Thomas a Kempisplantsoen: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2025

Woningbouwcorporaties Woonin (voorheen Mitros) en Portaal werken samen aan de vernieuwing van het Thomas a Kempisplantsoen. Het plan is om deze verouderde woonwijk opnieuw te bouwen en te verbinden met Nieuw Engeland.  

Wat komt er en waarom?

De Westelijke Stadsboulevard zal om het Thomas a Kempisplantsoen gaan lopen. Auto’s gebruiken de Thomas a Kempisweg dan niet meer. In plaats daarvan komt er een park. En dat geeft Woonin en Portaal de kans om de wijk te vernieuwen. 

  • Er komen ongeveer 350 nieuwe woningen voor sociale huur en middenhuur.  
  • De openbare ruimte krijgt een andere inrichting. Zo komt er ruimte voor meer groen en recreatie. 

Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld 

De gemeenteraad stelde het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Thomas a Kempisplantsoen op 3 februari 2022 vast. Het SPvE is een document waarin alle eisen en wensen voor het plan staan. Hierin staan bijvoorbeeld eisen en wensen voor het aantal woningen, soort woningen, parkeren en de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. 

Bekijk het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)

Integraal Programma van eisen vastgesteld 

We hebben verder uitgewerkt hoe de openbare ruimte eruit komt te zien. Een uitgebreide beschrijving van de doelen en startpunten voor de openbare ruimte vindt u in het Integraal Programma van Eisen (IPvE). Hierin vindt u ook het Functioneel Ontwerp. In een Functioneel Ontwerp staat wat waar ongeveer in de openbare ruimte moet komen. Denk bijvoorbeeld aan de plek van woningen, voetpaden, fietspaden, parkeerplaatsen, speelplekken of groen. Zo kunnen we beoordelen of alle ideeën en wensen die we hebben wel passen in het gebied. Het college van B&W stelde het IPvE eind 2022 vast. 

Bekijk het Integraal Programma van Eisen (IPvE)

Ontwerp woningen

Nadat de gemeenteraad het SPvE goedkeurde werkten woningbouwcorporaties Woonin en Portaal aan het ontwerp van de woningen. Een ontwerpproces bestaat uit een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp.  

Het voorlopig ontwerp is nu klaar. Meer informatie vindt u op de website van Woonin of Portaal. Daar ziet u hoe de woningen eruit komen te zien en leest u meer over verhuur van de woningen.  

Via een raadsbrief stelden we de gemeenteraad op de hoogte over het voorlopig ontwerp van de woningen.  

Bekijk de raadsbrief ‘Beantwoording motie Thomas a Kempisplantsoen Utrecht’ 

Onderzoek geuroverlast fabriek

We onderzochten mogelijke geuroverlast van de fabriek van Jacobs Douwe Egberts naast het gebied. Dit onderzoek is nu afgerond. Uit het onderzoek bleek dat het geurniveau van de fabriek aanvaardbaar is. Meer informatie over dit onderzoek leest u in de raadsbrief.

Lees de raadsbrief 'Vaststellen geurnota Jacobs Douwe Egberts Utrecht'

Op de hoogte blijven

Wilt u graag op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar thak@utrecht.nl

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Zomer 2024Afronden definitief ontwerp van gebouwen (door de woningcorporaties).
1e kwartaal 2024Afronden voorlopig ontwerp van de openbare ruimte (door gemeente en woningcorporaties samen).

1e kwartaal 2024

Starten procedure bestemmingsplan (door de gemeente).
Eind 2024Afronden procedure bestemmingsplan.
Begin 2025Start bouw.

Wat is al gebeurd?

  • 2023: Onderzoek geuroverlast vanuit de JDE fabriek.
  • 2022: vaststelling van het SPvE. Bewonersavonden voor het opstellen van het IPvE/Functioneel ontwerp. Vaststellen van het IPvE/FO. Uitwerking van het Voorlopig Ontwerp van de gebouwen.  
  • 2021 meedenken, inspraakprocedure en start bestuurlijke besluitvorming voor de vaststelling van het SPvE, o.a. door raadsinformatiebijeenkomst.  
  • 2020: bewonersavonden voor het opstellen en uitwerken van het Stedenbouwkundige Programma van Eisen. Op de avonden zijn ideeën, wensen, zorgen en ambities met elkaar gedeeld. Ook was er een projectwebsite waar bewoners een reactie konden delen.  
  • 2019: college van B en W stelt het Startdocument Thomas a Kempisplantsoen Utrecht vast.
  • 2017: gemeenteraad besluit Westelijke Stadsboulevard om het Thomas a Kempisplantsoen te laten lopen. De Thomas a Kempisweg ten oosten van het Thomas a Kempisplantsoen is dan niet meer toegankelijk voor auto’s en kunnen we groener maken. 

Hulp en contact THOMAS À KEMPISPLANTSOEN

Telefoon

14 030

E-mail

thak@utrecht