vanuit het hart van de container.

Het liefst plaatsen we de container niet aan de zuidwestkant van tuinen met een terras. In Nederland waait de wind vaak uit zuidwestelijke richting. Een container aan de zuidwestkant kan dan voor stankoverlast zorgen.

We proberen ervoor te zorgen dat u niet meer dan 125 meter hoeft te lopen naar de dichtstbijzijnde container. Dit is niet overal mogelijk. In sommige straten is namelijk geen ruimte voor een container.

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl