Eigen laadpaal op erfpachtgrond

Staat uw woning of appartementencomplex op erfpachtgrond van de gemeente? Dan hebt u misschien toestemming van de gemeente nodig voor het plaatsen van een laadpaal.

Een groot aantal woningen in de gemeente Utrecht is gebouwd op grond die de gemeente in erfpacht heeft gegeven. De gemeente is eigenaar van deze grond. Op grond in erfpacht gelden de erfpachtvoorwaarden. In de erfpachtvoorwaarden staat onder andere waarvoor u de grond mag gebruiken. Als u de grond voor iets anders wilt gebruiken, dan moet u toestemming vragen aan de gemeente.

Laadpalen op erfpachtgrond bij woningen

Staat in de erfpachtvoorwaarden dat de grond is bedoeld voor een woning met een eigen (auto)parkeerplaats? Dan hebt u geen toestemming van de gemeente nodig voor het plaatsen van een laadpaal op de erfpachtgrond en de aanleg van de bijbehorende kabels en leidingen.

Hierbij gelden wel 2 voorwaarden:

  • nadat de laadpaal is geplaatst, kan de parkeerplaats nog steeds worden gebruikt (de laadpaal mag bijvoorbeeld niet te veel ruimte innemen)
  • de laadpaal is voor eigen gebruik en mag dus niet worden gebruikt om geld mee te verdienen

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan moet u voor het plaatsen van de laadpaal toestemming vragen aan de gemeente. Stuur daarvoor een e-mail naar erfpacht@utrecht.nl.

Deze regeling geldt alleen voor situaties met erfpacht. Het geldt niet voor parkeerplaatsen op openbare grond waarop erfdienstbaarheid rust. Erfdienstbaarheid is van toepassing in sommige straten waar parkeerplekken zijn toegewezen aan huisnummers.

Houd bij het (laten) graven in eigen grond of erfpachtgrond rekening met de regels van het kadaster. Verder is het belangrijk dat u bij het plaatsen van de laadpaal rekening houdt met belangen van anderen, bijvoorbeeld uw buren.

Laadpalen op erfpachtgrond bij wooncomplexen

Voor het plaatsen van een laadpaal bij wooncomplexen (zoals appartementen) met een gezamenlijk parkeerterrein hebt u geen toestemming van de gemeente nodig.

Hiervoor gelden wel de volgende voorwaarden:

  • het gebruik voor parkeerplaatsen is vastgelegd in de erfpachtvoorwaarden
  • de laadpaal is voor eigen gebruik
  • de parkeerplaats kan nog gewoon worden gebruikt

Let op: de grond van het parkeerterrein is vaak gesplitst in appartementsrechten of wordt beheerd door een bewonersvereniging. In dat geval moet u voor het plaatsen van de laadpaal meestal toestemming vragen aan de bewonersvereniging of vereniging van eigenaren (vve).

Afspraken met de aanbieder van de laadpaal

U bent zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van afspraken met de aanbieder van de laadpaal. Leg de afspraken over het gebruik van de laadpaal vast in een contract. Bijvoorbeeld over koop of bruikleen, kosten, looptijd en onderhoud.

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl

X (eerder Twitter)

@030elektrisch