Stadsgesprek duurzame energie

Foto door Petra Appelhof - Stationsplein

Spelregels voor duurzame energie

Meer dan 2500 Utrechters deden van november 2020 tot april 2021 mee aan het Stadsgesprek Nieuwe Energie. In enquêtes en gesprekken bespraken we hoe we in Utrecht willen overstappen op schone energie. Het resultaat: 12 Utrechtse spelregels om samen te werken aan een duurzame stad.

Waarom stadsgesprek over Nieuwe Energie?

De verandering naar een duurzame energievoorziening is niet alleen iets van de gemeente, maar ook van alle inwoners en ondernemers. We willen het energiebeleid voor de komende jaren zo uitvoeren dat alle Utrechters er mee uit de voeten kunnen. Daarom organiseerde we de stadsgesprekken. Hierin konden inwoners en ondernemers hun mening geven. Bijvoorbeeld over hoe belangrijk zij de overstap op duurzame energie vinden. Of over de rol die zij bij die overstap verwachten van de gemeente.

Resultaten Stadsgesprek Nieuwe Energie

De reacties uit de stadsgesprekken hebben we vervolgens omgezet in 12 ‘spelregels’. Deze spelregels moeten ervoor zorgen dat:

 • de rol van de gemeente helder is. Zodat inwoners weten wat zij kunnen verwachten van de gemeente.
 • duidelijk is wat inwoners, ondernemers en initiatiefnemer zelf kunnen doen aan de overgang op duurzame energie.

De spelregels die via het Stadsgesprek Nieuwe Energie zijn opgehaald, geven aan wat de stad belangrijk vindt bij het overstappen op duurzame energie. En wat inwoners, ondernemers en jongeren van de gemeente en van elkaar verwachten. Uit de resultaten blijkt dat inwoners en ondernemers bereid zijn een stapje extra te zetten voor de energietransitie, bijvoorbeeld als het gaat om investeringen in de eigen woning. De zorgen van bewoners en ondernemers die bij de energietransitie leven zijn ook uit de gesprekken naar voren gekomen, bijvoorbeeld als het gaat om de betaalbaarheid van de benodigde investeringen. De spelregels zijn belangrijk voor de Energievisie die de gemeente in 2022 zal publiceren.

De 12 spelregels

 1. Nieuwbouwwoningen en nieuwe bedrijfspanden moeten energieneutraal worden opgeleverd. Dit betekent dat ze heel goed worden geïsoleerd en dat ze zo veel mogelijk hun eigen stroom opwekken. De daken gebruiken we voor zonnepanelen, als groen dak of bijvoorbeeld als sportlocatie. We wijken hier alleen vanaf als het echt niet anders kan.
   
 2. Alle panden in Utrecht moeten heel goed geïsoleerd worden. Dit geldt voor oude en nieuwe woningen, monumenten en bedrijfspanden. De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar.
   
 3. Woningeigenaren beslissen zelf hoe zij hun pand verduurzamen. Zij kunnen zelf beslissen wanneer zij dit doen, tenzij een wijk aardgasvrij wordt. Dan maakt de gemeente bekend wanneer hun woning of pand tot een bepaald niveau moet zijn geïsoleerd en tot welk niveau moet worden geïsoleerd. Eigenaren hebben dan 8 jaar de tijd om dit te halen.
   
 4. Bij de aanleg van een ­warmtenet zoals stadsverwarming, mogen woningeigenaren zelf beslissen of ze hierop aansluiten of dat ze voor een eigen, even duurzame oplossing kiezen. Een warmtenet is goedkoper als iedereen meedoet. Maar sommige mensen vinden andere vormen van energie om hun woning te verwarmen aantrekkelijker. Dat kan ook, als het maar even duurzaam is als een warmtenet.
   
 5. Als gemeente zorgen we voor onafhankelijke en deskundige informatie over het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Hiervoor bestaan al het energieloket voor bedrijven en de hulp voor woningeigenaren met website Jouw Huis Slimmer.
   
 6. Mensen in de directe omgeving van windmolens en zonnevelden moeten ook een deel van de opbrengst kunnen krijgen. Als je dichtbij windmolens woont, dan krijg je meer dan wanneer je verder weg woont. Dit geldt niet voor zonnevelden, want daar hebben mensen minder last van.
   
 7. Bij onder andere windmolens, zonnevelden en aardwarmte controleren we of de ontwikkelaar inwoners betrekt en overlast beperkt.
   
 8. Als gemeente hebben we een paar locaties gekozen voor onder andere windmolens, zonnevelden en aardwarmte. Of en hoe deze locaties worden gebruikt beslissen we na overleg met omwonenden. We wegen alle belangen af, zoals natuur, beperken van overlast, en de energieopbrengst. Als een locatie gekozen is, overlegen we met omwonenden waar de windmolens en/of zonnepanelen precies komen. Ook bekijken we wat de andere afspraken zijn over bijvoorbeeld opbrengst en het beperken van overlast.
   
 9. Bij de overstap naar duurzame energie in Utrecht moeten we zuinig zijn op bomen in de stad en historische gebouwen.
   
 10. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat de overstap naar duurzame energie voor iedereen mogelijk is. Als het nodig is, helpen we met het aanvragen van subsidie of het vinden van ondersteunende fondsen.
   
 11. Bij de overstap naar duurzame energie in Utrecht moeten er concrete doelen tot aan 2050 zijn, waar we steeds met de beste technieken naar toewerken.
   
 12. We zien graag dat ook inwoners of ondernemers zelf met ideeën/voorstellen komen voor verduurzaming. We zorgen ervoor dat elke initiatiefnemer een aanspreekpunt heeft en helpen het initiatief waar mogelijk verder.

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

X (eerder Twitter)

@Energie030