Jutfaseweg 178: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2023

De Jutfaseweg 178 krijgt nieuwbouw. Er komen onder andere nieuwe woningen en appartementen in midden categorie en vrije sector. Wij verwachten eind 2023 te beginnen met de bouw van deze woningen.

Wat komt er?

Het plan is om aan de Jutfaseweg 178 het volgende te doen:

 • bedrijven en garageboxen te slopen
 • hoofdgebouw vroegere tegelfabriek (monument) te vernieuwen en om te bouwen naar appartementen/studio’s
  • 6 onzelfstandige koopwoningen (woningen met een gedeelde keuken en/of toilet)
  • 2 zelfstandige koopwoningen
 • ongeveer 35 duurzame koopwoningen te bouwen:
  • 19 woningen in de middensector (betaalbare koop)
   • 17 appartementen
   • 2 geschakelde grondgebonden woningen
  • 16 koopwoningen in de vrije sector koop
   • 5 geschakelde grondgebonden woningen
   • 11 geschakelde herenhuizen
 • duurzame woningen te bouwen met eersteklas materialen
 • groen binnenterrein te maken waar kinderen veilig kunnen buitenspelen

Ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning

Om bovenstaande mogelijk te maken is een aanpassing van het bestaande bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig.

Ontwerpbestemmingsplan

Omdat de plannen voor de nieuwe woningen niet passen binnen het bestaande bestemmingsplan is hiervoor een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Er staat in waar en hoeveel er gebouwd mag worden en hoe hoog de woningen mogen worden. Ook staan in het bestemmingsplan de onderzoeken die zijn uitgevoerd naar bijvoorbeeld verkeer, geluid en archeologie die aantonen dat dit bestemmingsplan uitvoerbaar is.

Omgevingsvergunning

De ontwikkelaar heeft ook het ontwerp voor de nieuwe woningen verder uitgewerkt en een omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe woningen ingediend. De gemeente heeft deze aanvraag beoordeeld en is van plan deze vergunning te verlenen.

Op de hoogte blijven en reageren

Bekijken en reageren op het ontwerp-bestemmingsplan en omgevingsvergunning

U kunt tot en met donderdag 15 december 2022 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerp-bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Reageer op het ontwerpbestemmingsplan

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan? Neem dan contact op met de projectleider via telefoonnummer 14 030 of jutfaseweg178@utrecht.nl.

Voor verdere informatie en vragen kunt u kijken op de website van de ontwikkelaar.

Vervolg

Nadat we de reacties op de plannen hebben verwerkt, legt het college het definitieve bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dan een besluit over het bestemmingsplan.

Planning
WanneerWat
Najaar 2022Bekijken en reageren op bestemmingsplan en omgevingsvergunning
Najaar 2023Start sloop

Eind 2023

Begin bouw van de woningen

Wat is al gebeurd?

 • 30 november 2021: college van B en W stelt de eisen voor het plan Jutfaseweg 178 vast.Bekijk de eisen voor het plan Jutfaseweg 178 (pdf, 6,3 MB).

  Er kwamen 20 reacties binnen. Bewoners maken zich met name zorgen over bezonning, verkeer en parkeren. Op alle reacties hebben we een antwoord gegeven en als bijlage de bouwenvelop toegevoegd. Lees alle reacties en antwoorden van de gemeente in de reactienota (pdf, 319 kB)

 • 6 mei 2020: college van B en W stelt uitganspunten en kaart met ruimtelijke voorwaarden voor sloop/nieuwbouw vast, welke als basis gelden voor de verdere plannen.
 • 21 januari 2020: college van B en W stelt de planontwikkeling voor Jutfaseweg 178 vast. Hierin zijn de wensen omschreven: hoeveel en wat voor woningen we willen bouwen, hoe het zit met processen die we doorlopen, wie wat gaat doen, wat de planning is en hoe het zit met de financiële afspraken.

Hulp en contact Jutfaseweg 178

Telefoon

14 030

E-mail

jutfaseweg178@utrecht.nl