Bomen Bomennieuws

Hieronder leest u berichten over in het oog springende bomen in de wijk. Bijvoorbeeld over het kappen, snoeien of planten van een boom.

Nadat een boom gekapt, gesnoeid of geplant is, laten we het bericht 2 weken staan. Wilt u niets missen? Lees hoe wij u op de hoogte houden en waarom wij bomen kappen.

Bekijk de berichten per wijk:


Binnenstad

Kap zieke iep Graadt van Roggenweg

We kappen zo spoedig mogelijk een iep aan de Graadt van Roggenweg ter hoogte van huisnummer 45.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Leidsche Rijn

Kap berk Groenedijk

We kappen zo spoedig mogelijk een berk aan de Groenedijk ter hoogte van huisnummer 7.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. De boom is dood. Hierdoor kunnen er takken uit vallen en de boom kan omvallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Noordoost

Vervangen sierperen Habib Bourguibastraat

We vervangen in het najaar 3 sierperen in de Habib Bourguibastraat.

Waarom vervangen we deze bomen?

De sierperen staan in kleine boomgaten in de verharding. Ze staan er al bijna 25 jaar en kunnen niet meer doorgroeien. Daarom vervangen we deze bomen.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten 3 krentenbomen op dezelfde plekken als waar de bomen nu staan.


 

Vervangen lindes Aartsbisschop Romerostraat

We vervangen in het najaar 15 lindes in de Aartsbisschop Romerostraat.

Waarom vervangen we deze bomen?

De 15 lindes staan in kleine boomgaten in het trottoir en tussen parkeerplaatsen. Ze staan er al bijna 25 jaar en kunnen niet meer om doorgroeien. Daarom vervangen we deze bomen.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten 15 zilverlindes op dezelfde plekken als waar de bomen nu staan.


Noordwest

Kap populier Kloosterlaan

We kappen zo spoedig mogelijk een populier aan de Kloosterlaan ter hoogte van huisnummer 5.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gecontroleerd en onveilig bevonden. Daarom hebben we besloten om deze boom te kappen. De bom is op de vellijst najaar 2019 gezet.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Kappen en snoeien van essen aan de Prinses Irenelaan

We kappen zo spoedig mogelijk 2 bomen en snoeien 3 bomen aan de Prinses Irenelaan.

Waarom kappen we deze boom?

2 bomen zijn afgestorven door de ziekte essentaksterfte. 3 bomen hebben veel dode takken. Dit is gevaarlijk en moet verwijderd worden. Daarom kappen we de bomen met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komen nieuwe bomen terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe bomen hebben dan de meeste kans om te overleven.


Noodkap esdoorn aan de Geuzenstraat

We kappen zo spoedig mogelijk een esdoorn aan de Geuzenstraat bij huisnummer 18.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. De boom is dood. Hierdoor kunnen er takken uit vallen en de boom kan omvallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Noodkap paardenkastanje aan de Burgemeester Norbruislaan

We kappen zo spoedig mogelijk een witte paardenkastanje aan de Burgemeester Norbruislaan ter hoogte van huisnummer 17.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is besmet met kastanjebloedingsziekte en vormt een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Noodkap haagbeuk aan de Jan de Munck Keizerlaan

We kappen zo spoedig mogelijk een haagbeuk aan de Jan de Munck Keizerlaan ter hoogte van huisnummer 2.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is dood en vormt een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Oost

Noodkap treurwilg aan de Maliesingel

We kappen zo spoedig mogelijk een treurwilg aan de Maliesingel bij huisnummer 103.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. De boom is dood. Hierdoor kunnen er takken uit vallen en de boom kan omvallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Overvecht

Kap iep Gambiadreef

We kappen zo spoedig mogelijk een iep aan de Gambiadreef ter hoogte van huisnummer 2.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Vervangen bomen Moldaudreef

In het najaar vervangen we 6 iepen en 1 linde in de Moldaudreef.

Waarom vervangen we deze bomen?

De groei is uit de bomen, er ontstaat veel dood hout en een enkele boom staat scheef. Ook kappen we een kleine onlangs geplante boomt, omdat de top is afgebroken. Daarom vervangen we deze bomen.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten 2 lindes en 6 iepen op dezelfde plekken als waar de bomen nu staan.


Vleuten-De Meern

Kap lijsterbes Schrijnwerkerslaan

We kappen zo spoedig mogelijk een lijsterbes aan de Schrijnwerkerslaan ter hoogte van huisnummer 36.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gecontroleerd en onveilig bevonden. Daarom hebben we besloten om deze boom te kappen. De bom is op de vellijst najaar 2019 gezet.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Kap zieke es ter hoogte van Meentweg 118

We kappen zo spoedig mogelijk een es hoogte van Meentweg 118.

Waarom kappen we deze boom?

Bij reguliere controlewerkzaamheden is vastgesteld dat de es op deze locatie is afgestorven door de ziekte essentaksterfte.. Om veiligheidsredenen wordt de es zo spoedig mogelijk gekapt.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Kap es in het Mauritspark

We kappen zo spoedig mogelijk een es in het Mauritspark bij Meentweg 168.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de essentaksterfte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere essen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Van januari tot en met maart (plantseizoen) planten we bomen én struiken terug. Het is niet altijd mogelijk en wenselijk om 1 op 1 te vervangen. We kijken bij het herplanten namelijk goed of bomen niet te dicht op elkaar staan en voldoende ruimte hebben om te groeien. Ook kijken we of er genoeg verschillende soorten kruidenplanten, struiken en bomen staan. Zo versterken en vergroten we het evenwicht tussen alle bomen, planten en dieren (vogels en insecten) in het plantsoen.


Kappen bomen Wethouder Gerssenlaan

We hebben het plan om de meeste bomen in de Wethouder Gerssenlaan tussen huisnummers 1 en 53 te kappen.

Waarom willen we deze bomen kappen?

De bomen zijn te groot geworden. Hierdoor blijft er weinig ruimte over om er bijvoorbeeld met een rollator of kinderwagen langs te lopen. Ook drukken de wortels de stoeptegels omhoog. Daarom zijn we van plan om de bomen te kappen. We maken aan de stoep uitstulpingen waar de nieuwe bomen in komen. De rijweg wordt hierdoor op deze plekken smaller.


Noodkap en hekken paardenkastanje Rubenslaan

Wij gaan een paardenkastanje aan de Rubenslaan kappen. De boom is erg aangetast door kastanjebloedingsziekte. Door deze ziekte zijn de takken afgestorven en kunnen op de voorbijgangers vallen. Voor het kappen volgen we de procedure voor noodkap. Omdat er momenteel in de boom een duivennest met jongen aanwezig is, moeten we het kappen uitstellen. De hekken blijven aanwezig tot het nest door de duiven is verlaten. Dan gaan we de boom kappen en de hekken verwijderen.

Komen er nieuwe bomen terug?

Het is op dit moment nog niet bekend of en wanneer er een nieuwe boom wordt geplant.


West

Kap 3 sierkersen in het Majellapark

We kappen zo spoedig mogelijk 3 bomen bij u in de buurt. Het gaat om 3 sierkersen met boomnummers: 1866933, 2015210 en 1955517 in het Majellapark.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen zijn gecontroleerd en onveilig bevonden. Daarom heeft de gemeente besloten om deze bomen te kappen. De bomen zijn op de vellijst najaar 2019 gezet.

De gemeente stelt 2 maal per jaar (in april en oktober) een zogenoemde gemeentelijke vellijst op. Op deze stadsbrede lijst staan bomen die op termijn een gevaar voor de omgeving kunnen worden. Om de bomen op deze vellijst te mogen kappen, heeft de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. Inmiddels heeft het college van b en w een vergunning verleend voor de kap van de bomen op de vellijst.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten 3 nieuwe bomen terug. Dit doen we in het plantseizoen, dat loopt van november tot maart.


 

Vervangen populieren Uraniumweg

In het najaar vervangen we 87 slechte populieren in de berm van de Uraniumweg.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen zijn 80 jaar oud en tonen afstervingsverschijnselen, zoals afbreken van takken. Daarom vervangen we deze bomen. We voeren het kappen gefaseerd uit om de verstoring van vleermuisroutes zo veel mogelijk te voorkomen. In 2020 kappen we 43 bomen en in 2021 kappen we de overige 44 bomen.

Komen er nieuwe bomen terug?

In 2020 planten we 52 nieuwe populieren. In 2021 planten we ongeveer 50 nieuwe bomen.


Zuid

Kap Zweedse meelbes

We kappen zo spoedig mogelijk een Zweedse meelbes op de parkeerplaats tegenover Lofoten 54.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de dikrandtonderzwam ter hoogte van de stamvoet en vormt een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Kap esdoorn Azoren 115

We kappen zo spoedig mogelijk een esdoorn aan de Azoren ter hoogte van huisnummer 115.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. De boom is dood. Hierdoor kunnen er takken uit vallen en de boom kan omvallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Kap esdoorn Waterlinieweg

We kappen zo spoedig mogelijk een esdoorn aan de Waterlinieweg ter hoogte van de Ridderlaan 4.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. De boom is dood. Hierdoor kunnen er takken uit vallen en de boom kan omvallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Kap van zieke iepen aan de Wageningse Berg

We kappen zo spoedig mogelijk een aantal iepen aan de Wageningse Berg.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen zijn aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke bomen met spoed.

Komt er een nieuwe bomen terug?

Er komen nieuwe bomen terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe bomen hebben dan de meeste kans om te overleven.


Onderzoek naar veiligheid iepen Furkabaan en Simplonbaan

In de week van 17 augustus starten we met extra onderzoeken naar iepen langs de Furkabaan en de Simplonbaan. We bekijken hoe sterk de bomen zijn en of ze een risico zijn voor de omgeving. De onderzoeken duren 4 weken.

Waarom extra onderzoeken?

Bij een vorige controle bleek dat er bij 145 van de 500 iepen een kans is dat ze kunnen omwaaien. Bijvoorbeeld door harde wind. We hebben 15 van deze iepen met spoed moeten kappen vanwege een verhoogde kans. Voor de overige 130 iepen is nog aanvullend onderzoek nodig.

Hoe doen we onderzoek?

We graven eerst de stamvoet vrij. Zo kunnen we de wortels goed bekijken en de kwaliteit beoordelen. Geeft dit geen duidelijkheid? We doen dan een trekproef: met een lier met een kunststof lijn meten we hoe sterk de boom is verankerd in de bodem. We snoeien of kappen bomen die niet goed vastzitten in de grond.

Planning
WanneerWat
17 t/m 28 augustusvrijgraven stamvoeten
31 augustus t/m 3 september & 14 en 15 septemberuitvoeren trekproeven
16,17 en 21 septembergroeiplaatsonderzoek
29 september en 2 oktoberinzet zuigwagen voor onderzoek naar de wortels

Resultaten

We informeren omwonenden over de resultaten en de maatregelen die we moeten nemen.


Vervangen bomen Filipijnen

We gaan 9 bomen vervangen aan de Filipijnen.

Waarom vervangen we de bomen?

1 boom is gevaarlijk. Daarom kappen we de boom met spoed. Tussen november 2020 en februari 2021 kappen we 6 bomen tussen huisnummers 58 en 114. Zij hebben een slechte conditie en gaan niet lang meer mee. Daarom kappen we deze bomen. De 2 kleine bomen verplaatsen we naar een andere plek in de stad.

De huidige bomen staan in halfverharding. Dit geeft veel overlast. Daarom richten we de parkeerplaatsen opnieuw in en plaatsen we betonnen straatstenen.

Komen er nieuwe bomen terug?

Er komen nieuwe bomen terug. Deze zetten we in boomvakken met planten.


Vervangen lindes in de Aziëlaan

In het najaar vervangen we 11 lindes tussen de parkeervakken aan de Aziëlaan.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen zijn ongeveer 40 jaar oud en groeien al langere tijd niet goed meer. Daarom vervangen we deze bomen.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten 11 zilverlindes op dezelfde plekken waar de bomen nu staan.


Vervangen sierkersen Stelviobaan

We vervangen in het najaar 14 sierkersen in de Selviobaan.

Waarom vervangen we deze bomen?

De sierkersen zijn 40 jaar oud in een brede grasberm. De groei is vrijwel gestopt en er ontstaat veel dood hout. Een aantal bomen is vrijwel dood. Daarom vervangen we de bomen in het najaar.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten 15 nieuwe bomen: een mix van peer, appel, kweepeer en moerbei.


Zuidwest

Kap 18 bomen Beneluxlaan

We kappen 18 bomen (Beneluxlaan). Voor 8 bomen is een noodkap uitgeschreven en voor 10 bomen is vergunning verleend.

Waarom kappen wij deze bomen?

Noodkap

De bomen zijn dood en vormen een gevaar voor de omgeving. Daarom kappen we de bomen met spoed. Hiervoor volgen we de procedure voor noodkap.

Vellijst

De gemeente stelt 2 maal per jaar (in april en oktober) een zogenoemde gemeentelijke vellijst op. Op deze stadsbrede lijst staan bomen die op termijn een gevaar voor de omgeving kunnen worden. Om de bomen op deze vellijst te mogen kappen, heeft de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. Inmiddels heeft het college van b en w een vergunning verleend voor de kap van de bomen op de vellijst.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten nieuwe bomen terug. Dit doen we in het plantseizoen, dat loopt van november tot maart.


Kap iep Aziëlaan

We kappen zo spoedig mogelijk een iep op de hoek van de Aziëlaan en de Marco Pololaan.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is besmettelijk. Om andere iepen te beschermen kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030