Europalaan 33-45 en Lanslaan 2-8: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Eind 2023

De gebouwen op het bedrijventerrein Europalaan 33-45/Lanslaan 2-8 zijn verouderd, niet duurzaam en aan vervanging toe. Daarom wil de eigenaar de gebouwen slopen om op deze plek huurappartementen te bouwen.

Wat komt er?

De eigenaar wil de bedrijfsgebouwen slopen en op deze plek een appartementengebouw bouwen met een mix van sociale, middel dure en vrije sector huurappartementen. Samen met de eigenaar onderzoeken we of dit kan en wat er dan precies komt: wat voor woningen, voor wie en met welke prijzen.

Waarom gaan we dit doen?

Utrecht wil de komende jaren groeien naar ongeveer 455.000 inwoners rond 2040. Hiermee groeit ook de behoefte aan woningen, voorzieningen en werkplekken. We willen groei opvangen door te bouwen in de stad. En zorgen voor een gezonde en duurzame omgeving waar plek is voor iedereen en waar iedereen kan meedoen.

Verschillende soorten woningen (huur en koop met verschillende prijzen) in dezelfde buurt zijn daarom belangrijk. Ook is het belangrijk dat de voorzieningen, zoals winkels, meegroeien met de groei en de veranderingen van de stad.
De ideeën van de eigenaar voor de Europalaan 33-45/Lanslaan 2-8 passen hier bij en daarom onderzoeken we samen met de eigenaar de mogelijkheden voor nieuwbouw op deze plek.

Op de hoogte blijven

De eigenaar betrekt de omwonenden en andere belanghebbenden bij de uitwerking van de plannen en informeert hen over het verdere proces en de planning. Bekijk europalaan-lanslaan.nl voor meer informatie over het project. Daar kunt u ook het verslag van de informatiebijeenkomst teruglezen.

Voor vragen en meer informatie over het project aan de eigenaar kunt u een e-mail sturen naar info@avmvastgoed.nl en bellen naar 030 - 293 4399.

Voor vragen aan ons als gemeente over het project, besluiten en het proces kunt u een e-mail sturen naar europalaan33-45@utrecht.nl of bellen naar het telefoonnummer 14 030.

Volg ontwikkelingen in de wijk

In Kanaleneiland zijn er nog meer ontwikkelingen. U kunt deze ontwikkelingen volgen door u bijvoorbeeld in te schrijven voor de nieuwsbrief van de gemeente Utrecht. Of door regelmatig de projectpagina’s van de bouw-, verkeers- en groenprojecten te bekijken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Planning

Wat gebeurt wanneer en door wie?
WanneerWieWat
2e kwartaal-3e kwartaal 2022Eigenaar/gemeenteOpstellen en vaststellen eisen, uitgangspunten en voorwaarden (bouwenvelop)
2e kwartaal-3e kwartaal 2022Eigenaar/gemeente2e informatiebijeenkomst voorlopige eisen, uitgangspunten en voorwaarden en ontwerp
2e kwartaal-3e kwartaal 2022GemeenteBekijken en reageren op de voorlopige eisen, uitgangspunten en voorwaarden en verwerken reacties hierop
2e kwartaal-3e kwartaal 2022GemeenteVaststellen definitieve eisen, uitgangspunten en voorwaarden
4e kwartaal 2022-3e kwartaal 2023Eigenaar/gemeente

Plannen uitwerken en opstellen/vaststellen bestemmingsplan en vergunningen aanvragen/verlenen

Eind 2023EigenaarBegin sloop en nieuwbouw

Wat is er al gebeurd?

  • 19 mei 2022: de eigenaar organiseerde een informatie inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaf de eigenaar een toelichting op het haalbaarheidsonderzoek en de resultaten hiervan, de impressie van de nieuwbouwontwikkeling van de appartementengebouw en het proces en de planning. En aanwezigen konden dan ook vragen stellen. Wilt u teruglezen wat we tijdens de bijeenkomst lieten zien en welke vragen en antwoorden zijn gegeven? Het verslag van de bijeenkomst staat op de website van de eigenaar europalaan-lanslaan.nl.
  • 14 juli 2020: intentiedocument vastgesteld. In dit document staan de afspraken tussen ons en de eigenaar over het haalbaarheidsonderzoek voor de opnieuw te ontwikkelen locatie. Ook staan in dit document onderzoeksvragen voor het onderzoek op gebied van woonprogramma, stedenbouwkundige randvoorwaarden, parkeren, duurzaamheid.
  • juli 2020: eigenaar stuurde in juli 2020 omwonenden en andere belanghebbenden een brief over de sloop- en nieuwbouw plannen voor het bedrijventerrein. In deze brief riep de eigenaar op om wensen en ideeën over de invulling van deze plek te delen. Hierop kwamen 5 reacties vanuit de buurt. Deze reacties nam de eigenaar mee in het haalbaarheidsonderzoek voor de nieuwe invulling van deze plek.
  • Begin 2020: eigenaar onderzocht verschillende onderwerpen, zoals een woningbouwprogramma, stedenbouwkundige randvoorwaarden en auto- en fietsparkeeroplossingen. De uitkomst van het onderzoek is een plan voor een mix van sociale, midden- en vrije sector huurwoningen.

Waar ligt het project?

De Europalaan 33-45/Lanslaan 2-8 ligt in de wijk Transwijk.

Hulp en contact Europalaan 33-45/Lanslaan 2-8

Telefoon

14 030

E-mail

europalaan33-45@utrecht.nl