Jutfaseweg 178: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2023

De Jutfaseweg 178 krijgt nieuwbouw. Er komen onder andere nieuwe woningen en appartementen: huur en koop. We verwachten dat de sloop van de bestaande gebouwen eind 2023 begint. Begin 2024 start de bouw van de nieuwe woningen.

Wat komt er?

Het plan is om aan de Jutfaseweg 178 het volgende te doen:

 • bedrijven en garageboxen te slopen
 • hoofdgebouw vroegere tegelfabriek (monument) te vernieuwen en om te bouwen naar appartementen/studio’s
  • 6 onzelfstandige koopwoningen (woningen met een gedeelde keuken en/of toilet)
  • 2 zelfstandige koopwoningen
 • ongeveer 35 duurzame koopwoningen te bouwen:
  • 19 woningen in de middensector (betaalbare koop)
   • 17 appartementen
   • 2 geschakelde grondgebonden woningen
  • 16 koopwoningen in de vrije sector koop
   • 5 geschakelde grondgebonden woningen
   • 11 geschakelde herenhuizen
 • duurzame woningen te bouwen met eersteklas materialen
 • groen binnenterrein te maken waar kinderen veilig kunnen buitenspelen

Ontwerpbestemmingsplan

Omdat de plannen voor de nieuwe woningen niet passen binnen het bestaande bestemmingsplan is hiervoor een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Er staat in waar en hoeveel er gebouwd mag worden en hoe hoog de woningen mogen worden. Ook staan in het bestemmingsplan de onderzoeken die zijn uitgevoerd naar bijvoorbeeld verkeer, geluid en archeologie die aantonen dat dit bestemmingsplan uitvoerbaar is.

Dit bestemmingsplan is 6 april 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

Omgevingsvergunning

We hebben een omgevingsvergunning gegeven om de plannen te kunnen uitvoeren.

Planning

De woningen gaan binnenkort in de verkoop en dan start de ontwikkelaar met de voorbereidingen voor de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw.

Wat gebeurt wanneer

WanneerWat
Najaar 2023Start sloop

Begin 2024

Begin bouw van de woningen
Midden 2025Woningen klaar

Wat is al gebeurd?

 • 30 november 2021: college van B en W stelt de eisen voor het plan Jutfaseweg 178 vast. Bekijk de eisen voor het plan Jutfaseweg 178 (pdf, 6,3 MB).

  Er kwamen 20 reacties binnen. Bewoners maken zich met name zorgen over bezonning, verkeer en parkeren. Op alle reacties hebben we een antwoord gegeven en als bijlage de bouwenvelop toegevoegd. Lees alle reacties en antwoorden van de gemeente in de reactienota (pdf, 319 kB)

 • 6 mei 2020: college van B en W stelt uitganspunten en kaart met ruimtelijke voorwaarden voor sloop/nieuwbouw vast, welke als basis gelden voor de verdere plannen.
 • 21 januari 2020: college van B en W stelt de planontwikkeling voor Jutfaseweg 178 vast. Hierin zijn de wensen omschreven: hoeveel en wat voor woningen we willen bouwen, hoe het zit met processen die we doorlopen, wie wat gaat doen, wat de planning is en hoe het zit met de financiële afspraken.
 • 6 april 2023: gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast.

Hulp en contact Jutfaseweg 178

Telefoon

14 030

E-mail

jutfaseweg178@utrecht.nl