Werfkelders beschermen tegen zwaar verkeer

Onder de straten langs de grachten en in sommige zijstraten liggen middeleeuwse werfkelders. Deze kunnen schade oplopen door te zwaar verkeer. We nemen maatregelen om dit te voorkomen. Vanaf eind 2023 krijgen vrachtauto’s een boete als zij over de gracht rijden.

Maatregelen

Op straten met kwetsbare kelders mogen geen zware voertuigen komen:

  • met een aslast van meer dan 2 ton (inclusief lading)
  • die zwaarder zijn dan 3500 kg in totaal (vrachtauto’s)
  • die breder zijn dan 2,30 meter

Nood-en hulpdiensten mogen hier wel rijden.

Boetes met kentekencamera’s

Elk zwaar voertuig dat over een eeuwenoude kelder rijdt, is er een te veel. Tellingen en meldingen laten tot nu toe zien dat sommige chauffeurs zich niet aan de verkeersregels houden. Daarom hangen er kentekencamera’s in de binnenstad. Deze worden gebruikt om boetes mee uit te schrijven.

Deze kentekencamera’s kijken alleen naar kentekens en zien zo of er toch vrachtauto’s (voertuigcategorie N2 en N3) rijden. Deze chauffeur krijgt dan automatisch een boete van € 110. We maken geen foto’s van personen. Ook blijven handhavers net als nu regelmatig controleren op straat of voertuigen niet te zwaar zijn door ze te wegen. 

Routes voor vrachtverkeer in de binnenstad

Er staan paaltjes op de plekken waar het vrachtautoverbod geldt, soms ook op toevoerstraten. 

  • U kunt de bereikbaarheid bekijken op de kaart. Vul uw kenteken in en bepaal de juiste route met de routeplanner.
  • Op de pagina Goederenvervoer ziet u welke maatregelen in de binnenstad gelden en welke transportroutes u kunt volgen. 

Regels voor ontheffing

U kunt bij hoge uitzondering ontheffing aanvragen. Dit kan alleen als:

  • het dringend nodig is
  • er geen andere mogelijkheid is
  • er geen kans op schade aan erfgoed is

Dit staat in de vastgestelde regels om ontheffing voor verkeersmaatregelen aan te vragen.

Lees alle regels voor ontheffing

Meer informatie

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur