Vier lunetten: opknappen en vernieuwen

Fase project
Uitvoering

Geplande bouw
2021- 2023

De forten Lunet I, II, II en IV krijgen een opknapbeurt. We gaan de verdedigingsmuren van deze 4 forten vernieuwen. Uit onderzoek blijkt dat deze verdedigingsmuren in slechte staat zijn.

Wat gaan we doen?

Een aantal bekledingsmuren en kazematten van de 4 forten zijn in slechte staat. De bekledingsmuren zijn stenen muren van een fort die uit het water omhoog komen. De kazematten zijn vestingen met schietgaten. Er groeien lange wortels van bomen op veel plekken door de kademuren heen. Hierdoor wordt het voegwerk eruit gedrukt en stenen brokkelen af. Wij gaan deze forten opknappen en herstellen. Daarmee zorgen we dat ze bij normaal onderhoud weer 50 jaar meekunnen. Dit type forten heten ‘lunetten’.

Video aflevering 1: Hoe knappen we de 4 lunetten op?

Video aflevering 2: Opknappen van 4 lunetten, situatie najaar 2022

Deze video is er ook met audiodescriptie.

Aanpak Lunet I, II, III en IV

 • Lunet I, II en IV: bekledingsmuren rondom de forteilanden opknappen.
 • Lunet II en III: 2 kazematten opknappen.
 • Metsel- en voegwerk herstellen, hiervoor moeten we muren op een aantal plaatsen ontgraven.
 • Opknappen of vervangen natuurstenen, waar nodig.

Voor de werkzaamheden is het nodig om een deel van de bomen en struiken bij de kademuren te verwijderen.

Groen op de forten

Wij wegen zorgvuldig af welk groen we op de forten moeten verwijderen. Voor de bomen die we weghalen, planten we op de forten of in de buurt andere bomen terug.

Trekpleister voor dieren en planten

Welk groen er terugkomt en waar dat zal zijn, weten we nog niet. Maar er wordt gekozen voor groen dat past in het militaire profiel, de huidige leefomgeving in stand houdt en verder verbetert. Hierdoor blijven de Lunetten schaduwrijk en een trekpleister voor dieren als vogels, konijnen, vleermuizen, vlinders en bijen, om te schuilen en te nestelen. Dit zorgt er ook voor dat het voor bewoners en bezoekers aantrekkelijk is om er te verblijven en ontspannen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Begin 2023Werkzaamheden Lunet I klaar
Eind 2023Alle forten opgeknapt

Wat is al gebeurd?

 • 28 juni 2023: gemeente organiseert een grote informatiemarkt over dit project en alle andere projecten in Maarschalkerweerd. 
 • November 2022: onderzoek munitie en afvoeren gevonden dingen.
 • 2022: Begin werkzaamheden Lunet III
 • Februari 2022: voorbereidende werkzaamheden en start restauratie Lunet I vanaf maart. 
 • Juni 2021: onderzoek naar resten Damsluisbrug.
 • December 2020: planten eerste nieuwe bomen.
 • November 2020: begin verwijderen van bomen en struiken.
 • Augustus 2020: begin aanbesteding van de werkzaamheden.
 • Februari 2020: instemming van provincie om waar nodig bomen en struiken te verwijderen.
 • Voorjaarsnota 2019: vaststellen van een groot deel van het budget voor de noodzakelijke werkzaamheden.
 • 2020: onderzoek naar de aanwezige flora en fauna en de mogelijkheid dit zoveel mogelijk te behouden.
 • 2018-2019: onderzoek naar de noodzaak en mogelijkheden om de lunetten te vernieuwen.

Waar liggen de lunetten?

Utrecht heeft 8 forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in eigendom. 4 forten daarvan, de lunetten, liggen aan de oostkant van de stad langs de Waterlinieweg. De forten worden onderdeel van het Lunettenpark (in ontwikkeling).

Hulp en contact Forten

Telefoon

14 030

E-mail

forten@utrecht.nl