Lood in de bodem

De bodem is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond in Utrecht niet overal loodvrij. Dat komt omdat lood eeuwenlang is gebruikt. Bijvoorbeeld in verf, aardewerk, waterleidingen en dakplaten. Daardoor zit op verschillende plekken nog lood in de bodem. Vooral in de oudere wijken.

Lood is niet goed voor de gezondheid, vooral die van jonge kinderen (tot 6 jaar). Oudere kinderen en volwassenen zijn minder gevoelig voor de gevolgen van lood. Bovendien zullen zij bij een bodemvervuiling niet zo snel te veel lood binnenkrijgen. De kans dat zij grond in de mond krijgen, is namelijk minder groot.

Bodemonderzoek bij kinderspeelplaatsen

We hebben in 2020 onderzoek gedaan naar lood in de bodem van kinderspeelplaatsen bij basisscholen, kinderdagverblijven en speeltuinen. Dit onderzoek bestond uit meerdere stappen.

In een vooronderzoek hebben we voor 1.500 Utrechtse kinderspeelplaatsen bekeken hoe groot de kans is dat er lood in de bodem zit. Hiervoor hebben we onder andere gebruik gemaakt van eerdere onderzoeken.

Bij 63 speelplaatsen bleek er een hogere kans te zijn dat er lood in de bodem zou zitten. Bij deze 63 speelplaatsen hebben we de bodem onderzocht. Daarnaast hebben we 37 kinderspeelplaatsen onderzocht met een lagere kans op lood in de bodem. In totaal hebben we dus 100 speelplaatsen onderzocht.

Resultaten

De resultaten zijn ingedeeld in 3 groepen: voldoende, matig of onvoldoende volgens de gezondheidskundige waarden van de GGD.

  • Op 67 speelplaatsen is de bodemkwaliteit voldoende.
  • Op 29 speelplaatsen is de bodemkwaliteit matig.
  • Op 4 speelplaatsen is de bodemkwaliteit van kleine stukken grond onvoldoende. Deze stukken grond zijn schoongemaakt of verwijderd. In 2 van de 4 gevallen ging het om de grond onder een zandbak.

Als de bodemkwaliteit onvoldoende is

Als de bodemkwaliteit onvoldoende is en er is contact met lood mogelijk, dan pakken we dit aan. Bijvoorbeeld door de grond te verwijderen of de speeltuin anders in te richten. Hoe de aanpak er precies uit ziet, hangt af van verschillende dingen. Bijvoorbeeld hoe vervuild de bodem is, waar de vervuiling zit en wat de wens is van de beheerder van de kinderspeelplaats.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind geen lood binnenkrijgt?

Om te voorkomen dat kinderen lood binnenkrijgen op plekken waar (mogelijk) lood in de bodem zit, heeft de GGD adviezen gemaakt.

Bekijk wat u zelf kunt doen op de website van de GGD

Lood in bodem en gebouwen

Lood werd vroeger in Nederland vaak gebruikt. Bijvoorbeeld in verf, benzine, dakbedekking en loden waterleidingen. De gemeente wil zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners met lood in aanraking komen. Daarom pakken we de vervuiling aan die nog in de bodem zit. Vooral op plaatsen waar kinderen spelen.

Lees meer over lood in waterleidingen

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over lood en gezondheid? Bezoek dan de website van de GGD over lood en gezondheid.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl