Herstel werven Werfkelders beschermen tegen zwaar verkeer

Eeuwenoude kelders kunnen schade oplopen als te zwaar verkeer over de straten rijdt boven die kelders. Daarom nemen we extra maatregelen om te voorkomen dat dit gebeurt. Tegelijk is het belangrijk dat de binnenstad toegankelijk blijft en bevoorraad kan worden.

Maatregelen

Welke verkeersmaatregelen gelden er?

 • Op straten met kwetsbare kelders mogen geen voertuigen rijden met een aslast hoger dan 2 ton. Op de pagina Goederenvervoer staat welke maatregelen in de binnenstad gelden.
 • Er is een vrachtautoverbod op Oudegracht, (Kromme) Nieuwegracht, Plompetorengracht en Drift.
 • Er zijn tijdelijke paaltjes geplaatst op de plekken waar het vrachtautoverbod geldt, soms ook op toevoerstraten. Zo kunnen hier geen voertuigen komen die te breed zijn.

Aanvullende maatregelen

Tot 2023 nemen we aanvullende maatregelen, zoals:

 • we verbeteren het informeren van auto-/vrachtwagenbestuurders (digitaal en op straat)
 • op sommige plekken vervangen we de tijdelijke paaltjes door een andere oplossing om te brede voertuigen tegen te gaan door een andere oplossing. We maken een ontwerp dat past bij de historische binnenstad en toegankelijk is voor nood- en hulpdiensten.
 • handhaven met camera‚Äôs door het herkennen van kentekens. Hierdoor krijgen te grote voertuigen automatisch een flinke boete.

Regels voor ontheffing verkeersmaatregelen

De binnenstad moet bereikbaar blijven. Bij hoge uitzondering is het mogelijk ontheffing aan te vragen. En alleen als het dringend nodig is, er geen andere mogelijkheid is en geen kans op schade aan erfgoed is. Dit staat in de vastgestelde regels om ontheffing voor verkeersmaatregelen aan te vragen.

Bij ontheffing op deze verkeersmaatregelen maken we onderscheid tussen verschillende soorten straten:

 • straten zonder kelders en bruggen - u krijgt mogelijk een ontheffing als (dit moet u bewijzen):
  • het gaat om 1 gebeurtenis
  • het echt nodig is
  • er geen andere manier van vervoer of route mogelijk is
 • straten met kelders en bruggen: om het monumentale erfgoed te beschermen is geen ontheffing mogelijk op de beperking van aslast. Alleen in hele bijzondere en nodige gevallen en als het om 1 gebeurtenis gaat kunnen we misschien hiervan afwijken (dit moet u bewijzen in een uitgebreide procedure) als:
  • er geen kans is op schade aan het erfgoed
  • het echt nodig is
  • er geen andere manier van vervoer of route mogelijk is
  • u een vooroverleg met de gemeente hebt, waarbij we alle andere mogelijkheden eerst bespreken. Er zijn bijna altijd andere mogelijkheden en een ontheffing is dus bijna nooit nodig   

Lees alle regels voor ontheffing

Lees de raadsbrief

Op de hoogte blijven en meedenken

We nodigen bewoners, eigenaren en ondernemers graag uit om met ons samen te werken bij de zorg voor ons waardevolle erfgoed. Dit kan op verschillende manieren, zoals meedenken bij de online bijeenkomsten die we organiseren, een persoonlijk gesprek of via de Utrechtse Wervenapp. Installeer deze app en blijf op de hoogte van de laatste informatie over de plannen.

Lees meer over het samenwerken voor behoud van werven

Meldingen, schade en nadeelcompensatie

Ziet u een vrachtwagen op een kwetsbare straat? Meld dit via:

 • de meldkamer toezicht en handhaving via 06 - 38 62 14 96 (bereikbaar van maandag tot en met zondag van 7.30 uur tot 22.30 uur)
 •  de app Slim Melden: kies voor categorie 'Verkeer' en daarna 'Zwaar voertuig binnenstad'.

Ziet u een kapot paaltje? Meld dit via de app Slim Melden

 • kies voor de categorie: 'Openbare ruimte, wegen, speelplaatsen'
 • kies daarna de categorie 'Verkeersborden en straatnaamborden'

Voor alle meldingen in het wervengebied:

Bekijk waar u terecht kunt bij vragen, bij schade of voor het doen van een melding

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl