Lood in de bodem

De bodem is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal schoon. Door eeuwenlang gebruik zit op verschillende plekken lood in de bodem. Vooral in de oudere wijken.

Lood is niet goed voor de gezondheid, vooral bij kinderen. Oudere kinderen en volwassenen zullen bij een bodemvervuiling met lood niet zo snel te veel lood binnenkrijgen. De kans dat zij grond in de mond krijgen is namelijk minder groot. Bovendien zijn zij minder gevoelig voor de effecten van lood.

Bodemonderzoek bij kinderspeelplaatsen

We hebben bodemonderzoek gedaan naar lood in de bodem van kinderspeelplaatsen. Dit bodemonderzoek bestond uit meerdere stappen.

In een vooronderzoek hebben we voor 1.500 Utrechtse kinderspeelplaatsen bekeken hoe groot de kans is dat er lood in de bodem zit. Hiervoor hebben we onder andere gebruik gemaakt van historische kennis en bestaande onderzoeken in de omgeving. De bodem van 63 speelplaatsen bleek een hogere kans op lood in de bodem te hebben.

Bij deze 63 speelplaatsen hebben we de bodem onderzocht. Daarnaast hebben we 37 kinderspeelplaatsen onderzocht met een lagere kans op lood in de bodem. Dit deden we om het vooronderzoek te controleren. In totaal hebben we 100 speelplaatsen onderzocht.

Resultaten

De resultaten zijn ingedeeld in 3 groepen: voldoende, matig of onvoldoende.

  • Op 67 speelplaatsen is de bodemkwaliteit voldoende volgens de normen van de GGD.
  • Op 29 speelplaatsen is de bodemkwaliteit matig volgens de normen van de GGD.
  • Op 4 speelplaatsen is de bodemkwaliteit van kleine stukken grond onvoldoende volgens de normen van de GGD. In 2 gevallen gaat het om grond onder een zandbak en in 2 gevallen gaat het om een gedeelte van de grond.

Bekijk hieronder het overzicht van onderzochte kinderspeelplaatsen en de resultaten.

Resultaten bodemonderzoek bij kinderspeelplaatsen
Adres Resultaat
Adriaanstraat 24A matig
Adriaen Beyerkade 150 matig
Andreashof onvoldoende
Bankaplein voldoende
Billitonkade 44-45 matig
Billitonkade 45 matig
Biltstraat 335 voldoende
Biltstraat 337 voldoende
Bloesemstraat, achter 31-47 voldoende
Bloesemstraat 25A voldoende
Bollenhofsestraat 138 voldoende
Bolstraat 28A voldoende
C. van Maasdijkstraat 33 voldoende
Dodt van Flensburglaan voldoende
Geinplantsoen voldoende
Graadt van Roggenweg matig
Grebbestraat voldoende
Hieronymusplantsoen 3 voldoende
Homeruslaan 40 matig
Ingen Houszstraat matig
Julianaweg matig
Kruisdwarsstraat 6 voldoende
Lagenoord 28 matig
Lange Nieuwstraat 79 voldoende
Lepelenburg voldoende
Lingestraat 2A voldoende
Maasplein 1 voldoende
Maliebaan 25 voldoende
Maliebaan 35 matig
Maliebaan 56 matig
Maliebaan 66 matig
Maria van Reedestraat voldoende
Merwedeplantsoen, t.h.v. Merwedekade 216 matig
Merwedeplantsoen, t.h.v. Merwedekade 258 matig
Mgr van de Weteringstr 13/13A onvoldoende
Miltenburgstraat matig
Minervaplein matig
Molenpark matig
Molenpark 2 matig
Molenwerfsteeg matig
Mulderstraat matig
Muziekplein voldoende
Nolenslaan 33 voldoende
Nolenslaan 33 voldoende
Noordse park, speeltuin onvoldoende
Noordse park, trapveld matig
Pablo Picassostraat 2000 voldoende
Pallaesstraat 3 voldoende
Pieterskerkhof 10 matig
Ridderschapstraat 4 onvoldoende
Scheldestraat 12 voldoende
Schoolplein 6 voldoende
Springweg 102C voldoende
Springweg 102E voldoende
Stolberglaan voldoende
Van Riebeeckstraat, naast nr. 26 voldoende
Van Riebeeckstraat 40 matig
Verlengde Hoogravenseweg, Hamersplantsoen voldoende
Waalstraat, ter hoogte van Rijnlaan voldoende
Waalstraat 251 voldoende
Wilhelminapark, zuidoostkant voldoende
Wilhelminapark 35 voldoende
Willem van Abcoudeplein voldoende
Resultaten controlegroep
Adres Resultaat
2e Daalsedijk matig
Abstederdijk 303 voldoende
Adelaarhof voldoende
Akkrumerraklaan 131 voldoende
Bekkerstraat voldoende
Boerhaaveplein 110 voldoende
Broederschaplaan voldoende
Burgemeester Fockema Andreaelaan 11 voldoende
Ceramstraat voldoende
Cremerplein matig
Da Costakade voldoende
Gouderaklaan voldoende
Heycopplein 3 voldoende
Hofland voldoende
Jeremias de Deckerstraat voldoende
Kleermakerslaan voldoende
Kleine Hof voldoende
Koekoeksplein 1A voldoende
Laan van Chartroise 166 voldoende
Laan van Kovelswade voldoende
Louis Couperusstraat 35 matig
Mereveldlaan 10A voldoende
Merwedeplantsoen voldoende
Notebomenlaan 137 voldoende
Ondiep 63 voldoende
Oosterstraat matig
Pastoor Boelenslaan 10 voldoende
Pauwoogvlinder 20 voldoende
Prof. van Bemmelenlaan 51C voldoende
Raiffeisenlaan matig
Rijnhuizenlaan 2 voldoende
St. Bonifaciusstraat 8 voldoende
St.-Gotthard voldoende
St.-Pietersberg 12A voldoende
Van der Pekstraat voldoende
Veeartsenijpad matig
Wolvenplein voldoende

Als de bodemkwaliteit onvoldoende is

De gemeente Utrecht maakt gebruik van de normen van de GGD. Als de bodemkwaliteit volgens deze normen onvoldoende is, dan pakken we dit aan. Hoe de aanpak er uit ziet hangt af van verschillende dingen. Bijvoorbeeld de grootte van de verontreiniging, de plek van de verontreiniging en de wens van de beheerder van de kinderspeelplaats.

Als de bodemkwaliteit matig is

Als de bodemkwaliteit volgens de normen matig is, vindt de GGD dat dit niet onmiddellijk hoeft te worden aangepakt. Het kan wachten tot een logisch moment, bijvoorbeeld als de speelplaats opnieuw ingericht wordt. Voor de openbare speellocaties neemt de gemeente deze aanpak over. Voor de andere speellocaties gaan we regels maken. Zo werken we stap voor stap aan een schoner Utrecht.

Vragen en antwoorden

Gelukkig is de omgeving (bodem, water, lucht) al veel schoner dan 20 tot 30 jaar geleden, maar niet altijd schoon. Of uw kind schade heeft opgelopen is achteraf niet te bepalen. De normen die de GGD gebruikt gaan over kinderen die enkele dagen per week, meerdere uren op verontreinigde grond spelen. Maar niet ieder kind speelt hetzelfde, sommigen rollen graag door de modder, anderen vinden het erg dat de handen vies zijn geworden.

Om te voorkomen dat kinderen lood binnenkrijgen, heeft de GGD gebruiksadviezen gemaakt voor gebieden of locaties waar (mogelijk) lood in de bodem zit.

Bekijk de gebruiksadviezen van de GGD

Lood in bodem en gebouwen

In Nederland wordt lood al lang veel gebruikt. Bijvoorbeeld in verf, (water)leidingen, benzine, en huizen. Lood heeft risico’s voor de gezondheid. De gemeente wil daarom zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners in aanraking komen met lood.

De afgelopen jaren zijn in veel woningen en gebouwen waterleidingen van lood vervangen. Wij onderzoeken nu of in oude gebouwen en scholen toch nog loden leidingen zitten. Ook pakken we de vervuiling aan die nog in de bodem zit. Vooral op plaatsen waar kinderen spelen.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over lood en gezondheid? Bezoek dan de website van de GGD over lood en gezondheid.

Hebt u dan nog vragen over de gezondheidseffecten van lood? Bel met Team Milieu & Gezondheid van GGD regio Utrecht: 030 – 850 78 79 (van 9.00 – 12.30 uur). U kunt ook een e-mail sturen naar mmk@ggdru.nl. Zet uw telefoonnummer in de e-mail.

Hebt u vragen over het bodemonderzoek? Mail uw vragen dan naar bodeminfo@utrecht.nl. Zet uw telefoonnummer in de e-mail.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl