Bomen

2 rijen bomen met gras ertussen, in de verte de fontein; as van Berlage in Zuilen

In Utrecht staan ongeveer 140.000 gemeentelijke park- en straatbomen. Daarnaast onderhouden we bijna 190 hectare bos en bosplantsoen, inclusief de landgoederen. Wij planten, verzorgen en beschermen deze bomen en bossen.

Op deze pagina:

Bomenkaart

Op de kaart staan:

  • alle gemeentelijke park- en straatbomen
  • een deel van de bomen in bos en bosplantsoenen 

Op de kaart kunt u ook zien waar de 10 meest voorkomende boomgeslachten staan. De bos en bosplantsoenen vindt u op een andere kaart: de bos- en bosplantsoenkaart.

Naar de bomenkaart

Na het openen van de bomenkaart kunt u zoeken naar een boom. Dat kan op adres of op boomnummer. U ziet linksboven de zoekbalk ‘zoek op adres of boomnummer’. Door op een boom te klikken ziet u:

  • om welke soort het gaat
  • in welk jaar de boom geplant is
  • het boomnummer

Zoeken naar een bepaalde boomsoort

U kunt ook zoeken naar een boom van een specifieke soort. Daarvoor heeft u de wetenschappelijke naam nodig. Op Bomenwijzer.be kunt u met de Nederlandse naam de wetenschappelijke naam opzoeken.

Voor het zoeken op boomsoort klikt u op de trechter (‘filteren’) rechtsboven op de bomenkaart. Er klapt een menu uit. Stel: u wilt weten waar in Utrecht een Populus nigra (zwarte populier) staat. Klik op het pijltje rechts in het zoekveld onder ‘Wetenschappelijke soortnaam (volledig)’ en zoek de Populus nigra.

Soms ziet u geen bomen verschijnen; zoom de kaart met de muis dan helemaal uit. U kunt vervolgens met de muis klikken op een specifieke boom als u meer wilt weten over de boom zoals het plantjaar en het boomnummer.

Soort nog niet ingevuld

Bij ruim 2.000 bomen staat de soortnaam nog niet goed in het systeem. Er staat dan: ‘Soortnaam nader te bepalen’. Nadat we de boom gecontroleerd hebben bij een inspectieronde vullen we de soortnaam in.

Bomenkaart niet altijd bijgewerkt

We werken de kaart 4 keer per jaar bij (laatste aanpassing: februari 2023). Bij bouwprojecten of werkzaamheden worden soms bomen gekapt of geplant. Die komen vaak pas op de kaart als het hele project klaar is. De bomenkaarten zijn hierdoor niet altijd bijgewerkt op het moment dat u kijkt.

Boskaart

Bekijk de boskaart

Op de boskaart (laatste aanpassing: oktober 2022) kunt u zoeken naar een stuk bos of bosplantsoen. Dat kan op adres of plaats. U ziet linksboven de zoekbalk ‘adres of plaats zoeken’. Wanneer u niet te ver uitzoomt op de kaart kunt u ook de plekken zien waar de Tiny Forests zijn in Utrecht. Bewoners beheren deze minibosjes.

Soorten bomen

Utrecht heeft ruim 641 verschillende gemeentelijke bomen. We willen in Utrecht graag verschillende soorten bomen hebben. Dit zijn vaak inheemse boomsoorten. Dat zijn soorten die al lange tijd in het wild in Nederland voorkomen. Maar we planten ook boomsoorten uit andere landen of soorten die gekweekt zijn. Ook kijken we of bomen aantrekkelijk zijn voor insecten. Op deze manier zorgen we voor meer biodiversiteit.

We tellen ongeveer bijna 140.000 park- en straatbomen en we beheren ongeveer 190 hectare bos en bosplantsoenen. Daarvan staat ruim 60 hectare op de landgoederen. Ongeveer 15% van al het openbare groen is bos of bosplantsoen (zie ook de boskaart). Daarnaast hebben we in die randen van bos en bosplantsoenen nog 20.000 voor de veiligheid geregistreerde bomen. 

Zeldzame bomen in de stad

Op de kaart met zeldzame boomsoorten (laatste aanpassing: oktober 2022) kunt u zeldzame bomen in de stad opzoeken. Het gaat om bijzondere soorten waarvan er maar 1 tot maximaal 5 exemplaren in de stad staan. Van algemene soorten zoals de zomereik (Quercus robur) staan er zo’n 16.000 exemplaren in de stad.  

Hoe gebruikt u de kaart met zeldzame boomsoorten

Klik op het pijltje in het witte vlak rechtsboven, onder 'Wetenschappelijke naam is' in het scherm. Dan rolt er een alfabetisch menu uit waarop bijna 150 verschillende soorten bomen staan. In deze lijst staan alleen de wetenschappelijke namen van de bomen. Uit deze lijst zoekt u vervolgens de gewenste soort. Bijvoorbeeld 'Carya ovata' (de witte bitternoot). U ziet dan uiteindelijk 1 groene stip in Haarzuilens; hier staat het enige exemplaar van de Carya ovata in Utrecht. U kunt verder inzoomen voor de precieze locatie van de boom (of bomen).

Oude bomen in de stad

Op de kaart met oude bomen (laatste aanpassing: februari 2023) kunt u bomen van 80 jaar en ouder in de stad opzoeken. Dat kan op 2 manieren:

  1. Door op een oude boom op de kaart te klikken ziet u het plantjaar en de soortnaam van de boom.
  2. Door te zoeken via de zoekbalk. U zoekt dan op adres of op boomnummer. Let op, u kunt alleen een boom zoeken met het nummer. 

Melding over een boom doen

Wilt u een melding doen over een boom? Zoek eerst het boomnummer op de bomenkaart

Doe een melding over een boom

Bomen in privébezit

Bent u zelf eigenaar van een boom? Verzorg uw boom goed en voorkom onveilige situaties rond uw boom. Zeker als het om een grote boom gaat.

Subsidie voor grote, oude bomen

Grote, oude bomen zijn belangrijk voor de stad. In Utrecht staan ruim 4.000 bomen die ouder dan 80 jaar zijn. Hiervan zijn er ongeveer 1.000 in het bezit van inwoners of organisaties. U kunt een subsidie aanvragen voor het onderhoud van uw eigen oude boom of bomen.

Vraag subsidie aan voor onderhoud oude bomen

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier