Musketon: gebouw moderner maken

Fase project
In voorbereiding

Verwachte uitvoering
2025

We willen multifunctionele accommodatie (MFA) de Musketon moderner maken. We onderzochten daarom hoe De Musketon kan worden verbouwd. Dit deden we met de gebruikers van de Musketon en met de organisaties die waarschijnlijk in de toekomst ruimte in de Musketon (blijven) huren.

Wat komt er (en waarom)?

De Musketon is bijna 40 jaar oud en heeft een grote opknapbeurt nodig. Om ervoor te zorgen dat De Musketon een fijne plek in de wijk blijft, willen we het gebouw moderner maken. Zodat:

 • we het gebouw weer veel jaren kunnen gebruiken.
 • de ruimtes een lichte en frisse uitstraling krijgen.
 • het gebouw duurzamer is en aansluit bij onze doelen voor het klimaat.

Nieuwe huurder

Gezondheidscentrum Lunetten was 1 van de organisaties die mogelijk ruimte wilde huren in het opgeknapte gebouw. In de zomer van 2022 besloot het Gezondheidscentrum niet naar De Musketon te verhuizen. De verhuizing zou voor hen te duur worden in de huidige zorg- en arbeidsmarkt.

Bij de plannen die we eerder maakten voor het gebouw, hielden we rekening met het Gezondheidscentrum als huurder. Deze plannen zijn nu niet meer haalbaar.

We gaan op zoek naar een nieuwe huurder voor het deel dat het Gezondheidscentrum zou huren. We zoeken naar een invulling die waardevol is voor de wijk Lunetten en voor het gebouw. We onderzoeken hoe en in welke omvang we het gebouw moderner kunnen maken. Dit betekent dat het moderner maken van De Musketon niet eerder start dan in 2025. Het gewone onderhoud gaat ondertussen gewoon door.

Aanvraag monumentenstatus

De Musketon is een gebouw met een bijzondere cultuurhistorische waarde. De Historische vereniging Oud-Utrecht heeft ons gevraagd om de gemeentelijke monumentenstatus te verlenen aan het gebouw. We bekijken deze aanvraag als we de plannen verder uitwerken.

Op de hoogte blijven en meedenken

Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar musketon@utrecht.nl
Geef in uw e-mail aan of u alleen geïnformeerd wilt worden over de voortgang of ergens op wilt reageren.

Wat is er al gebeurd?

 • Zomer 2022: Gezondheidscentrum Lunetten besluit niet te verhuizen naar De Musketon.
 • Informatieavond op 14 oktober 2021.
 • September 2020 tot en met 2021: maken schetsontwerp.
 • Opstellen FPvE in 2020.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 17 oktober 2019: concepttekst programma van eisen doorgelopen, laatste opmerkingen en aanpassingen verwerkt.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 3 oktober 2019: de nodige ruimtes bedacht met de daarbij behorende functionele eisen. Dit alles is verwerkt in een 'concept-programma van eisen'.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 19 september 2019: verlangens verzameld en omgezet naar programma van eisen.
 • Informatieavond op 9 juli 2019: besloten om een half jaar extra uit te trekken om het ontwerp van de verbouwing van de Musketon met alle betrokkenen goed vorm te geven. Lees de vragen en antwoorden van deze avond terug (pdf,124 kB).
 • Vervolggesprek op 3 april 2019: handtekeningenactie ontvangen over de plannen voor de theaterzaal van de Musketon en gesprekken gevoerd met de betrokkenen.
 • Inloopmomenten op 12 en 20 februari en 10 en 23 april 2019: samen met omwonenden en gebruikers in gesprek gegaan over de plannen.
 • Bewonersavond op 23 januari 2019: bewoners en gebruikers ge├»nformeerd over de conceptplannen. Bekijk de reacties van gebruikers en omwonenden en de antwoorden van de gemeente, bijgewerkt op 23 april (pdf, 261 kB)

Hulp en contact De Musketon

Telefoon

14 030