Lucht Hoe schoon is de lucht?

Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid van de inwoners van Utrecht. Daarom doet de gemeente veel om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. We meten en berekenen de luchtkwaliteit om te weten hoe de kwaliteit van de lucht is en hoe we deze kunnen verbeteren.

Hoe schoon is de lucht bij u?

Wilt u weten hoe schoon de lucht is bij u in de buurt?

Doe de postcodecheck

Bekijk de luchtkwaliteit op het Landelijk Luchtmeetnet

Wilt u weten welke stoffen in de lucht schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid?

Lees het op de website van het RIVM

Meten en berekenen

In Utrecht meten en berekenen we de luchtkwaliteit.

Luchtmeetnet RIVM

Luchtkwaliteitsmetingen worden landelijk uitgevoerd door het RIVM met het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (RIVM-LML). Hiermee bepaalt het RIVM continu de concentraties schadelijke stoffen in de buitenlucht, zoals stikstofoxiden (NO en NO2), ozon (O3), fijn stof (PM10 en PM2,5).

In Utrecht meet het RIVM op 3 locaties:

De meetstations aan de Constant Erzeijstraat en de Kardinaal de Jongweg liggen aan drukke wegen in de stad. Het meetstation in het Griftpark meet de luchtkwaliteit verder van de weg af.

Bekijk de meetrapportages luchtkwaliteit RIVM

Gemeentelijk luchtmeetnet

Daarnaast meet de gemeente wat er aan schadelijke stoffen in de lucht zit in de stad met het eigen Utrechts Luchtmeetnet. Hiervoor gebruiken we meetbuisjes die zijn opgehangen op meer dan 60 locaties in de stad. Dit verfijnt het beeld dat we krijgen uit de stikstofdioxide-metingen van de RIVM-meetstations. Jarenlang meten helpt ons 'trends' te ontdekken in de luchtkwaliteit en te beoordelen of maatregelen die we nemen invloed hebben.

Bekijk de metingen van het Utrechtse luchtmeetnet

Bekijk de meetrapportage concentratie stikstofdioxide 2018 (pdf, 918 kB)

Bekijk meer meetrapportages.

Berekenen luchtkwaliteit

Daarnaast berekenen we de luchtkwaliteit met behulp van computermodellen. Dit doen we om:

  • Een totaalbeeld te krijgen van de stad en te toetsen aan de Europese eisen (grenswaarden) voor de luchtkwaliteit.
  • Een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit op plaatsen in de stad waar we niet (kunnen) meten.
  • Te onderzoeken welke invloed een bepaalde (verkeers)maatregel of een bouwplan kan hebben op de luchtkwaliteit in de toekomst.

Voor deze monitoring heeft het ministerie een monitoringstool ontwikkeld. Deze tool toont de berekende concentraties fijn stof (PM10 en PM2,5), stikstofdioxide (NO2) en 'roet' (EC).

Bekijk de monitoringstool op de site van Rijksoverheid

Experiment Snuffelfiets

Na Zeist en Amersfoort zijn we maandag 14 oktober 2019 ook in Utrecht van start gegaan met het experiment Snuffelfiets. In Utrecht meten 75 fietsers een jaar lang al fietsend fijnstof. Een meetkastje met sensor op elke fiets brengt hun routes in kaart en meet onderweg de luchtkwaliteit. Met de verzamelde gegevens kunnen we bijvoorbeeld verkeersroutes aanpassen en meer groene fietsroutes ontwikkelen. Kijk voor meer informatie op www.snuffelfiets.nl.

Verkeerstellingen

Langs de wegen in de stad doen we ook verkeersonderzoek. Zo weten we hoeveel en wat voor soort verkeer er langs een bepaalde meetlocatie komt. Meer weten over deze onderzoeken?

Bekijk de pagina's over verkeersonderzoek en telgegevens