Wonen en leven Onderhoud openbare ruimte

Openbare ruimte

De openbare ruimte is wat u ziet als u de voordeur uitstapt. Het zijn bijvoorbeeld de bomen, bankjes, prullenbakken, parken, pleinen, wegen en tunnels. We investeren volop in het onderhoud en beheer zodat de buitenruimte schoon en veilig blijft.

Meld rommel of overlast in de openbare ruimte


 • 250 kilometer aan vijvers en kleine watergangen
 • 140.000 bomen
 • 36 parken
 • 65 kilometer aan kades
 • 800 bruggen
 • 200 verkeerslichten
 • 6400 prullenbakken
 • 3.714 kilometer aan wegen, fiets- en voetpaden
 • 56.000 lantaarnpalen
 • 18.000 straatnaamborden
 • 1300 kilometer riolering
 • 4500 speeltoestellen

Wegen, bruggen en kades

Utrecht telt meer dan 500 bruggen en kades. Deze vormen een belangrijke schakel voor de bereikbaarheid van de stad. Niet alleen voor het verkeer op de weg, maar ook voor de vaart op de Utrechtse wateren.

Behalve de bruggen van het hoofdwegennet, beheert de gemeente ook veel kleine bruggen in parken en op de landgoederen. Ook alle wegen en fietspaden binnen de gemeentegrenzen worden door de gemeente geïnspecteerd en beheerd. Jaarlijks krijgen zo’n 100 woonstraten en grote wegen klein of groot onderhoud.

Goed onderhoud is voor zowel bruggen, wegen als kades van groot belang. De veiligheid van gebruikers staat hierbij voorop.

De Utrechtse werven
Wegwerkzaamheden

Straat- en verkeerslichten

Licht in de stad heeft een belangrijke functie in de uitstraling van een stad. Niet alleen zorgt verlichting voor sociale veiligheid, verkeersveiligheid en een goede doorstroming, licht bepaalt ook grotendeels de sfeer van een stad in de avond en nacht. De gemeente maakt gebruik van de nieuwste technieken om de stad energiezuinig te verlichten.

Bij grootschalige uitval van straatverlichting kunt u contact opnemen met Stedin of met de gemeente via 14 030 (ook buiten kantooruren bereikbaar).

Borden, banken en speeltuinen

Utrecht heeft een diverse collectie aan zogenoemd straatmeubilair; banken, straatnaamborden, verkeersborden, afvalbakken, bloembakken, fietsrekken. Bij de plaatsing van straatmeubilair wordt niet alleen gelet op het gebruik, maar ook op de uitstraling, de duurzaamheid en het onderhoud dat het meubilair nodig heeft. Meer over de inrichting van de openbare ruimte

Daarnaast inspecteert en onderhoudt de gemeente ook de speeltuinen en denkt, waar mogelijk, met bewoners na over de inrichting van een speelplek.

Bekijk het overzicht van speeltuinen en speelplaatsen

Kabels en leidingen

In de Utrechtse grond ligt een onzichtbare wereld van kabels en leidingen. Deze nutsvoorzieningen zijn essentieel voor het transport van onze basisbehoeften, zoals drink- en afvalwater, elektriciteit en gas. De gemeente zorgt voor het onderhoud van de riolering. Nutsbedrijven onderhouden de andere kabels en leidingen.

Opbreekvergunning openbare grond aanvragen

Storing aan elektriciteit, gas of stadsverwarming?

 • Stedin (elektriciteit & gas)
 • Eneco (stadsverwarming), ook voor klanten van andere aanbieders

Storing aan waterleiding?

Problemen met riool of water?

 • Doe een melding! Bij waterverontreiniging (olie, gevaarlijk afval of zwerfafval), plassen die te lang blijven staan, verdwenen putdeksels, stinkende grachten of sloten, heel hoog water of een brandende lamp op een pomp of schakelkast.
 • Doe ook een melding als er veel regenwater vanaf de openbare grond uw terrein op stroomt. Komt het water vanaf bijvoorbeeld de buren of een naastgelegen bedrijf, los het dan samen met hen op.

Aanpak onderhoud

De gemeente zorgt voor een zo lang mogelijke levensduur van de openbare ruimte door regelmatig onderhoud en beheer. Bruggen en viaducten kunnen 60 tot 70 jaar mee, bomen en wegen gemiddeld 30 jaar en rioolbuizen gaan zo’n 70 jaar mee. Watergangen (sloten, grachten) houden we schoon door te baggeren en de oevers maaien we. Hoe intensiever bewoners de openbare ruimte gebruiken, hoe sneller de kwaliteit ervan achteruit gaat en hoe meer onderhoud er nodig is. En hoe duurzamer de materialen die bij de inrichting gebruikt zijn, hoe langer de kwaliteit goed blijft en hoe minder onderhoud nodig is. We kiezen daarom waar mogelijk voor duurzame materialen.

Onze aanpak van het onderhoud van de buitenruimte kunt u lezen in de Nota onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2016-2019 (pdf, 2,5Mb).

Hulp en contact Onderhoud openbare ruimte

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier