Bouwprojecten Lombokplein: herinrichting Westplein, Leidse Rijn en Graadt van Roggenweg

Het Westplein is nu nog een plek waar veel auto’s, asfalt, fietsen en fietsklemmen zijn. Maar over enkele jaren is deze plek helemaal opnieuw ingericht. Dan kunt u er wonen en genieten van water en groen.

Dit nieuw ingerichte deel van de stad noemen we voorlopig het Lombokplein. Het herinrichten en verleggen van de Graadt van Roggenweg hoort ook bij het project.

Wat komt er?

Het Westplein is momenteel een zeer druk verkeersplein. De komende jaren willen we hier een stukje stad maken, met:

 • 2 woongebouwen, een op de Kop van Lombok en een aan de Leidseweg, voor in totaal ongeveer 350 tot 400 woningen
 • nieuwe bebouwing bij het NH-Hotel voor uitbreiding van het hotel en ateliers en kleinschalige kantoorunits voor lokale ondernemers
 • een bevaarbare en doorgetrokken Leidse Rijn en 3 bruggen
 • een park aan het water van de Leidse Rijn
 • 2 tuinen die half openbaar toegankelijk zijn tussen de nieuwe gebouwen aan de Leidseweg
 • een fietsroute langs de Leidse Rijn naar de binnenstad en het Centraal Station
 • een stadsstraat in plaats van het huidige verkeersplein

Plannen opnieuw inrichten Lombokplein vastgesteld

Tot 5 juli 2020 kon u reageren op de voorlopige plannen voor het Lombokplein en Graadt van Roggenweg. De gemeenteraad heeft deze plannen vastgesteld. Er is besloten om de ongelijkvloerse kruising tussen de fietsroute Leidseweg en de stadsstraat als voorkeursvariant vast te stellen.

Bekijk de definitieve plannen (Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp) Lombokplein (pdf, 13,9 MB)

In deze definitieve plannen staat onder andere:

 • hoeveel woningen er gebouwd worden en hoeveel huur- en/of koopwoningen dit zijn
 • hoe het parkeren voor auto’s en fietsen wordt geregeld
 • hoeveel ruimte de verschillende functies – zoals wonen, werken en groen – krijgen
 • wat de eisen zijn voor de inrichting van de openbare ruimte, zoals de breedte van trottoirs, fietspaden
 • waar er groen komt en waar verharding
 • welke eisen aan bruggen er zijn
 • welke eisen er zijn op gebied van diervriendelijk bouwen, duurzaamheid, energie

Bekijk een samenvatting van de plannen (pdf, 13,3 MB)

Bekijk de plankaart (png, 7,4 MB)

Bekijk de video over de plannen

Bij de plannen horen ook:

Volgende stappen

Het ontwerp voor de buitenruimte werken we verder uit in een voorlopig en vervolgens in een definitief ontwerp. We werken het ontwerp in delen uit. We nodigen steeds alleen bewoners uit die in de betreffende delen wonen of er belang bij hebben om mee te denken. Ook maken we een bestemmingsplan waar u op kunt reageren.

In 2024 kunnen we naar verwachting beginnen met het uitvoeren van het plan.

Stadsstraat en kruising fietsroute

Bij het opnieuw inrichten van het Westplein leggen we een zogeheten stadsstraat aan. De stadsstraat is een normale, maar wel drukke straat met 2 rijbanen waar je 30 kilometer per uur mag rijden. Hiervoor maken we het Westplein en een deel van de Graadt van Roggenweg smaller tot 2 rijbanen en verleggen we de weg om het NH Hotel heen. Via deze straat kan het autoverkeer straks van en naar de binnenstad rijden. Over de keuzes die de we voor het verkeer maken leest u meer in het verkeersbeleid.

Bij de Leidseweg/Van Sijpesteijnkade kruist de stadsstraat de drukke fietsroute van de Leidseweg. De kruising wordt ongelijkvloers.

Lombokpark

Er komt een park aan de noordkant van de Leidse Rijn. Het park krijgt een paviljoen en een verblijfsplek aan het water. Het ontwerp en de inrichting van het park werken we straks samen met omwonenden verder uit. Aan de andere kant van het water komen 2 tuinen die half openbaar toegankelijk zijn, als onderdeel van de nieuwe bebouwing.

Graadt van Roggenweg

Voor de Graadt van Roggenweg hebben we een voorlopig ontwerp (pdf, 1,7 MB) gemaakt. Met extra aandacht voor het groen dat we toevoegen (pdf, 5 MB).

U kunt het voorlopig ontwerp bekijken op de ramen van het kantoor van Mitros (Leidsepoort – Leidseweg) van november tot eind januari. Door de coronamaatregelen konden we hiervoor geen bijeenkomst organiseren.

De Graadt van Roggenweg wordt veel groener. Er komen 4 rijen met bomen, heggen langs de trambaan en groene bermen. Er kan meer groen komen, doordat de nieuwe Graadt van Roggenweg maar 1 rijbaan in elke richting heeft op het deel tussen de Koningsbergerstraat en de Croeselaan. Het weggedeelte voor de auto’s wordt daar dus smaller. Je mag er straks 30 km per uur rijden. Langs de weg komen parkeerplaatsen. De ventweg, de weg naast de huidige hoofdbanen, verdwijnt. Op die plaats komt een fietspad in 2 richtingen.

Ook op de stoep komt meer groen. Er komen groene vakken (eilanden), waarin verschillende planten komen. Welke planten er precies komen bepalen we later. Deze vakken hebben op sommige plekken verhoogde randen waar je op kan zitten. De bestaande bomen laten we staan waar dat kan. In de vakken komen ook veel nieuwe bomen. Tussen de groene vakken is ruimte voor bijvoorbeeld kinderen om te spelen. En om fietsen te parkeren. Er komen iets meer fietsenrekken terug dan er nu zijn. Bij Graadt van Roggenweg 1-15 is de stoep minder breed. Daarom komen hier geen groene eilanden, maar komt er een groenstrook langs het fietspad.

Ondergrondse containers komen in de Koningsbergstraat en ter hoogte van Graadt van Roggenweg 11 en ter hoogte van Leidsche Poort.

Tijdelijke invulling Westplein

Het duurt nog een paar jaar voordat de eerste schop de grond in gaat. Tot die tijd maken allerlei activiteiten vanuit de buurt het Westplein groener en leuker. Zoals een pluktuin en een oude treinwagon die nu gebruikt wordt als ontmoetingsruimte en vergaderlocatie. Informatie over activiteiten en huren van de ruimte vindt u op perronwest.nl. Ook zijn bewoners bezig met het leuker maken van de omgeving van de treinwagon door materialen opnieuw te gebruiken.

Meedenken: Lombokplein maken we samen

Bewoners en andere belanghebbenden betrekken we bij het ontwerpen en inrichten van het nieuwe woon- en werkgebied Lombokplein.

We hebben op 5 april 2018 ideeën en wensen opgehaald over het groen voor het Lombokplein. Er is toen een plan gemaakt om aan de noordkant van de Leidse Rijn een park te maken op de plek waar eerst een plein zou komen: het Lombokpark. Aan de andere kant van het water komen 2 (semi-)openbaar toegankelijke tuinen, als onderdeel van de nieuwe bebouwing. Tijdens een vervolgsessie in november 2018 is er getekend en gediscussieerd over het ontwerp van het Lombokpark. De ideeën die we meenemen in het (concept)ontwerp zijn:

 • het water wordt het park ingetrokken
 • er komt een vlonder, waardoor er meer plekken zijn om aan het water te zitten
 • het paviljoen krijgt daarom een plek aan de andere kant van het water, zodat er zoveel mogelijk open ruimte bij de waterkant ontstaat
 • ook het advies om het Voorlopig Ontwerp voor het park niet al in 2019 te maken samen met omwonenden, maar dichter tegen de realisatie van het park, nemen we over

We hebben samen met betrokken partijen (Klépierre, Centrummanagement, fietsersbond, bewoners, eigenaar NH Hotel) bekeken of de kruising stadsstraat-fietsroute Leidseweg gelijkvloers of ongelijkvloers moet worden. De verschillende voor- en nadelen van de 2 varianten zijn in beeld gebracht en bij de definitieve plannen toegevoegd (bijlage 7).

Bewoners van de Graadt van Roggenweg konden op verschillende momenten hun wensen aangeven voor de herinrichting van hun straat als de ventweg verdwijnt. Dit is gebeurd in oktober en december 2018 en daarna in april en mei 2020. De reacties hebben we verwerkt in een voorlopig ontwerp.

Buurtbewoners hebben de volgende wensen geuit die wij in het voorlopig ontwerp hebben opgenomen:

 • fietsklemmen niet tegen gevels, maar in het zicht
 • veel zitplekken
 • afvalcontainers tussen de 2 flats in de Koningsbergerstraat
 • beplanting met bakken met (deels) hoge rand
 • groene eilanden (de meeste buurtbewoners bleken hiervoor te kiezen in plaats van voor een groenstrook)

Meer over het voorlopig ontwerp

Graag presenteren we het voorlopig ontwerp aan buurtbewoners. Zij hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Door de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om bij het kantoor van Mitros (Leidsepoort – Leidseweg) af te spreken. Als u nieuwsgierig bent, het voorlopig ontwerp hangt daar op de ramen tot eind januari. Met de mensen die op de uitnodiging hebben gereageerd, hebben we andere afspraken gemaakt. Ook u kunnen we alvast telefonisch of per mail te woord staan. Of een afspraak maken voor als het weer kan.

Eerdere wensen van bewoners (2018)

In 2018 hebben we een proefontwerp gemaakt. Hierin verwerkten we de wensen die buurtbewoners in oktober 2018 aangaven voor de herinrichting van hun straat. Tijdens een ‘portiek-inloop’ op 13 december 2018 hebben we het proefontwerp besproken met de betrokken bewoners. Op basis van deze gesprekken hebben we een paar aanpassingen gedaan, onder andere:

 • op het deel tussen de Sowetobrug en de Koningsbergerstraat komt een fietsstraat waar ook auto’s mogen rijden en kunnen parkeren (in plaats van alleen een fietspad)
 • op de stoep tussen de Koningsbergerstraat en het Leidsepoort gebouw komt extra groen
 • ook werken we de bereikbaarheid voor taxi’s verder uit, die anders wordt vanwege het verdwijnen van de ventweg

Tijdens een sessie in november 2018 konden betrokkenen meedenken over het programma van de toekomstige bebouwing. Deelnemers van de sessie reageerden positief op de gepresenteerde plannen van de gemeente. Zij waardeerden met name de kleinschaligheid van zowel de voorzieningen als de uitstraling van de gebouwen:

 • Er komt in de nieuwe woongebouwen een divers woonprogramma voor zowel studenten, starters en senioren in verschillende prijsklassen (huur) en een klein percentage koop.
 • Er is plek is voor uitbreiding van het NH Hotel met kamers en een (openbaar) restaurant, en voor ateliers en kleinschalige kantoren voor lokale ondernemers.
 • Op de begane grond van het woongebouw op het Westplein (kop van Lombok) is ruimte voor kleinschalige dienstverlening en horeca.

Voordat we de plannen naar de Raad stuurden hebben we gevraagd wat u ervan vindt. De reacties hebben gezorgd voor een paar kleine aanpassingen. De belangrijkste inhoudelijke aanpassing is de geplande locatie voor afvalcontainers bij de entree van Lombok. Die is verplaatst naar de Verlengde Damstraat.

Reacties

Er zijn in totaal 63 reacties binnengekomen.

Veel mensen zijn blij met:

 • meer groen en water in het gebied
 • het grote aantal sociale en goedkope woningen
 • de verbetering van de leefbaarheid

Zorgen hebben ze over:

 • de bereikbaarheid van de kantoren
 • het verdwijnen van parkeerplekken langs de Graadt van Roggenweg
 • de verwachte overlast door het toenemen van recreatie op de Leidse Rijn

Een aantal bewoners wil de snelheid op de Vleutenseweg aanpassen naar 30 kilometer per uur.

Bekijk alle reacties en antwoorden in de reactienota (pdf, 1,6 MB)

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief Lombokplein

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2021Opstellen bestemmingsplan, hier kunt u op reageren vanaf februari 2022.
2021-2022Uitwerken ontwerp voor de openbare ruimte (voorlopig ontwerp). Bewoners kunnen hierover meedenken (zie hierboven).
2022-2023Aannemer kiezen voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de openbare ruimte.
Uitwerken van het definitief ontwerp, de uitvoeringstekening en uitvoeringsplanning.
2023Ontwikkelaars kiezen voor de ontwikkeling van de gebouwen.
2024

Start werkzaamheden.

We beginnen met de werkzaamheden in de openbare ruimte, pas daarna kunnen de gebouwen worden gebouwd.

Wat is er al gedaan?

 • 25 maart 2021: de plannen (Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp) zijn vastgesteld door de raad.
 • Tot en met 5 juli 2020 kon u reageren op het concept Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp Lombokplein.
 • 2019 en een deel van 2020: uitvoeren van het verkeersonderzoek noordwestelijk Utrecht. We hebben hierbij verschillende varianten onderzochten. Dit onderzoek gaat ook over verbetering van de Amsterdamsestraatweg en de straten tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug (Westelijke Stadsboulevard). De resultaten vormen een belangrijke onderbouwing voor het project Lombokplein.
 • Maart 2019: Perron West opende een tijdelijke ontmoetingsplek voor de buurt in een opgeknapte treinwagon.
 • 20 september 2018: de gemeenteraad is akkoord gegaan om het plan voor het Lombokpark verder uit te werken en is de omgevingsvisiekaart Lombokplein (zie pagina 8) (pdf, 8,1 MB) aangepast. Er komen ongeveer 150 minder woningen dan in de omgevingsvisie staat, zodat er meer ruimte is voor groen.
 • April-december 2018: de participatie over de onderwerpen wonen en leven, doortrekken Leidse Rijn en inrichten van de bruggen, inrichten openbare ruimte, kruising stadsstraat-fietsroute, inrichten stadsstraat, vergroenen van de Graadt van Roggenweg, het Lombokpark en het programma van de nieuwe bouwblokken.
 • Juli 2018: de helft van de tijdelijke fietsenstalling op het Westplein verwijderd om plaats te maken voor tijdelijke initiatieven.
 • December 2017: de gemeenteraad stelde de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein vast. In de omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van de plannen.

Hulp en contact Beurskwartier en Lombokplein

Telefoon

14 030

E-mail

lombokplein@utrecht.nl