Bomen Bomennieuws

Hieronder leest u berichten over in het oog springende bomen in de wijk. Bijvoorbeeld over het kappen, snoeien of planten van een boom.

Nadat een boom gekapt, gesnoeid of geplant is, laten we het bericht 2 weken staan. Wilt u niets missen? Lees hoe wij u op de hoogte houden en waarom wij bomen kappen.

Bekijk de berichten per wijk:


Binnenstad


Leidsche Rijn


Noordoost

Noodkap 2 elzen in de Blaarkopstraat

We kappen zo spoedig mogelijk 2 hartbladige elzen in de Blaarkopstraat, bij huisnummer 3 en 17.

Waarom kappen we deze boom?

De bomen zijn gevaarlijk. De bomen zijn dood. Hierdoor kunnen er takken afbreken en op het naastgelegen voetpad vallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komen nieuwe bomen terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe bomen hebben dan de meeste kans om te overleven.


Vervangen van 25 bomen op de Augusto Sandinostraat deel 1

Tussen oktober en december 2019 kappen we bomen op de Augusto Sandinostraat. De bomen worden vervangen door sierperen. De nieuwe bomen krijgen grotere boomvakken met planten zodat de wortels meer groeiruimte krijgen.
Bekijk het ontwerp
 (pdf, 2 MB).

Waarom vervangen we de bomen?

De bomen zijn in slechte staat.

Velvergunning en indienen zienswijze

De aanvraag voor de velvergunning publiceren we op www.overheid.nl (zoek op de straatnaam). Het is mogelijk een zienswijze in te dienen door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na publicatie. 


Vervangen van 22 bomen op de Augusto Sandinostraat deel 2

Tussen oktober en december 2019 kappen we bomen op de Augusto Sandinostraat. De bomen worden vervangen door krentenbomen en sierkersen. De nieuwe bomen krijgen grotere boomvakken met planten zodat de wortels meer groeiruimte krijgen.
Bekijk het ontwerp
(pdf, 447 kB).

Waarom vervangen we de bomen?

De bomen zijn in slechte staat.

Velvergunning en indienen zienswijze

De aanvraag voor de velvergunning publiceren we op www.overheid.nl (zoek op de straatnaam). Het is mogelijk een zienswijze in te dienen door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na publicatie.Noordwest

Bomen vervangen in de Adriaan Mulderstraat

We gaan 18 bomen kappen en 26 nieuwe bomen planten in de Adriaan Mulderstraat. Ook leggen we rondom de bomen grotere groenvakken aan. In de verwaarloosde plantenbakken doen we 1 keer nieuwe teelgrond. Daarna kunnen bewoners zelf planten in de bakken zetten en onderhouden. Als hier geen belangstelling voor is, verwijderen we de bakken.

Nieuwe velvergunning aanvragen

Voor 12 bomen vragen wij een nieuwe velvergunning aan. Voor 6 kleine bomen is geen vergunning nodig.

Start werkzaamheden

We hopen dit jaar nog te kunnen starten met de werkzaamheden. Dit hangt af van hoe snel de velvergunning wordt verleend. De aannemer informeert omwonenden wanneer de werkzaamheden starten.

Boomsoorten

De volgende boomsoorten komen in de Adriaan Mulderstraat

Bekijk het ontwerp (pdf, 573 kB)Oost

Reageer op de kap bruine beuk Emmalaan

De monumentale bruine beuk op de Emmalaan is ziek en moet gekapt worden. Wij hebben hiervoor een velvergunning aangevraagd. Vanaf donderdag 5 september staat het op www.overheid.nl.

Reageren op de kap

Wilt u reageren op de kap van deze boom? Stuur dan van 5 september tot en met 3 oktober uw zienswijze (reactie) via een e-mail.

Reageer via e-mail vooroverleg@utrecht.nl

Hoe nu verder?

Als de vergunning verleend is gaan we de beuk eind dit jaar kappen. Op de opengevallen plek komt een 12 meter hoge beuk terug. Deze nieuwe boom planten we in het komende plantseizoen, dat loopt van november tot maart.

Waarom moet de boom weg?

In 2014 ontdekten we een schimmel in de boom. Samen met buurtbewoners namen we sindsdien diverse maatregelen om de boom beter te verbeteren. Maar helaas was dit niet genoeg. Met de beuk gaat het steeds slechter. Inmiddels hebben we hekken om de beuk geplaatst omdat er kans is op afbrekende takken.


Noodkap sierappel Paarlstraat

We hebben maandag 26 augustus met spoed een boom in de wijk Oost gekapt. Het gaat om een sierappel in de Paarlstraat ter hoogte van huisnummer 50. Door een verkeersongeluk was de boom zwaar beschadigd. De boom vormde een gevaar voor de omgeving, daarom hebben we de boom met spoed gekapt. Hiervoor hebben we de procedure voor noodkap gevolgd.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek wordt in het plantseizoen een nieuwe boom geplant. Het plantseizoen van bomen loopt van november tot maart.


Hekken om bruine beuk Wilhelminapark voor de veiligheid

Op 4 juli plaatste de gemeente hoge hekken om de bruine beuk in het Wilhelminapark. Het gaat steeds slechter met de bruine beuk. Hij ontwikkelt nieuwe zwammen waardoor de stam steeds slechter wordt. Hierdoor kan er zomaar een zware tak uit de kroon breken. Het is dus gevaarlijk om direct onder de boom te zijn. Zo zorgen we ervoor dat niemand te dicht bij de boom kan komen. De hekken blijven voor langere tijd staan.Overvecht

Vervangen van 16 bomen op de Lotsydreef

Tussen oktober en december 2019 kappen we 16 bomen op de Lotsydreef. De bomen worden vervangen door tulpenbomen. De nieuwe bomen krijgen grotere boomvakken met planten zodat de wortels meer groeiruimte krijgen. Ook plaatsen we wortelschermen om de leidingen en kabels te beschermen.
Bekijk het ontwerp
(pdf, 307 kB).

Waarom vervangen we de bomen?

De wortels van de bomen drukken de tegels op de stoep omhoog. Ook kunnen de huidige boomwortels de aanwezige leidingen en kabels beschadigen. De nieuwe bomen, tulpenbomen, hebben smallere wortels.

Velvergunning en indienen zienswijze

De aanvraag voor de velvergunning publiceren we op www.overheid.nl (zoek op de straatnaam). Het is mogelijk een zienswijze in te dienen door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na publicatie.


Vervangen van 28 bomen op de Lunenborchdreef

Tussen oktober en december 2019 kappen we 28 bomen op de Lunenborchdreef. Ze worden vervangen door sierperen, haagbeuken en krentenbomen. De nieuwe bomen krijgen grotere boomvakken zodat de wortels meer groeiruimte krijgen.
Bekijk het ontwerp
 pdf, 389 kB).

Waarom vervangen we de bomen?

De bomen zijn in slechte staat.

Velvergunning en indienen zienswijze

De aanvraag voor de velvergunning publiceren we op www.overheid.nl (zoek op de straatnaam). Het is mogelijk een zienswijze in te dienen door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na publicatie.


Vervangen van 54 bomen op de Rubicondreef

Tussen oktober en december 2019 kappen we 54 bomen op de Rubicondreef. Ze worden vervangen door esdoorns, berken en sierkersen. De nieuwe bomen krijgen grotere boomvakken zodat de wortels meer groeiruimte krijgen.
Bekijk het ontwerp
 (pdf, 573 kB)

Waarom vervangen we de bomen?

De bomen zijn in slechte staat.

Velvergunning en indienen zienswijze

De aanvraag voor de velvergunning publiceren we op www.overheid.nl (zoek op de straatnaam). Het is mogelijk een zienswijze in te dienen door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na publicatie.


Kap van 20 bomen op de Theemsdreef

Tussen oktober en december 2019 kappen we 20 bomen op de Theemsdreef. Ze worden vervangen door elzen en lijsterbessen. Bekijk de ontwerptekening (pdf, 520 kB).

Waarom vervangen we de bomen

De bomen zijn in slechte staat. De nieuwe bomen krijgen grotere boomvakken zodat de wortels meer groeiruimte krijgen.

Velvergunning en indienen zienswijze

De aanvraag voor de velvergunning publiceren we op www.overheid.nl (zoek op de straatnaam). Het is mogelijk een zienswijze in te dienen door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na publicatie.


Vervangen van 60 bomen op de Carnegiedreef

De gemeente vervangt ruim 60 bomen (robinia’s) op de Carnegiedreef.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen groeien niet goed. Daarom vervangt de gemeente deze bomen.

Planning

We kappen de bomen in 2 fasen:

  1. Tussen oktober 2019 en maart 2020 kappen we 35 bomen en planten we 46 nieuwe bomen. Dat doen we op de Carnegiedreef tussen de Rio Negrodreef en Einsteindreef.
  2. 4 jaar later kappen we 28 bomen en planten we 21 nieuwe bomen. Dat doen we op de Carnegiedreef tussen de Marowijnedreef en de Rio Negrodreef.

Welke bomen komen er terug?

Tussen de Rio Negrodreef en Einsteindreef behouden we de strakke boomstructuur.
Wel wisselen we de robinia af met soorten die wat betreft groei en uitstraling op de robinia lijken: de honingboom en 3 soorten Christusdoorn.  

Tussen de Marowijnedreef en Rio Negrodreef komt een losse parkstructuur. Dat betekent dat we de bomen niet meer in strakke rijen planten, maar in groepjes. Naast de robinia’s planten we daar ook berken, kersen, amberbomen en 3 soorten esdoorn. Hierdoor sluit de Carnegiedreef meer aan op het park.

Bekijk de ontwerptekening voor de Carnegie (pdf, 1,2 MB)


Vervangen van 7 bomen op de Nataldreef

De gemeente vervangt 7 oude acacia's aan de de Nataldreef.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen hebben geen goede toekomstverwachting meer. Daarom vervangt de gemeente deze bomen.

Komen er nieuwe bomen terug?

Er komen nieuwe bomen terug, namelijk de valse christusdoorn (Gleditsia triacanthos 'Skyline'). De nieuwe bomen planten we in een strook met nieuwe onderbeplanting en losse struiken, zoals vlinderstruiken en pruikenboom. Zo maken we de strook tussen de parkeerplaatsen levendiger.
Bekijk de ontwerptekening voor de Nataldreef (pdf, 270 kB).

Planning

De planning is dat de bomen in de periode oktober-december 2019 worden gekapt. Aansluitend planten we de nieuwe bomen.Vleuten-De Meern

Noodkap grijze els Gouvernantelaan

We kappen zo spoedig mogelijk een grijze els aan de Gouvernantelaan, bij huisnummer 83.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. De boom is dood en kan omvallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Noodkap zwarte els Kortrijkpolder

We kappen zo spoedig mogelijk een zwarte els aan de Kortrijkpolder, bij huisnummer 82.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. De boom is dood en kan door de wind omvallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Noodkap en hekken paardenkastanje Rubenslaan

Wij gaan een paardenkastanje aan de Rubenslaan kappen. De boom is erg aangetast door kastanjebloedingsziekte. Door deze ziekte zijn de takken afgestorven en kunnen op de voorbijgangers vallen. Voor het kappen volgen we de procedure voor noodkap. Omdat er momenteel in de boom een duivennest met jongen aanwezig is, moeten we het kappen uitstellen. De hekken blijven aanwezig tot het nest door de duiven is verlaten. Dan gaan we de boom kappen en de hekken verwijderen.

Komen er nieuwe bomen terug?

Het is op dit moment nog niet bekend of en wanneer er een nieuwe boom wordt geplant.


Vervangen bomen aan de Herman Heijermansstraat

De gemeente gaat bomen vervangen in deze straat. Na de zomervakantie 2019 worden omwonenden uitgenodigd voor een bewonersavond, waarin we de plannen bespreken.


Vervangen van 9 bomen in de Loswal

De gemeente vervangt 9 perenbomen aan de Loswal.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen zorgen voor onveilige situaties, geven veel overlast en beheerpoblemen. Daarom vervangt de gemeente deze.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten nieuwe bomen terug. Omdat het gaat om een smal straatje, is gekozen voor sierkersen. Bekijk de ontwerptekening voor de Loswal (pdf, 323 kB)

Planning

De planning is dat de bomen in de periode oktober-december 2019 worden gekapt en dat aansluitend de nieuwe bomen worden aangeplant.West

Kappen en knotten bomen Leidseweg

Eind augustus/begin september verwachten we te starten met het kappen en knotten van bomen aan de Leidseweg. Het gaat om het kappen van 3 bomen en knotten van 16 bomen. Hiervoor is een velvergunning aangevraagd en verleend. De bezwaartermijn van de velvergunning verloopt op 27 augustus. Als er nog bezwaren in behandeling zijn, stellen we de werkzaamheden uit totdat de bezwaren afgehandeld zijn.

Na afloop van de bezwaartermijn willen we 3 bomen aan de Hommelbrug/Richard Wagnerlaan 140 zo spoedig mogelijk knotten. Na het knotten, starten de werkzaamheden aan het riool. Hierover krijgen omwonenden apart bericht.


Vervangen 18 bomen Martin Luther Kinglaan

De gemeente vervangt 18 populieren aan de Martin Luther Kinglaan. Deze staan onderaan de helling van het voetpad tussen het Attleeplantsoen en de Martin Luther Kinglaan. Dit voetpad loopt langs de achterkant van de Rafaëlschool en de Ibrahimmoskee.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen hebben geen goede toekomstverwachting meer. Daarom vervangt de gemeente deze.

Komen er nieuwe bomen terug?

Er komen diverse soorten nieuwe bomen terug. Bekijk de ontwerptekening voor de Martin Luther Kinglaan (pdf, 518 kB)

Planning

De planning is dat we de bomen in de periode oktober-december 2019 kappen en dat we aansluitend de nieuwe bomen planten.Zuid

Vervangen van 19 bomen aan de IJsselsteinlaan

De gemeente vervangt ruim 19 bomen (essen) aan de IJsselsteinlaan.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen hebben geen goede toekomstverwachting meer. Daarom vervangt de gemeente deze.

Planning

Tussen oktober-december 2019 kappen we de bomen. Aansluitend planten we de nieuwe bomen.

Welke bomen komen er terug?

De nieuwe bomen planten we in grotere boomvakken met beplanting. Hierdoor krijgen de wortels veel meer groeiruimte. De nieuwe boom is de krentenboom (Amelanchier arborea ‘Robin Hill’). Bekijk de ontwerptekening voor de IJsselsteinlaan (pdf, 283 kB).


Vervangen van 8 bomen aan de Duurstedelaan

De gemeente vervangt 8 esdoorns aan Duurstedelaan.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen hebben een slechte conditie en toekomstverwachting.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten nieuwe bomen in grotere boomvakken met planten. Hierdoor krijgen de wortels veel meer groeiruimte. Dit is goed voor de gezondheid en toekomstkansen van de boom. De nieuwe boomsoort is de sierkers (Prunus ‘Umineko’).
Bekijk de ontwerptekening voor de Duurstedelaan
(pdf, 382 kB)

Planning

De planning is dat de bomen in de periode oktober-december 2019 worden gekapt en dat aansluitend de nieuwe bomen worden aangeplant.


Vervangen van 6 bomen aan de Nijeveldsingel

De gemeente vervangt 6 meelbessen aan de Nijeveldsingel.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen hebben geen goede toekomstverwachting meer. 

Komen er nieuwe bomen terug?

We vervangen de meelbessen door Amberbomen. 1 boom is al vervangen door een Amberboom. De nieuwe bomen planten we in grotere boomvakken met planten. Hierdoor krijgen de wortels veel meer groeiruimte. Dit is goed voor de gezondheid en toekomstkansen van de boom.
Bekijk de ontwerptekening voor de Nijeveldsingel
(pdf, 222 kB)

Planning

De planning is dat de bomen in de periode oktober-december 2019 worden gekapt en dat aansluitend de nieuwe bomen worden aangeplant.Zuidwest

Noodkap Schietwilg aan de Kanaalweg

We kappen zo snel mogelijk een Schietwilg aan de Kanaalweg, bij huisnummer 38.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. De boom is aangetast door houtrot. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Noodkap fijnspar Jutfaseweg

We kappen zo spoedig mogelijk een boom in de wijk Zuidwest. Het gaat om een fijnspar aan de Jutfaseweg. De boom is dood en hierdoor kunnen takken afbreken of de boom kan omvallen. 

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek wordt in het plantseizoen, november tot maart, een nieuwe boom geplant.


Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

Uw mening