Bouwprojecten Merwedekanaalzone

Het gebied tussen het Merwedekanaal en de Europalaan verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een levendig stuk Utrecht.

Er komt een mix van (sociale) huur- en koopwoningen voor starters, gezinnen, ouderen, en alleenstaanden. In een gezonde en duurzame omgeving met veel groen. Ook komen er winkels, horeca, werkgelegenheid, scholen en gezondheidszorg voor de nieuwe én huidige bewoners van de stad.

Uitgelicht

Merwede: stadswijk van de toekomst

In dit deel van de Merwedekanaalzone komen veel betaalbare woningen, allerlei voorzieningen, veel groen en je ziet er weinig auto’s. Utrecht maakt samen met 9 grondeigenaren van Merwede een thuis voor 12.000 mensen. De plannen zijn op 10 maart aangeboden aan de gemeenteraad.

luchtfoto merwedekanaalzone

Belangrijke stap Merwedekanaalzone gezet

Het college van B en W heeft op 10 maart de omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2 en het verder uitgewerkte stedenbouwkundig plan Merwede vastgesteld. De plannen en de samenwerkingsovereenkomst liggen nu bij de gemeenteraad.

Utrecht maakt ruimte

Veel Utrechters zoeken een plek om in de stad te (blijven) wonen. Utrecht wil graag waardevolle groene ruimte behouden of zelfs toevoegen. We zoeken daarom naar nieuwe woonplekken binnen de stadsgrenzen. Er ontstaat ruimte voor meer Utrechters door bijvoorbeeld bedrijventerreinen opnieuw in te richten. Dat doen we nu met de Merwedekanaalzone. De uitdaging is om een zo goed mogelijke balans te vinden tussen betaalbare woningen, een bereikbare stad en groen in en rond de stad. Daarbij moeten we het karakter van Utrecht behouden.

Interesse in een woning?

U kunt zich vrijblijvend inschrijven voor een woning in De Nieuwe Defensie en de Wilhelminawerf.

Voor woningen in Merwede kunt u zich nog niet inschrijven, maar via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
wanneerwat
voorjaar 2021Holland Casino klaar
najaar 2021Gemeenteraad beslist over omgevingsvisie deel 2, Stedenbouwkundig Plan Merwede en het Beeldkwaliteitsplan
begin 2022Wilhelminawerf klaar
voorjaar 2022Start bouw Eendrachtlaan 10
2023Start bouw wijk Merwede
2026De Nieuwe Defensie klaar

Bekijk ook de eigen planningen van de projecten.

Wat is er al gebeurd?

Bij de laatste raadsinformatiebijeenkomst vindt u ook het groeidocument. Daarin staan alle vragen en aandachtspunten die aan de orde komen in de periode voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de plannen voor de Merwedekanaalzone.

Wat speelt er nog meer?

Visie stadswater

Bent u liefhebber van het Utrechtse water, zoals het Merwedekanaal? Denk dan mee over de visie op stadswater.

Denk mee over stadswater

Nieuwe inrichting Europalaan-Noord

De Europalaan-Noord krijgt een nieuwe inrichting tussen het Anne Frankplein en het Europaplein, ter hoogte van de nieuw te bouwen stadswijk Merwede. De gemeente heeft een plan gemaakt om de laan mooier en veiliger te maken. 

Meer over inrichting Europalaan-Noord

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl