Bomen Bomennieuws

Hieronder leest u berichten over in het oog springende bomen in de wijk. Bijvoorbeeld over het kappen, snoeien of planten van een boom.

Nadat een boom gekapt, gesnoeid of geplant is, laten we het bericht 2 weken staan. Wilt u niets missen? Lees hoe wij u op de hoogte houden en waarom wij bomen kappen.

Bekijk de berichten per wijk:


Binnenstad

Noodkap kers aan de Wijde Begijnestraat

We kappen zo spoedig mogelijk een winterbloeiende kers aan de Wijde Begijnestraat ter hoogte van huisnummer 6.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aan het afsterven en vormt een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er wordt geen nieuwe boom terug geplant. De grond wordt binnenkort verkocht aan de eigenaar van café Tiger Mama aan de Wijde Begijnestraat.


Noodkap paardenkastanje in de Waterstraat

We kappen tussen zo spoedig mogelijk een paardenkastanje in de Waterstraat, bij huisnummer 47.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. Een deel van de boom is dood. Hierdoor kunnen er takken uit vallen en de boom kan omvallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Leidsche Rijn

Noordoost

Oost

Noodkap sierappel aan de Stolberglaan

We kapten een sierappel op 28 april aan de Stolberglaan ter hoogte van huisnummer 53.

Waarom kapten we deze boom?

Al enkele maanden is aannemer van Rijnsoever in opdracht van Eneco bezig met het repareren van lekkende koppelingen aan een warm-waterleiding. Deze ligt in een groenstrook aan de Stolberglaan. Woensdag 28 april bleek dat ter hoogte van Stolberglaan 53 een koppeling van een warm-waterleiding heet water aan het lekken was. Bij het lek stond een doorgeschoten sierappel ooit geplant als bos-en haagplantsoen. Om voldoende ruimte te krijgen om de lekkende koppeling te kunnen repareren, is een sierappel welke die op leiding stond acuut geveld. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Noodkap rode paardenkastanje in de Dirk Wittelaan

We kappen tussen zo spoedig mogelijk een rode paardenkastanje in de Dirk Wittestraat, bij huisnummer 43.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. Een deel van de boom is dood. Hierdoor kunnen er takken uit vallen en de boom kan omvallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Overvecht

Kap esdoorn aan de Venezueladreef

We kappen zo spoedig mogelijk een esdoorn aan de Venezueladreef ter hoogte van huisnummer 2.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de roetschorsziekte. Roetschorsziekte is een schimmelziekte die bij mensen gezondheidsklachten kan geven. We gaan de boom inpakken met plastic om te voorkomen dat de schimmel zich verspreidt en voor klachten zorgt.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Vleuten-De Meern

Nieuwe bomen langs fietspad De Tol

Dit voorjaar planten we klein blijvende bomen langs fietspad De Tol. De bomen komen in de berm aan de kant van de huizen. De werkzaamheden duren ongeveer 1 week.

Deze bomen komen er:

  • lijsterbes
  • meidoorn
  • moerbei
  • kweepeer
  • peer

 


West

Zuid

Noodkap iepen langs de Furkabaan en Simplonbaan

We kappen tussen 29 april en 21 mei 98 iepen langs de Furkabaan en Simplonbaan.

Waarom kappen we deze boom?

De bomen zijn niet stabiel, ze kunnen omvallen. Begin 2021 onderzochten we 251 iepen met een trekproef. Uit het onderzoek bleek dat 192 bomen niet goed genoeg geworteld te zijn. Uiteindelijk kan dit zorgen voor het breken van de stam. Bij 98 van deze iepen is het risico groot. Daarom kappen we de boom met spoed.

De overige bomen zijn een minder groot gevaar voor de omgeving. Deze iepen kappen we in het laatste kwartaal van 2021.

Flora- en faunawet

Voordat we starten met kappen controleren we de bomen of er vogelnesten zijn. We houden rekening met aanwezige nesten.

Komt er een nieuwe boom terug?

Voor de bomen die we nu gaan kappen (fase 2) komen nieuwe bomen terug in het volgende plantseizoen. Dat loopt van november 2021 en maart 2022.

Eerder kapten we 72 bomen met spoed. Daar hebben we nu al 52 bomen voor terug geplant. Die zijn beter geschikt zijn voor deze locatie: Gummiboom, kleinbladige linde, Veldesdoorn, Japanse sierkers, Meelbes.
We kunnen nog niet alle bomen terugplanten. Op een aantal plekken is de grond daar niet goed genoeg voor. De komende maanden gaan we deze grond verbeteren. Het planten van de laatste 20 bomen gebeurt in het volgende plantseizoen. Dat loopt van november 2021 tot en met maart 2022.


Kap 7 esdoorns Tankenberg

We pakken tussen 21 april en 27 april 7 esdoors aan de Tankenberg in met plastic. De bomen worden zo spoedig mogelijk daarna gekapt.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen zijn aangetast door de roetschorsziekte. We gaan de bomen inpakken met plastic om te voorkomen dat de schimmel zich verspreidt en voor klachten zorgt. De bomen worden zo spoedig mogelijk gekapt.

We controleren de bomen aan de Tankenberg iedere 3 jaar. Tijdens een eerdere controle zagen we al dat deze bomen een slechte conditie hadden. Tijdens de afgelopen controle hebben we geconstateerd dat de bomen roetschorziekte hebben.

Komen er nieuwe bomen terug?

Er komen nieuwe bomen terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe bomen hebben dan de meeste kans om te overleven.


Kap iep aan Simplonbaan

We kappen zo spoedig mogelijk een iep aande Simplonbaan ter hoogte van huisnummers 537-557.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Vervangen van populieren langs de Oude Liesbosweg ter hoogte van de Hebriden

We gaan 9 populieren langs de Oude Liesbosweg ter hoogte van de Hebriden vervangen.

Waarom kappen we deze bomen?

9 populieren langs de Oude Liesbosweg ter hoogte van de Hebriden hebben een matige conditie en slechte toekomstverwachting. De bomen zijn inmiddels 40 jaar oud en tonen afstervingsverschijnselen, zoals heftige takbreuk. Daarnaast veroorzaken de bomen wortelopdruk aan het fietspad. Ook is er 1 sierappel bij de parkeerplaats die scheef gegroeid is door de grote populieren die er in het verleden naast stonden.

Komen er nieuwe bomen terug?

We vervangen de bomen door nieuwe bomen. We vervangen de populieren door knotwilgen (Salix alb), lijsterbessen (Sorbus aucuparia) en grijze elzen (Alnus incana). De sierappel door een sierkers (Prunus serrulata ‘Kanzan’).

De planning is dat we de bomen in oktober-december 2021 kappen en dat we daarna nieuwe bomen planten.


Zuidwest

Kap esdoorn aan de Rooseveltlaan

We kappen zo spoedig mogelijk een esdoorn aan de Rooseveltlaan ter hoogte huisnummer 828.

Waarom kappen we deze boom?

De bomen zijn aangetast door de roetschorsziekte. Roetschorsziekte is een schimmelziekte die bij mensen gezondheidsklachten kan geven. We gaan de boom inpakken met plastic om te voorkomen dat de schimmel zich verspreidt en voor klachten zorgt.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030