Bouwprojecten Jutfaseweg 178: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2023

De Jutfaseweg 178 krijgt nieuwbouw. Er komen onder andere nieuwe woningen en appartementen in midden categorie en vrije sector. Wij verwachten in 2023 te beginnen met de bouw van deze woningen.

Wat komt er?

Het plan is om aan de Jutfaseweg 178 het volgende te doen:

 • bedrijven en garageboxen te slopen
 • hoofdgebouw vroegere tegelfabriek (monument) te vernieuwen en om te bouwen naar appartementen/studio’s
  • 6 onzelfstandige koopwoningen (woningen met een gedeelde keuken en/of toilet)
  • 2 zelfstandige koopwoningen
 • ongeveer 35 duurzame koopwoningen te bouwen:
  • 19 woningen in de middensector (betaalbare koop)
   • 17 appartementen
   • 2 geschakelde grondgebonden woningen
  • 16 koopwoningen in de vrije sector koop
   • 5 geschakelde grondgebonden woningen
   • 11 geschakelde herenhuizen
 • duurzame woningen te bouwen met eersteklas materialen
 • groen binnenterrein te maken waar kinderen veilig kunnen buitenspelen

Eisen plan Jutfaseweg 178 vastgesteld

Om dit mogelijk te maken hebben we een plan geschreven waarin staat waar de nieuwbouw aan moet voldoen. Denk hier aan eisen voor het programma, verkeer en parkeren en  openbare ruimte. Maar ook bijvoorbeeld hoe de ideeën voor dit plan onderbouwd zijn, welke onderzoeken hiervoor gedaan zijn en hoe het zit met de financiële kant.

Bekijk de eisen voor het plan Jutfaseweg 178 (pdf, 6,3 MB)

Reacties plan

Er kwamen 20 reacties binnen. Bewoners maken zich met name zorgen over bezonning, verkeer en parkeren. Op alle reacties hebben we een antwoord gegeven en als bijlage bij de bouwenvelop toegevoegd.

Een aantal van de reacties gaat over de zorg van de parkeerdruk in de omliggende straten. De ontwikkeling Jutfaseweg 178 voldoet aan de geldende parkeernormen en heeft genoeg parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. Wij moedigen het aanleggen van extra parkeerplekken niet aan.

Een aantal reacties gaan over de grootte van het binnenterrein en de klimaat- en natuurwaarden die gaan gelden.

1 reactie over de keuze voor het opnemen van vrije sector koopwoningen in het plan.

Bewoners maken zich zorgen over de bezonning en schaduw in de tuinen van woningen nummer 20 en 22 aan de Hoendiepstraat. Wij pasten het verkavelingsplan daarop aan en verwerkten dit in een aangepaste zonnestudie. Hieruit blijkt dat de situatie is verbeterd ten opzichte van de eerdere planopzet, de schaduwwerking is weer vergelijkbaar met de huidige situatie. Daarnaast stelden bewoners vragen over de indeling van het plan en de sociale veiligheid.

Er zijn vragen gesteld over de bouw en over het participatietraject.

Lees alle reacties en antwoorden van de gemeente in de reactienota (pdf, 319 kB)

Voor verdere informatie en vragen kunt u kijken op de website van de ontwikkelaar.

Vervolg

De initiatiefnemer vraagt aan ons een wijziging op het bestemmingsplan te maken. En ook om een omgevingsvergunning aan te vragen om met de bouwwerkzaamheden te kunnen beginnen. Wij verwachten dat u in het 1e kwartaal van 2022 op het ontwerp van het bestemmingsplan kunt reageren.

Planning
WanneerWatWie
3e kwartaal 2021Definitief besluit eisen voor het planGemeente

3e kwartaal 2021-2e kwartaal 2022

Uitwerken plannen en aanvraag bestemmingsplan en vergunningOntwikkelaar

Wat is al gebeurd?

 • 30 november 2021: college van B en W stelt de eisen voor het plan Jutfaseweg 178 vast.
 • 6 mei 2020: college van B en W stelt uitganspunten en kaart met ruimtelijke voorwaarden voor sloop/nieuwbouw vast, welke als basis gelden voor de verdere plannen.
 • 21 januari 2020: college van B en W stelt de planontwikkeling voor Jutfaseweg 178 vast. Hierin zijn de wensen omschreven: hoeveel en wat voor woningen we willen bouwen, hoe het zit met processen die we doorlopen, wie wat gaat doen, wat de planning is en hoe het zit met de financiële afspraken.

Hulp en contact Jutfaseweg 178

Telefoon

14 030

E-mail

jutfaseweg178@utrecht.nl