Gezonde leefomgeving Lood in de bodem

De bodem is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal schoon. Door eeuwenlang gebruik zit op verschillende plekken lood in de bodem, vooral in de oudere wijken. Lood heeft nadelige effecten op de gezondheid, vooral bij kinderen. Oudere kinderen en volwassenen zullen bij een bodemvervuiling met lood niet zo snel te veel lood binnenkrijgen, omdat de kans minder groot is dat zij grond in de mond krijgen. Bovendien zijn zij minder gevoelig voor de effecten van lood.

Bodemonderzoek bij kinderspeelplaatsen

Zo min mogelijk lood in de bodem is het beste voor iedereen. Daarom brengen we in kaart welke gebieden verhoogde loodgehalten in de bodem hebben. We beginnen op plekken waar jonge kinderen spelen. Dit zijn bijvoorbeeld openbare speelplaatsen, en speelplaatsen bij basisscholen en kinderdagverblijven. Het onderzoek richt zich vooral op de oudere wijken van Utrecht. De kans op lood in de bodem is daar het grootst.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Op onverharde delen van de kinderspeelplaatsen nemen we grondmonsters. Deze worden in een laboratorium onderzocht. Op basis van dit onderzoek bepalen we of en welke maatregelen nodig zijn. De uitkomst van het bodemonderzoek delen we met de eigenaar of beheerder van de speelplek. Als de bodem volgens de GGD niet geschikt is voor kinderen om op te spelen, pakken wij dit aan.

Gebruiksadviezen

Om te voorkomen dat kinderen lood binnenkrijgen, heeft de GGD gebruiksadviezen  voor gebieden of locaties waar (mogelijk) lood voorkomt in de bodem. Ga naar de website van de GGD voor de gebruiksadviezen.

In Nederland wordt lood al lang veel gebruikt. Bijvoorbeeld in verf, (water)leidingen, benzine, en huizen. Lood heeft  risico’s voor de gezondheid. De gemeente wil daarom zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners in aanraking komen met lood.

De afgelopen jaren zijn in veel woningen en gebouwen waterleidingen van lood vervangen. Wij onderzoeken nu of in oude gebouwen en scholen toch nog loden leidingen zitten. Ook pakken we de vervuiling aan die nog in de bodem zit. Vooral op plaatsen waar kinderen spelen.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl

Uw mening