Bomen Bomennieuws

Hieronder leest u berichten over in het oog springende bomen in de wijk. Bijvoorbeeld over het kappen, snoeien of planten van een boom.

Nadat een boom gekapt, gesnoeid of geplant is, laten we het bericht 2 weken staan. Wilt u niets missen? Lees hoe wij u op de hoogte houden en waarom wij bomen kappen.

Bekijk de berichten per wijk:


Binnenstad

Kap zieke iepen Croeselaan, Leidseweg en nabij Daalsetunnel

We kappen zo snel mogelijk de onderstaande bomen. De bomen hebben iepziekte.

  • 6 iepen aan de Croeselaan.
  • 1 iep aan de Leidseweg, op de hoek van de Graad van Roggeweg.
  • 2 iepen nabij de Daalsetunnel.

Komen er nieuwe bomen terug?

Op de opengevallen plekken worden in het plantseizoen, november tot en met maart, nieuwe bomen geplant.


Leidsche Rijn

Bestrijding eikenprocessierups

Van 14 april tot en met 22 mei bestrijden we de eikenprocessierups. We doen dit op een aantal plekken in de stad, waaronder de Robert Planquettelaan en Musicallaan. Voor het bestrijden gebruiken we 2 natuurlijke bestrijdingsmiddellen: XenTari en Nematoden. De middelen zijn niet schadelijk voor mensen of andere insecten en dieren.

 

 

Noordoost

Kap zieke iep Kievitdwarsstraat

We kappen vanaf 13 mei zo spoedig mogelijk een boom in de wijk Noordoost. Het gaat om een iep met boomnummer: 1956141 aan de Kievitdwarsstraat ter hoogte van huisnummer 49.

De boom heeft iepziekte en is afgestorven. Hierdoor is de boom gevaarlijk voor de omgeving en kan andere bomen besmetten. Iepziekte wordt veroorzaakt door schimmels die worden verspreid door iepenspintkevers. De jonge iepenspintkevers vliegen naar andere, in de buurt staande iepen en infecteren de bomen met deze ziekte. Ook door wortelcontact kan de iepziekte zich verspreiden van zieke naar gezonde bomen.

Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en vocht meer, waardoor de bladeren verwelken en de boom op korte termijn sterft.

Lees meer over ziekten en plagen bij bomen

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek wordt in het plantseizoen een nieuwe boom geplant. Het plantseizoen voor bomen loopt van november tot maart.
 


Bestrijding eikenprocessierups

Van 14 april tot en met 22 mei bestrijden we de eikenprocessierups. We doen dit op een aantal plekken in de stad, waaronder Kögllaan en Biltse Rading. Voor het bestrijden gebruiken we 2 natuurlijke bestrijdingsmiddellen: XenTari en Nematoden. De middelen zijn niet schadelijk voor mensen of andere insecten en dieren.


Noordwest

Kap boom Zwaardemakerslaan

We kappen zo spoedig mogelijk een meidoorn aan de Zwaardemakerslaan, in de buurt van huisnummer 40. De boom is onveilig en daarom kappen we deze boom. De boom staat op de vellijst najaar 2019.

Komt er een nieuwe boom terug?

We planten een nieuwe boom terug. Dit doen we in het plantseizoen voor bomen dat loopt van november tot maart.


Oost

Bestrijding eikenprocessierups

Van 14 april tot en met 22 mei bestrijden we de eikenprocessierups. We doen dit op een aantal plekken in de stad, waaronder Rhijnauwenselaan, Hoofddijk, Zwembad De Krommerijn en Albert van Dalsumlaan. Voor het bestrijden op de Albert van Dalsumlaan en Rhijnauwenselaan gebruiken we Nematoden in plaats van Xentari. Dit is veranderd nadat we alle locaties met veel eikenbomen nog eens goed hebben bekeken.


Overvecht

Kap zieke iep Einsteindreef

We kappen zo snel mogelijk een iep aan de Einsteindreef. De boom heeft iepziekte.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek wordt in het plantseizoen, november tot en met maart, een nieuwe boom geplant.


Kap zieke iep Katherijn van Leerputdreef

We kappen zo spoedig mogelijk een boom in de wijk Overvecht. Het gaat om een iep aan de Katherijn van Leerputdreef op de speeltuin. De boom wordt gekapt omdat deze iepziekte heeft.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

De boom heeft iepziekte. Iepziekte wordt veroorzaakt door schimmels die worden verspreid door iepenspintkevers. De jonge iepenspintkevers vliegen naar andere, in de buurt staande iepen en infecteren de bomen met deze ziekte. Ook door wortelcontact kan de iepziekte zich verspreiden van zieke naar gezonde bomen. Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en vocht meer, waardoor de bladeren verwelken en de boom op korte termijn sterft.

Lees meer over plagen en ziekten bij bomen

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek planten we in het plantseizoen een nieuwe boom. Het plantseizoen van bomen loopt van november tot maart.


Bestrijding eikenprocessierups

Van 14 april tot en met 22 mei bestrijden we de eikenprocessierups. We doen dit op een aantal plekken in de stad, waaronder Klopvaaart en Achttienhovensedijk. Voor het bestrijden gebruiken we 2 natuurlijke bestrijdingsmiddellen: XenTari en Nematoden. De middelen zijn niet schadelijk voor mensen of andere insecten en dieren.

Op de Einsteindreef gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen. Dit is veranderd nadat we alle locaties met veel eikenbomen nog eens goed hebben bekeken. We houden de eikenbomen goed in de gaten. Als er (vanaf mei) nesten met eikenprocessierupsen worden gezien, dan zuigen we die weg.


Vleuten-De Meern

Kap els Nieuwe Vaart

We kappen binnenkort een els aan de Nieuwe Vaart bij huisnummer 1.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

We kappen de boom omdat door de boom een onveilige situatie ontstaat op straat en in de tuin van een bewoner.

De gemeente heeft voor het verwijderen van de boom een vergunning aangevraagd. Deze is gepubliceerd op de website overheid.nl bij officiële bekendmakingen. De vergunning is verleend. U kunt geen bezwaar meer indienen.

Situatie

Op deze locatie is regelmatig herstraat om het gemeentelijk trottoir veilig te houden. Om de wortels van de boom meer ruimte te geven, is de ruimte rond de stam vergroot ten koste van een parkeerplaats. De wortels veroorzaakten ook een onveilige situatie in de voortuin en de oprit van de woning aan de Nieuwe vaart 1.

Wortelonderzoek 2019

Om een oplossing te zoeken voor dit probleem is op 28 augustus 2019 een onderzoek naar de boomwortels gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat bij het kappen van de wortels er een groter risico is dat de els omvalt. Om dit risico kleiner te maken, moeten alle takken tot de hoofdstam worden teruggesnoeid (kandelaberen). We verwachten dat de els dit niet overleefd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de boom niet verplantbaar is.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er is niet voldoende groeiruimte voor de wortels om een els te planten. We planten daarom een meelbes (Sorbus intermedia) terug in het plantseizoen (november tot maart). De meelbes staat al op andere plekken in deze straat.


Bestrijding eikenprocessierups

Van 14 april tot en met 22 mei bestrijden we de eikenprocessierups. We doen dit op een aantal plekken in de stad, waaronder De Tol en Tollenlaantje, Haarzuilen en omgeving. Voor het bestrijden gebruiken we 2 natuurlijke bestrijdingsmiddellen: XenTari en Nematoden. De middelen zijn niet schadelijk voor mensen of andere insecten en dieren.

Op de Tjepmaweg gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen. Dit is veranderd nadat we alle locaties met veel eikenbomen nog eens goed hebben bekeken. We houden we de eikenbomen goed in de gaten. Als er (vanaf mei) nesten met eikenprocessierupsen worden gezien, dan zuigen we die weg.


Noodkap en hekken paardenkastanje Rubenslaan

Wij gaan een paardenkastanje aan de Rubenslaan kappen. De boom is erg aangetast door kastanjebloedingsziekte. Door deze ziekte zijn de takken afgestorven en kunnen op de voorbijgangers vallen. Voor het kappen volgen we de procedure voor noodkap. Omdat er momenteel in de boom een duivennest met jongen aanwezig is, moeten we het kappen uitstellen. De hekken blijven aanwezig tot het nest door de duiven is verlaten. Dan gaan we de boom kappen en de hekken verwijderen.

Komen er nieuwe bomen terug?

Het is op dit moment nog niet bekend of en wanneer er een nieuwe boom wordt geplant.


West

Kap zieke iep Rachmaninoffplantsoen

We kappen zo snel mogelijk een iep aan het Rachmaninoffplantsoen, in de buurt van huisnummer 1. De bom heeft iepziekte.

Tijdens de flora en fauna check is in de iep een nest geconstateerd. De gemeente Utrecht gaat het nest controleren op broedactiviteiten. Bij geen broedactiviteiten wordt de boom direct gekapt, anders zal de boom worden gekapt nadat de jonge vogels het nest hebben verlaten.

Komen er nieuwe bomen terug?

Op de opengevallen plekken worden in het plantseizoen, november tot en met maart, nieuwe bomen geplant.


Bestrijding eikenprocessierups

Van 14 april tot en met 22 mei bestrijden we de eikenprocessierups. We doen dit op een aantal plekken in de stad, waaronder de Maarssenbroeksedijk en Burgemeester Norbruislaan. Voor het bestrijden gebruiken we 2 natuurlijke bestrijdingsmiddellen: XenTari en Nematoden. De middelen zijn niet schadelijk voor mensen of andere insecten en dieren.

Op de Floraweg gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen. Dit is veranderd nadat we alle locaties met veel eikenbomen nog eens goed hebben bekeken. We houden de eikenbomen goed in de gaten. Als er (vanaf mei) nesten met eikenprocessierupsen worden gezien, dan zuigen we die weg.


Zuid

Kap zieke iep aan de Ridderlaan

We kappen zo spoedig mogelijk een boom in de wijk zuid. Het gaat om een iep met boomnummer 2006941 aan de Ridderlaan ter hoogte van huisnummer 37, aan de achterzijde van de school.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

De boom heeft iepziekte. Iepziekte wordt veroorzaakt door schimmels die worden verspreid door iepenspintkevers. De jonge iepenspintkevers vliegen naar andere, in de buurt staande iepen en infecteren de bomen met deze ziekte. Ook door wortelcontact kan de iepziekte zich verspreiden van zieke naar gezonde bomen. Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en vocht meer, waardoor de bladeren verwelken en de boom op korte termijn sterft.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek wordt in het plantseizoen een nieuwe boom geplant. Het plantseizoen voor bomen loopt van november tot maart.

Lees meer over plagen en ziekten bij bomen


Bestrijding eikenprocessierups

Van 14 april tot en met 22 mei bestrijden we de eikenprocessierups. We doen dit op een aantal plekken in de stad, waaronder Vlieland en Terschelling. Voor het bestrijden gebruiken we het natuurlijke bestrijdingsmiddel Nematoden in plaats van Xentari. Dit is veranderd nadat we alle locaties met veel eikenbomen nog eens goed hebben bekeken.


Zuidwest

Kap 6 zieke iepen aan de Croeselaan

We kappen zo snel mogelijk 6 iepen aan de Croeselaan. De bomen hebben iepziekte.

Komen er nieuwe bomen terug?

Op de opengevallen plekken worden in het plantseizoen, november tot en met maart, nieuwe bomen geplant.


Kap boom Trumanlaan

We kappen zo spoedig mogelijk een een lijsterbes aan de Trumanlaan bij huisnummer 527. De boom is onveilig en daarom kappen we deze boom. De boom staat op de vellijst najaar 2019.

Komt er een nieuwe boom terug?

We planten een nieuwe boom terug. Dit doen we in het plantseizoen voor bomen dat loopt van november tot maart.


Bestrijding eikenprocessierups

Van 14 april tot en met 22 mei bestrijden we de eikenprocessierups. We doen dit op een aantal plekken in de stad, waaronder Europa, Weg der Verenigde Naties, Kennedylaan. Voor het bestrijden gebruiken we 2 natuurlijke bestrijdingsmiddellen: XenTari en Nematoden. De middelen zijn niet schadelijk voor mensen of andere insecten en dieren.


Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

Uw mening