Woning of ander gebouw slopen

U mag niet zomaar slopen. U moet het eerst melden als u:

 • meer dan 10 m³ sloopafval hebt
 • asbest gaat verwijderen

Hebt u minder afval en is er geen asbest aanwezig? U hoeft dan geen melding te doen.

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Dat doet u in het Omgevingsloket Online.

Doe een sloopmelding

Let op: sloopt u een heel huis? Dan hebt u ook een onttrekkingsvergunning nodig.

Monument

Wanneer het gaat om een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht, hebt u een omgevingsvergunning voor sloop nodig. Ga naar de pagina Monument slopen.

Nodig bij uw melding

Bij de sloopmelding geeft u onder meer het volgende door:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die gaat slopen
 • de dagen en tijden waarop u gaat slopen
 • de manier waarop u gaat slopen
 • het materiaal dat vrijkomt bij de sloop
 • de hoeveelheid materiaal dat vrijkomt bij de sloop
 • een tekening van wat u gaat slopen
 • bij gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd: een asbestinventarisatierapport door een asbestinventarisatiebureau met certificaat

Daarnaast hebt u soms het volgende nodig:

 • onderzoeksrapport gevaarlijk afval
 • sloopveiligheidsplan
 • akoestisch onderzoek
 • trillingenonderzoek

Omgevingsvergunning

Als u ook bouw- of verbouwplannen hebt waar een omgevingsvergunning voor nodig is, dan kunt u die tegelijk aanvragen met de sloopmelding.

Start sloopwerkzaamheden

Voordat u echt begint met het sloopwerk, doet u een startmelding.

Laat weten dat de sloop begint

Hulp en contact Bouwen en verbouwen