Bomennieuws

Hieronder leest u berichten over in het oog springende bomen in de wijk. Bijvoorbeeld over het kappen, snoeien of planten van een boom.

Nadat een boom gekapt, gesnoeid of geplant is, laten we het bericht 2 weken staan. Wilt u niets missen? Lees hoe wij u op de hoogte houden en waarom wij bomen kappen.

Bekijk de berichten per wijk:


Binnenstad

Kappen bomen Nieuwegracht en Visscherssteeg

We kappen tot en met 15 december een aantal bomen in de Binnenstad. Deze bomen zijn gecontroleerd en niet veilig bevonden, daarom staan ze op de gemeentelijke vellijst voorjaar 2022. De vergunning hiervoor is inmiddels verleend. Het gaat om de volgende bomen en plekken:

 • een acacia in de Visscherssteeg bij het huisnummer 22
 • een eik in een talud van het Servaasbolwerk aan de Nieuwegracht tegenover huisnummers 163-165

Komt er een nieuwe boom terug?

Eerst halen we de oude bomen weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.


Leidsche Rijn

Kap 2 kastanjes Kreekraklaan

We kappen tot en met 18 december 2 kastanjes aan de Kreekraklaan bij huisnummers 12 en 28.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen zijn gecontroleerd en niet veilig voor de omgeving. Daarom kappen we deze bomen. De bomen staan op de vellijst voorjaar 2022. De vergunning is inmiddels verleend.

Komen er nieuwe bomen terug?

Eerst halen we de oude bomen weg. Dan kunnen we op de opengevallen plekken nieuwe bomen planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.


Noordoost

2 omgevallen bomen Kapurplantsoen

De stabiliteit van bomen in het Kapurplantsoen onderzocht. Tijdens het onderzoek werd er een trekproef gedaan. We trekken dan met een lijn aan de boom. Hiermee doen we een harde windvlaag na. Zo bekijken we of een boom het risico loopt om te waaien. Tijdens de trekproef zijn twee bomen omgevallen. Wij hebben deze bomen inmiddels opgeruimd.

Hoe kan het dat de bomen zijn omgevallen?

Het gebeurt bijna nooit dat bomen omvallen bij een trekproef. Bij de twee lindes in het Kapurplantsoen bleek de stam van de boom slecht vergroeid met de wortels onder de grond. Dit kan gebeuren als bomen ‘geënt’ zijn: boomkwekers laten dan de stam van de ene boom en de wortels van een andere boom aan elkaar vastgroeien. Soms blijkt na jaren dat de bomen niet goed vergroeid zijn. Bomen hebben dan een grotere kans om instabiel te worden. Ook bij de twee lindes was dit het geval.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten voor deze bomen twee nieuwe bomen terug. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart.


Noodkap 3 lindes De Blieckstraat

We kappen binnenkort met spoed 3 bomen in Noordoost. Het gaat om 3 lindes met boomnummers: 1871302, 1906185 en 1996681 in De Blieckstraat.

Waarom met spoed kappen?

De bomen zijn instabiel en vormen een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de bomen met spoed. Hiervoor volgen we de procedure voor noodkap.

Komen er nieuwe bomen terug?

Eerst halen we de oude boomstronk weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.


Noordwest

Noodkap esdoorn in de Zwanenvechtlaan

We kappen tussen 5 december 2022 en 19 december 2022 een esdoorn in de Zwanenvechtlaan, bij huisnummer 18/34. Het boomnummer is 1864676. Op de bomenkaart ziet u waar de boom precies staat.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk voor de omgeving. De boom is dood. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Oost

Snoeien 43 bomen speeltuin de Bloesem

We snoeien in de week van 5 december 43 taxussen op het terrein van speeltuin de Bloesem. Het gaat om de taxussen tegen het spoor en Bolstraat aan. Hier hebben we een vergunning voor gekregen.

Waarom snoeien?

In 2011 snoeiden we de bomen in speeltuin de Bloesem voor de laatst. Inmiddels zijn de bomen weer volledig uitgegroeid. Om de bomen gezond te houden moeten we ze snoeien. Daarnaast zijn de naalden en de pitten van de rode vruchtjes aan de taxussen giftig. Door de bomen zwaar te snoeien komen er veel minder besjes aan de bomen. Zo verkleinen we het risico dat een kind hier iets van binnenkrijgt.

Wat is de planning?

We starten met het snoeien op maandag 5 december. De werkzaamheden vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 17.00 uur. We verwachten maximaal 2 weken nodig te hebben.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Voor het snoeien gebruiken we groot materieel. Speeltuin de Bloesem zal daarom tijdens het snoeien gesloten zijn. Het zagen kan voor geluidsoverlast zorgen. Daarnaast zou het kunnen dat er wat snoeiafval in uw tuin terechtkomt. Natuurlijk doen we er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Snoeien in de toekomst

Na het snoeien worden de bomen in de toekomst onderhouden door regelmatig te snoeien. Het snoeien van de bomen veroorzaakt geen schade aan beschermde flora en fauna.


Kap iep aan de Horatiuslaan

We kappen binnenkort een iep in een groenstrook aan de achterkant van de Horatiuslaan 1.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is zijn aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Overvecht

Kap 8 bomen in Overvecht

We kappen 8 bomen in Overvecht. Het gaat om de volgende bomen en locaties:

 • 1 es met boomnummer 1974508, in de berm langs de watergang aan de Zamenhofdreef
 • 1 esdoorn met boomnummer 1892123, in Park de Watertoren ter hoogte van de Marnedreef 123
 • 2 lijsterbessen met boomnummers 1939778 en 19559524, aan de Anna Boleyndreef ter hoogte van huisnummers 35 en 37
 • 1 lijsterbes met boomnummer 1993472, aan de Agamemnondreef ter hoogte van huisnummer 21
 • 1 lijsterbes met boomnummer 1884969, aan de Giraffedreef aan de achterzijde van huisnummers 59 t/m 115
 • 1 linde met boomnummer 1891462, aan de Mekongdreef ter hoogte van huisnummer 15
 • 1 acacia met boomnummer 1897112, aan de Pagodedreef naast huisnummer 53

Op de bomenkaart ziet u waar deze bomen precies staan. U kunt ze daar opzoeken met het boomnummer.

Waarom kappen we deze bomen?

We hebben de bomen gecontroleerd en ze blijken niet veilig te zijn. Daarom hebben we ze op de vellijst van voorjaar 2022 gezet. We kappen deze bomen binnenkort, op zijn laatst in maart 2023.

Komen er nieuwe bomen terug?

Eerst halen we de stronk weg. Daarna komen er nieuwe bomen terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot maart.


Kap wilg aan de Jamaicadreef

We kappen binnenkort een wilg aan de Jamaicadreef ter hoogte van huisnummer 51.

Waarom kappen we deze boom?

De boom vormt een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de boom met spoed. Hiervoor volgen we de procedure voor noodkap.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Vleuten-De Meern

West

Noodkap iep Hommelbos

We kappen in de week van 5 december een iep in het Hommelbos, aan de Verdilaan op de kruising van de wandelpaden.

Waarom met spoed kappen?

De boom is ziek en vormt een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de boom met spoed. Hiervoor volgen we de procedure voor noodkap.

Komt er een nieuwe boom terug?

Eerst halen we de oude boomstronk weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.


Noodkap kastanje Leidseweg

We kappen tot en met 18 december een kastanje aan de Leidseweg bij het huisnummer 98.

Waarom met spoed kappen?

De kastanjeboom heeft kastanjebloedingsziekte en is daardoor verzwakt. Daarnaast is de boom aangetast door schimmel dikrandtonderzwam. Deze schimmel zorgt voor rot in de wortels en stam van de boom. De boom is een gevaar voor de omgeving omdat er delen kunnen afbreken of de boom kan omvallen. Daarom kappen we de boom met spoed. Hiervoor volgen we de procedure voor noodkap. De gemeente mag de boom dan kappen zonder een vergunning aan te vragen.

Komt er een nieuwe boom terug?

Eerst halen we de oude boom weg. Dan kunnen we op de opengevallen plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.

Kap populier aan de Cremerstraat

We kappen binnenkort een populier aan de Cremerstraat ter hoogte van huisnummer 298.

Waarom kappen we deze boom?

De boom vormt een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de boom met spoed. Hiervoor volgen we de procedure voor noodkap.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Zuid

Noodkap acacia in de Bazuinhof

We kappen zo snel mogelijk een acacia in de Bazuinhof, bij huisnummer 26.

Het gaat om een boom met boomnummer 1946057. Op de bomenkaart ziet u waar deze bomen precies staan.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk voor de omgeving. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Kap bomen Oldambt en Loopplantsoen

We kappen tot en met 15 december een aantal bomen in Zuid. Deze bomen zijn niet veilig voor de omgeving. Daarom staan ze op de gemeentelijke vellijst voorjaar 2022. De vergunning is inmiddels verleend. Het gaat om de volgende bomen en locaties:

 • een lijsterbes aan de Oldambt bij het huisnummer 87
 • 2 appelbomen in het Looplantsoen bij huisnummers 47 en 53.

Komen er nieuwe bomen terug?

Eerst halen we de oude bomen weg. Dan kunnen we op de opengevallen plekken nieuwe bomen planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.


Zuidwest

Kap 2 lijsterbessen Rooseveltlaan

We kappen tot en met 15 december 2 lijsterbessen aan de Rooseveltlaan. Beide bomen staan bij het huisnummer 258. Deze bomen zijn niet veilig voor de omgeving. Daarom gaan we ze kappen. De bomen zijn op de vellijst voorjaar 2022 gezet. De vergunning hiervoor is inmiddels verleend.

Komen er nieuwe bomen terug?

Eerst halen we de oude bomen weg. Dan kunnen we op de opengevallen plekken nieuwe bomen planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuw boom staat.


Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier