Verkeershinder

Op meerdere plekken werken we aan een mooie, gezonde en bereikbare stad. Tijdens werkzaamheden en evenementen kan verkeershinder ontstaan. Voor zo weinig mogelijk overlast tijdens werkzaamheden zorgen we voor omleidingsroutes. Ook stemmen we werkzaamheden en evenementen op elkaar af.

Overlast bij wegwerkzaamheden? Meld het ons

We werken flink aan de weg. Zo werken we aan een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad. Natuurlijk proberen we voor zo weinig mogelijk overlast te zorgen. Helaas lukt dat niet altijd. Staat een omleiding niet goed aangegeven? Hebt u overlast van obstakels op de weg of vindt u een tijdelijke situatie niet overzichtelijk? Hebt u vragen of tips? U kunt 24/7 een melding doen. We kijken dan hoe het beter kan.

Verkeershinder in uitvoering of gepland

Kanaalstraat 36-40: werkzaamheden bouwproject

Uitvoering: mei 2024 tot en met mei 2025

Het oude badhuis aan de Kanaalstraat 36-40 wordt gerenoveerd en opnieuw ingericht met verschillende appartementen. Tijdens de werkzaamheden is er een afzetting van de stoep en mogelijk een deel van het fietspad. Alle verkeer kan door blijven gaan.

Meer over plannen oude Badhuis


A2: vervanging verlichting Leidsche Rijntunnel

Uitvoering: april tot en met februari 2025

Om de tunnel in de A2 tussen Utrecht en Amsterdam ook in de toekomst veilig open te houden, vervangt Rijkswaterstaat de verlichting.

Meer over A2: vervanging verlichting Leidsche Rijntunnel


Amsterdamsestraatweg: opnieuw inrichten

Uitvoering: juli 2024 tot en met augustus 2025

We werken aan een andere inrichting van de Amsterdamsestraatweg tussen de Weerdsingel en de Marnixlaan. We willen de verkeersveiligheid verbeteren voor fiets en voetganger en de straat groener maken.

Tijdens de werkzaamheden zijn er afsluitingen en omleidingen voor het verkeer.

Meer over het opnieuw inrichten Amsterdamsestraatweg


Archimedeslaan-Noord: opnieuw inrichten

Uitvoering: eind augustus tot en met eind november 2024

We gaan de Archimedeslaan-Noord opnieuw inrichten om meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers.

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer overlast ervaren.

Meer over Archimeslaan-Noord opnieuw inrichten


Beneluxlaan: Eneco boring

Uitvoering: 10 juni tot en met 9 augustus 2024

Eneco gaat een boring van de Admiraal Helfrichlaan naar de Van Heuven Goedhartlaan onder de Beneluxlaan door uitvoeren.

Dit om het warmtenet van Eneco te verbeteren.

Tijdens de werkzaamheden zullen de Van Heuven Goedhartlaan en de Admiraal Helfrichlaan bij de aansluitingen op de Beneluxlaan afgesloten zijn.

Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.


BLauwe-Vogelweg: nieuwbouw project Ariane de Ranitz college

Uitvoering: tot en met 2 augustus 2024

Het Ariane de Ranitz college gaat een nieuw gebouw bouwen. Tijdens de bouw blijft het college open. Er zijn aanpassingen voor het verkeer rondom het college.

Meer informatie op de website DKP Onderwijsgroep 


Brouwerstraat: Eneco werkzaamheden aan het warmtenet

Uitvoering: 20 augustus tot en met 18 oktober 2024


Eneco gaat de oude warmtenet leidingen vervangen, deze zijn inmiddels 50 jaar oud.

Overdag zal hiervoor de Pelmolenweg, ter hoogte van de Brouwerstraat, afgesloten zijn voor autoverkeer. Er wordt ter plaatse een omleiding ingezet.


Burgemeester Norbruislaan: vernieuwen woningen

Uitvoering: juni 2024 tot en met december 2025

Woonin vernieuwd 135 woningen aan de Burgemeester Norbruislaan. Auto's kunnen er rijden. Langzaam verkeer leiden we om de werkzaamheden heen.


Choorstraat: werkzaamheden aan werfkelders

Uitvoering: 28 maart tot en met 26 juli 2024

Tijdens de werkzaamheden aan de werfkelders kunnen voetgangers een loopbrug gebruiken.

Lees meer over herstel werven


De Omloop/ Anton Geesinkstraat: vervangen riool

Uitvoering: september 2024 tot en met september 2025

We vervangen het riool in Ondiep. Tijdens de werkzaamheden is er verkeershinder. Tijdens de afsluitingen leiden we het verkeer om.

Meer over Ondiep: riool vervangen en aanleggen nieuw regenwaterriool


Deken Roesstraat verbouwing klooster

Uitvoering: juni 2024 tot en met juni 2026

Het voormalig klooster wordt in een periode van 2 jaar verbouwd tot 15 appartementen. Tijdens de werkzaamheden kan het een aantal keer voorkomen dat de straat afgesloten is. Dit in verband met hijswerkzaamheden, waarbij een mobiele kraan in de straat staat opgesteld.

Meer over de verbouwing van het klooster 


Drift: herstel werfkelders en kademuren

Uitvoering: September 2024 tot en met november 2024
 

De werfkelders aan de Drift, naast de Janskerkhof worden hersteld. Er zal weinig hinder zijn voor het verkeer.

Meer over herstel werven


Europalaan-Noord: nieuwe inrichting

Uitvoering: 15 januari 2024 tot en met september 2024

De Europalaan-Noord krijgt een nieuwe inrichting tussen het Anne Frankplein en het Europaplein.

Meer over project Europalaan-Noord


Europalaan-Noord, parallelweg

Uitvoering: van eind februari tot en met eind april 2024

Stedin en Vitens gaan samen nieuwe leidingen aanleggen langs de parallelweg van de Europalaan Noord. Tijdens de werkzaamheden zijn er afsluitingen. We leiden het verkeer om.


Furkabaan/Simplonbaan: asfalteren fietspad

Uitvoering: werk uitgesteld, volgt later in 2024

Het fietspad langs de Furkabaan/Simplonbaan gaan we helemaal (opnieuw) bedekken met asfalt. Tijdens de werkzaamheden is er overlast voor het verkeer.  We leiden fietsers om.

15 april zouden we starten met het werk. Dit is niet doorgegaan. We zijn nog in gesprek met de aannemer.

Meer over de werkzaamheden aan het fietspad


Galecopperbrug: onderhoud

Uitvoering: Half 2022 tot begin 2025

De Galecopperbrug krijgt nieuwe stalen kabels (tuien).

Meer over dit onderhoud op de website Galecopperbrug

 


Gansstraat Bouwproject 'The Goose'

Uitvoering: april 2024 tot en met juni 2025

Op de hoek Gansstraat/Gruttostraat worden 45 nieuwe appartementen gebouwd. Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden is er wat verkeersoverlast.

Meer over bouwproject The Goose


Geertebolwerk Eneco vervangen afsluiters

Uitvoering: 19 augustus tot en met 4 oktober 2024

Eneco gaat verouderde afsluiters in de stadsverwarming vervangen.

Tussen 07.00 en 16.00 uur zal verkeer worden omgeleid. Voor en na deze tijden kan verkeer zijn normale weg volgen.

De parkeergarage aan de blijft bereikbaar via een omleiding.


Herculeslaan/ Weg tot de Wetenschap/ Laan van Maarschalkerweerd asfalteren

Uitvoeringsdatum: 29 juli tot en met eind augustus 2024

De driesprong Herculeslaan/ Weg tot de Wetenschap/ Laan van Maarschalkerweerd krijgt een nieuwe laag asfalt.

Tijdens de werkzaamheden, die we in 2 fases uitvoeren, is de driesprong afgesloten en zijn er omleidingen.

Voetgangers en fietsers kunnen de werkzaamheden passeren.


Jaarbeurs

Duurt het hele jaar

Er zijn beurzen en evenementen in de Jaarbeurs. Hierdoor kan het drukker zijn in de omgeving.

Agenda en meer informatie


Jutfaseweg opnieuw inrichten

Uitvoering: Half augustus 2024 tot en met half augustus 2025

We richten de Jutfaseweg vanaf half augustus 2024 opnieuw in.

Meer informatie over opnieuw inrichten Jutfaseweg


Kanaalstraat, Damstraat: opnieuw inrichten

Uitvoering: september 2024 tot en met oktober 2025

De Kanaalstraat en Damstraat krijgen een nieuwe inrichting. Door de werkzaamheden zijn de Kanaalstraat en de Damstraat minder bereikbaar voor verkeer.

Meer over het project Kanaalstraat, Damstraat


Keistraat Eneco stadsverwarming vernieuwen

Uitvoering: 19 augustus tot en met 1 november 2024


Eneco gaat de verouderde leidingen voor stadsverwarming vervangen.

Tijdens de werkzaamheden zal verkeer worden omgeleid. Voetgangers kunnen er wel door.


Koningsweg: aanleg nieuwe Damsluisbrug

Uitvoering: april tot en met oktober 2024

In de Koningsweg realiseren we een nieuwe brug op de plek van de Damsluisbrug die in 1962 gedeeltelijk werd gesloopt. Tijdens het werk sluiten we de doorgang via de Koningsweg in de buurt van de werkzaamheden af voor het autoverkeer.
Fietsers en voetgangers kunnen er nog wel langs. Borden geven de omleidingsroutes aan.

Woningen, bedrijven en parkeerterreinen aan de Koningsweg blijven via de omleiding bereikbaar.

Lees meer over terugbrengen historische Damsluisbrug


Lage Weide: asfalt onderhoud op het industrieterrein

Uitvoering: 15 juli tot en met 31 juli 2024

Op het industrieterrein Lage Weide gaan wij gedeeltes van het aanwezige asfalt vervangen.

In de aangegeven periode zullen wij dit in verschillende fases doen op de Rutherfordweg, de Reactorweg en de Otto Hahnweg.

Tijdens de werkzaamheden zal de rijbaan afgesloten zijn voor alle verkeer behalve fietsers en voetgangers.


Lange Jufferstraat en omgeving: vervangen riolering

Uitvoering: Augustus 2024 tot en met augustus 2025

We vervangen het riool in de Lange Jufferstraat, Keizerstraat, Kloksteeg en de Korte Jufferstraat.

Tijdens de gefaseerde werkzaamheden zullen er wegen afgesloten zijn. Ter plaatse word je dan omgeleid.

Meer informatie over vervangen riool Lange Jufferstraat


Leidsche Rijn tot aan Lage Weide: vervangen gasleidingen

Uitvoering: maart tot en met november 2024

Eneco en Gasunie gaan een bestaande gasleiding vervangen voor een nieuwe. De werkzaamheden voeren zij in fases uit. Het verkeer kan hiervan overlast ervaren.

Meer over ombouw G-H-gas op de website van de Gasunie


Lomanlaan

Uitvoering: januari 2024 tot en met december 2026

Aan de Lomanlaan komen 2 woontorens. Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn er verkeersmaatregelen.

Meer over project Lomanlaan


Majellaknoop: opnieuw inrichten

Uitvoering: juni 2024 tot en met augustus 2025

De majellaknoop krijgt een nieuwe inrichting. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van project de Westelijke Stadsboulevard.

Meer over het project Westelijke Stadsboulevard


Merwedekanaal-Overvecht (MK-OV): werkzaamheden Eneco

Uitvoering: januari 2023 tot en met januari 2025

Tussen het Merwedekanaal en Overvecht legt Eneco nieuwe leidingen aan. Deze leiding noemen we: MK-OV. Het kan zijn dat we hiervoor het verkeer moeten omleiden. Dit geven we duidelijk aan met verkeersborden.

Meer over project MK-OV op de website van Eneco


Muntkade: Eneco stadsverwarming

Uitvoering: 29 april tot en met 26 juli 2024

Eneco gaat het Muntgebouw aansluiten op stadsverwarming.

Tijdens de werkzaamheden zal er hinder zijn voor het verkeer en worden er ter plaatse omleidingen ingesteld.

 


Nicolaas Beetsstraat

Uitvoering: van 21 augustus 2023 tot en met 21 juli 2024

Het gerechtsgebouw aan de Catharijnesingel wordt gerenoveerd.

De Nicolaas Beetsstraat kan korte tijd afgesloten zijn voor aan- en afvoer van materieel. Dit gebeurt niet meer dan 1 keer per week.


Nolenslaan: Nieuw Buurland nieuwbouw project

Uitvoering: mei tot en met december 2024

De woningen op Nolenslaan 1 tot 31 worden gesloopt en daarna komt er nieuwbouw.

Tijdens de werkzaamheden zal er hinder zijn voor het verkeer.

Meer over de Nolenslaan 1 tot 31: nieuwbouw

 


Noordelijke Randweg Utrecht: opnieuw inrichten

Uitvoering in meerdere fasen:

  • Robert Kochplein: september 2024 tot en met midden oktober 2024
  • Ghandiplein: medio oktober 2024 tot en met midden november 2024

Meer over project Noordelijke Randweg Utrecht


Omloop en Laan van Chartroise

Uitvoering: november 2023 tot en met december 2025

Aan de Omloop en Laan van Chartroise komen nieuwe woningen. Tijdens de bouw kan er verkeershinder zijn voor doorgaand verkeer.

Meer over project Omloop-Laan van Chartroise


Oudenoord 330-370: opnieuw ontwikkelen

Uitvoering sloopwerkzaamheden: 03 juni tot en met 12 juli 2024

Uitvoering bouwwerkzaamheden: 12 juli 2024 tot medio 2026

We ontwikkelen Oudenoord 330–370 opnieuw tot een mix van wonen, hotel, short stay en horeca.

Tijdens de sloopwerkzaamheden zal de Stroomstraat enige tijd afgesloten zijn doordat er een kraan opgesteld staat.

Voor over project Oudenoord 330-370: opnieuw ontwikkelen


Parkstraat:werkzaamheden Eneco aan het warmtenet

Uitvoering: 1 april week 14 tot en met 4 oktober 2024

Eneco gaat warmteleidingen vervangen in de Parkstraat. Dit gebeurt in fases. Wij sluiten dan steeds een deel van de Parkstraat af.


Ring Utrecht: onderhoud

Onderhoud van het asfalt aan de A2, A12 en A27 rondom Utrecht.

Kijk voor reisinformatie op rwsverkeersinfo.nl. Voor andere manieren van reizen, zoals gebruik van ov, deelvervoer en P+R en andere adviezen kijk je op verkeersverwachtingen.nl.


Singelloop: langs dé Utrechtse Singels, de Maliebaan en het Wilhelminapark

Uitvoering: zondag 6 oktober van 8.00 uur tot 20.00 uur.

De Utrecht Singelloop is de oudste stratenloop langs dé Utrechtse Singels, de Maliebaan en het Wilhelminapark.

Meer over de Singelloop Utrecht en bereikbaarheid


Smakkelaarsveld: werkzaamheden bouwproject Smakkelaarspark

Uitvoering: april 2024 tot en met maart 2027

Het Smakkelaarsveld verandert de komende jaren in het Smakkelaarspark. Dit wordt een stadspark waar gebouwen en groen samengaan. De bouw gaat 3 jaar duren en zorgt op verschillende momenten voor hinder voor het openbaar vervoer en de rest van het verkeer.

Meer over bouwproject Smakkelaarspark


Stadsbaantunnel en Laurierweg dicht door onderhoud

Uitvoering: 22 tot en met 26 juli 2024

Van 22 tot en met 26 juli krijgen de Stadsbaantunnel en de kruising Laurierweg-Stadsbaan nieuw asfalt. De tunnel en de kruising zijn tijdens het werk dicht. We leiden het verkeer om via Langerakbaan, het Zand en Vleutensebaan.


Tolsteegsingel: vervangen Eneco warmtenetleidingen

Uitvoering: 1 april tot en met 13 oktober 2024

De leidingen voor stadsverwarming van Eneco in de Tolsteegsingel zijn verouderd en moeten worden vervangen.

Tijdens de werkzaamheden sluiten we een deel de Tolsteegsingel af. We plaatsen een omleiding voor het verkeer.


Tuindorp West Complex: opknappen en duurzamer maken

Uitvoering: oktober 2024 tot en met oktober 2027

De SSH gaat de 3 hoogbouwflats van het Tuindorp-West Complex opknappen en duurzamer maken.

Tijdens de werkzaamheden zal er wat overlast zijn voor het verkeer.

Meer over de renovatie Tuindorp-West Complex op de website van SSH


Westplein: herinrichting Lombok, Leidse Rijn en Graadt van Roggenweg

Uitvoering: 2024 tot en met 2028

Het Westplein is nu nog een plek waar veel auto’s, asfalt, fietsen en fietsklemmen zijn. Maar over enkele jaren is deze plek helemaal opnieuw ingericht. Dan kunt u er wonen en genieten van water en groen.

Meer over de herinrichting Westplein: Lombok, Leidse Rijn en Graadt van Roggenweg


Willem Dreeslaan

Uitvoering: 18 september 2023 tot en met begin 2025

Voor de nieuwbouw wordt in de Willem Dreeslaan éénrichtingsverkeer ingesteld en wordt de Idenburgstraat afgesloten.

Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Meer over nieuwbouw Willem Dreeslaan


Hulp en contact Verkeershinder