Parken en groen Bomen

twee rijen bomen met gras ertussen, in de verte de fontein; as van Berlage in Zuilen

In Utrecht staan ongeveer 160.000 gemeentelijke bomen in ruim 550 verschillende soorten (2017). Wij planten, verzorgen en beschermen deze bomen.

Op deze pagina:

In januari halen we uw kerstboom op inzameldagen op. U kunt uw boom ook naar een inzamelpunt brengen. U ontvangt een brief waarin de inzameldagen staan.
Meer over inzameling kerstbomen

Hoe werkt de bomenkaart?

plattegrond van bomen in utrecht

Open de bomenkaart. U kunt met het menu rechtsboven zoeken op adres of op boomnummer naar een boom. Let op, u kunt alleen een boom zoeken met het nieuwe nummer. Met de  +en– knop, linksboven op de kaart, zoomt u in op de bomenkaart.

Wat ziet u op de bomenkaart?

Door op een boom te klikken ziet u:

  • om welke soort het gaat
  • in welk jaar de boom geplant is
  • het boomnummer

Op de bomenkaart staan soms ook bomen die niet van de gemeente zijn, dan staat erbij: ‘niet-gemeentelijke boom’. De gegevens van de niet-gemeentelijke bomen houden wij niet actief bij. Zij zijn dus niet altijd actueel.

Beperkingen van de bomenkaart

Ieder kwartaal krijgt de bomenkaart een update vanuit het gemeentelijk beheersysteem (laatste keer: november 2017). Het gemeentelijk beheersysteem wordt overigens niet op alle onderdelen dagelijks geactualiseerd. Om een voorbeeld te noemen: bij de oplevering van een project door een aannemer worden de boomgegevens pas na de overdracht in het beheersysteem gezet. Een in dat project geplante boom kan dus nog ontbreken op de bomenkaart. Ook een net gekapte boom kan dus soms nog op de bomenkaart te zien zijn.

Meer weten over aanplant en kap bomen?

Lees meer over bomen planten en kappen

Soorten bomen

In Utrecht staan ongeveer 160.000 gemeentelijke bomen (2017). Het gaat om ruim 550 verschillende soorten. De gemeente Utrecht wil namelijk meer  verschillende soorten bomen hebben. We planten inheemse boomsoorten die we nog niet of nog maar weinig hebben, maar ook boomsoorten uit andere landen en soorten die gekweekt zijn.

Zeldzame bomen in de stad

Op de kaart met zeldzame boomsoorten (laatste update: november 2017) kunt u zeldzame bomen in de stad opzoeken. Het gaat om bijzondere soorten waarvan we maar 1 tot maximaal 5 exemplaren in stad hebben staan. Om een beeld te schetsen; van algemene soorten, zoals de zomereik (Quercus robur) of de gewone plataan (Platanus hispanica) staan er respectievelijk zo’n 16.000 en 6.000 exemplaren in de stad. 

Hoe gebruikt u de kaart met zeldzame boomsoorten

Door op het pijltje in het witte vlak ‘Boomsoort’, rechtsboven in het scherm, te klikken rolt er een alfabetisch menu uit waarop bijna 150 verschillende soorten zeldzame bomen staan. Schuif de schakelaar naar rechts en klik vervolgens op de soort die u zoekt. Bijvoorbeeld op ‘Carya ovata’ (de witte bitternoot). U ziet dan uiteindelijk één groene stip in Haarzuilens; hier staar het enige exemplaar van de Carya ovata in Utrecht. Door op de  +en– knop, linksboven op de kaart te drukken, kunt u verder inzoomen voor de precieze locatie van de boom (of bomen).

Oude bomen in de stad

Op de kaart met oude bomen (laatste update: november 2017) kunt u bomen van 100 jaar en ouder in de stad opzoeken. Door op een oude boom te klikken ziet u de leeftijd en de soortnaam van de boom. NB: alle oude gemeentelijke bomen staan op deze kaart maar niet alle particuliere oude bomen.

U kunt ook zoeken op adres of op boomnummer naar een oude boom. Let op, u kunt alleen een boom zoeken met het nieuwe nummer. Met de  +en– knop, linksboven op de kaart, zoomt u in.

Melding over een boom doen

Doe een melding over een boom
Geef het boomnummer door bij uw melding. U vindt het boomnummer op de bomenkaart.

Schade aan bomen voorkomen

Schade aan onze bomen proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. U mag geen voorwerpen aan de bomen vastmaken. Voor feestverlichting en bij bijzondere evenementen maken we soms een uitzondering. Neem daarvoor contact met ons op. Zie ook de vergunning feestverlichting.

Komt u een beschadigde boom tegen? Geef dit dan aan ons door. Een expert bekijkt wat de schade is.

Bomen in privébezit

Bent u zelf eigenaar van een boom? Verzorg uw boom goed en voorkom onveilige situaties rond uw boom. Zeker als het om een grote boom gaat.

Subsidie voor grote, oude bomen

Grote, oude bomen zijn belangrijk voor de stad. In Utrecht staan ruim 4000 bomen die ouder dan 80 jaar zijn. Hiervan zijn er ongeveer 1000 in het bezit van inwoners of organisaties. U kunt een subsidie aanvragen voor het onderhoud van uw eigen oude boom of bomen.

Vraag subsidie aan voor onderhoud oude bomen

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

Volg Stadsecoloog030