Parken en groen Bomen

twee rijen bomen met gras ertussen, in de verte de fontein; as van Berlage in Zuilen

In Utrecht staan ongeveer 160.000 gemeentelijke bomen in ruim 550 verschillende soorten (2017). Wij planten, verzorgen en beschermen deze bomen.

Op deze pagina:

Hoe werkt de bomenkaart?

plattegrond van bomen in utrecht

Open de bomenkaart. U kunt met het menu rechtsboven zoeken op adres of op boomnummer naar een boom. Let op, u kunt alleen een boom zoeken met het nieuwe nummer. Met de  +en– knop, linksboven op de kaart, zoomt u in op de bomenkaart.

Wat ziet u op de bomenkaart?

Op de bomenkaart vindt u alle gemeentelijke bomen. Door op een boom te klikken ziet u:

  • om welke soort het gaat (bij de cultivars kan het voorkomen dat de benaming niet volledig is)
  • in welk jaar de boom geplant is
  • het boomnummer

Beperkingen van de bomenkaart

Ieder kwartaal krijgt de bomenkaart een update vanuit het gemeentelijk beheersysteem (laatste keer: juni 2019). Het gemeentelijk beheersysteem wordt overigens niet op alle onderdelen dagelijks geactualiseerd. Om een voorbeeld te noemen: bij de oplevering van een project door een aannemer worden de boomgegevens pas na de overdracht in het beheersysteem gezet. Een in dat project geplante boom kan dus nog ontbreken op de bomenkaart. Ook een net gekapte boom kan dus soms nog op de bomenkaart te zien zijn.

Meer weten over aanplant en kap bomen?

Lees meer over bomen planten en kappen

Soorten bomen

In Utrecht staan ongeveer 160.000 gemeentelijke bomen (2017). Het gaat om ruim 550 verschillende soorten. De gemeente Utrecht wil namelijk meer  verschillende soorten bomen hebben. We planten inheemse boomsoorten die we nog niet of nog maar weinig hebben, maar ook boomsoorten uit andere landen en soorten die gekweekt zijn.

Zeldzame bomen in de stad

Op de kaart met zeldzame boomsoorten (laatste update: juni 2019) kunt u zeldzame bomen in de stad opzoeken. Het gaat om bijzondere soorten waarvan we maar 1 tot maximaal 5 exemplaren in stad hebben staan. Om een beeld te schetsen; van algemene soorten, zoals de zomereik (Quercus robur) of de gewone plataan (Platanus hispanica) staan er respectievelijk zo’n 16.000 en 6.000 exemplaren in de stad. 

Hoe gebruikt u de kaart met zeldzame boomsoorten

Door op het pijltje in het witte vlak rechtsboven, onder 'Selecteer de wetenschappelijke naam' in het scherm, te klikken rolt er een alfabetisch menu uit waarop bijna 150 verschillende soorten bomen staan. Deze lijst bevat alleen de wetenschappelijke namen van de bomen. Uit deze lijst zoekt u vervolgens de gewenste soort. Bijvoorbeeld 'Carya ovata' (de witte bitternoot). U ziet dan uiteindelijk 1 groene stip in Haarzuilens; hier staar het enige exemplaar van de Carya ovata in Utrecht. Door op de  +en– knop, linksboven op de kaart te drukken, kunt u verder inzoomen voor de precieze locatie van de boom (of bomen).

Oude bomen in de stad

Op de kaart met oude bomen (laatste update: juni 2019) kunt u bomen van 100 jaar en ouder in de stad opzoeken. Door op een oude boom te klikken ziet u de leeftijd en de soortnaam van de boom.

U kunt ook zoeken op adres of op boomnummer naar een oude boom. Let op, u kunt alleen een boom zoeken met het nieuwe nummer. Met de  +en– knop, linksboven op de kaart, zoomt u in.

Melding over een boom doen

Doe een melding over een boom
Geef het boomnummer door bij uw melding. U vindt het boomnummer op de bomenkaart.

Zorgvuldig met bomen omgaan

We zorgen goed voor onze bomen. Om schade te voorkomen zijn we terughoudend met het vastmaken of ophangen van voorwerpen aan bomen. Denk hierbij aan nestkasten, feestverlichting, hangmatten of slacklines.

Komt u een beschadigde boom tegen? Geef dit dan aan ons door. Een expert bekijkt wat de schade is.

Vogelnestkasten en vleermuiskasten

Voor het ophangen van vogelnestkasten en vleermuiskasten maken we soms een uitzondering. Momenteel loopt er een proef met 120 vogelnestkasten voor mezen in het kader van de eikenprocessierups-bestrijding. Vleermuiskasten hangen we alleen op als vervangende huisvesting voor vleermuizen tijdens bouwprojecten of voor ecologisch onderzoek. Wilt u zelf een nestkast ophangen? Dan kunt u dat doen aan uw muur of gevel.

Feestverlichting

Soms is het mogelijk om feestverlichting in bomen te hangen. We zijn terughoudend met toestaan van feestverlichting in bomen met oog op verstoring van dieren en het verminderen van lichtvervuiling.

Boomnaambordjes

Bij de opknap van de stadsparken, vlak na de eeuwwisseling, zijn een aantal bomen in het Zocherpark en het Julianapark, van naambordjes voorzien. Op deze bordjes zijn wetenswaardigheden over de boom te lezen zoals de soortnaam en het plantjaar.

Hangmatten en slacklines

U mag geen voorwerpen aan de bomen vastmaken, zoals hangmatten of slacklines. Sinds 2018 is een uitzondering gemaakt voor het initiatief PopUp Hangplek (Facebook). Dit initiatief hangt hangmatten op verschillende plekken in de stad. Voor de gemeente is dit een pilot om ervaring te krijgen met het boomvriendelijk ophangen van hangmatten. De pilot is in 2019 verlengd, onder meer met oog op het monitoren van mogelijke schade die pas na een aantal jaren zichtbaar wordt.

Bomen in privébezit

Bent u zelf eigenaar van een boom? Verzorg uw boom goed en voorkom onveilige situaties rond uw boom. Zeker als het om een grote boom gaat.

Subsidie voor grote, oude bomen

Grote, oude bomen zijn belangrijk voor de stad. In Utrecht staan ruim 4000 bomen die ouder dan 80 jaar zijn. Hiervan zijn er ongeveer 1000 in het bezit van inwoners of organisaties. U kunt een subsidie aanvragen voor het onderhoud van uw eigen oude boom of bomen.

Vraag subsidie aan voor onderhoud oude bomen

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030