Bomen

2 rijen bomen met gras ertussen, in de verte de fontein; as van Berlage in Zuilen

In Utrecht staan ongeveer 140.000 park- en straatbomen van de gemeente. Ook onderhouden we bijna 190 hectare bos en bosplantsoen. Dat is inclusief de landgoederen. Wij planten, verzorgen en beschermen deze bomen en bossen.

Op deze pagina:

Bomenkaart

Op de bomenkaart staan:

  • alle gemeentelijke park- en straatbomen
  • een deel van de bomen die in bos of bosjes staan (zie ook de boskaart)

Op de kaart kunt u ook zien waar de 10 meest voorkomende boomgeslachten staan.

Naar de bomenkaart

Na het openen van de bomenkaart kunt u zoeken naar een boom. Dat kan op adres of op boomnummer. U ziet linksboven de zoekbalk ‘zoek op adres of boomnummer’. Door op een boom te klikken ziet u:

  • om welke soort het gaat
  • in welk jaar de boom geplant is
  • het boomnummer

Zoeken naar een bepaalde boomsoort

U kunt ook zoeken naar bomen van een bepaalde soort. Daarvoor hebt u de wetenschappelijke naam nodig. Op Bomenwijzer.be kunt u met de Nederlandse naam de wetenschappelijke naam opzoeken.

Voor het zoeken op boomsoort klikt u op de trechter (‘filteren’) rechtsboven op de bomenkaart. Er klapt een menu uit. Stel: u wilt weten waar in Utrecht een Populus nigra (zwarte populier) staat. Klik op het pijltje rechts in het zoekveld onder ‘Wetenschappelijke soortnaam (volledig)’ en zoek de Populus nigra.

Soms ziet u geen bomen verschijnen. Zoom de kaart dan helemaal uit. U kunt daarna op een boom klikken als u meer wilt weten over de boom.

Soort nog niet ingevuld

Bij ruim 2.000 bomen staat de soortnaam nog niet goed in het systeem. Er staat dan: ‘Soortnaam nader te bepalen’. Nadat we de boom gecontroleerd hebben bij een inspectieronde vullen we de soortnaam in.

Bomenkaart niet altijd bijgewerkt

We werken de kaart 4 keer per jaar bij (laatste aanpassing: april 2024). Bij bouwprojecten of werkzaamheden kappen of planten we soms bomen. Die komen vaak pas op de kaart als het hele project af is. De bomenkaarten zijn hierdoor niet altijd bijgewerkt op het moment dat u kijkt.

Boskaart

Bekijk de boskaart

Op de boskaart (laatste aanpassing: november 2023) kunt u zoeken naar een stuk bos of bosplantsoen. Dat kan op adres of plaats. U ziet linksboven de zoekbalk ‘adres of plaats zoeken’. Meer over de verschillende soorten bos en bosjes leest u op Onderhoud van bos en bosjes. U ziet op de kaart ook de plekken waar de Tiny Forests zijn in Utrecht.

Soorten bomen

Utrecht telt bijna 670 verschillende boomsoorten. We willen in Utrecht graag verschillende soorten bomen hebben. In de bosplantsoenen en bossen gaat het vooral om inheemse boomsoorten. Dat zijn soorten die al lange tijd in het wild in Nederland voorkomen. Maar we planten ook boomsoorten uit andere landen of soorten die gekweekt zijn. Die worden vooral geplant in parken of straten. Ook kijken we of die bomen aantrekkelijk zijn voor insecten. Op deze manier zorgen we voor meer biodiversiteit en beperken we ziektes en plagen onder bomen.

We tellen ongeveer bijna 140.000 park- en straatbomen en we beheren ongeveer 190 hectare bos en bosplantsoenen. Daarvan staat ruim 60 hectare op de landgoederen. Ongeveer 15% van al het openbare groen is bos of bosplantsoen (zie ook de boskaart). Daarnaast hebben we in die randen van bos en bosplantsoenen nog 20.000 voor de veiligheid geregistreerde bomen. 

Zeldzame bomen in de stad

Op de kaart met zeldzame boomsoorten (laatste aanpassing: april 2024) kunt u zeldzame bomen in de stad opzoeken. Het gaat om bijzondere soorten waarvan er maar 1 tot maximaal 5 exemplaren in stad hebben staan. Van algemene soorten zoals de zomereik (Quercus robur) staan er zo’n 16.000 exemplaren in de stad.

Hoe gebruikt u de kaart met zeldzame boomsoorten

Klik op het pijltje in het witte vlak rechtsboven, onder 'Wetenschappelijke naam is' in het scherm. Dan rolt er een alfabetisch menu uit waarop bijna 175 verschillende soorten bomen staan. In deze lijst staan alleen de wetenschappelijke namen van de bomen. Uit deze lijst zoekt u vervolgens de gewenste soort. Bijvoorbeeld 'Carya ovata' (de witte bitternoot). U ziet dan uiteindelijk 1 groene stip in Haarzuilens; hier staat het enige exemplaar van de Carya ovata in Utrecht. U kunt verder inzoomen voor de precieze locatie van de boom (of bomen).

Oude bomen in de stad

Op de kaart met oude bomen (laatste aanpassing: april 2024) kunt u bomen van 80 jaar en ouder in de stad opzoeken. Dat kan op 2 manieren:

  • Door op een oude boom op de kaart te klikken ziet u het plantjaar en de soortnaam van de boom.
  • Door te zoeken via de zoekbalk. U zoekt op adres of op boomnummer. Let op, u kunt alleen een boom zoeken met het nummer.

Melding over een boom doen

Wilt u een melding doen over een boom? Zoek eerst het boomnummer op de bomenkaart

Doe een melding over een boom

Bomen in privébezit

Bent u zelf eigenaar van een boom? Verzorg uw boom goed en voorkom onveilige situaties rond uw boom. Zeker als het om een grote boom gaat.

Subsidie voor grote, oude bomen

Grote, oude bomen zijn belangrijk voor de stad. In Utrecht staan ruim 4.000 bomen die ouder dan 80 jaar zijn. Hiervan zijn er ongeveer 1.000 in het bezit van inwoners of organisaties. U kunt een subsidie aanvragen voor het onderhoud van uw eigen oude boom of bomen.

Vraag subsidie aan voor onderhoud oude bomen

Bomenbeleid

Ons bomenbeleid staat in de omgevingsvisie.

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier