Energie Stadsgesprek duurzame energie

We willen samen met u ‘spelregels’ maken om het energiebeleid voor de komende jaren zo uit te voeren dat Utrechters er mee uit de voeten kunnen. Van november 2020 tot en met 15 april 2021 organiseren we daarom stadgesprekken over duurzame energie.

Doe mee

Door mee te doen enquêtes, forumdiscussies en digitale gesprekken kunt u uw mening geven. Bijvoorbeeld over hoe belangrijk uw de overstap op duurzame energie vindt. Of over de rol die u bij die overstap verwacht van de gemeente.

De verandering naar een duurzame energievoorziening is niet alleen iets van de gemeente; alle inwoners en ondernemers hebben een eigen verantwoordelijkheid. Praat daarom ook mee.

Ga naar denkmee.utrecht.nl

Waarom een stadsgesprek over energie?

 • Het huidige energiebeleid moet vernieuwd worden. Door het ondertekenen van het Klimaatakkoord krijgen we meer taken in het energiebeleid. We moeten nu bedenken hoe we deze taken gaan uitvoeren tot 2030. Voor ondernemers en inwoners is dit het moment om mee te praten.
 • We willen als stad zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Er worden al mooie resultaten behaald. Zo ligt op 13% van de daken zonnepanelen. De CO2-uitstoot gaat alleen nog niet snel genoeg omlaag. In 2018 was er 7% minder CO2-uitstoot in de stad dan in 2015. Dat willen we zo snel mogelijk naar 100% brengen. Hoe we dat het beste kunnen doen, daarover horen we graag ook uw mening.

Spelregels maken

De stadsgesprekken starten half november 2020 met een enquête die de belangrijkste onderwerpen voor spelregels naar voren brengt. Ook moet deze vragenlijst een beeld geven van de rol die inwoners zien voor de gemeente in de stad en in de regio. Via denkmee.utrecht.nl kan iedereen vervolgens op deze onderwerpen reageren. In digitale gesprekken met onder andere jongeren, ondernemers, energie-initiatieven en inwoners worden geloot, verkennen we de ‘ontwerpspelregels’. We testen of deze breder in de stad leven.

De gemeente vertaalt de reacties vervolgens naar concrete ‘spelregels’. Deze spelregels moeten ervoor zorgen dat:

 • de rol van de gemeente helder is. Zodat inwoners weten wat zij kunnen verwachten van de gemeente.
 • duidelijk is wat inwoners, ondernemers en initiatiefnemer zelf kunnen doen aan de overgang op duurzame energie.

De gemeenteraad wordt halverwege 2021 geïnformeerd over de uitkomsten van de stadsgesprekken.

Proces Stadsgesprekken Duurzame Energie

 1. Flitspeiling - november 2020 - Hoe kijk jij aan tegen duurzame energie?
 2. Discussieforum - december 2020 - Spelregels? Houd dan ook rekening met...
 3. (Online) gesprekken - januari/ februari 2021- Welke ontwerp-spelregels spreken we af?
  - mix van inwoners
  - ondernemers
  - jongeren (16-25 jaar)
  - energie-initiatieven
 4. Flitspeiling - tot en met 15 april 2021- Testen van de ontwerp-spelregels.
 5. Afronden en verslag - maart/april 2021- Wat heeft het project Stadsgesprekken Duurzame Energie aan spelregels opgeleverd?
 6. Gemeenteraad informeren - juli 2021 - De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de stadsgesprekken.

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden