Gezonde leefomgeving Loden drinkwaterleidingen

Het Nederlandse kraanwater is over het algemeen van hoge kwaliteit en veilig om te drinken. Maar in gebouwen van voor 1960 kunnen nog loden leidingen aanwezig zijn. Hierdoor kan er lood in het drinkwater komen. Dit kan ongezond zijn voor jonge kinderen en zwangere vrouwen. Wanneer jonge kinderen te veel lood binnenkrijgen, kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen (een iets lagere intelligentie).

Scholen en kinderdagverblijven

Op dit moment test de gemeente of er lood in het drinkwater zit bij Utrechtse basisscholen die gebouwd zijn vóór 1960. Ook onderzoeken we alle gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is, van vóór 1960, waar kinderdagverblijven in gevestigd zijn. We adviseren daarnaast alle kinderdagverblijven, gastouders en andere kinderopvanglocaties -als zij in een pand van vóór 1960 gevestigd zijn- om te onderzoeken of er nog loden leidingen aanwezig zijn en deze zo nodig te vervangen.

Als er een te grote hoeveelheid lood wordt aangetroffen in onze gebouwen, gaan we de loden leidingen zo snel mogelijk opsporen en vervangen. Bij gebouwen die niet het eigendom zijn van de gemeente, vragen we de eigenaar dit zo spoedig mogelijk te doen. Gebouwen van na 1960 krijgen geen onderzoek, want sinds 1960 zijn loden leidingen verboden in de bouw.

Resultaten van de tests

Bekijk de resultaten (tot en met 13 februari 2020)

Bij een aantal schoolgebouwen zijn concentraties lood in het water gevonden. In de resultaten zijn deze blauw gearceerd. Bij de overige gebouwen hebben we in de watermonsters geen verhoogde concentraties lood in het water gevonden.

Huurwoning

Woont u in een huurhuis, neem dan bij vragen over leidingen van lood contact op met de verhuurder. We vragen woningcoöperaties om te onderzoeken of er eventuele loden drinkwaterleidingen vervangen moeten worden in panden die bij hen in beheer zijn.

Eigen woning

Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor gezond drinkwater in hun woning.

Zelf controleren of u loden leidingen hebt

Als uw huis voor 1960 is gebouwd, kan het zijn dat er loden leidingen zijn. U vindt bij Vitens of Waterlaboratorium een checklist om te controleren of u in uw huis loden leidingen hebt.

Controleer op loden leidingen bij Vitens

Controleer op loden leidingen bij Waterlaboratorium

Als u het niet zeker weet, vraag het dan na bij een erkend installatiebedrijf.

Gezondheidsvragen

Hebt u vragen over gezondheidseffecten, belt u dan met Team Milieu & Gezondheid van GGD regio Utrecht 030 - 850 78 79 (van 9.00 - 12.30 uur). U kunt ook een e-mail sturen naar mmk@ggdru.nl. Vermeld ook uw telefoonnummer in de e-mail.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur

Uw mening