Regels voor de Berlagekavel

U krijgt veel vrijheid om uw eigen droomhuis te bouwen op de Berlagekavel. U moet wel rekening houden met een aantal regels. De regels zorgen ervoor dat de woning een unieke uitstraling krijgt, maar toch goed in de omgeving past.

Regels

 • Voordat u een woning laat ontwerpen, gaat de koper met de supervisor van het Máximapark in gesprek. West8 is de architect van het Máximapark en de supervisor van de Berlagekavel. Zij beoordelen en bewaken de kwaliteit van het ontwerp.
 • De woning moet ontworpen worden door een architect. De supervisor van West8 beoordeelt het ontwerp.
 • De woning staat in het bouwvlak.
 • De woning is minimaal 3,5 bouwlagen hoog en heeft een hoogteaccent op de hoek.
 • Het hoogste punt van het dak (nokhoogte) is maximaal 15 meter hoog.

Download het kavelpaspoort van de Berlagekavel (pdf, 339 kB)

Regels voor het ontwerp

 • Omdat de Berlagekavel op een bijzondere plek ligt in een unieke omgeving is de kavel extra groot gemaakt. De kavel heeft uitzicht op het Lint, een brede weg rond het hele Máximapark, en ligt op zichtlijnen. Daarom zijn er extra eisen voor de architectuur van de woning. De woning heeft een verspringende voorgevel (rooilijn).
 • De woning heeft een diepe voortuin om het groene karakter van het Máximapark voort te zetten.
 • De woning is statig en klassiek van opbouw, zodat het een opvallend hoekpunt is.
 • Aan de kant van de Enghwetering (zuidkant) heeft de woning een erker of overhangend volume, over de rooilijn.
 • De woning heeft nadrukkelijk een voorkant op beide zichtlijnen en een afgeronde hoek.
 • Op de plek van de afgeronde hoek is de woning 3,5 tot 4 lagen hoog.
 • De begane grond is minimaal 3,5 meter hoog.
 • Het volume van de woning is ongeveer 1.000 m3.
 • De entree van de woning ligt aan de kant van Het Lint (westkant).
 • De oprit naar de garage is aan de oostkant van de kavel.

Aanvullende regels

Naast de regels speciaal voor de Berlagekavel zijn er ook algemene regels om te bouwen in Utrecht. Denk hierbij aan de voorwaarden uit het besluit bouwwerken leefomgeving, de Utrechtse bouwverordening, de Woningwet, het beleidskader Integrale Woningkwaliteit 2007, de Welstandsnota, het Utrechts heibeleid en bepalingen uit de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht. De regels uit deze documenten zijn leidend.

Zelf bouwen

Als u een zelfbouw kavel koopt, kunt u een uniek en op maat gemaakte woning bouwen. Dit doet u in particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het ontwerp en de bouw van uw woning.

Het duurt ongeveer 2 jaar om een huis te ontwerpen, een omgevingsvergunning te krijgen en te bouwen. Met een bouwbegroting bepaalt u welke financiering u nodig hebt voor uw woning. Die begroting bestaat uit verschillende kosten zoals: kavelprijs, ontwerpkosten, bouwkosten, leges, aansluitkosten. De exacte bedragen zijn afhankelijk van welke keuzes u maakt. Laat u daarvoor goed informeren door uw bouwer, architect of bouwbegeleider.

Het bouwplan past niet binnen het bestemmingsplan. Daarom moet er een uitgebreide voorbereidingsprocedure voor de omgevingsvergunning doorlopen worden. Dit duurt langer dan een reguliere omgevingsvergunning. Houd rekening met 8 maanden.

Stappen voordat u kunt bouwen

Als u bovenaan de lijst staat voor de kavel, zijn dit de vervolgstappen:

 1. Oriëntatiegesprek (2 weken bedenktijd)
 2. Optieovereenkomst ondertekenen
 3. Voorlopig ontwerp maken (maximaal 7 maanden)
 4. Koopovereenkomst ondertekenen
 5. Definitief ontwerp maken (maximaal 4 maanden)
 6. Omgevingsvergunning aanvragen (maximaal 20 weken)
 7. Grondoverdracht bij notaris
 8. Start bouw

Hulp en contact vrije kavels