Gezonde leefomgeving Loden drinkwaterleidingen

Het Nederlandse kraanwater is over het algemeen van hoge kwaliteit en veilig om te drinken. Maar in gebouwen van voor 1960 kunnen nog loden leidingen aanwezig zijn. Hierdoor kan er lood in het drinkwater komen. Lood in drinkwater is ongezond voor kinderen tot en met 7 jaar en zwangere vrouwen. Wanneer ongeboren en jonge kinderen te veel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot een lagere intelligentie. Daarom onderzoekt de gemeente of er nog basisscholen en kinderdagverblijven in gemeentelijke panden zijn waar loden drinkwaterleidingen liggen.

Scholen en kinderdagverblijven

De gemeente test of er lood in het drinkwater zit bij Utrechtse basisscholen die gebouwd zijn vóór 1960. Ook onderzoeken we alle gebouwen van vóór 1960 waarvan de gemeente eigenaar is. Bijvoorbeeld gebouwen waarin kinderdagverblijven zitten. We adviseren  alle kinderdagverblijven, gastouders en andere kinderopvanglocaties -als zij in een pand van vóór 1960 gevestigd zijn- te onderzoeken of er nog loden leidingen aanwezig. Zo ja, dan vragen wij ze om deze te vervangen.

Bij  een te grote hoeveelheid lood  in onze gebouwen, vervangen  we de loden leidingen zo snel mogelijk. Bij gebouwen die geen eigendom van de gemeente zijn, vragen we de eigenaar zo  snel mogelijk de loden leidingen te vervangen. Gebouwen van na 1960 krijgen geen onderzoek. Vanaf1960 zijn loden leidingen namelijk verboden in de bouw.

Resultaten van de tests

Bekijk de resultaten onderzoek loden leidingen tot en met 15 juni 2020 (pdf 42 kB)

Lees het onderzoek naar concentratie loden leidingen in scholen (t/m 11 maart 2020)(pdf, 140 kB)

Bij 4 basisscholen zijn er verhoogde concentraties lood gemeten. Misschien zijn hier nog enkele loden waterleidingen. Hier doen we nader onderzoek. De scholen zijn hierover geïnformeerd. Bij de andere  gebouwen hebben we in de watermonsters geen verhoogde concentraties lood in het water gevonden.

Huurwoning

Woont u in een huurhuis?  Neem dan bij vragen over leidingen van lood contact op met de verhuurder. We vragen woningcoöperaties te onderzoeken of er  loden drinkwaterleidingen vervangen moeten worden in hun panden.

Eigen woning

Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor gezond drinkwater in hun woning.

Zelf controleren of u loden leidingen hebt

Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor gezond drinkwater in hun woning. Als uw huis voor 1960 is gebouwd, kan het zijn dat er loden leidingen zijn. Bij Vitens of Waterlaboratorium vindt u een checklist om te controleren of u loden leidingen in huis hebt.

Controleer op loden leidingen bij Vitens

Controleer op loden leidingen bij Waterlaboratorium

U kunt ook een test laten uitvoeren door bijvoorbeeld het Water-lab of Aquador. Als u het niet zeker weet, vraag het dan na bij een erkend installatiebedrijf.

Wat moet ik doen als ik loden leidingen in huis heb?

Als uw woning nog een loden waterleiding heeft, adviseren wij u deze te laten vervangen. Zolang dat niet is gedaan, kunt u beter flessenwater gebruiken voor de volgende bewoners:

  • zuigelingen die flesvoeding krijgen
  • kinderen tot en met 7 jaar
  • zwangere vrouwen

U kunt wel gewoon douchen, afwassen, handen wassen en de wc doorspoelen.

Gezondheidsvragen

Hebt u vragen over gezondheidseffecten, belt u dan met Team Milieu & Gezondheid van GGD regio Utrecht 030 - 850 78 79 (van 9.00 - 12.30 uur). U kunt ook een e-mail sturen naar mmk@ggdru.nl. Vermeld ook uw telefoonnummer in de e-mail.

In Nederland wordt lood al lang veel gebruikt. Bijvoorbeeld in verf, (water)leidingen, benzine, en huizen. Lood heeft  risico’s voor de gezondheid. De gemeente wil daarom zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners in aanraking komen met lood.

De afgelopen jaren zijn in veel woningen en gebouwen waterleidingen van lood vervangen. Wij onderzoeken nu of in oude gebouwen en scholen toch nog loden leidingen zitten. Ook pakken we de vervuiling aan die nog in de bodem zit. Vooral op plaatsen waar kinderen spelen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur