Bomen Bomennieuws

Hieronder leest u berichten over in het oog springende bomen in de wijk. Bijvoorbeeld over het kappen, snoeien of planten van een boom.

Nadat een boom gekapt, gesnoeid of geplant is, laten we het bericht 2 weken staan. Wilt u niets missen? Lees hoe wij u op de hoogte houden en waarom wij bomen kappen.

Bekijk de berichten per wijk:


Binnenstad

Kap iepen in het Moreelsepark

We kappen zo spoedig mogelijk 2 iepen in het Moreelsepark.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen zijn aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komen er een nieuwe bomen terug?

Er komen nieuwe bomen terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart.


Kap 2 zieke iepen aan Willemsplantsoen en Geertebolwerk

We kappen zo spoedig mogelijk 2 bomen in de Binnenstad. Het gaat om een iep met boomnummer: 1920570 aan het Willemsplantsoen bij huisnummer 4B en om een iep met boomnummer: 1916371 aan het Geertebolwerk bij het Karel de Vijfde hotel.

Iepziekte

Iepziekte wordt veroorzaakt door schimmels die worden verspreid door iepenspintkevers. De jonge iepenspintkevers vliegen naar andere, in de buurt staande iepen en infecteren de bomen met deze ziekte. Ook door wortelcontact kan de iepziekte zich verspreiden van zieke naar gezonde bomen. Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en vocht meer, waardoor de bladeren verwelken en de boom op korte termijn sterft.

Komen er nieuwe bomen terug?

Op de opengevallen plekken worden in het plantseizoen nieuwe bomen geplant. Het plantseizoen van bomen loopt van november tot maart.


Leidsche Rijn

Noodkap wilg aan de Musicalkade

We kappen zo spoedig mogelijk een wilg aan de Musicalkade, bij huisnummer 1.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. De boom brengt zware schade toe aan een tuinmuur. Hierdoor bestaat de kans de tuinmuur breekt. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt geen nieuwe boom terug.


Noordoost

Kap 4 zieke iepen aan de Vogelsanglaan

We kappen zo spoedig mogelijk vier bomen in Noordoost. Het gaat om 4 iepen met boomnummers: 1947771, 1921105, 1895545 en 1926851 aan de Vogelsanglaan. De bomen hebben iepziekte.

Komen er nieuwe bomen terug?

Op de opengevallen plekken worden in het plantseizoen nieuwe bomen geplant. Het plantseizoen van bomen loopt van november tot maart.


Kap esdoorn Van Lieflandlaan

Wij pakken in de week van 29 juni een esdoorn in wijk Noordoost in met plastic. Daarna kappen we de boom zo snel mogelijk. Het gaat om een esdoorn aan de Van Lieflandlaan ter hoogte van huisnummer 76. Deze boom heeft roetschorziekte heeft.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek wordt in het plantseizoen (november tot maart) een nieuwe boom geplant.


Kap gewone esdoorn aan de F.C. Donderstraat

We kappen zo spoedig mogelijk een gewone esdoorn aan de F.C. Donderstraat bij huisnummer 1.

Waarom kappen we deze boom?

De boom brengt zware schade aan de nabijgelegen woning. De wortels groeien in het pand. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt geen nieuwe boom terug.


Kap iepen Hengeveldstraat en Alexander Numankade

We kappen zo spoedig mogelijk 3 iepen: 2 iepen aan de Alexander Numankade en 1 in de Hengeveldstraat.

Waarom kappen we deze boom?

De bomen zijn aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komen er nieuwe bomen terug?

Er komen nieuwe bomen terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart.


Vervangen sierperen Habib Bourguibastraat

We vervangen in het najaar 3 sierperen in de Habib Bourguibastraat.

Waarom vervangen we deze bomen?

De sierperen staan in kleine boomgaten in de verharding. Ze staan er al bijna 25 jaar en kunnen niet meer doorgroeien. Daarom vervangen we deze bomen.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten 3 krentenbomen op dezelfde plekken als waar de bomen nu staan.


 

Vervangen lindes Aartsbisschop Romerostraat

We vervangen in het najaar 15 lindes in de Aartsbisschop Romerostraat.

Waarom vervangen we deze bomen?

De 15 lindes staan in kleine boomgaten in het trottoir en tussen parkeerplaatsen. Ze staan er al bijna 25 jaar en kunnen niet meer om doorgroeien. Daarom vervangen we deze bomen.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten 15 zilverlindes op dezelfde plekken als waar de bomen nu staan.


Kap zieke iep Kapelstraat

We kappen ze spoedig mogelijk een boom in de wijk Noordoost. Het gaat om een iep met boomnummer: 1943952 in de Kapelstraat bij huisnummer 67.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

De boom heeft iepziekte. Iepziekte wordt veroorzaakt door schimmels die worden verspreid door iepenspintkevers. De jonge iepenspintkevers vliegen naar andere, in de buurt staande iepen en infecteren de bomen met deze ziekte. Ook door wortelcontact kan de iepziekte zich verspreiden van zieke naar gezonde bomen.

Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en vocht meer, waardoor de bladeren verwelken en de boom op korte termijn sterft.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek wordt in het plantseizoen een nieuwe boom geplant. Het plantseizoen voor bomen loopt van november tot maart.


Noordwest

Kap van zieke iepen aan de Daalsetunnel en de Amsterdamsestraatweg

We kappen zo spoedig mogelijk 3 bomen aan de Daalsetunnel en de Amsterdamsestraatweg.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek wordt in het plantseizoen een nieuwe boom geplant. Het plantseizoen voor bomen loopt van november tot maart.


Oost

Kap iep in de Frans Halsstraat

We kappen zo spoedig mogelijk een iep in de Frans Halsstraat bij huisnummer 60.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart.


Kap zieke iep aan de achterzijde van de Kruisstraat

We kappen zo spoedig mogelijk een boom op een parkeerplaats aan de achterzijde van de Kruisstraat 1/39.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek wordt in het plantseizoen een nieuwe boom geplant. Het plantseizoen voor bomen loopt van november tot maart.


Kap zieke iep in Venuslaan

We kappen zo spoedig mogelijk een iep aan de Venuslaan ter hoogte van het viaduct/spoor.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek wordt in het plantseizoen een nieuwe boom geplant. Het plantseizoen voor bomen loopt van november tot maart.


Noodkap zoete kers Cicerolaan

We kappen zo spoedig mogelijk een zoete kers aan de Cicerolaan.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart.


Overvecht

Kap zieke iepen Einsteindreef, Oranjerivierdreef en Pretoriadreef

We kappen zo spoedig mogelijk bomen in Overvecht. Het gaat om 4 iepen aan de Einsteindreef, Oranjerivierdreef en de Pretoriadreef. De bomen hebben de iepziekte.

Komen er nieuwe bomen terug?

Op de opengevallen plekken worden in het plantseizoen, van november tot maart, nieuwe bomen geplant.


Vervangen bomen Moldaudreef

In het najaar vervangen we 6 iepen en 1 linde in de Moldaudreef.

Waarom vervangen we deze bomen?

De groei is uit de bomen, er ontstaat veel dood hout en een enkele boom staat scheef. Ook kappen we een kleine onlangs geplante boomt, omdat de top is afgebroken. Daarom vervangen we deze bomen.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten 2 lindes en 6 iepen op dezelfde plekken als waar de bomen nu staan.


Kap zieke iep Gageldijk

We kappen ze spoedig mogelijk een boom in de wijk Overvecht. Het gaat om een iep met boomnummer: 1959662 aan de Gageldijk bij huisnummer 95A

Iepziekte

Iepziekte wordt veroorzaakt door schimmels die worden verspreid door iepenspintkevers. De jonge iepenspintkevers vliegen naar andere, in de buurt staande iepen en infecteren de bomen met deze ziekte. Ook door wortelcontact kan de iepziekte zich verspreiden van zieke naar gezonde bomen.

Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en vocht meer, waardoor de bladeren verwelken en de boom op korte termijn sterft.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek wordt in het plantseizoen een nieuwe boom geplant. Het plantseizoen voor bomen loopt van november tot maart.


Vleuten-De Meern

Inpakken en spoedige kap van 4 esdoorns met roetschorsziekte

De gemeente pakt 4 esdoorns in Vleuten – De Meern in met plastic. Het gaat om de vier esdoorns met boomnummer: 1852970, 1946141, 1990616 en 1968496 aan de Meerndijk.

Deze bomen hebben roetschorsziekte. Roetschorsziekte is een schimmelziekte die bij mensen gezondheidsklachten kan geven. We gaan de bomen inpakken met plastic om te voorkomen dat de schimmel zich verspreidt en voor klachten zorgt. We kappen de bomen zo spoedig mogelijk.

We controleren de bomen aan de Meerndijk iedere 3 jaar. Tijdens een eerdere controle zagen we al dat de esdoorns een slechte conditie hebben. We hebben geconstateerd tijdens deze controle dat de bomen roetschorziekte hebben.

Lees meer over roetschorsziekte

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plekken worden in het plantseizoen nieuwe bomen aangeplant. Het plantseizoen loopt van november tot maart.


 

 

Noodkap en hekken paardenkastanje Rubenslaan

Wij gaan een paardenkastanje aan de Rubenslaan kappen. De boom is erg aangetast door kastanjebloedingsziekte. Door deze ziekte zijn de takken afgestorven en kunnen op de voorbijgangers vallen. Voor het kappen volgen we de procedure voor noodkap. Omdat er momenteel in de boom een duivennest met jongen aanwezig is, moeten we het kappen uitstellen. De hekken blijven aanwezig tot het nest door de duiven is verlaten. Dan gaan we de boom kappen en de hekken verwijderen.

Komen er nieuwe bomen terug?

Het is op dit moment nog niet bekend of en wanneer er een nieuwe boom wordt geplant.


West

Vervangen populieren Uraniumweg

In het najaar vervangen we 87 slechte populieren in de berm van de Uraniumweg.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen zijn 80 jaar oud en tonen afstervingsverschijnselen, zoals afbreken van takken. Daarom vervangen we deze bomen. We voeren het kappen gefaseerd uit om de verstoring van vleermuisroutes zo veel mogelijk te voorkomen. In 2020 kappen we 43 bomen en in 2021 kappen we de overige 44 bomen.

Komen er nieuwe bomen terug?

In 2020 planten we 52 nieuwe populieren. In 2021 planten we ongeveer 50 nieuwe bomen.


Zuid

Noodkap appelbomen Julianaweg

We kappen zo spoedig mogelijk 2 bomen in de wijk Zuid. Het gaat om 2 appelbomen met boomnummers: 1892009 en 1871959 aan de Julianaweg ter hoogte van huisnummers 124 en 136.

Waarom met spoed kappen?

De bomen zijn dood en vormen een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de bomen met spoed. Hiervoor volgen we de procedure voor noodkap.

Komen er nieuwe bomen terug?

Op de opengevallen plekken worden in het plantseizoen nieuwe bomen geplant. Het plantseizoen van bomen loopt van november tot maart.


Vervangen lindes in de Aziëlaan

In het najaar vervangen we 11 lindes tussen de parkeervakken aan de Aziëlaan.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen zijn ongeveer 40 jaar oud en groeien al langere tijd niet goed meer. Daarom vervangen we deze bomen.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten 11 zilverlindes op dezelfde plekken waar de bomen nu staan.


Vervangen sierkersen Stelviobaan

We vervangen in het najaar 14 sierkersen in de Selviobaan.

Waarom vervangen we deze bomen?

De sierkersen zijn 40 jaar oud in een brede grasberm. De groei is vrijwel gestopt en er ontstaat veel dood hout. Een aantal bomen is vrijwel dood. Daarom vervangen we de bomen in het najaar.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten 15 nieuwe bomen: een mix van peer, appel, kweepeer en moerbei.


Kap iep rotonde 't Goyplein

We kappen zo spoedig mogelijk een iep aan de rotonde van 't Goyplein tegen het hek van het sportpark.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart.


Zuidwest

Kap hazelaar en esdoorn aan de Livingstonelaan

We kappen zo spoedig mogelijk een hazelaar en een esdoorn aan de Livingstonelaan.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. Daarom hebben we boom op de vellijst najaar 2019 gezet.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart.


Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030