Bomen, planten en dieren in het wervengebied

Als je van de Domtoren naar beneden kijkt, zie je aan de groene lijnen met boomtoppen, waar de grachten lopen. De werven en de grachten in de Utrechtse binnenstad zijn het thuis van veel soorten dieren en planten. Daarom zorgen we tegelijk met de werkzaamheden in het wervengebied ook voor de bomen, planten en dieren.

Eendentrapjes

Er zit 1 nadeel aan de historische werven en walmuren: ze zijn te hoog voor jonge eendjes om op de kant te kunnen klimmen. Daarom zijn er in de Oudegracht en Nieuwegracht zogenaamde ‘eendentrapjes’ geplaatst. Dit zijn loopplankjes die schuin oplopen van het water naar de wal. Ook amfibieën kunnen deze gebruiken, of katten en egels die per ongeluk in het water terecht zijn gekomen.

Kwaliteit van het water

De kwaliteit van het water in de grachten en singels is niet goed. Samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) willen we het water verbeteren. Om dat te bereiken moet er een betere mix van dieren en planten in het water komen. Dit doen we bijvoorbeeld met meer waterplanten in de grachten, in schanskorven en bollen van wilgenteen.

Meer waterplanten zorgen ervoor dat:

  • het water een betere kwaliteit krijgt
  • er meer insecten komen en daarmee voedsel voor vissen
  • dieren een plek hebben om te schuilen en om nesten te maken.

Bomen op de werven

Al eeuwenlang zijn er bomen op de werven. Ze slaan regenwater op en zorgen voor schaduw en verkoeling. Ook zijn ze een woonplek en voedselbron van vogels en insecten. De bomen werden geplant of groeiden hier spontaan door zaadjes die kwamen aanwaaien. Sommige bomen zijn al meer dan 100 jaar oud.

Lees meer over de historie van de bomen langs de grachten

Bomen controleren

We willen de bomen op de werven zoveel mogelijk behouden. Helaas lukt dit niet altijd. Soms hebben hun wortels weinig ruimte om goed te groeien, of is de ondergrond te nat. Sommige bomen groeien met hun wortels zelfs onder de werfmuren door naar de kelders. 2 keer per jaar controleren we de bomen. Soms is de kans te groot dat een boom onveilige situaties veroorzaakt, of dat deze het erfgoed beschadigt. Deze boom kappen we dan. Voor elke boom die we kappen, planten we ook een boom terug in het wervengebied.

Nieuwe bomen

We zoeken bij het planten van een boom naar de best mogelijke omstandigheden om te groeien. We willen deze genoeg ruimte geven om mooi en gezond te groeien, zonder schade aan het erfgoed te veroorzaken. Dit betekent dat we soms op een werf minder nieuwe bomen planten dan we daar hebben weggehaald. In dat geval planten we op een andere plek in het wervengebied een extra boom terug.

Lees meer over bomenzorg en bomenbeleid

Meer informatie

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur