Bomen Bomennieuws

Hieronder leest u berichten over in het oog springende bomen in de wijk. Bijvoorbeeld over het kappen, snoeien of planten van een boom.

Nadat een boom gekapt, gesnoeid of geplant is, laten we het bericht 2 weken staan. Wilt u niets missen? Lees hoe wij u op de hoogte houden en waarom wij bomen kappen.

Bekijk de berichten per wijk:


Binnenstad

Kap iepen op het Vrouwe Justitiaplein

We kappen binnenkort 6 iepen op het Vrouwe Justitiaplein.

Waarom kappen we deze boom?

De bomen zijn aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komen er een nieuwe bomen terug?

Er komen nieuwe bomen terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe bomen hebben dan de meeste kans om te overleven.


Leidsche Rijn

Noordoost

Noodkap spar in moestuin De Driehoek

We kappen binnenkort een spar in moestuin De Driehoek in tuinnummer 65. 

Waarom kappen we deze boom?
De boom is gevaarlijk. De boom is aangetast. Hierdoor kunnen er takken uit vallen en de boom kan omvallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?
Er komt een nieuwe boom terug op een andere plek. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Kap Noorse esdoorn Loevenhoutsedijk

We kappen binnenkort met spoed een boom in Noordoost. Het gaat om een Noorse esdoorn met boomnummer: 1869236 aan de Loevenhoutsedijk ter hoogte van huisnummer 4.

Waarom met spoed kappen?

De boom vormt een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de boom met spoed. Hiervoor volgen we de aanpak voor noodkap.

Komt er een nieuwe boom terug?

Eerst halen we de oude boomstronk weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.


Kap iep aan de Eykmanlaan

We kappen binnenkort een iep aan de Eykmanlaan voor huisnummer 50.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt geen nieuwe boom terug, omdat het hier om een struik gaat.


Kap zieke es Kardinaal de Jongweg

We kappen binnenkort met spoed een boom in Noordoost. Het gaat om een es met boomnummer: 1858216 aan de Kardinaal de Jongweg ter hoogte van huisnummer 101.

Waarom wordt deze boom gekapt?

Bij een reguliere controle hebben we vastgesteld dat de es op deze locatie snel slechter wordt. De boom is afgestorven door de ziekte essentaksterfte. Omdat het om een besmettelijke ziekte gaat, hebben we geen kapvergunning nodig.

Komt er een nieuwe boom terug?

Eerst halen we de oude boomstronk weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuwe boom staat.


Noodkap spar op het moestuincomplex De Driehoek

We kappen tussen met spoed een spar op het moestuincomplex De Driehoek, in tuinnummer 44.

Waarom kappen we deze boom?

De boom vormt een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Het is op dit moment nog niet bekend of en wanneer er een nieuwe boom wordt geplant.


Kap zieke iep aan de Linnaeuslaan

We kappen binnenkort een iep met boomnummer: 1998293 aan de Linnaeuslaan ter hoogte van huisnummer 39.

Waarom kappen we deze boom?

De bomen zijn aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Eerst halen we de oude boomstronk weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuwe boom staat.


Kap iepen aan de Menno van Coehoornstraat

We kappen binnenkort 2 iepen in de Menno van Coehoornstraat bij huisnummers 40 en 75.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen zijn aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komen er nieuwe bomen terug?

Er komen nieuwe bomen terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe bomen hebben dan de meeste kans om te overleven.


Noodkap 3 lindes De Blieckstraat

We kappen binnenkort met spoed 3 bomen in Noordoost. Het gaat om 3 lindes met boomnummers: 1871302, 1906185 en 1996681 in De Blieckstraat.

Waarom met spoed kappen?

De bomen zijn instabiel en vormen een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de bomen met spoed. Hiervoor volgen we de procedure voor noodkap.

Komen er nieuwe bomen terug?

Eerst halen we de oude boomstronk weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.


Noordwest

Noodkap kastanje op het speelplein aan de Royaards van den Hamkade

We kappen binnenkort een kastanje op het speelplein aan de Royaards van den Hamkade.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk en heeft verschillende ziektes, waaronder de kastanjebloedingsziekte. Hierdoor is de gezondheid van de boom slecht. Ook bleek dat er op de stam meerdere zwammen zitten. Hierdoor is de boom zwak en kunnen er grote en zware takken afbreken. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Kap en snoeien van bomen Julianapark

We snoeien binnenkort met spoed 2 bomen en kappen 1 boom  in Noordwest. Deze 3 bomen staan in het Julianapark. Deze 3 bomen staan in het Julianapark.

We korten de toppen van de iep met boomnummer: 1973371 in. Zo verminderen we de gewichtsbelasting op de kroonverankering. Daardoor neemt het risico op stambreuk af. Ook snoeien we de dode takken uit een kastanje met boomnummer: 1876340. De dode takken vormen een risico voor de omgeving.

Welke boom kappen we en waarom?

Het gaat om een eik met boomnummer: 1865134 waarvan de kapvergunning (vellijst najaar 2021) al verleend is. Deze boom is afgestorven en daarom kappen we hem.

Komt er een nieuwe boom terug?

Eerst halen we de oude boomstronk weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe bomen planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.


Noodkap esdoorn aan de Fortlaan

We kappen binnenkort een esdoorn aan de Fortlaan bij huisnummer 42.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. De boom is aangetast. Hierdoor kunnen er takken uit vallen en de boom kan omvallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug iets verder van het hek. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Kap iep in de Boerhavelaan

We kappen binnenkort een iep met boomnummer: 1981028 in de Boerhavelaan ter hoogte van huisnummer 88.

Waarom kappen we deze boom?

De boom heeft iepziekte. Iepziekte wordt veroorzaakt door schimmels die worden verspreid door iepenspintkevers. De jonge iepenspintkevers vliegen naar andere, in de buurt staande iepen en infecteren de bomen met deze ziekte. Ook door wortelcontact kan de iepziekte zich verspreiden van zieke naar gezonde bomen. Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en vocht meer, waardoor de bladeren verwelken en de boom op korte termijn sterft.

Lees meer over iepziekte

Komt er een nieuwe boom terug?

Eerst halen we de oude boomstronk weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuwe boom staat.


Oost

Noodkap beuk aan de Museumlaan

We kappen binnenkort met spoed een boom in Oost. Het gaat om een beuk met boomnummer: 1916719 aan de Museumlaan ter hoogte van huisnummer 2.

Waarom met spoed kappen?

Bij controle van de boom bleek dat er een zwam op de stam zit. Dit is de zogenaamde harslakzwam. Deze schimmel kan zorgen voor rot in de wortels en de stam van de boom. Verder onderzoek heeft laten zien dat de stam van deze boom inderdaad is aangetast. De kern van de boomstam is rot. De boom is daardoor instabiel geworden en vormt een gevaar voor de omgeving. We kappen de boom daarom met spoed. Hiervoor volgen we de aanpak voor noodkap.

Komt er een nieuwe boom terug?

Eerst halen we de oude boomstronk weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.


Kap iep aan de Komeetstraat

We kappen binnenkort een iep aan de Komeetstraat voor huisnummer 40.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Overvecht

Kap van 6 zieke iepen Einsteindreef en Zamenhofdreef

We kappen binnenkort 6 bomen in Overvecht. Het gaat om iepen met de boomnummers: 1917385, 1918435, 4462345, 1943146, 1881988 en 185242. Deze bomen staan in de middenberm van de Einsteindreef en de Zamenhofdreef.

Waarom kapt de gemeente deze bomen?

De bomen hebben iepziekte. Iepziekte wordt veroorzaakt door schimmels die worden verspreid door iepenspintkevers. De jonge iepenspintkevers vliegen naar andere, in de buurt staande iepen en infecteren de bomen met deze ziekte. Ook door wortelcontact kan de iepziekte zich verspreiden van zieke naar gezonde bomen.

Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en vocht meer, waardoor de bladeren verwelken en de boom op korte termijn sterft.

Komen er nieuwe bomen terug?

Eerst halen we de oude boomstronken weg. Dan kunnen we op de opengevallen plekken nieuwe bomen planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.


Kap iep op de kruising Brailledreef en Zamenhofdreef

We kappen binnenkort een iep op de kruising Brailledreef en Zamenhofdreef.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Kap iep aan de Pretoriadreef

We kappen binnenkort een iep aan de Pretoriadreef bij huisnummer 4.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Kap iepen aan de Katherijn van Leemputdreef

We kappen binnenkort 3 iepen bij de speelplaats aan de Katherijn van Leemputdreef. 

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen zijn aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komen er nieuwe bomen terug?

Er komen nieuwe bomen terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe bomen hebben dan de meeste kans om te overleven.


Vleuten-De Meern

Noodkap Canadese populier aan de Parkweg

We kappen binnenkort met spoed een Canadese populier aan de Parkweg ter hoogte van huisnummer 36.

Waarom kappen we deze bomen met spoed?

De boom heeft een scheur en vormt een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de boom met spoed. Hiervoor volgen we de procedure voor noodkap.

Komen er nieuwe bomen terug?

Eerst halen we de oude boomstronk weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.


West

Kap iep aan de Johan Wagenaarkade

We kappen binnenkort een iep in een tuin aan de Johan Wagenaarkade 53.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Dit wordt nog bepaald.


Kap zieke iep in het Hommelbos

We kappen binnenkort een iep met boomnummer: 1898345 in het Hommelbos.

Waarom kappen we deze boom?

De boom heeft iepziekte. Iepziekte wordt veroorzaakt door schimmels die worden verspreid door iepenspintkevers. De jonge iepenspintkevers vliegen naar andere, in de buurt staande iepen en infecteren de bomen met deze ziekte. Ook door wortelcontact kan de iepziekte zich verspreiden van zieke naar gezonde bomen. Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en vocht meer, waardoor de bladeren verwelken en de boom op korte termijn sterft.

Lees meer over iepziekte

Komt er een nieuwe boom terug?

Eerst halen we de oude boomstronk weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuwe boom staat.


Kap zieke iep in de Cremerstraat

We kappen binnenkort een iep met boomnummer: 4454270 in de Cremerstraat ter hoogte van huisnummer 434.

Waarom kappen we deze boom?

De boom heeft iepziekte. Iepziekte wordt veroorzaakt door schimmels die worden verspreid door iepenspintkevers. De jonge iepenspintkevers vliegen naar andere, in de buurt staande iepen en infecteren de bomen met deze ziekte. Ook door wortelcontact kan de iepziekte zich verspreiden van zieke naar gezonde bomen. Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en vocht meer, waardoor de bladeren verwelken en de boom op korte termijn sterft.

Lees meer over iepziekte

Komt er een nieuwe boom terug?

Eerst halen we de oude boomstronk weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuwe boom staat.


Zuid

Proef eikenprocessierups bestrijden Vlieland en Terschelling

De gemeente Utrecht doet mee aan een proef waarbij de eikenprocessierups op een nieuwe, natuurlijke manier bestreden wordt. Dit gebeurt in de week van 18 juli 2022 en in de week van 15 augustus 2022 op 2 plekken in de stad. Waaronder de straten Vlieland en Terschelling.

Zo natuurlijk mogelijk bestrijden

In de lente en zomer hebben eikenbomen in Utrecht te maken met de eikenprocessierups. De brandharen van deze rups kunnen zorgen voor huidirritaties. Vanuit veiligheid voor de gezondheid van mens en dier, bestrijden we de rups.

Dit doen we zo natuurlijk mogelijk. We trekken bijvoorbeeld natuurlijke vijanden (zoals mezen, wespen en gaasvliegen) van de rups aan. Die vijanden eten de rups op. Op sommige plaatsen gebruiken we nematoden om de eikenprocessierups te bestrijden. Dit zijn kleine aaltjes die de rups aanvallen. Ook zuigen we de nesten van de eikenprocessierups weg.

Naast deze manieren van bestrijding, doen we als gemeente mee aan een proef met een nieuwe methode: storen bij het paren (paringsverstoring). Dit is onderdeel van een grotere proef op 10 plaatsen in Nederland.

Bestrijding door storen tijdens het paren

Tijdens de proef onderzoeken we of paringsverstoring een geschikte manier is om de eikenprocessierups te bestrijden. Er wordt dan een geurstof, zogenaamde feromonen, in de eikenbomen aangebracht. Deze geur lijkt op de geur waarmee vrouwelijke eikenprocessievlinders mannetjes aantrekken. De mannelijke vlinders raken hierdoor in de war. Ze kunnen de vrouwtjes niet meer vinden om te paren. Dit zorgt voor minder bevruchtingen en dus minder eikenprocessierupsen in het jaar daarna.

Het grootste voordeel van deze methode is dat het geen effect heeft op andere diersoorten. Bij het gebruik van nematoden bestaat de kans dat ook andere rupsen worden gedood. het storen tijdens paren heeft alleen effect op de eikenprocessierups.

Planning en werkzaamheden

De proef wordt uitgevoerd door verschillende onderzoeksbureaus. Zij behandelen de bomen in uw straat in de week van 18 juli 2022. Dit wordt herhaald in de week van 15 augustus 2022.

Het aanbrengen van de geurstof lijkt op de paintball-techniek: er worden capsules met geurstof in de boom geschoten. Van de geur merkt u niets. Eind 2023 wordt er bekeken of de paringsverstoring succesvol is geweest.

Lees meer over de eikenprocessierups


Zuidwest

Kap iepen aan de Aziëlaan

We kappen binnenkort 5 iepen aan de Aziëlaan bij huisnummers 2 en 132.

Waarom kappen we deze boom?

De bomen zijn aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er nieuwe bomen terug?

Er komen nieuwe bomen terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe bomen hebben dan de meeste kans om te overleven.


Kap zieke iep aan de Lomanlaan

We kappen binnenkort een iep met boomnummer: 4439650. Deze boom staat op de hoek van de Lomanlaan en de Wilhelminalaan.

Waarom kappen we deze boom?

De bomen zijn aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Eerst halen we de oude boomstronk weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuwe boom staat.


Kap iep aan de Rooseveltlaan

We kappen binnenkort een iep aan de Rooseveltlaan bij huisnummer 708.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Kap iep aan de Rooseveltlaan

We kappen binnenkort een iep aan de Rooseveltlaan bij huisnummer 827.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Kap 2 zieke iepen aan de Aziëlaan

We kappen binnenkort 2 iepen met boomnummers: 1901033 en 4457686 aan de Aziëlaan ter hoogte van huisnummer 10.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen hebben iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komen er nieuwe bomen terug?

Eerst halen we de oude boomstronken weg. Dan kunnen we op de opengevallen plekken nieuwe bomen planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuwe boom staat.


Kap iep aan de Rooseveltlaan

We kappen binnenkort een iep aan de Rooseveltlaan bij huisnummer 132.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier