Herstel kluismuren en -kelders Kromme Nieuwegracht

Fase project:
uitvoering

Geplande uitvoering:
maart - half september 2024

We herstellen samen met de keldereigenaar de muur die in het water staat (kluismuur) en kelders onder de straat (kluiskelders) bij Kromme Nieuwegracht 56.

Wat gaan we doen?

We werken als eerst aan de muur in het water. We:

 • herstellen de fundering.
 • halen een oude olietank in een kelder weg. Hiervoor moeten we de muur openmaken.
 • herstellen de muur in het water en plaatsen kozijnen en deuren in de muur.

Daarna pakken we 4 kelders onder de straat aan. We: 

 • herstellen de gemetselde bogen (gewelven) van de kelders onder de straat.
 • brengen een waterdichte laag aan.
 • halen een van de kelders zonder eigenaar (dat noemen we een ‘weeskelder’) leeg en herstellen deze. Deze kelder is ooit volgestort.

We werken vooral vanaf pontons op het water. Materiaal krijgen we met boten naar de Kromme Nieuwegracht.

Samenwerken bij herstel muren en kelders

De gemeente en keldereigenaren spreken elkaar over samenwerking bij het herstel van de muren en kelders. De werven, kluismuren, kluiskelders, water en wegen zijn 1 geheel. De kluismuur is van de gemeente en is de buitengevel van de kluiskelder. De kelder is van de pandeigenaar waar de kelder bij hoort.
Gemeente en keldereigenaren pakken het herstel van de muren en kelders samen aan. Want als de gemeente aan de muur werkt, komt ze ook aan de kelder. Het werk aan de muur is voor de keldereigenaar een goed moment om de kelder te herstellen, onderhouden of waterdicht te maken. Zo werken we samen aan het behoud van ons unieke erfgoed in de Utrechtse binnenstad.

Bereikbaarheid

Parkeren

De straat gaat open tijdens het herstellen van de kluiskelders. Dit geldt van half mei tot half september 2024. Sommige parkeerplekken zijn dan niet beschikbaar.

Voetgangers

Met een loopbrug blijven de straat en de woningen bereikbaar voor voetgangers.

Auto’s en fietsers

Auto’s en fietsers kunnen hier niet langs. We plaatsen borden als de straat niet bereikbaar is en leiden het verkeer om. Dit geldt van half mei tot half september 2024.

Watersport

U kunt tijdens het werk niet met een boot varen vanaf de Nieuwegracht naar de Plompetorengracht en andersom. 

Planning

Het herstel van de muren en kelders pakken we zo veel mogelijk aan in blokken van ongeveer 50 meter. Zo houden we het werk behapbaar en kunnen we flexibeler omgaan met eventuele tegenvallers. Kelders graven we alleen open als dat nodig is volgens het herstelplan of als ze waterdicht worden gemaakt.

Subsidie voor onderhoud en herstel kelders

Keldereigenaren kunnen subsidie krijgen voor het onderhoud en herstel van hun kelders. De eerste keldereigenaren zijn inmiddels gestart met het maken van een herstelplan. Dit doen ze op basis van een technische inspectie. Op basis van het herstelplan vragen de keldereigenaren subsidie aan voor de uitvoering van het werk dat daarin staat.

Lees meer over de subsidieregeling voor keldereigenaren in het wervengebied

Schade, aansprakelijkheid en nadeelcompensatie

Hebt u schade aan uw werfkelder of pand en kunt u bewijzen dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor uw schade.

Aansprakelijk stellen gemeente, schade melden

Bent u ondernemer en hebt u winst- of inkomstenverlies door de uitvoering van werkzaamheden door de gemeente? Denk hierbij aan werkzaamheden aan de weg en werven of (verkeers-)besluiten (zoals het afsluiten van wegen). In sommige gevallen kunt u een deel van de schade vergoed krijgen. Dit heet nadeelcompensatie.

Nadeelcompensatie aanvragen

Meer informatie

Wat is er al gebeurd?

 • 2023: voorbereiden werk aan de muren en kelders:
  • We maakten een ontwerp van hoe we het werk aan muren en kelders het beste uitvoeren.
  • We voerden gesprekken met keldereigenaren over herstelplannen voor hun kelders, subsidie, samenwerking en opdrachtgeverschap. Samen onderzochten we kelders en deden we bouwhistorisch onderzoek om te weten welke kelders het meest dringend toe zijn aan herstel.
  • We kozen na een Europese aanbesteding een aannemer voor het werk aan de Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht: Beens Groep. 2 keldereigenaren hebben deelgenomen aan de beoordeling en selectie van de aannemer.
  • We bepaalden de volgorde van de bouwblokken waarin we het werk aanpakken en maken een planning.

 

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur