Energie Stadsgesprek duurzame energie

We willen samen met u ‘spelregels’ maken om het energiebeleid voor de komende jaren zo uit te voeren dat Utrechters er mee uit de voeten kunnen. Van november 2020 tot maart 2021 organiseren we daarom stadgesprekken over duurzame energie.

Doe mee

Door mee te doen enquêtes, forumdiscussies en digitale gesprekken kunt u uw mening geven. Bijvoorbeeld over hoe belangrijk uw de overstap op duurzame energie vindt. Of over de rol die u bij die overstap verwacht van de gemeente.

De verandering naar een duurzame energievoorziening is niet alleen iets van de gemeente; alle inwoners en ondernemers hebben een eigen verantwoordelijkheid. Praat daarom ook mee.

Ga naar denkmee.utrecht.nl

Waarom een stadsgesprek over energie?

  • Het huidige energiebeleid moet vernieuwd worden. Door het ondertekenen van het Klimaatakkoord krijgen we meer taken in het energiebeleid. We moeten nu bedenken hoe we deze taken gaan uitvoeren tot 2030. Voor ondernemers en inwoners is dit het moment om mee te praten.
  • We willen als stad zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Er worden al mooie resultaten behaald. Zo ligt op 13% van de daken zonnepanelen. De CO2-uitstoot gaat alleen nog niet snel genoeg omlaag. In 2018 was er 7% minder CO2-uitstoot in de stad dan in 2015. Dat willen we zo snel mogelijk naar 100% brengen. Hoe we dat het beste kunnen doen, daarover horen we graag ook uw mening.

Spelregels maken

De stadsgesprekken starten half november 2020 met een enquête die de belangrijkste ’onderwerpen voor spelregels naar voren brengt. Ook moet deze vragenlijst een beeld geven van de rol die inwoners zien voor de gemeente in de stad en in de regio. Via denkmee.utrecht.nl kan iedereen vervolgens op deze onderwerpen reageren. In digitale gesprekken met onder andere jongeren, ondernemers, energie-initiatieven en inwoners worden geloot, verkennen we de ‘ontwerpspelregels’. We testen of deze breder in de stad leven.

De gemeente vertaalt de reacties vervolgens naar concrete ‘spelregels’. Deze moeten helpen om de regierol effectief te vervullen en ervoor zorgen dat inwoners, ondernemers en initiatiefnemers in de stad effectief een bijdrage kunnen leveren. Halverwege 2021 neemt de gemeenteraad een beslissing over de uitkomsten.

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden