Bomennieuws

Hieronder leest u berichten over in het oog springende bomen in de wijk. Bijvoorbeeld over het kappen, snoeien of planten van een boom.

Meer informatie over bomen kappen, bomen snoeien en bomen planten.

Nadat een boom gekapt, gesnoeid of geplant is, laten we het bericht 2 weken staan. Wilt u niets missen? Lees hoe wij u op de hoogte houden en waarom wij bomen kappen.

Bekijk de berichten per wijk:


Binnenstad

Kappen zieke iep Herman Gortersstraat

We kappen binnenkort een iep in de Herman Gortersstraat bij het huisnummer 12.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

De boom heeft iepziekte.

Komt er een nieuwe boom terug?

Eerst halen we de oude boom weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.


Leidsche Rijn

Noordoost

Kap 18 bomen in Noordoost

We kappen voor 27 mei een aantal bomen in Noordoost. Het gaat om de volgende bomen en locaties:

 • 1 kers met boomnummer: 1943075 in de Simon Stevinstraat ter hoogte van huisnummer 8
 • 1 kastanje met boomnummer: 1920255 in de Stieltjesstraat aan de achterzijde van huisnummer 95
 • 1 esdoorn met boomnummer: 1978556 in de Stieltjesstraat naast huisnummer 95
 • 1 appelboom met boomnummer: 1935662 aan het Zwartewater ter hoogte van huisnummer 44
 • 1 kers met boomnummer: 2010599 aan de Zaagmolenkade ter hoogte van huisnummer 28
 • 1 kastanje met boomnummer: 1993536 op de hoek van de Zaagmolenkade en de Joh. de Bekastraat
 • 2 kastanjes met boomnummers: 1915488 en 1916376 aan de Frits Coerslaan aan de achterzijde van huisnummers 45 en 56
 • 1 lijsterbes met boomnummer: 1849881 in de Prof. Abersonlaan ter hoogte van huisnummer 3
 • 2 meidoorns (boomnummers: 1935514 en 2004202) in de Prof. Adolf Mayerlaan ter hoogte van huisnummers 27 en 33
 • 1 esdoorn met boomnummer: 1990108 in de Prof. Reinwardtlaan ter hoogte van huisnummer 20
 • 2 kersen met boomnummers: 1860551 en 1930517 in de Prof. Ritzema Boslaan ter hoogte van huisnummers 16 en 20
 • 1 meidoorn met boomnummer: 1979387 in de Zwaardemakerlaan ter hoogte van huisnummer 57
 • 1 acacia met boomnummer: 1910804 in de Bollenhofsestraat ter hoogte van huisnummer 240
 • 1 appelboom met boomnummer: 1925893 in de Veeartsenijstraat ter hoogte van huisnummer 1/39
 • 1 esdoorn met boomnummer: 1942139 op het schoolplein van kinderopvang De Warmoes in de Bollenhofsestraat

Op de bomenkaart ziet u waar deze bomen precies staan. U kunt ze makkelijk opzoeken met het boomnummer.

Waarom kappen we deze bomen?

We hebben de bomen gecontroleerd en ze blijken niet veilig te zijn. Daarom hebben we ze op de vellijst najaar 2022 gezet.

Komen er nieuwe bomen terug?

Er komen nieuwe bomen terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot maart.


Noordwest

Kap 2 kersen aan de Daalseweg

We kappen uiterlijk voor 16 juni 2 kersen met boomnummers: 3075342 en 3075343 aan de Daalseweg ter hoogte van huisnummer 187.

Waarom kappen we deze boom?

De bomen zijn niet beheerbaar. De gemeente heeft voor het verwijderen van de bomen een vergunning aangevraagd, deze is gepubliceerd via de website overheid.nl bij officiële bekendmakingen. De vergunning is inmiddels verleend door het college van B en W, u kunt geen bezwaar meer indienen.

Komen er nieuwe bomen terug?

Eerst halen we de oude boomstronk weg. Daarna planten we verderop in de straat nieuwe bomen terug. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuwe boom staat.


Noodkap boswilg Amsterdamsestraatweg

We kappen tot en met 25 mei een boswilg aan de Amsterdamsestraatweg bij het huisnummer 239 A.

Waarom met spoed kappen?

De boom is dood en is gevaarlijk voor de omgeving. Daarom kappen we de boom met spoed. Hiervoor volgen we de procedure voor noodkap.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er wordt op een andere locatie een boom terug geplant. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.


Oost

Overvecht

Vleuten-De Meern

West

Zuid

Kap 2 kersen in de Impalastraat

We kappen zo snel mogelijk 2 kersen in de Impalastraat, bij huisnummers 9 en 55.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gecontroleerd en onveilig bevonden. Daarom hebben we ze op de vellijst najaar 2022 gezet.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Vervangen bomen Simplonbaan en Furkabaan

We hebben vanaf oktober 2020 bomen aan de Simplonbaan en Furkabaan verwijderd.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen waren gevaarlijk of in een slechte staat.

Komen er nieuwe bomen terug?

Aan de kant van de woningen zijn al nieuwe bomen geplant. Op andere plekken kon dit nog niet. Op die plekken en langs de rijweg en het fietspad was het plan om de nieuwe bomen in het najaar 2022 en het voorjaar 2023 te planten. We moeten alleen eerst het fietspad langs de Simplonbaan en Furkabaan opknappen. Op veel plekken drukken de boomwortels tegels omhoog. Ook zitten er scheuren in het asfalt. We planten de nieuwe bomen als het fietspad klaar is. Dat is waarschijnlijk in het najaar 2023 en voorjaar 2024.
Deze bomen hebben we geplant of gaan we nog planten:

 • Veldesdoorn (Acer campestre ‘Queen Elizabeth’)
 • Sierkers (Prunus serrulata ‘Sunset Boulevard’)
 • Kleinbladige linde (Tilia cordata ‘Rancho’)
 • Gummiboom (Eucomnia ulmoides)
 • Meelbes (Sorbus aria ‘Majestica’)

Langs de rijweg en fietspad planten we deze bomen:

 • Linde (Tilia cordata ‘Savaria’)
 • Esdoorn (Acer platanoides 'Eurostar')
 • Iep (Ulmus 'New Horizon')

Zuidwest

Noodkap paardenkastanje Loderlaan

We kappen tot en met 25 mei een paardenkastanje in de Loderlaan bij het huisnummers 59/75.

Waarom met spoed kappen?

De boom is ziek en vormt een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de boom met spoed. Hiervoor volgen we de procedure voor noodkap.

Komt er een nieuwe boom terug?

Eerst halen we de oude boom weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier