Onderhoud openbare ruimte

De openbare ruimte is wat u ziet als u de voordeur uitstapt. In de Utrechtse openbare ruimte zijn duizenden objecten, zoals bomen, bankjes, prullenbakken, parken, speeltoestellen, pleinen, wegen en tunnels. We investeren volop in het onderhoud en beheer zodat de buitenruimte schoon en veilig blijft.

Meld rommel of overlast in de openbare ruimte

Video: Wat is de openbare ruimte?

 • 250 kilometer aan vijvers en kleine watergangen
 • 140.000 park- en straatbomen en bijna 190 hectare bos en bosplantsoen
 • 36 parken
 • 65 kilometer aan kades
 • 800 bruggen
 • 210 verkeerslichten
 • 6300 prullenbakken
 • 13 miljoen m2 aan wegen, fiets- en voetpaden
 • 57.000 lantaarnpalen
 • 103.000 straatnaam- en verkeersborden
 • 1300 kilometer riolering
 • 5.100 speeltoestellen

Wegen, bruggen en kades

Utrecht telt meer dan 500 bruggen en kades. Deze vormen een belangrijke schakel voor de bereikbaarheid van de stad. Niet alleen voor het verkeer op de weg, maar ook voor de vaart op de Utrechtse wateren.

Behalve de bruggen van het hoofdwegennet, beheert de gemeente ook veel kleine bruggen in parken en op de landgoederen. Ook alle wegen en fietspaden binnen de gemeentegrenzen worden door de gemeente geïnspecteerd en beheerd. Jaarlijks krijgen zo’n 100 woonstraten en grote wegen klein of groot onderhoud.

Goed onderhoud is voor zowel bruggen, wegen als kades van groot belang. De veiligheid van gebruikers staat hierbij voorop.

De Utrechtse werven
Wegwerkzaamheden

Straatlantaarns en verkeerslichten

Licht in de stad heeft een belangrijke functie in de uitstraling van een stad. Niet alleen zorgt verlichting voor sociale veiligheid, verkeersveiligheid en een goede doorstroming, licht bepaalt ook grotendeels de sfeer van een stad in de avond en nacht. De gemeente maakt gebruik van de nieuwste technieken om de stad energiezuinig te verlichten.

Bij grootschalige uitval van straatverlichting kunt u contact opnemen met Stedin of met ons via het telefoonnummer 14 030 (ook buiten kantooruren bereikbaar).

Borden, banken en speeltuinen

Utrecht heeft een diverse collectie aan zogenoemd straatmeubilair: banken, straatnaamborden, verkeersborden, afvalbakken, bloembakken, fietsrekken. Bij de plaatsing van straatmeubilair wordt niet alleen gelet op het gebruik, maar ook op de uitstraling, de duurzaamheid en het onderhoud dat het meubilair nodig heeft.

Daarnaast inspecteren en onderhouden we ook de speeltuinen. Waar mogelijk denken we met bewoners na over de inrichting van een speelplek.

Kabels, leidingen en riolering

In de Utrechtse grond ligt een onzichtbare wereld van kabels, leidingen en rioolbuizen. Deze voorzieningen zijn essentieel voor het transport van onze basisbehoeften, zoals drink- en afvalwater, elektriciteit en gas. De gemeente zorgt voor het onderhoud van de riolering. Nutsbedrijven onderhouden kabels en leidingen.

Opbreekvergunning openbare grond aanvragen

Storing aan elektriciteit, gas of stadsverwarming?

 • Stedin (elektriciteit en gas)
 • Eneco (stadsverwarming), ook voor klanten van andere aanbieders

Storing aan waterleiding?

Problemen met riool?

Water

Water is op veel plekken in de stad aanwezig. Onzichtbaar in waterleidingen, het riool en in de grond, maar ook zichtbaar zoals in sloten, grachten en soms plassen. De gemeente zorgt voor een goede doorstroming van water in de stad en dus ook voor de kwaliteit van het water. Staat het water heel hoog in grachten of sloten? Blijven plassen te lang staan of ziet u waterverontreiniging (olie, gevaarlijk afval of zwerfafval in het water)?

Doe een melding

Doe ook een melding als er veel regenwater vanaf de openbare grond uw terrein op stroomt. Komt het water vanaf bijvoorbeeld de buren of een naastgelegen bedrijf, los het dan samen met hen op.

Aanpak onderhoud

Duurzaam

We zorgen voor een zo lang mogelijke levensduur van de openbare ruimte door regelmatig onderhoud en beheer. Bruggen en viaducten kunnen 60 tot 70 jaar mee, bomen en wegen gemiddeld 30 jaar en rioolbuizen gaan zo’n 70 jaar mee. Watergangen (sloten, grachten) houden we schoon door te baggeren en de oevers maaien we. Hoe meer bewoners de openbare ruimte gebruiken, hoe sneller de kwaliteit ervan achteruit gaat en hoe meer onderhoud er nodig is. En hoe duurzamer de materialen die bij de inrichting gebruikt zijn, hoe langer de kwaliteit goed blijft en hoe minder onderhoud nodig is.

Gezonde stedelijke leefomgeving

We zorgen niet alleen dat de openbare ruimte heel en veilig is. We willen ook dat de ruimte past bij een gezond, stedelijke leefomgeving. We houden bijvoorbeeld rekening met klimaatverandering. En we zorgen dat materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

We willen dat bewoners tevreden zijn met de kwaliteit van de openbare ruimte. Als iets vervangen moet worden, dan vervangen we het niet automatisch door hetzelfde. We kijken waar op die plek behoefte aan is.

Meer over onze aanpak van het onderhoud van de buitenruimte kunt u lezen in de nota beheer openbare ruimte (pdf, 6,6 MB).

 

Hulp en contact Onderhoud openbare ruimte

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier