Proef met lawaaiflitspaal

We doen een proef met lawaaiflitspalen. Dat zijn speciale systemen die het geluid van voertuigen meten. De palen staan op de Wolgadreef, Amsterdamsestraatweg en aan de Mr. Tripkade. Op deze plekken krijgen we veel meldingen over geluidsoverlast.

De paal meet het geluid dat een auto, motor, bromfiets, driewieler of quad maakt. De proef startte op 16 mei 2023 en duurt 3 tot 5 dagen per straat. Het doel van de proef is om geluidsoverlast tegen te gaan. TNO doet die metingen en gebruikt die gegevens voor onderzoek. TNO is een Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag deden dit soort metingen ook al. 

Mogelijkheden voor handhaving

De handhaving op verkeersveiligheid en geluidsoverlast van hard optrekkende voertuigen is nu moeilijk. Dat komt door de regels en wetten die er nu voor zijn. Dit is ook waarom we samen met TNO en de provincie Utrecht de proef doen. Het gaat om het testen van de techniek. We handhaven zelf niet. We kijken juist naar een andere manier van handhaven en naar de mogelijkheid om de wetten en regels hiervoor aan te passen.

Geluidsmetingen

Per straat plaatsen we 2 palen. Daarin zitten microfoons en camera's die op het verkeer gericht zijn en steeds aanstaan. Komt het geluid boven de 80dB? Dan bewaren we het geluid en beeld voor onderzoek door TNO.

De opnames zijn 10 tot 20 seconden. TNO haalt hier bijvoorbeeld uit hoe snel het geluid stijgt. Ook leggen we met camera de kentekens van de voertuigen vast. Zo kunnen we de hoogte van het geluid koppelen aan voertuigtype, model en leeftijd van het voertuig. Daarbij bepalen we ook de snelheid van het voertuig.

De TNO maakt na de metingen een rapport met resultaten en advies voor een mogelijke aanpak. De metingen zijn een onderdeel van metingen die andere steden uitvoeren (Rotterdam, Amsterdam en Den Haag). Zo hopen we een landelijke aanpak te ontwikkelen voor de overlast.

Gegevens personen

Het onderzoek gaat om de verwerking van geluiden van voertuigen en omgeving. De camerabeelden gebruiken we dan ook alleen om een beeld te krijgen van de voertuigen en het geluid dat ze maken. We doen niets met persoonsgegevens, zoals stemgeluiden. Als er personen in beeld komen dan maken we deze anoniem. Ook gebruiken we ANPR-camera’s om voertuiggegevens te vinden. We maakten afspraken met TNO over de verwerking van de gegevens.

Meld geluidsoverlast

Hebt u geluidsoverlast? U kunt dit bij ons melden.

Meld geluidsoverlast

Hulp en contact Geluid

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier