Gezonde leefomgeving Bodemonderzoek Griftpark

Een bacteriegroep in het Griftpark kan een zeer groot deel van de bodemverontreiniging daar afbreken. Dat kan als we dat stimuleren. We laten hiernaar wetenschappelijk onderzoek doen. Dat duurt tot minimaal 1 januari 2023.

Onderzoek naar bacterie

In de sterk verontreinigde bodem onder het park zit een bacteriegroep die de bodemverontreiniging afbreekt. We noemen deze bacterie ook wel ‘Griftparkbacterie’. Normaal gesproken gaat dit afbreken heel langzaam. De Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en Deltares doen hier onderzoek naar. Zij kijken hoe we de omstandigheden voor de biologische afbraak kunnen verbeteren (stimuleren). We kunnen zo een zeer groot deel van de bodemverontreiniging laten afbreken. Dat laat eerder onderzoek zien.

Doel van het onderzoek

  • Welke bacteriegroep zorgt voor de biologische afbraak?
  • Wanneer gebeurt dit?
  • Hoe stimuleren we die afbraak?
  • Op welke manier moeten we het grondwater in en om het geïsoleerde terrein besturen? Biologische afbraak van de bodemverontreiniging zorgt ervoor dat het altijd oppompen van verontreinigd grondwater misschien niet nodig is. Of we hoeven veel minder op te pompen.

Onderzoek naar diepe bodemlaag

In het voorjaar van 2021 zijn er naast het park boringen tot een diepte van 90 meter. Zo onderzoeken ze een bodemlaag die dieper ligt dan het tot 50 meter diepte geïsoleerde gebied. Ze kijken of de Griftparkbacterie ook in de diepe ondergrond zou kunnen leven. Ook bepalen ze zo de kwaliteit, de opbouw, samenstelling en eigenschappen van deze diepe bodemlaag. Ze plaatsen peilbuizen waarmee ze de kwaliteit van het hele diepe grondwater kunnen controleren. Dat is nodig omdat over ze ongeveer 1 jaar proeven doen in het park. Het gaat om kleine experimenten in de ondergrond. Daarmee testen ze hoe goed de gestimuleerde biologische afbraak werkt.

Bijdragen van ministeries

Het onderzoek werd in 2017 opgestart nadat we hiervoor een bijdrage van € 1,5 miljoen kregen van het ministerie van VROM.
In december 2020 kregen we een aanvullende bijdrage van € 2,8 miljoen van het ministerie van I en W voor vervolgonderzoek.

Geschiedenis

De bodem van het park is vervuild door een oude gasfabriek. Deze is in de jaren ’60 gesloopt. Het gebied werd in de jaren ‘90 een park. Toen hebben we de bodemverontreiniging onder het park succesvol geïsoleerd. Dat gebied heeft een diepte van 50 meter. We pompen verontreinigde grondwater omhoog en zuiveren dit. Op de verontreinigde ondergrond werd een isolatie- en herinrichtingslaag gelegd. Dat voorkomt contact met de verontreinigde ondergrond. Daarom is het park hoger dan de rest van de omgeving.
Rondom het park is in de jaren ’90 een grote bodemsanering gedaan. Toen is de verontreinigde grond zo goed als helemaal verwijderd. Er is toen ook een systeem aangelegd om het grondwater schoon te maken (saneren).

Het schoonmaken van het grondwater buiten het Griftpark verloopt sneller dan werd gedacht en berekend. Uit de ontwerpberekening uit de jaren ’90 bleek dat de grondwatersanering minimaal 100 jaren zou duren. Nu blijkt dat na ruim 20 jaar we de meeste grondwaterpompen uit kunnen zetten. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door de Griftparkbacterie. De bacteriegroep werd een aantal jaren geleden toevallig ontdekt. Dit kwam omdat het grondwater vanzelf schoner werd. Deze ontdekking was voor ons reden om samen met de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research (WUR) en Deltares een onderzoek te starten.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl