Bodemonderzoek Griftpark (project Bestparc)

Status project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Half 2023 - 2024

Natuurlijke bacteriën helpen ons bij de afbraak van de bodemvervuiling in het Griftpark. Hierdoor kunnen we de nazorg voor het Griftpark mogelijk slimmer organiseren.

In het project Bestparc doen we hier onderzoek naar. Dat doen we samen met de Universiteit Utrecht, Deltares en Wageningen University & Research.

We ontdekten de Griftparkbacterie in 2006. In de jaren daarna hebben we veel over deze krachtige ‘opruimbacterie’ geleerd. We willen de natuur graag een handje helpen en zorgen dat de Griftparkbacterie zo goed mogelijk zijn werk kan doen.

Waarom dit onderzoek?

De bodem onder het Griftpark is vervuild, omdat hier tot 1959 onder andere een gasfabriek heeft gestaan. In de jaren 90 is de vervuilde bodem ingepakt en afgesloten van de grond eromheen. Sinds die tijd houden we het ingepakte gebied continu goed in de gaten. Ook pompen we vervuild grondwater omhoog en zuiveren dat in een zuiveringsinstallatie aan de Brailledreef.

In 2006 ontdekten we dat het grondwater sneller schoon werd dan verwacht. Een bacteriegroep (de ‘Griftparkbacterie’) eet de vervuiling op.

De Griftparkbacterie heeft de lichtere vervuiling buiten het ingepakte gebied inmiddels volledig opgeruimd. Deze lichtere vervuiling had zich verspreid voordat het vervuilde gebied was ingepakt. Ook binnen het ingepakte gebied breekt de Griftparkbacterie de verontreiniging af die vanuit de hoger gelegen delen langzaam naar beneden zakt. Met andere woorden: de Griftparkbacterie voorkomt dat de vervuiling buiten het ingepakte gebied terechtkomt.

Wat gaan we doen?

In het project Bestparc onderzoeken we met de Universiteit Utrecht, Deltares en Wageningen University & Research of we de huidige nazorgmaatregelen voor het Griftpark slimmer, duurzamer en kostenefficiënter kunnen inrichten. Ook onderzoeken we hoe we de Griftparkbacterie zo goed mogelijk kunnen helpen bij het afbreken van de verontreiniging.

Bestparc doet dit onderzoek met een bijdrage van € 2,8 miljoen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De resultaten van het onderzoek zijn vrij toegankelijk (Open Science). We verwachten geen overlast voor omwonenden.

Wat hebben we al gedaan?

In de periode 2017-2022 deed Bestparc ook al onderzoek naar de Griftparkbacterie. In dit onderzoek stelden we vast welke bacteriën het precies zijn die het grondwater in het Griftpark op biologische wijze schoonmaken. Voor dit onderzoek ontvingen we een bijdrage van € 1,5 miljoen van het ministerie van IenW.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl