Bodemonderzoek Griftpark

Een bacteriegroep in het Griftpark kan een zeer groot deel van de bodemverontreiniging daar afbreken. Dat kan als we dat stimuleren. De Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en Deltares deden hiernaar onderzoek.

Onderzoek naar bacterie

De onderzoekers stelden vast welke bacteriën het zijn die het grondwater in het Utrechtse Griftpark op biologische wijze gezond maken De helft van de bacteriën in de bioreactor blijkt tot de opruimbacteriën te behoren.

Sinds 20 jaar wordt het vervuilde grondwater van het Utrechtse Griftpark via een biologische methode van de stad Utrecht, Deltares en Royal HaskoningDHV gezuiverd in een bioreactor in het noorden van de stad. Dit proces werkt heel goed: vrijwel alle gifstoffen worden in de reactor door bacteriën afgebroken.

Alleen was nog onduidelijk welke bacteriesoorten nu eigenlijk verantwoordelijk zijn voor deze snelle zuivering. Nu bekend is welke groep bacteriën verantwoordelijk is voor de snelle zuivering, zou het volgens de onderzoekers ook mogelijk kunnen zijn om precies die goede bacteriën vanuit de Utrechtse bioreactor te verplaatsen naar andere plekken. Plekken waar grondwater dat is vervuild door de olie- en gasindustrie, gereinigd moet worden.

Bijdragen van ministeries

Het onderzoek werd in 2017 opgestart nadat we hiervoor een bijdrage van € 1,5 miljoen kregen van het ministerie van VROM.
In december 2020 kregen we een aanvullende bijdrage van € 2,8 miljoen van het ministerie van I en W voor vervolgonderzoek.

Geschiedenis

De bodem van het park is vervuild door een oude gasfabriek. Deze is in de jaren ’60 gesloopt. Het gebied werd in de jaren ‘90 een park. Toen hebben we de bodemverontreiniging onder het park succesvol geïsoleerd. Dat gebied heeft een diepte van 50 meter. We pompen verontreinigde grondwater omhoog en zuiveren dit. Op de verontreinigde ondergrond werd een isolatie- en herinrichtingslaag gelegd. Dat voorkomt contact met de verontreinigde ondergrond. Daarom is het park hoger dan de rest van de omgeving.
Rondom het park is in de jaren ’90 een grote bodemsanering gedaan. Toen is de verontreinigde grond zo goed als helemaal verwijderd. Er is toen ook een systeem aangelegd om het grondwater schoon te maken (saneren).

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl