Máximapark ParkZuid, blok 10

Uw eigen woning (laten) ontwerpen aan het Máximapark? Dit is uw kans om op deze unieke plek te wonen! In ParkZuid blok 10 verkopen we 14 zelfbouw kavels.

Verkoop kavels

U kon zich van maandag 26 september 2022 9.00 uur tot en met zondag 9 oktober 2022 21.00 uur inschrijven voor een kavel in het Máximapark in ParkZuid, blok 10. De inschrijving is gesloten.

Lees meer over het inschrijven voor een zelfbouwkavel

Hoe groot zijn de kavels?

De kavels zijn tussen de 383 m² en 679 m² groot. Hierop kunnen 14 vrijstaande woningen worden gebouwd, waarvan 2 met geschakelde garage.

Lees meer over de kavelprijzen en oppervlakte

Waar liggen de kavels?

De buurt ParkZuid ligt in de wijk Vleuten-De Meern, aan de zuidkant van het Máximapark. De buurt bestaat uit verschillende blokken met zelfbouwkavels waar vrije woningen staan en worden gebouwd. ParkZuid heeft de uitstraling van eind 19e-eeuwse Nederlandse parkranden en singels. Net zoals in de oude binnenstad van Utrecht.

De kavels van blok 10 liggen:

  • aan de Kuinderboslaan en Schrevenboslaan
  • ten noorden van de Burgemeester Middelweerdbaan
  • ten westen van het Castellum Hoge Woerd
  • ten zuiden van het Máximapark

Locatie met kavels ParkZuid blok 10, uitsnede uit de voorlichtingstekening van het Máximapark

Zelf bouwen

Als u een vrije kavel koopt, kunt u een uniek en op maat gemaakte woning bouwen. Dit doet u in particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het ontwerp en de bouw van uw woning.

Het duurt ongeveer 1,5 tot 2 jaar om een huis te ontwerpen en te bouwen. Met een bouwbegroting bepaalt u welke financiering u nodig hebt voor uw woning. Die begroting bestaat uit verschillende kosten, zoals: kavelprijs, ontwerpkosten, bouwkosten, leges, aansluitkosten. De exacte bedragen zijn afhankelijk van welke keuzes u maakt. Laat u daarvoor goed informeren door uw bouwer, architect of bouwbegeleider.

Regels voor het bouwen

Als u een kavel in ParkZuid koopt, moet uw woning aan een aantal regels voldoen van de Rijksoverheid en de gemeente Utrecht. Deze regels staan in het beeldregieplan. Op hoofdlijnen staat hierin hoe de woning eruit moet zien en aan welke eisen het moet voldoen.

Bekijk het beeldregieplan met regels (pdf, 10 MB)

Aanvullende regels

Naast de regels voor de woningen in ParkZuid, blok 10, zijn er ook algemene regels om te bouwen in Utrecht. Denk hierbij aan de voorwaarden uit het besluit bouwwerken leefomgeving, de Utrechtse bouwverordening, de Woningwet, het beleidskader Integrale Woningkwaliteit 2007, de Welstandsnota, het Utrechts heibeleid en bepalingen uit de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht. De regels uit deze documenten zijn leidend.

Hulp en contact vrije kavels