Bomen

2 rijen bomen met gras ertussen, in de verte de fontein; as van Berlage in Zuilen

In Utrecht staan ongeveer 140.000 gemeentelijke park- en straatbomen. Daarnaast onderhouden we bijna 190 hectare bos en bosplantsoen, inclusief de landgoederen. Wij planten, verzorgen en beschermen deze bomen en bossen.

Op deze pagina:

Bomenkaart

Naar de bomenkaart

Open de bomenkaart. U kunt met het menu linksboven zoeken op adres of op boomnummer naar een boom.

Op de kaart staan alle gemeentelijke park- en straatbomen en ook een deel van de bomen die in bos en bosplantsoenen staan. De bos en bosplantsoenen vindt u op een andere kaart: de boskaart. U kunt ook zien waar de 10 meest voorkomende boomgeslachten staan. Door op een boom te klikken ziet u:

  • om welke soort het gaat
  • in welk jaar de boom geplant is
  • het boomnummer

Door op een stuk bos of bosplantsoen te klikken kunt u het areaalnummer (ID-nummer) zien.

Zoeken naar een bepaalde boomsoort

U kunt ook zoeken naar een boom van een specifieke soort; u hebt dan wel de wetenschappelijke naam nodig. Op bomenwijzer.be kunt u met de Nederlandse naam, de wetenschappelijke naam opzoeken.

Klik op de trechter (‘filteren’) rechtsboven op de bomenkaart. Er klapt een menu uit. Stel: u wilt weten waar in Utrecht een Populus nigra (zwarte populier) staat. Klik op het pijltje rechts in het zoekveld onder ‘Wetenschappelijke soortnaam (volledig)’ en zoek de Populus nigra. Soms ziet u geen bomen verschijnen; zoom de kaart met de muis dan helemaal uit. U kunt vervolgens met de muis klikken op een specifieke boom als u meer wilt weten over de boom zoals het plantjaar en het boomnummer.

Voor de wetenschappelijke naam van een boomsoort volgen wij de internationale List of Names of Woody Plants and Perennials en voor de juiste Nederlandse naam hanteren we de lijst Nederlandse namen van cultuurplanten.

Soort nog niet ingevuld

Bij ruim 2.000 bomen staat de soortnaam nog niet goed in het systeem. Er staat dan: ‘Soortnaam nader te bepalen’. Nadat we de boom gecheckt hebben bij een inspectieronde vullen we de soortnaam in.

Bomenkaart niet altijd bijgewerkt

We werken de kaart 4 keer per jaar bij (laatste keer: oktober 2022). Bij bouwprojecten of werkzaamheden worden soms bomen gekapt of geplant. Die komen vaak pas op de kaart als het hele project is afgerond. De bomenkaarten zijn hierdoor niet altijd bijgewerkt op het moment dat u kijkt.

Boskaart

Bekijk de boskaart

Open de boskaart (laatste keer: oktober 2022). U kunt met het menu linksboven zoeken op adres of areaalnummer naar een stuk bosplantsoen zoeken. Wanneer u niet te ver uitzoomt op de kaart kunt ook de plekken zien waar de Tiny Forests zijn in Utrecht. Deze minibosjes worden door bewoners beheerd.

Soorten bomen

Utrecht heeft ruim 580 verschillende gemeentelijke bomen (2020). We willen meer verschillende soorten bomen hebben. We planten inheemse boomsoorten die we nog niet of nog maar weinig hebben. Maar ook boomsoorten uit andere landen en soorten die gekweekt zijn. En ook bomen die aantrekkelijk zijn voor insecten. Op deze manier zorgen we voor meer biodiversiteit.

We tellen ongeveer 160.000 genummerde gemeentelijke bomen. Het gaat om:

  • 140.000 park- en straatbomen
  • 20.000 voor de veiligheid geregistreerde bomen in de randen van bos en bosplantsoenen.

We beheren bijna 190 hectare bos en bosplantsoenen. Daarvan staat ruim 60 hectare op de landgoederen. Ongeveer 15% van al het openbare groen is bos of bosplantsoen (zie ook de boskaart).

Zeldzame bomen in de stad

Op de kaart met zeldzame boomsoorten (laatste keer: oktober 2022) kunt u zeldzame bomen in de stad opzoeken. Het gaat om bijzondere soorten waarvan we maar 1 tot maximaal 5 exemplaren in stad hebben staan. Voorbeeld: van algemene soorten zoals de zomereik (Quercus robur) staan er zo’n 16.000 exemplaren in de stad. Bij de gewone plataan (Platanus hispanica) zijn dat er zo'n 6.000.

Hoe gebruikt u de kaart met zeldzame boomsoorten

Klik op het pijltje in het witte vlak rechtsboven, onder 'Wetenschappelijke naam is' in het scherm. Dan rolt er een alfabetisch menu uit waarop bijna 150 verschillende soorten bomen staan. Deze lijst bevat alleen de wetenschappelijke namen van de bomen. Uit deze lijst zoekt u vervolgens de gewenste soort. Bijvoorbeeld 'Carya ovata' (de witte bitternoot). U ziet dan uiteindelijk 1 groene stip in Haarzuilens; hier staat het enige exemplaar van de Carya ovata in Utrecht. U kunt verder inzoomen voor de precieze locatie van de boom (of bomen).

Oude bomen in de stad

Op de kaart met oude bomen (laatste keer: oktober 2022) kunt u bomen van 80 jaar en ouder in de stad opzoeken. Door op een oude boom te klikken ziet u het plantjaar en de soortnaam van de boom.

U kunt ook zoeken op adres of op boomnummer naar een oude boom. Let op, u kunt alleen een boom zoeken met het nieuwe nummer. Met de  +en– knop, linksboven op de kaart, zoomt u in.

Melding over een boom doen

Wilt u een melding doen over een boom? Zoek eerst het boomnummer op de bomenkaart

Doe een melding over een boom

Bomen in privébezit

Bent u zelf eigenaar van een boom? Verzorg uw boom goed en voorkom onveilige situaties rond uw boom. Zeker als het om een grote boom gaat.

Subsidie voor grote, oude bomen

Grote, oude bomen zijn belangrijk voor de stad. In Utrecht staan ruim 4.000 bomen die ouder dan 80 jaar zijn. Hiervan zijn er ongeveer 1.000 in het bezit van inwoners of organisaties. U kunt een subsidie aanvragen voor het onderhoud van uw eigen oude boom of bomen.

Vraag subsidie aan voor onderhoud oude bomen

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier