Plankaarten Leidsche Rijn Centrum

Bekijk de kaarten om de plannen en voortgang van de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum te zien.

Voorlichtingstekening

Alle projecten met projectnamen en de inrichting van de openbare ruimte.

Groenstructuur

De groenstructuur op een luchtfoto.

Programma totaal

Welke kavel heeft welk programma: de kantoren, detailhandel, horeca, hotels, maatschappelijke ruimtes, woningbouw, en meer.

Kantoren

Alle kavels met kantoren.

Detailhandel/centrumfuncties

Alle kavels met detailhandel, horeca, en andere commerciële voorzieningen.

Cultuuras

De ‘cultuuras’ is een plek met functies voor cultuur, ontspanning en horeca. De as loopt van Leidsche Rijn Centrum Zuid, via Leidsche Rijn Centrum Kern naar Leidsche Rijn Centrum Oost.

Maatschappelijke voorzieningen

Alle kavels met maatschappelijke ruimte, onderwijslocaties, het wijkbureau en bibliotheek, gezondheidscentrum en het dienstgebouw van de A2 en de Stadsbaantunnel.

Wonen

Alle kavels waar woningbouw komt.

Infrastructuur: huidige situatie

Alle verkeersstromen in de huidige situatie voor fiets, auto en bus. Ook staan op deze kaart parkeerplaatsen en bushaltes.

Infrastructuur: eindsituatie

Alle verkeersstromen in de eindsituatie voor fiets, auto en bus. Ook staan op deze kaart parkeerplaatsen en bushaltes.

Buslijnen

Busroutes in de eindsituatie.

Autoroutes

Autoroutes in de eindsituatie.

Fietsroutes

De hoofdfietsroutes, overige fietsroutes en het voetgangersgebied in de eindsituatie.

Parkeren

Alle parkeervoorzieningen en waar betaald parkeren is in de eindsituatie.

In ontwerp, in aanbouw

Welke kavel is in aanbouw en welke kavel is opgeleverd.

Beschikbare kavels

Welke kavels zijn beschikbaar, in lopende onderhandeling, uitgegeven of gerealiseerd.

Architecten

Welke architect is per kavel bij het project betrokken.

Hulp en contact Project Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijngroeit@utrecht.nl