Gezonde leefomgeving Luchtkwaliteit

Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid van de inwoners. Er is steeds meer bewijs dat vuile lucht kan leiden tot long- en hartklachten. Denk aan fijnstof zoals roetdeeltjes en stikstofoxides. Daarom nemen we maatregelen om de lucht in de stad gezonder te maken. De meeste maatregelen gaan over minder schadelijke uitlaatgassen door het verkeer.

Luchtkwaliteit en gezondheid

Na roken (13%) is een ongezond milieu (6%) de belangrijkste oorzaak van ziekte. In grote steden zoals Utrecht ligt dat zelfs tussen de 8 en 12%. Vervuilde lucht speelt daarin een grote rol. Elk jaar overlijden in Nederland 12.000 mensen te vroeg door luchtvervuiling.

Luchtvervuiling draagt bij aan onder andere:

 • luchtwegklachten, zoals hoesten, piepen en kortademigheid
 • oogklachten, geïrriteerde of geprikkelde ogen
 • hart- en vaatziekten
 • longkanker
 • vroegtijdige sterfte

Extra gevoelig zijn kinderen, ouderen en mensen met hart- en vaatziekten of longaandoeningen.

Wat doet de gemeente?

Minder uitlaatgassen

Het verkeer is de belangrijkste oorzaak van luchtvervuiling. De gemeente heeft verschillende actieplannen gemaakt om de lucht in Utrecht gezonder te maken. Dit doet Utrecht:

 • er mogen geen vervuilende dieselauto’s en vrachtwagens in de binnenstad waar de milieuzone geldt
 • we zorgen dat er meer schonere vervoersmiddelen komen, zoals elektrische auto’s, e-scooters, taxi’s, schonere vrachtwagens en elektrische bussen
 • we laten auto- en vrachtverkeer zo veel mogelijk buiten de stad om rijden en leiden ze via de juiste routes de stad in en uit
 • we moedigen inwoners en bezoekers aan om vaker te gaan lopen, te fietsen, of het openbaar vervoer te nemen
 • we vragen ondernemers om praktischer en schoner goederenvervoer in de (binnen)stad te gebruiken
 • we proberen boten voor recreatie schoner te maken en te zorgen dat bij het bouwen alles schoner wordt
 • we bespreken het belang van gezonde lucht met de landelijke en Europese overheid. We moeten samen actie ondernemen. Want veel luchtverontreiniging komt van buiten de stad, zoals de industrie en de veehouderij

Bouwen voor kwetsbare groepen

In Utrecht bouwen we langs drukke wegen geen nieuwe voorzieningen voor groepen die extra gevoelig zijn voor luchtverontreiniging. Bij plannen voor de inrichting van de stad kijken experts van onze afdeling Volksgezondheid mee. Zij letten bijvoorbeeld op dat er voldoende afstand blijft tussen drukke wegen en woningen, scholen, kinderopvanglocaties, bejaardenhuizen, verpleeghuizen en ziekenhuizen.

Bij gebouwen voor gevoelige groepen heeft de gemeente de volgende regels:

 • afstand tot snelwegen: 300 meter
 • afstand tot andere drukke wegen: 50 meter, behalve als er een andere bebouwing tussen staat (als afscherming)

Dit advies is gebaseerd op de GGD-richtlijn luchtkwaliteit.

Monitoren van luchtkwaliteit

We meten en berekenen de luchtkwaliteit. Zo komen we erachter hoe we deze kunnen verbeteren.

Hoe schoon is de lucht?

Wat kunt u zelf doen?

U kunt ook helpen om de lucht in Utrecht schoner te maken. Bijvoorbeeld door:

 • vaker te lopen, de fiets te pakken of het openbaar vervoer te nemen, in plaats van de auto
 • voor elektrisch rijden te kiezen
 • zo veel mogelijk buiten de spits te reizen
 • niet door de stad te rijden, maar buitenom via de snelweg (de ring)
 • een auto te delen met familie, vrienden of mensen in de buurt
 • zo min mogelijk hout te stoken in (buiten)kachels of open haard. Een houtvuur brengt schadelijke stoffen in de lucht. Zeker bij mist en windstil weer blijft de rook lang om het huis hangen. Dat is voor niemand gezond, maar kinderen, ouderen en mensen met problemen aan hun luchtwegen hebben er extra last van. En als u stookt: dan alleen schoon en gedroogd hout. Meer informatie over hout stoken en de gezondheid van jezelf en je omgeving? Check dan de website van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.
 • Het RIVM adviseert om helemaal geen hout te stoken als er een stookalert geldt. Aanmelden voor het stookalert? Dan krijgt u als abonnee bij een stookalert een bericht via e-mail. En als er geen stookalert geldt? Bekijk dan even de Stookwijzer. Zo weet u wanneer en waarom het vuur beter uit kan blijven.
Uw mening