Bouwprojecten Lombokplein: herinrichting Westplein, Leidse Rijn en Graadt van Roggenweg

Het Westplein is nu nog een plek waar veel auto’s, asfalt, fietsen en fietsklemmen zijn. Maar over enkele jaren is deze plek helemaal opnieuw ingericht. Dan kunt u er wonen en genieten van water en groen.

Dit nieuw ingerichte deel van de stad noemen we voorlopig het Lombokplein. Het herinrichten en verleggen van de Graadt van Roggenweg hoort ook bij het project.

Wat komt er?

Het Westplein is momenteel een zeer druk verkeersplein. De komende jaren willen we hier een stukje stad maken, met:

 • 2 woongebouwen, een op de Kop van Lombok en een aan de Leidseweg, voor in totaal ongeveer 350 tot 400 woningen
 • nieuwe bebouwing bij het NH-Hotel voor uitbreiding van het hotel en ateliers en kleinschalige kantoorunits voor lokale ondernemers
 • een bevaarbare en doorgetrokken Leidse Rijn en 3 bruggen
 • een park aan het water van de Leidse Rijn
 • 2 tuinen die half openbaar toegankelijk zijn tussen de nieuwe gebouwen aan de Leidseweg
 • een fietsroute langs de Leidse Rijn naar de binnenstad en het Centraal Station
 • een stadsstraat in plaats van het huidige verkeersplein

Plannen opnieuw inrichten Lombokplein vastgesteld

Tot 5 juli kon u reageren op de voorlopige plannen voor het Lombokplein en Graadt van Roggenweg. De gemeenteraad heeft deze plannen vastgesteld. Er is besloten om de ongelijkvloerse kruising tussen de fietsroute Leidseweg en de stadsstraat als voorkeursvariant vast te stellen.

Bekijk de definitieve plannen (Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp) Lombokplein (pdf, 13,9 MB)

In deze definitieve plannen staat onder andere:

 • hoeveel woningen er gebouwd worden en hoeveel huur- en/of koopwoningen dit zijn
 • hoe het parkeren voor auto’s en fietsen wordt geregeld
 • hoeveel ruimte de verschillende functies – zoals wonen, werken en groen – krijgen
 • wat de eisen zijn voor de inrichting van de openbare ruimte, zoals de breedte van trottoirs, fietspaden
 • waar er groen komt en waar verharding
 • welke eisen aan bruggen er zijn
 • welke eisen er zijn op gebied van diervriendelijk bouwen, duurzaamheid, energie

Bekijk een samenvatting van de plannen (pdf, 13,3 MB)

Bekijk de plankaart (png, 7,4 MB)

Bekijk de video over de plannen

Bij ook:

Volgende stappen

Het ontwerp voor de buitenruimte werken we verder uit in een voorlopig en vervolgens in een definitief ontwerp. We werken het ontwerp in delen uit. We nodigen steeds alleen bewoners uit die in de betreffende delen wonen of er belang bij hebben om mee te denken. Ook maken we een bestemmingsplan waar u op kunt reageren.
In 2024 kunnen we beginnen met het uitvoeren van het plan, maar deze planning is afhankelijk van de financiële haalbaarheid.

Stadsstraat en kruising fietsroute

Bij het opnieuw inrichten van het Westplein leggen we een zogeheten stadsstraat aan. De stadsstraat is een normale, maar wel drukke straat met 2 rijbanen waar je 30 kilometer per uur mag rijden. Hiervoor maken we het Westplein en een deel van de Graadt van Roggenweg smaller tot 2 rijbanen en verleggen we de weg om het NH Hotel heen. Via deze straat kan het autoverkeer straks van en naar de binnenstad rijden. Over de keuzes die de we voor het verkeer maken leest u meer in het verkeersbeleid.

Bij de Leidseweg/Van Sijpesteijnkade kruist de stadsstraat de drukke fietsroute van de Leidseweg. De kruising wordt ongelijkvloers.

Lombokpark

Er komt een park aan de noordkant van de Leidse Rijn. Het park krijgt een paviljoen en een verblijfsplek aan het water. Het ontwerp en de inrichting van het park werken we straks samen met omwonenden verder uit. Aan de andere kant van het water komen 2 tuinen die half openbaar toegankelijk zijn, als onderdeel van de nieuwe bebouwing.

Tijdelijke invulling Westplein

Het duurt nog een paar jaar voordat de eerste schop de grond in gaat. Tot die tijd maken allerlei activiteiten vanuit de buurt het Westplein groener en leuker. Zoals een pluktuin en een oude treinwagon die nu gebruikt wordt als ontmoetingsruimte en vergaderlocatie. Informatie over activiteiten en huren van de ruimte vindt u op perronwest.nl. Ook zijn bewoners bezig met het leuker maken van de omgeving van de treinwagon door materialen opnieuw te gebruiken.

Meedenken: Lombokplein maken we samen

Bewoners en andere belanghebbenden betrekken we bij het ontwerpen en inrichten van het nieuwe woon- en werkgebied Lombokplein.

We hebben op 5 april 2018 ideeën en wensen opgehaald over het groen voor het Lombokplein. Er is toen een plan gemaakt om aan de noordkant van de Leidse Rijn een park te maken op de plek waar eerst een plein zou komen: het Lombokpark. Aan de andere kant van het water komen 2 (semi-)openbaar toegankelijke tuinen, als onderdeel van de nieuwe bebouwing. Tijdens een vervolgsessie in november 2018 is er getekend en gediscussieerd over het ontwerp van het Lombokpark. De ideeën die we meenemen in het (concept)ontwerp zijn:

 • het water wordt het park ingetrokken
 • er komt een vlonder, waardoor er meer plekken zijn om aan het water te zitten
 • het paviljoen krijgt daarom een plek aan de andere kant van het water, zodat er zoveel mogelijk open ruimte bij de waterkant ontstaat
 • ook het advies om het Voorlopig Ontwerp voor het park niet al in 2019 te maken samen met omwonenden, maar dichter tegen de realisatie van het park, nemen we over

We hebben samen met betrokken partijen (Klépierre, Centrummanagement, fietsersbond, bewoners, eigenaar NH Hotel) bekeken of de kruising stadsstraat-fietsroute Leidseweg gelijkvloers of ongelijkvloers moet worden. De verschillende voor- en nadelen van de 2 varianten zijn in beeld gebracht en bij de definitieve plannen toegevoegd (bijlage 7).

Bewoners van de Graadt van Roggenweg konden in oktober 2018 hun wensen aangeven voor de herinrichting van hun straat als de ventweg komt te vervallen. De reacties hebben we verwerkt in een proefontwerp, dat we tijdens een vervolgsessie op 13 december met de betrokken bewoners hebben besproken. Op 13 december 2018 zijn we als gemeente naar bewoners toegegaan om het proef-ontwerp voor de Graadt van Roggenweg te bespreken tijdens een ‘portiek-inloop’. Op basis van deze gesprekken hebben we een paar aanpassingen gedaan, onder andere:

 • op het deel tussen de Sowetobrug en de Koningsbergerstraat komt een fietsstraat waar ook auto’s mogen rijden en kunnen parkeren (in plaats van alleen een fietspad)
 • op de stoep tussen de Koningsbergerstraat en het Leidsepoort gebouw komt extra groen
 • ook werken we de bereikbaarheid van taxi’s verder uit, die anders wordt vanwege het vervallen van de ventweg

Tijdens een sessie in november 2018 konden betrokkenen meedenken over het programma van de toekomstige bebouwing. Deelnemers van de sessie reageerden positief op de gepresenteerde plannen van de gemeente. Zij waardeerden met name de kleinschaligheid van zowel de voorzieningen als de uitstraling van de gebouwen:

 • Er komt in de nieuwe woongebouwen een divers woonprogramma voor zowel studenten, starters en senioren in verschillende prijsklassen (huur) en een klein percentage koop.
 • Er is plek is voor uitbreiding van het NH Hotel met kamers en een (openbaar) restaurant, en voor ateliers en kleinschalige kantoren voor lokale ondernemers.
 • Op de begane grond van het woongebouw op het Westplein (kop van Lombok) is ruimte voor kleinschalige dienstverlening en horeca.

Voordat we de plannen naar de Raad stuurden hebben we gevraagd wat u ervan vindt. De reacties hebben gezorgd voor een paar kleine aanpassingen. De belangrijkste inhoudelijke aanpassing is de geplande locatie voor afvalcontainers bij de entree van Lombok. Die is verplaatst naar de Verlengde Damstraat.

Reacties

Er zijn in totaal 63 reacties binnengekomen.

Veel mensen zijn blij met:

 • meer groen en water in het gebied
 • het grote aantal sociale en goedkope woningen
 • de verbetering van de leefbaarheid

Zorgen hebben ze over:

 • de bereikbaarheid van de kantoren
 • het verdwijnen van parkeerplekken langs de Graadt van Roggenweg
 • de verwachte overlast door het toenemen van recreatie op de Leidse Rijn.

Een aantal bewoners wil de snelheid op de Vleutenseweg aanpassen naar 30 kilometer per uur.

Bekijk alle reacties en antwoorden in de reactienota (pdf, 1,6 MB)

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief Lombokplein

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2021Opstellen bestemmingsplan, hier kunt u op reageren.
2021Uitwerken ontwerp voor de openbare ruimte (voorlopig ontwerp). Bewoners kunnen hierover meedenken.
2022 en 2023Selecteren van een aannemer voor de uitvoering en uitwerken uitvoeringstekening en uitvoeringsfasering.
2024

Start werkzaamheden (onder voorbehoud besluitvorming en financiering).

Er wordt gestart met de werkzaamheden in de openbare ruimte, pas daarna kunnen de gebouwen worden gerealiseerd.

Wat is er al gedaan?

 • 25 maart 2021: de plannen (Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp) zijn vastgesteld door de raad.
 • Tot en met 5 juli 2020 kon u reageren op het concept Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp Lombokplein.
 • 2019 en een deel van 2020: uitvoeren van het verkeersonderzoek noordwestelijk Utrecht. We hebben hierbij verschillende varianten onderzochten. Dit onderzoek gaat ook over verbetering van de Amsterdamsestraatweg en de straten tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug (Westelijke Stadsboulevard). De resultaten vormen een belangrijke onderbouwing voor het project Lombokplein.
 • Maart 2019: Perron West opende een tijdelijke ontmoetingsplek voor de buurt in een opgeknapte treinwagon.
 • 20 september 2018: de gemeenteraad is akkoord gegaan om het plan voor het Lombokpark verder uit te werken en is de omgevingsvisiekaart Lombokplein (zie pagina 8) (pdf, 8,1 MB) aangepast. Er komen ongeveer 150 minder woningen dan in de omgevingsvisie staat, zodat er meer ruimte is voor groen.
 • April-december 2018: de participatie over de onderwerpen wonen en leven, doortrekken Leidse Rijn en inrichten van de bruggen, inrichten openbare ruimte, kruising stadsstraat-fietsroute, inrichten stadsstraat, vergroenen van de Graadt van Roggenweg, het Lombokpark en het programma van de nieuwe bouwblokken.
 • Juli 2018: de helft van de tijdelijke fietsenstalling op het Westplein verwijderd om plaats te maken voor tijdelijke initiatieven.
 • December 2017: de gemeenteraad stelde de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein vast. In de omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van de plannen.

Hulp en contact Beurskwartier en Lombokplein

Telefoon

14 030

E-mail

lombokplein@utrecht.nl