Regels voor woningen ParkZuid, blok 10

Als u een kavel in ParkZuid koopt, moet uw woning aan een aantal regels voldoen van de Rijksoverheid en de gemeente Utrecht. Deze regels staan onder andere in het bestemmingsplan en het beeldregieplan .

Bekijk het beeldregieplan met regels (pdf, 10 MB)

Bekijk het bestemmingsplan

Duurzaamheid

De gemeente Utrecht stelt hoge duurzaamheidseisen aan nieuwbouw. De woningen moeten  milieuvriendelijk zijn, met een comfortabel binnenklimaat. Ook moeten de woningen energiezuinig zijn, en duurzame energie opwekken. De gebruikte materialen moeten een mooie uitstraling hebben (zoals hout) en mogen geen gif uitstoten.

Meer informatie over duurzaam bouwen en ontwikkelen

Met de GPR, gemeentelijke praktijk richtlijn voor duurzaam bouwen, kunt u beoordelen hoe duurzaam een gebouw of bouwplan is. Voor de woningen in blok 10 houden we een eindcijfer van 8,25 als minimum aan.

Duurzaam bouwen

De woning wordt met een lage belasting op het milieu gebouwd. Dit kan bereikt worden door milieuvriendelijke materialen te gebruiken, anders te ontwerpen of gebruikte materialen opnieuw te gebruiken.

Diervriendelijk bouwen

Alle woningen moeten ingebouwde plekken voor verblijf voor de gierzwaluw, huismus en vleermuis hebben. Ook moeten er entreestenen voor vleermuizen aanwezig zijn.

Aanvullende regels

Naast de regels voor de woningen in ParkZuid, blok 10, zijn er ook algemene regels om te bouwen in Utrecht. Denk hierbij aan de voorwaarden uit het besluit bouwwerken leefomgeving, de Utrechtse bouwverordening, de Woningwet, het beleidskader Integrale Woningkwaliteit 2007, de Welstandsnota, het Utrechts heibeleid en bepalingen uit de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht. De regels uit deze documenten zijn leidend.

Hulp en contact vrije kavels