Woningen NPD-strook

In het centrum van Overvecht, op de oude locatie van de Nederlandse Pakketdienst (NPD), zijn 3 woongebouwen met 343 appartementen en een woontoren met ongeveer 630 studentenwoningen gebouwd.

Alle appartementen van De Buurt zijn opgeleverd. Op 14 december 2021 was de officiële oplevering van De Buurt.

De studentenwoningen in The Cube zijn in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd.

Gelijk met de oplevering van de woningen is ook de openbare ruimte rond de woongebouwen ingericht. Onderdeel daarvan is de aanleg van een natuurvriendelijke oever aan het water langs de Brailledreef. De aanleg van deze oever is mede mogelijk gemaakt door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Met de ontwikkeling van de NPD-strook is een woongebied en meer groen toegevoegd aan Overvecht.

Het bestemmingsplan

Om op het NPD-terrein woningen te mogen bouwen, heeft de gemeenteraad op 7 juni 2019 het bestemmingsplan vastgesteld.

Bij het bestemmingsplan hoort het ‘ontwerpbesluit hogere waarden’.

Bekijk het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden

De plannen

Op de begane grond van de 4 gebouwen is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid (geen detailhandel), (sport)voorzieningen en horeca. De woningen bestaan uit een gevarieerde mix geschikt voor studenten, starters en senioren, van huurwoningen in verschillende huurniveaus. Dit is een van de doelstellingen van de gemeente. De gemeente wil namelijk voor verschillende doelgroepen bouwen. Ook komen hier woonvormen met zorgarrangementen voor ouderen.

3 woongebouwen met binnentuin

Ontwikkelaar AM heeft 3 woongebouwen met elk een groene binnentuin gebouwd. Bijzonder is de 'Superplint' in het middelste gebouw. Dit is een hoge hal voor verschillende activiteiten, zoals een Overvechts ‘food festival’, basketballen of een lokale braderie. Ondernemers kunnen hier een plek vinden om zich verder te ontwikkelen. Aan de kant van het water komt horeca.

Studentenwoontoren

Het plan voor de studentenwoontoren ‘Op Dreef’ is van ontwikkelaar Van Wijnen. Het gebouw heeft:

  • gezamenlijke woonkamers
  • grote fietsenkelder
  • zogenaamde was-bar (wasserette)
  • sportvoorzieningen.

En verder:

  • energie-opwekkende gevels en daken
  • stadsverwarming en warmte/koudeopslag
  • flexibel casco voor eventuele toekomstige aanpassingen, bijvoorbeeld ombouwen tot seniorenwoningen
  • op de begane grond openbare ruimtes zoals een restaurant met leerbedrijf, koffiebar en een filmzaal.

Geschiedenis

Ruim 20 jaar geleden kocht de gemeente de loodsen van de Nederlandse Pakket Dienst en het voormalige Spectrumgebouw op de hoek van de Zamenhofdreef en Brailledreef. Zo werd de ontwikkeling van het centrumgebied Overvecht mogelijk.

Voordat in 2013 de economische crisis uitbrak, leek het mogelijk om het aantal winkels flink uit te breiden en om een parkeervoorziening te bouwen. Ook konden zo veel woningen gebouwd worden. Begin 2014 werd dat project door de crisis afgeblazen. Vervolgens maakte de gemeente een herstart. De eigenaren van het winkelcentrum schreven hun eigen vernieuwingsplan. De gemeente ontwikkelde de plannen voor woningbouw op de NPD-strook. Op 9 maart 2017 keurde de gemeenteraad de plannen goed.

Levendig en duurzaam Overvecht

De gemeente wil gezonde en duurzame verstedelijking. De bouw van deze appartementen past daarbij. We willen energie neutrale woningen bouwen. Dit zijn woningen die evenveel energie opwekken als verbruiken.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur