Dorpsstraat: vrije kavel

Wilt u uw eigen vrijstaande woning (laten) ontwerpen in het centrum van Vleuten? We verkopen 1 zelfbouw kavel aan de Dorpsstraat.

Verkoop kavel

De kavel is te koop vanaf het najaar van 2024. We maken de precieze datum nog bekend. U kunt zich dan via deze website inschrijven.

Waar ligt de kavel?

De kavel ligt tussen Dorpsstraat 9 en Dorpsstraat 11. Dit ligt naast het Dorpsplein in het centrum van Vleuten.

Kavelprijs en oppervlakte

De kavel is 504m2 groot. De verkoopprijs maken we bij de start van de verkoop bekend.

De prijs is geldig vanaf 1 september 2024 met 21% btw. De prijs van de kavel stijgt met 2% per jaar vanaf 1 september 2024.

De grootte van de kavel is een schatting. De definitieve grootte van de kavel wordt bepaald door de kadastrale meting als de woning klaar is. Houd naast de kavelprijs rekening met de bouwkosten (€1.200 tot €1.400 per m3), ongeveer 10% ontwerp- en advieskosten en bijkomende kosten.

Wat zijn de regels?

Bouwt u zelf een huis bouwt op de kavel? Dan gelden een aantal regels en wensen.

Omgeving

De Dorpsstraat is een van de belangrijkste straten in het centrum van Vleuten. De straat grenst aan het Dorpsplein. In de Dorpsstraat staan verschillende soorten gebouwen: vrijstaande woningen, rijtjeshuizen en bedrijven door elkaar. Die afwisseling past bij een straat in een dorp.

We willen dat de nieuwe woning op deze kavel daar goed bij past. Met een modern ontwerp of een traditioneel ontwerp met een moderne draai. Het gebouw mag 2 lagen hoog worden. Met bovenop een puntdak, dus geen plat dak.

Verplichte regels

 • U moet zelf in het huis gaan wonen.
 • Een architect moet het huis ontwerpen.
 • Het gebouw mag maximaal 600 kubieke meter groot zijn.  
 • Het puntdak, de hoogte en de voorgevel van de woning mogen verschillen van de andere gebouwen in de Dorpsstraat. Maar de woning moet wel passen in de straat.
 • Er is duidelijk een hoofdgebouw. Met mogelijk een kleiner bijgebouw. Een schuur of een garage is duidelijk kleiner dan de woning. Of staat los van de woning.
 • Langs de grens met de straat en andere openbare ruimte moet een haag komen.
 • Het ontwerp van de woning moet passen bij de tuin en het restaurant op nummer 9.  
 • Parkeren moet op de eigen kavel. Aan de westkant naast de woning, achter de lijn van de voorgevel van het huis. Er moeten minimaal 2 parkeerplaatsen komen.  
 • Het parkeerterrein achter de kavel mag u niet gebruiken.

Wensen

 • De plaats van de voorgevel van de woning moet passen bij die van Dorpsstraat 11. Niet te ver naar voren en niet te ver naar achteren. De voorgevel moet minimaal 3 meter van de zijkanten van de kavel staan. 
 • We willen het liefst dat de voordeur naar de Dorpsstraat gericht is. Maar het mag ook aan de zijkant.
 • We vinden het traditionele puntdak het beste passen. Het dak mag niet ‘deftiger’ zijn dan die van het restaurant ernaast, de oude burgemeesterswoning. 

Kavelpaspoort

De kavel aan de Dorpsstraat ligt tussen nummers 9 en 11. En heeft een oppervlakte van 504 vierkante meter, ongeveer in de vorm van een rechthoek. Aan de kant van de Dorpsstraat is de kavel 15,3 meter breed. Aan de achterkant 17,7 meter. Gezien vanaf de Dorpsstraat is de linkerkant 29.5 meter lang. De rechterkant is 31,7 meter lang.

 • Het bouwvlak (de oppervlakte van het huis) ligt in het midden en is 12 bij 8 meter. De minimale hoogte is 6 meter en de maximale hoogte is 10 meter. De dakgoot mag op maximaal 6 meter hoogte komen. De voorgevel zit aan de kant van de Dorpsstraat.
 • Het bijgebouw ligt links daarnaast en is 7 bij 3 meter.
 • Ook links naast het bouwvlak liggen parkeerplaatsen, 10 bij 3 meter.
 • Links aan de kant van de Dorpsstraat moet de inrit komen van 3,2 meter.
 • Rechts aan de kant van de Dorpstraat moet een boom komen.

Deze kavel valt onder het bestemmingsplan Dorpsplein Vleuten.

Lees meer over bestemmingsplan Dorpsplein Vleuten

Dieren en natuur

De woning moeten plekken hebben waar de gierzwaluw, huismus en vleermuis kunnen verblijven. Ook moeten er ingangen voor vleermuizen zijn. Er moet ook een boom geplant worden voor het huis. Ook moet er plek zijn voor insecten. Zoals groene daken, weinig tegels in de tuin en planten die veel insecten trekken. Dat is goed voor de biodiversiteit.

Duurzaam bouwen

Met de gemeentelijke praktijk-richtlijn (GPR) voor duurzaam bouwen kunt u beoordelen hoe duurzaam een gebouw of bouwplan is.

Meer informatie over duurzaam bouwen en ontwikkelen

Ontwerp 

 • Modern of traditioneel met moderne draai.
 • Deftig
 • Dorps karakter
 • Verticale ramen
 • Moderne onderdelen
 • Licht verschillende materialen, zoals de stenen

Voorbeelden wat hier goed past

Voorbeelden wat hier niet goed past

Aanvullende regels 

Naast deze regels zijn er ook algemene regels om te bouwen in Utrecht. Denk hierbij aan de voorwaarden uit het bouwbesluit, de Utrechtse bouwverordening, de Woningwet, het beleidskader Integrale Woningkwaliteit 2007, de Welstandsnota, het Utrechts heibeleid en bepalingen uit de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht. De regels uit die documenten zijn leidend. 

Zelf bouwen 

U bent zelf verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van uw woning. 

Het duurt ongeveer 2 jaar om een huis te ontwerpen, een omgevingsvergunning te krijgen en te bouwen. Met een bouwbegroting bepaalt u hoeveel geld u nodig hebt voor uw woning. Die begroting bestaat uit verschillende kosten zoals: kavelprijs, ontwerpkosten, bouwkosten, leges, aansluitkosten. De precieze bedragen hangen af van welke keuzes u maakt. Laat u daarvoor goed informeren door uw bouwer, architect of bouwbegeleider. 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de verkoop?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Hulp en contact vrije kavels