Lunetten-Koningsweg: nieuw stedelijk knooppunt

Fase project:
In voorbereiding

Geplande bouw:
Na 2035

We willen het gebied Lunetten-Koningsweg over 10 tot 15 jaar ontwikkelen tot nieuw centrum. In het gebied worden wonen, werken, goede bereikbaarheid en andere voorzieningen gecombineerd. Hiervoor werken we samen met de provincie en het Rijk. Tot die tijd willen we tijdelijke woningen en bedrijfsruimte bouwen in het gebied Tussen de Rails.  

Wat gaan we doen?

Het aantal mensen dat in Utrecht woont en werk groeit. We willen op verschillende plekken in de stad extra centra (knooppunten) ontwikkelen, onder andere om het centrum van de stad te ontlasten. Dit is vastgelegd in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Een knooppunt is een plaats waar openbaar vervoer en wegen bij elkaar komen. Rond deze knooppunten willen we woningen en kantoren bouwen. Met dichtbij voorzieningen zoals winkels, sportlocaties en zorg. Zodat Utrechters voorzieningen dichtbij hebben en per dag minder hoeven te reizen. En zodat plekken voor werkgelegenheid zo dicht mogelijk bij stations gemaakt worden.

Het gebied Lunetten-Koningsweg willen we ook tot knooppunt ontwikkelen. Daarvoor moeten we samen met de provincie en het Rijk nog een aantal keuzes maken. Bijvoorbeeld of er een nieuwe tram- of buslijn komt. En of er een nieuw (intercity) treinstation komt. We moeten veel onderzoeken en bespreken. Het duurt nog 10 tot 15 jaar voor helemaal duidelijk is wat er precies gebeurt met het gebied.

Meer over de tijdelijke plannen Tussen de Rails

Onderzoek

We zijn begonnen met onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in het gebied. Er zijn veel zaken waar we rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld de verwachte bevolkingsgroei en de groei van de universiteit, maar ook toekomstplannen voor de A27, treinverbindingen en ander openbaar vervoer.

We gaan uit van wat er is vastgelegd in de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Ook kijken we naar de plannen voor Lunetten, Utrecht Science park en Maarschalkerweerd.

Tot slot moeten we rekening houden met het Unesco erfgoed dat wordt gevormd door de forten die langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen: de 4 lunetten.

In 2024 willen we een voorstel met verschillende mogelijkheden voor het gebied delen met het college van burgemeester en wethouders en met de gemeenteraad.

Op de hoogte blijven

Belangrijk nieuws over dit project delen we via deze pagina en de digitale nieuwsbrief Utrecht (Oost en Zuid).

Is er meer bekend over de keuzes en plannen? Dan informeren we u via een wijkbericht en organiseren we momenten waarop u kunt meedenken.

Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar sklk@utrecht.nl.

Meer informatie over de tijdelijke ontwikkeling van het gebied Tussen de Rails

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Begin 2024Voorstel met verschillende mogelijkheden voor de toekomst naar college.
2025Raad kiest 1 mogelijkheid die verder uitgewerkt gaat worden.
2025Start meedenkmomenten.

Wat is al gedaan?

  • 28 juni 2023: gemeente organiseert een grote informatiemarkt over dit project en alle andere projecten in Maarschalkerweerd. 
  • Juni 2023: het idee voor een plan (intentiedocument) is goedgekeurd.

Hulp en contact Lunetten-Koningsweg

Telefoon

14 030

E-mail

sklk@utrecht.nl