Herontwikkeling openbare ruimte centrum Overvecht

Het project voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom Shoppingcenter Overvecht is voor deze fase zo goed als gereed. Met de herinrichting is het gebied veiliger voor fietsers, voetgangers en auto’s. Dit project maakte onderdeel uit van het programma ‘Samen voor Overvecht’.

Wat is er gebeurd?

Op 23 maart 2020 zijn we gestart met de werkzaamheden in het gebied Zamenhofdreef, het parkeerterrein aan de Roelantdreef en een deel van de Seinedreef (zie afbeelding). Het opnieuw inrichten van het overige openbare gebied rondom het Shoppingcenter, volgt later. Hierover is nog geen besluit genomen.

Door de herinrichting is:

  • Meer ruimte voor voetgangers.
  • een makkelijker doorstroming van het verkeer.
  • Het makkelijker oversteken van de Zamenhofdreef door de 2 x 2 rijbanen te vervangen door 2 x 1 rijbanen.
  • Een andere bestrating en inrichting van het parkeerterrein op de Roelantdreef: de toegang is op een andere plek en u kunt niet meer vanaf dit parkeerterrein doorsteken naar het parkeerterrein van de Seinedreef.
  • De kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd.

Planning

De Zamenhofdreef is klaar richting Marnedreef en richting Brailledreef (inclusief kruispunt Rhônedreef). Ook het parkeerterrein Roelantdreef, plus een deel van de Seinedreef, is nu klaar.

In mei/juni 2021 worden nog banken en grote boombakken geplaatst. Door het coronavirus is de levering helaas vertraagd.
Daarnaast zijn we nog bezig om te kijken hoe we bepaald ongewenst gedrag kunnen tegengaan, waaronder het rijden over de stoepen of parkeren waar dit niet is toegestaan.

Tot slot wordt nog de Montalbaendreef tussen de Zamenhofdreef en de Seinedreef opgeknapt. Dit wordt uitgevoerd als de bouw van de studentenwoningen klaar is. De verwachting is, dat we dit eind 2021 gaan uitvoeren.

Vooraf

De herontwikkeling is bedoeld voor het totale openbare gebied bij het Shoppingcenter Overvecht. Voor de openbare ruimte van dit gebied is een ‘Integraal programma van Eisen’ (IPvE) gemaakt. In dit IPvE staan voorstellen voor het verkeer en de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld:

  • parkeren van auto’s en fietsen
  • wat te doen met de (nieuwe en huidige) bomen
  • nieuwe rijweg
  • plaats ondergrondse afvalcontainers
  • laden en lossen.

Dit IPvE is uitgewerkt in een ontwerp voor de openbare ruimte rondom het Shoppingcenter Overvecht. Hieronder staan de links naar het integraal programma van eisen en het definitief ontwerp.

Bekijk het Integraal programma van Eisen Roelantdreef, Seinedreef en Zamenhofdreef (pdf, 9 MB)

Bekijk het Definitief Ontwerp herinrichting openbare ruimte Roelantdreef, Seinedreef, Zamenhofdreef (pdf, 2,6 MB)

Bekijk de toelichting op het Definitief Ontwerp herinrichting openbare ruimte Roelantdreef, Seinedreef, Zamenhofdreef (pdf, 21 MB)

Hulp en contact Centrum Overvecht herontwikkeling

Telefoon

14 030

E-mail

overvechtcentrum@utrecht.nl