Wervenmeester

"De wervenmeester is een vooruitgeschoven post in het gebied. Aanspreekbaar, benaderbaar, laagdrempelig, zonder poespas." 

Gerrit Heenck begon aan het begin van 2022 als wervenmeester bij de gemeente Utrecht. Hij krijgt een spilfunctie in het beheren en gebruiken van het wervengebied, voor bewoners, keldereigenaren, ondernemers en gemeente.

Wat is het werk van een wervenmeester?

Om een voorbeeld van zijn werk te geven noemt Gerrit lekkage in werf- of kluiskelders. Soms zijn de goten ('waterspuwers') verstopt waardoor het water van de bovenliggende straat niet goed wordt afgevoerd. Of de waterdichte laag op de kelder is versleten of er is een probleem met het riool. Als een eigenaar van een lekkende kelder dan vraagt wat de gemeente eraan gaat doen, kan het voorkomen dat hij als antwoord krijgt: 'dat weet ik niet'.

Maar wij zijn eigenaar van de wal- en kluismuren, de werven en werfmuren, waterspuwers, straat en riolering. "Dus dat kan nooit het goede antwoord zijn", zegt Gerrit. "Ik kan me indenken dat iemand die alleen aan een stukje walmuur werkt niet weet wie over lekkage in kelders gaat. Maar dan is de vervolgvraag: wie dan wel? Keldereigenaren maar ook collega’s binnen de gemeente Utrecht vinden het soms moeilijk zo’n vraag op de juiste plek te krijgen. Mijn taak is om de mensen die in het wervengebied wonen en werken daarbij te helpen."

Samenwerken

Utrecht werkt in het wervengebied aan een megaklus:

  • 4 kilometer walmuren herstellen en behouden
  • 1,3 kilometer kluismuren herstellen en behouden
  • meer dan 900 kelders van 700 particuliere eigenaren
  • 25 bruggen

Het is vooral een ingewikkeld project omdat alles met elkaar samenhangt: de bruggen, wegen, kabels en leidingen, waterbeheer, wal- en kluismuren, watergevels, straat-, kluis- en werfkelders en zelfs de bomen. Het werk in het wervengebied benaderen we in zijn geheel.

"Dat vraagt om een betere samenwerking binnen de gemeente en tussen gemeente en keldereigenaren", aldus Gerrit. "Zodat we de goede maatregelen nemen en ook de complexe vragen en meldingen sneller oppakken. Als dat niet lukt, dan help ik om zo’n knelpunt op de goede plek te krijgen. Dan word ik duwer en trekker en staan alle deuren in de gemeente voor mij open. De kern van het wervenmeesterschap is dat ik de enorme klus die het wervengebied is goed uitleg aan iedereen die ermee te maken heeft. Uiteindelijk gaat het erom dat we beter met elkaar samenwerken voor een mooi en veilig wervengebied."

Buurman

Gerrit Heenck werkte hiervoor als zelfstandig directievoerder en technisch adviseur bij waterbouwkundige projecten, onder meer in Utrecht. "Waar ter wereld kun je werken in een gebied waar al 900 jaar gebouwd, gewerkt en gewoond wordt?", vraagt hij zich hardop af. "Het is een uniek en complex gebied met al die losse kelders en daar weer wegen overheen. Dat stuk historie, daar hou ik van, en van de complexiteit. Ik heb iets met oude gebouwen, met Utrecht en de Utrechters. De mensen in het wervengebied wonen er niet toevallig. Zij kiezen voor dit gebied en stralen in de gesprekken die ik met ze heb veel passie uit." Uiteindelijk moet iedereen die aan het herstel en behoud van de werven werkt zich gedragen als een goede buurman, vindt Gerrit. "Dat wil zeggen: steeds in gesprek zijn met de bewoners en gebruikers in het gebied over de plannen en luisteren naar wat zij erover te zeggen hebben. Het is zonde om alle kennis die in dit gebied zit niet te benutten."

Werken aan het wervengebied

Wil jij ook meewerken aan de unieke werven van Utrecht? Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s. Kijk op Werken bij Utrecht voor meer informatie over dit uitdagende programma en een overzicht van alle actuele vacatures. Wij kijken uit naar jouw reactie!

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl