Thomas à Kempisplantsoen: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2023

Woningbouwcorporaties Woonin (voorheen Mitros) en Portaal werken samen aan de vernieuwing van het Thomas à Kempisplantsoen. Het plan is om deze verouderde woonwijk opnieuw te bouwen en te verbinden met Nieuw Engeland. Er komen ongeveer 350 woningen. Dit zijn vooral sociale huurwoningen. Ook komt er meer ruimte voor groen.

Wat komt er en waarom?

Op het Thomas à Kempisplantsoen staan 178 sociale huurwoningen van Woonin en Portaal. Ook zit de woongroep Majella er en een biljartcafé en een autorijschool. De Westelijke Stadsboulevard zal om het Thomas à Kempisplantsoen gaan lopen.

 • Auto’s gebruiken de Thomas à Kempisweg dan niet meer. In plaats daarvan komt er een park.
 • Het idee is om dan ook de verouderde sociale huurwoningen op het Thomas à Kempisplantsoen te slopen. Er komen dan minimaal 267 sociale huurwoningen voor terug, aangevuld met middenhuurwoningen. Hiermee werken we mee aan de vraag naar (sociale huur)woningen in de stad.
 • Ook komt er ruimte voor een woongroep en voor voorzieningen.
 • We maken tegelijk de omgeving groener. Voor het park maken we een apart ontwerp. Totaal komt er bijna 10.000 m2 nieuw groen. In 2022 kunt u hierover meedenken.

Plan met eisen en wensen

Sinds begin 2020 werken de woningbouwcorporaties Woonin en Portaal samen met ons aan de plannen. We hebben samen met de buurt een stedenbouwkundig voorkeursmodel gemaakt. Dit voorkeursmodel is de basis voor het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Het SPvE is een document waarin alle eisen en wensen voor het plan staan beschreven. Hierin staan bijvoorbeeld eisen en wensen voor het aantal woningen, soort woningen, parkeren en duurzaamheid.

Dit plan is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad.

Bekijk de stukken die de gemeenteraad heeft vastgesteld (zie agendapunt 21)

Ontwerp woningen

Woningbouwcorporaties Woonin en Portaal hebben gewerkt aan het ontwerp van de woningen.

Meedenken en reageren op ontwerp

We werken de ontwerpen van de openbare ruimte en de woningen uit. Dat doen we na de vaststelling van het SPvE door de gemeenteraad. Het ontwerp van de openbare ruimte maken wij en de woningcorporaties graag samen met omwonenden. Hiervoor organiseerden we een aantal meedenkavonden. Van al die avonden zijn verslagen gemaakt.

We hebben de eerste stap voor het ontwerp van het nieuwe buurtpark gezet. Een uitgebreide beschrijving van de doelen en startpunten vindt u in het Integraal Programma van Eisen (IPvE) (pdf, 7.0 MB). De uitwerking ervan vindt u in het Functioneel Ontwerp. Het plan ligt vanaf 28 oktober tot en met 25 november 2022 ter inzage. We nodigen u uit om dan op het Functioneel Ontwerp te reageren.

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar thak@utrecht.nl. U kunt via dit e-mailadres ook verslagen van meedenkavonden aanvragen en reageren op het Functioneel Ontwerp.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2022Uitwerking van het plan:
 • ontwerpen van de gebouwen
 • ontwerpen van de openbare ruimte (het park)
 • starten van  procedures zoals de omgevingsvergunning en het omgevingsplan
 
2023Afronden procedures
2e helft 2023Start eerste bouwactiviteiten

2025

Woningen en park klaar

Wat is al gebeurd?

 • 8 februari 2022: meedenkavond over plannen voor Thomas à Kempisplantsoen. Met bewoners gesproken over de wensen en ideeën voor het nieuwe buurtpark.
 • 2021: meedenken, vrijgave inspraak en start bestuurlijke besluitvorming. Vaststelling SPvE door B en W en gemeenteraad.
 • 2020: meedenken en start maken Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). In 2020 hebben Woonin en Portaal via een website en tijdens bewonersavonden aan de buurt gevraagd wat zij vonden van de uitgangspunten en ambities. Ze hebben toen ook wensen, ideeën en zorgen opgehaald. Deze zijn meegenomen bij het opstellen van het SPvE.
 • December 2019: Ambitie- en uitgangspuntendocument afgerond. De woningbouwcorporaties en de gemeente hebben samen een document gemaakt. Daarin staan de ambities en uitgangspunten voor het Thomas à Kempisplantsoen. Dit document vormde de basis voor het meedenken.
 • Juli 2019: startdocument vastgesteld door het college van B en W.
 • Eind 2017: gemeenteraad besluit Westelijke Stadsboulevard om het Thomas à Kempisplantsoen te laten lopen. De Thomas à Kempisweg ten oosten van het Thomas à Kempisplantsoen zal dan niet meer toegankelijk zijn voor auto’s en kunnen we groener maken.

Hulp en contact THOMAS À KEMPISPLANTSOEN

Telefoon

14 030

E-mail

thak@utrecht