Musketon: gebouw moderner maken

Fase project:
in voorbereiding

Verwachte uitvoering:
2026

We willen multifunctionele accommodatie (MFA) de Musketon moderner maken. We onderzoeken daarom hoe we De Musketon kunnen verbouwen. Dit doen we met de gebruikers van de Musketon en met de organisaties die waarschijnlijk in de toekomst ruimte in de Musketon (blijven) huren.

Wat komt er en waarom?

De Musketon is bijna 40 jaar oud en heeft een grote opknapbeurt nodig. Om ervoor te zorgen dat De Musketon een fijne plek in de wijk blijft, willen we het gebouw moderner maken. Zodat:

 • we het gebouw weer veel jaren kunnen gebruiken
 • de ruimtes een lichte en frisse uitstraling krijgen
 • het gebouw duurzamer is en aansluit bij onze doelen voor het klimaat

Nieuwe huurder

Het buurtcentrum, het Buurtteam en de bibliotheek keren na de verbouwing graag terug in de Musketon. Voor een deel van het gebouw, waaronder de ruimte die nu de theaterzaal is, is een nieuwe invulling gevonden. Hierin willen we een wijkcultuurhuis bouwen.

Utrecht moet een stad worden waar kunst- en cultuuractiviteiten op loopafstand zijn. Daarvoor zijn in alle wijken nieuwe cultuurplekken nodig. In een wijkcultuurhuis kunt u makkelijk kennismaken met kunst en cultuur. Door een voorstelling of tentoonstelling bij te wonen of zelf mee te doen aan activiteiten. Als gebouw dat bekend staat om zijn fraaie theaterzaal is De Musketon de perfecte plek voor een wijkcultuurhuis in Lunetten.

Welke activiteiten worden hier straks gedaan en hoe ziet de cultuuragenda eruit? Hiervoor gaan we in gesprek met de buurtbewoners, het buurtcentrum, het Buurtteam, bibliotheek en andere maatschappelijke organisaties in de wijk. We willen horen wat de behoeften zijn en wat aansluit bij de wijk.

Duurzamer maken en monumentenstatus

Met de opknapbeurt moet De Musketon duurzamer worden en beter aansluiten. We onderzoeken hoe we in het gebouw meer energie kunnen besparen. Daarin speelt de cultuurhistorische waarde van het gebouw een belangrijke rol. De Historische vereniging Oud-Utrecht vroeg ons om de gemeentelijke monumentenstatus te verlenen aan het gebouw. Wij zijn dit nu aan het beoordelen. In de uitwerking van de verbouwing houden we rekening met deze aanvraag.

Op de hoogte blijven en meedenken

Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar musketon@utrecht.nl. Geef in uw e-mail aan of u alleen informatie wilt over hoe het staat met het moderner maken van het gebouw. Of dat u ergens op wilt reageren.

Planning

Wanneer doen we wat?
WanneerWat
Januari - maart 2024Onderzoek hoe Musketon te verbouwen
2026Begin werk aan het gebouw

Wat is er al gebeurd?

 • Zomer 2022: Gezondheidscentrum Lunetten besluit niet te verhuizen naar De Musketon.
 • Informatieavond op 14 oktober 2021.
 • September 2020 tot en met 2021: maken schetsontwerp.
 • Opstellen FPvE in 2020.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 17 oktober 2019: concepttekst programma van eisen doorgelopen, laatste opmerkingen en aanpassingen verwerkt.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 3 oktober 2019: de nodige ruimtes bedacht met de daarbij behorende functionele eisen. Dit alles is verwerkt in een 'concept-programma van eisen'.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 19 september 2019: verlangens verzameld en omgezet naar programma van eisen.
 • Informatieavond op 9 juli 2019: besloten om een half jaar extra uit te trekken om het ontwerp van de verbouwing van de Musketon met alle betrokkenen goed vorm te geven. Lees de vragen en antwoorden van deze avond terug (pdf,124 kB).
 • Vervolggesprek op 3 april 2019: handtekeningenactie ontvangen over de plannen voor de theaterzaal van de Musketon en gesprekken gevoerd met de betrokkenen.
 • Inloopmomenten op 12 en 20 februari en 10 en 23 april 2019: samen met omwonenden en gebruikers in gesprek gegaan over de plannen.
 • Bewonersavond op 23 januari 2019: bewoners en gebruikers ge├»nformeerd over de conceptplannen. Bekijk de reacties van gebruikers en omwonenden en de antwoorden van de gemeente, bijgewerkt op 23 april (pdf, 261 kB)

Hulp en contact De Musketon

Telefoon

14 030