Bezwaar plaatsing laadpaal

Komt er in uw straat of buurt een laadpaal en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt bezwaar maken. Maar niet alle bezwaren leiden tot een andere beslissing. Hieronder vindt u een aantal bezwaren die geen kans maken.

Reden om bezwaar te maken

De parkeerdruk in uw straat is geen reden voor het wel of niet plaatsen van een laadpaal. De parkeerdruk is hoog op heel veel plekken in de stad. Als we laadpalen alleen konden plaatsen op plekken waar de parkeerdruk laag is, konden we niet voldoende laadpalen plaatsen. We plaatsen laadpalen omdat het aantal elektrische auto’s sterk groeit. Daardoor groeit ook de behoefte aan openbare laadpunten. Elektrische auto’s worden steeds beter betaalbaar. Ook heeft de Rijksoverheid bepaald dat er per 2030 geen nieuwe personenauto’s meer op de markt mogen komen die door fossiele brandstof worden aangedreven.

Wij snappen dat dit voor u vervelend is. Maar openbare parkeerplekken zijn voor iedereen. Ze zijn geen privé-eigendom. Ervaart u overlast van verkeerd geparkeerde auto’s? Meld dit dan via www.utrecht.nl/melding.

Voordat we een laadpaal plaatsen, kijken we goed of de plek voldoet aan de wensen en eisen uit de Plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur (pdf, 1,8 MB). In de praktijk is het lastig om voldoende locaties te vinden die aan alle wensen en eisen voldoen. Hebben we een geschikte locatie gevonden? Dan plaatsen we het liefst meerdere laadpalen naast elkaar. 

Laadpalen plaatsen we liever niet in het groen, zoals gras. We kiezen dus voor plaatsing op de straat als dat kan. Meer informatie over de wensen en eisen waaraan een laadplek moet voldoen, vindt u in hoofdstuk 4.1 en de bijlage van de Plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur (pdf, 1,8 MB).

We plaatsen laadpalen liever niet bij monumentale panden. Maar soms kunnen we niet anders. Bijvoorbeeld als in de omgeving geen betere plek te vinden is. Staan er ergens veel monumentale panden? Dan zoeken we een maatwerkoplossing.

We willen elektrisch rijden zo makkelijk mogelijk maken. Want elektrisch rijden is schoner, stiller en gezonder voor de inwoners van de stad dan rijden op fossiele brandstoffen. Daarom willen we dat er voldoende laadpalen zijn en dat deze niet te ver weg zijn.

Elektrische auto’s worden steeds beter betaalbaar. Ook heeft de Rijksoverheid bepaald dat er per 2030 geen nieuwe personenauto’s meer op de markt mogen komen die door fossiele brandstof worden aangedreven. Daarom zijn er meer openbare laadpalen nodig. We kiezen ervoor om niet pas in 2030 in één keer veel laadpalen te plaatsen, maar dit gespreid te doen. Zo zijn nu én in de toekomst voldoende laadpalen beschikbaar voor het groeiende aantal elektrische auto’s.

De laadpaal mag niet in de weg staan voor voetgangers. Hier denken we aan bij het plaatsen. We zorgen ervoor dat er altijd 90 centimeter voor voetgangers overblijft. Is er minder dan 90 centimeter loopruimte over? Dan kunt u contact met ons opnemen via utrechtelektrisch@utrecht.nl. U vindt meer informatie over de wensen en eisen waaraan een laadplek moet voldoen in hoofdstuk 4.1 en de bijlage van de Plaatsingsleidraad en het Inrichtingskader Publieke Laadinfrastructuur (pdf, 1,8 MB).

Wilt u bezwaar maken?

Beschrijf in uw bezwaar duidelijk waarom u tegen de plaatsing van de laadpaal bent. Lees eerst de informatie op deze pagina. Zo kunt u beter inschatten of uw bezwaar kans maakt.

Stuur ons uw bezwaar

Hulp en contact bezwaar plaatsing laadpaal

Telefoon

14 030

E-mail

Over het besluit:
utrechtelektrisch@utrecht.nl

Over uw bezwaar:
juridischezaken@utrecht.nl

Zet in uw e-mail het kenmerk van het besluit dat u hebt gekregen.