Lombokplein: herinrichting Westplein, Leidse Rijn en Graadt van Roggenweg

Het Westplein is nu nog een plek waar veel auto’s, asfalt, fietsen en fietsklemmen zijn. Maar over enkele jaren is deze plek helemaal opnieuw ingericht. Dan kunt u er wonen en genieten van water en groen.

Dit nieuw ingerichte deel van de stad noemen we voorlopig het Lombokplein. Het nieuw inrichten en verleggen van de Graadt van Roggenweg hoort ook bij het project.

Wat komt er?

Het Westplein is nu een heel erg druk verkeersplein. De komende jaren willen we hier een stukje stad maken, met:

 • 2 woongebouwen: 1 op de Kop van Lombok en 1 aan de Leidseweg. In totaal komen er ongeveer 350 tot 400 woningen. Het gaat dan om:
  • 45% sociale huurwoningen (inclusief 10% studentenwoningen)
  • 35% huur- en koopwoningen in het middensegment
  • 20% huur- en koopwoningen in het hoger segment
 • ongeveer 300 nieuwe bomen
 • nieuwe bebouwing bij het NH-Hotel voor uitbreiding van het hotel en ateliers en kleinschalige kantoorunits voor lokale ondernemers
 • een bevaarbare en doorgetrokken Leidse Rijn en 3 bruggen
 • een park aan het water van de Leidse Rijn met natuurlijkvriendelijke oever
 • 2 tuinen tussen de nieuwe gebouwen aan de Leidseweg. De tuinen zijn overdag open voor publiek. ’s Avonds zijn de tuinen alleen open voor bewoners, hotelgasten en gebruikers van het bouwblok.
 • een fietsroute langs de Leidse Rijn naar de binnenstad en het Centraal Station
 • een stadsstraat in plaats van het huidige verkeersplein

Bestemmingsplan en Voorlopig Ontwerp goedgekeurd

Op 2 februari 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Lombokplein goedgekeurd. Dit plan gaat over het nieuw inrichten van het Westplein, Leidse Rijn en Graadt van Roggenweg. Op 11 april 2023 keurde het college het Voorlopig Ontwerp goed.  

Bekijk het goedgekeurde bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat onder andere:

 • hoe we de Leidse Rijn herstellen
 • waar 3 nieuwe bruggen komen
 • wat in de 3 bouwblokken komt
 • hoe de stadsstraat eruit gaat zien
 • hoe de fietsroute langs de Leidse Rijn loopt
 • waar het Lombokpark komt

Stadsstraat en kruising fietsroute

Bij het opnieuw inrichten van het Westplein leggen we een zogeheten stadsstraat aan. De stadsstraat is een normale, maar wel drukke straat. De straat heeft 2 rijbanen waar u 30 kilometer per uur mag rijden. We maken het Westplein en een deel van de Graadt van Roggenweg smaller tot 2 rijbanen. De weg verleggen we. Deze gaat om het NH Hotel heen. Via deze straat kan het autoverkeer straks van en naar de binnenstad rijden. Over de keuzes die de we voor het verkeer maken leest u meer in het verkeersbeleid.

Bij de Leidseweg/Van Sijpesteijnkade kruist de stadsstraat de drukke fietsroute van de Leidseweg. De kruising maken we ongelijkvloers.

Lombokpark

Er komt een park aan de noordkant van de Leidse Rijn. Het park krijgt een paviljoen en een verblijfsplek aan het water. Het ontwerp en de inrichting van het park werken we straks samen met omwonenden verder uit. Aan de andere kant van het water komen 2 tuinen als onderdeel van de nieuwe bebouwing. Deze tuinen zijn overdag open voor publiek en in de avond zijn ze gesloten.

Graadt van Roggenweg

Smallere rijbaan met meer groen

De Graadt van Roggenweg maken we veel groener. Er komen 4 rijen met bomen, heggen langs de trambaan en groene bermen. De nieuwe Graadt van Roggenweg heeft maar 1 rijbaan in elke richting op het deel tussen de Koningsbergerstraat en de Croeselaan. Daarom kan er meer groen komen. Het weggedeelte voor de auto’s wordt daar dus smaller. U mag er straks 30 km per uur rijden. Langs de weg komen parkeerplaatsen. De weg naast de huidige hoofdbanen (ventweg) verdwijnt. Op die plaats komt een fietspad in 2 richtingen.

Ook meer groen op de stoep

Op de stoep komen groene vakken (eilanden) met verschillende planten. Welke planten er precies komen bepalen we later. Deze vakken hebben op sommige plekken verhoogde randen waar u op kan zitten. De bestaande bomen laten we staan waar dat kan. In de vakken komen ook veel nieuwe bomen. Tussen de groene vakken is ruimte voor bijvoorbeeld kinderen om te spelen. En om fietsen te parkeren. Er komen iets meer fietsenrekken terug dan er nu zijn. Bij Graadt van Roggenweg 1-15 is de stoep minder breed. Daarom komen hier geen groene eilanden. Hier komt een groenstrook langs het fietspad.

Ondergrondse containers komen in de Koningsbergerstraat en ter hoogte van Graadt van Roggenweg 11 en ter hoogte van Leidsche Poort.

Bruggen

Er komen 3 nieuwe bruggen. 

 • De natuurvriendelijke oevers onder de bruggen zorgen voor een veilige doorgang voor kleine zoogdieren en reptielen.
 • Voor insecten komen gaatjes in het metselwerk van de bruggen.

De Dambrug

 • De Dambrug komt op het Westplein. 
 • Met haar knik in het slanke brugdek verwijst de brug naar de historische ophaalbruggen over de Leidse Rijn. 
 • In de brug komt een spleet waar vleermuizen kunnen verblijven. Ook de grote gele kwikstaart krijgt er een neststeen.

De Kanonstraatbrug

 • De Kanonstraatbrug komt ook op het Westplein.
 • Het ontwerp lijkt op dat van de metselwerkbruggen in het centrum. 
 • Door de openingen in de brug komt er daglicht onder de brug. Dit is fijn voor fietsers en voetgangers daar, maar ook goed voor planten en dieren.
 • De gierzwaluw krijgt speciale stenen in de brug om te nestelen.

De Hagelbrug

 • De Hagelbrug komt bij de Van Sijpesteijnkade. Deze brug is alleen voor voetgangers.

Ontwerpen bruggen

Kruising Park Plaza Hotel

In het goedgekeurde bestemmingsplan is een gelijkvloerse kruising van de trambaan ter hoogte van het Park Plaza Hotel opgenomen. Daarnaast zijn in het bestemmingsplan ook 2 ongelijkvloerse varianten opgenomen. De Safety Board van de provincie Utrecht heeft negatief geadviseerd over de gelijkvloerse kruising. De gemeente Utrecht gaat extern advies inwinnen en andere varianten verkennen. In een gezamenlijke brief aan de raad en Staten leest u hier meer over.

Tijdelijke invulling Westplein

Het duurt nog een paar jaar voordat de eerste schop de grond in gaat. Tot die tijd maken allerlei activiteiten vanuit de buurt het Westplein groener en leuker. Zoals een pluktuin en een oude treinwagon die nu gebruikt wordt als ontmoetingsruimte en vergaderlocatie. Informatie over activiteiten en huren van de ruimte vindt u op perronwest.nl. Ook zijn bewoners bezig met het leuker maken van de omgeving van de treinwagon door materialen opnieuw te gebruiken.

Meedenken: Lombokplein maken we samen

Bewoners en andere belanghebbenden betrekken we bij het ontwerpen en inrichten van het nieuwe woon- en werkgebied Lombokplein.

We hebben op 5 april 2018 ideeën en wensen opgehaald over het groen voor het Lombokplein. Er is toen een plan gemaakt om aan de noordkant van de Leidse Rijn een park te maken op de plek waar eerst een plein zou komen: het Lombokpark. Aan de andere kant van het water komen 2 (semi-)openbaar toegankelijke tuinen, als onderdeel van de nieuwe bebouwing. Tijdens een vervolgsessie in november 2018 is er getekend en gediscussieerd over het ontwerp van het Lombokpark. De ideeën die we meenemen in het (concept)ontwerp zijn:

 • het water wordt het park ingetrokken
 • er komt een vlonder, waardoor er meer plekken zijn om aan het water te zitten
 • het paviljoen krijgt daarom een plek aan de andere kant van het water, zodat er zoveel mogelijk open ruimte bij de waterkant ontstaat
 • ook het advies om het Voorlopig Ontwerp voor het park niet al in 2019 te maken samen met omwonenden, maar dichter tegen de realisatie van het park, nemen we over

We hebben samen met betrokken partijen (Klépierre, Centrummanagement, fietsersbond, bewoners, eigenaar NH Hotel) bekeken of de kruising stadsstraat-fietsroute Leidseweg gelijkvloers of ongelijkvloers moet worden. De verschillende voor- en nadelen van de 2 varianten zijn in beeld gebracht en bij de definitieve plannen toegevoegd (bijlage 7).

Bewoners van de Graadt van Roggenweg konden op verschillende momenten hun wensen aangeven voor de herinrichting van hun straat als de ventweg verdwijnt. Dit is gebeurd in oktober en december 2018 en daarna in april en mei 2020. De reacties hebben we verwerkt in een voorlopig ontwerp.

Buurtbewoners hebben de volgende wensen geuit die wij in het voorlopig ontwerp hebben opgenomen:

 • fietsklemmen niet tegen gevels, maar in het zicht
 • veel zitplekken
 • afvalcontainers tussen de 2 flats in de Koningsbergerstraat
 • beplanting met bakken met (deels) hoge rand
 • groene eilanden (de meeste buurtbewoners bleken hiervoor te kiezen in plaats van voor een groenstrook)

Meer over het voorlopig ontwerp

Eind 2021 hebben we buurtbewoners uitgenodigd om het voorlopig ontwerp van de Graadt van Roggenweg door te nemen. In februari 2022 hebben we in het buurtkantoor van Woonin (vroeger Mitros) besproken of en hoe we de wensen van bewoners hebben verwerkt.

Eerdere wensen van bewoners (2018)

In 2018 hebben we een proefontwerp gemaakt. Hierin verwerkten we de wensen die buurtbewoners in oktober 2018 aangaven voor de herinrichting van hun straat. Tijdens een ‘portiek-inloop’ op 13 december 2018 hebben we het proefontwerp besproken met de betrokken bewoners. Op basis van deze gesprekken hebben we een paar aanpassingen gedaan, onder andere:

 • op het deel tussen de Sowetobrug en de Koningsbergerstraat komt een fietsstraat waar ook auto’s mogen rijden en kunnen parkeren (in plaats van alleen een fietspad)
 • op de stoep tussen de Koningsbergerstraat en het Leidsepoort gebouw komt extra groen
 • ook werken we de bereikbaarheid voor taxi’s verder uit, die anders wordt vanwege het verdwijnen van de ventweg

Tijdens een sessie in november 2018 konden betrokkenen meedenken over het programma van de toekomstige bebouwing. Deelnemers van de sessie reageerden positief op de gepresenteerde plannen van de gemeente. Zij waardeerden met name de kleinschaligheid van zowel de voorzieningen als de uitstraling van de gebouwen:

 • Er komt in de nieuwe woongebouwen een divers woonprogramma voor zowel studenten, starters en senioren in verschillende prijsklassen (huur) en een klein percentage koop.
 • Er is plek is voor uitbreiding van het NH Hotel met kamers en een (openbaar) restaurant, en voor ateliers en kleinschalige kantoren voor lokale ondernemers.
 • Op de begane grond van het woongebouw op het Westplein (kop van Lombok) is ruimte voor kleinschalige dienstverlening en horeca.

Voordat we de plannen naar de Raad stuurden hebben we gevraagd wat u ervan vindt. De reacties hebben gezorgd voor een paar kleine aanpassingen. De belangrijkste inhoudelijke aanpassing is de geplande locatie voor afvalcontainers bij de entree van Lombok. Die is verplaatst naar de Verlengde Damstraat.

Reacties

Er zijn in totaal 63 reacties binnengekomen.

Veel mensen zijn blij met:

 • meer groen en water in het gebied
 • het grote aantal sociale en goedkope woningen
 • de verbetering van de leefbaarheid

Zorgen hebben ze over:

 • de bereikbaarheid van de kantoren
 • het verdwijnen van parkeerplekken langs de Graadt van Roggenweg
 • de verwachte overlast door het toenemen van recreatie op de Leidse Rijn

Een aantal bewoners wil de snelheid op de Vleutenseweg aanpassen naar 30 kilometer per uur.

Bekijk alle reacties en antwoorden in de reactienota (pdf, 1,6 MB)

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief Lombokplein

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2023Start Europese aanbesteding om aannemer te kiezen. Definitief ontwerp, uitvoeringstekening en uitvoeringsplanning uitwerken.
Eind 2023Start voorbereidende werkzaamheden.
2025We verbreden het water in de Van Sijpesteijntunnel. Dit zijn de eerste zichtbare stappen voor het volledig doortrekken van de Leidse Rijn
2025We beginnen op het Westplein en de Graadt van Roggenweg met de werkzaamheden in de openbare ruimte. Vanaf 2027/28 zullen de gebouwen gebouwd worden. 

Wat is er al gedaan?

 • April 2023: Voorlopig Ontwerp Lombokplein is goedgekeurd door college. 
 • Februari 2023: bestemmingsplan Lombokplein is goedgekeurd door de gemeenteraad. Lees alle stukken bij de raadsvergadering (punt 25)
 • November 2022: college legt het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad om definitief te maken.
 • Oktober 2022: gesproken met marktpartijen over de uitvoering van de openbare ruimte.
 • 8 maart 2022: college geeft ontwerpbestemmingsplan vrij. Het plan kon u van 18 maart tot en met 28 april 2022 bekijken.
 • 25 maart 2021: de plannen (Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (pdf, 13,9 MB)) zijn vastgesteld door de raad.
 • Tot en met 5 juli 2020 kon u reageren op het concept Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp Lombokplein.
 • 2019 en een deel van 2020: uitvoeren van het verkeersonderzoek noordwestelijk Utrecht. We hebben hierbij verschillende varianten onderzochten. Dit onderzoek gaat ook over verbetering van de Amsterdamsestraatweg en de straten tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug (Westelijke Stadsboulevard). De resultaten vormen een belangrijke onderbouwing voor het project Lombokplein.
 • Maart 2019: Perron West opende een tijdelijke ontmoetingsplek voor de buurt in een opgeknapte treinwagon.
 • 20 september 2018: de gemeenteraad is akkoord gegaan om het plan voor het Lombokpark verder uit te werken en is de omgevingsvisiekaart Lombokplein (zie pagina 8) (pdf, 8,1 MB) aangepast. Er komen ongeveer 150 minder woningen dan in de omgevingsvisie staat, zodat er meer ruimte is voor groen.
 • April-december 2018: de participatie over de onderwerpen wonen en leven, doortrekken Leidse Rijn en inrichten van de bruggen, inrichten openbare ruimte, kruising stadsstraat-fietsroute, inrichten stadsstraat, vergroenen van de Graadt van Roggenweg, het Lombokpark en het programma van de nieuwe bouwblokken.
 • Juli 2018: de helft van de tijdelijke fietsenstalling op het Westplein verwijderd om plaats te maken voor tijdelijke initiatieven.
 • December 2017: de gemeenteraad stelde de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein vast. In de omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van de plannen.

Hulp en contact Beurskwartier en Lombokplein

Telefoon

14 030

E-mail

lombokplein@utrecht.nl