Bomen Bomennieuws

Hieronder leest u berichten over in het oog springende bomen in de wijk. Bijvoorbeeld over het kappen, snoeien of planten van een boom.

Nadat een boom gekapt, gesnoeid of geplant is, laten we het bericht 2 weken staan. Wilt u niets missen? Lees hoe wij u op de hoogte houden en waarom wij bomen kappen.

Bekijk de berichten per wijk:


Binnenstad

Kap gewone esdoorn Blindsteeg

We kappen zo snel mogelijk een boom in de Binnenstad. Dit omdat de boom niet veilig is voor de omgeving. Het gaat om een gewone esdoorn aan de Blindsteeg in de buurt van huisnummer 42. De boom staat op de vellijst najaar 2019.

Komt er nieuwe boom terug?

Er wordt in het plantseizoen (november tot en met maart) een nieuwe boom geplant.


Noodkap esdoorn in de Stadsbuitengracht

We kappen zo spoedig mogelijk een esdoorn in een talud van de Stadsbuitengracht bij Manenburg.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. Een deel van de boom is verrot. Hierdoor kunnen er takken afbreken. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Snoeien bomen Oude- en Nieuwegracht

Vanaf maandag 16 maart gaan we in totaal 78 bomen snoeien aan de Oude- en de Nieuwegracht. We zijn ongeveer 4 weken bezig.

Waarom snoeien we?

We snoeien om de bomen gezond te houden en vanwege de veiligheid. Vanwege de unieke groeiplaats van de bomen op de werven, controleren we sinds 2010 alle bomen elk half jaar.
Lees meer over hoe we zorgen voor de bomen op de werven


Leidsche Rijn

Noordoost

Noordwest

Oost

Overvecht

Vervangen van 60 bomen op de Carnegiedreef

De gemeente vervangt ruim 60 bomen (robinia’s) op de Carnegiedreef.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen groeien niet goed. Daarom vervangt de gemeente deze bomen.

Planning

We kappen de bomen in 2 fasen:

  1. Tussen oktober 2019 en maart 2020 kappen we 35 bomen en planten we 46 nieuwe bomen. Dat doen we op de Carnegiedreef tussen de Rio Negrodreef en Einsteindreef.
  2. 4 jaar later kappen we 28 bomen en planten we 21 nieuwe bomen. Dat doen we op de Carnegiedreef tussen de Marowijnedreef en de Rio Negrodreef.

Welke bomen komen er terug?

Tussen de Rio Negrodreef en Einsteindreef behouden we de strakke boomstructuur.
Wel wisselen we de robinia af met soorten die wat betreft groei en uitstraling op de robinia lijken: de honingboom en 3 soorten Christusdoorn.  

Tussen de Marowijnedreef en Rio Negrodreef komt een losse parkstructuur. Dat betekent dat we de bomen niet meer in strakke rijen planten, maar in groepjes. Naast de robinia’s planten we daar ook berken, kersen, amberbomen en 3 soorten esdoorn. Hierdoor sluit de Carnegiedreef meer aan op het park.

Bekijk de ontwerptekening voor de Carnegie (pdf, 1,2 MB)


Vleuten-De Meern

Noodkap boom Margrietstraat

We kappen zo spoedig mogelijk een boom in De Meern. Het gaat om een gewone esdoorn in de Margrietstraat in de buurt van huisnummer 24.

Waarom kappen we de boom?

De boom heeft een slechte conditie, hierdoor kunnen er takken afbreken. De boom vormt een gevaar voor de omgeving. De boom staat op de vellijst najaar 2019. De vergunning hiervoor is inmiddels verleend.

Komt er nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek wordt in het plantseizoen een nieuwe boom geplant. Het plantseizoen van bomen loopt van november tot maart.


Noodkap en hekken paardenkastanje Rubenslaan

Wij gaan een paardenkastanje aan de Rubenslaan kappen. De boom is erg aangetast door kastanjebloedingsziekte. Door deze ziekte zijn de takken afgestorven en kunnen op de voorbijgangers vallen. Voor het kappen volgen we de procedure voor noodkap. Omdat er momenteel in de boom een duivennest met jongen aanwezig is, moeten we het kappen uitstellen. De hekken blijven aanwezig tot het nest door de duiven is verlaten. Dan gaan we de boom kappen en de hekken verwijderen.

Komen er nieuwe bomen terug?

Het is op dit moment nog niet bekend of en wanneer er een nieuwe boom wordt geplant.


Vervangen van 9 bomen in de Loswal

De gemeente vervangt 9 perenbomen aan de Loswal.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen zorgen voor onveilige situaties, geven veel overlast en problemen met het beheer. Daarom vervangt de gemeente deze.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten nieuwe bomen terug. Omdat het gaat om een smal straatje, is gekozen voor sierkersen. Bekijk de ontwerptekening voor de Loswal (pdf, 323 kB)

Planning

De planning is dat de bomen in de periode januari-maart worden gekapt en dat aansluitend de nieuwe bomen worden aangeplant.


West

Vervangen 18 bomen Martin Luther Kinglaan

De gemeente vervangt 18 populieren aan de Martin Luther Kinglaan. Deze staan onderaan de helling van het voetpad tussen het Attleeplantsoen en de Martin Luther Kinglaan. Dit voetpad loopt langs de achterkant van de Rafaëlschool en de Ibrahimmoskee.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen hebben geen goede toekomstverwachting meer. Daarom vervangt de gemeente deze.

Komen er nieuwe bomen terug?

Er komen diverse soorten nieuwe bomen terug. Bekijk de ontwerptekening voor de Martin Luther Kinglaan (pdf, 518 kB)

Planning

De planning is dat we de bomen in de periode januari-maart kappen en dat we aansluitend de nieuwe bomen planten.


Zuid

Vervangen van 19 bomen aan de IJsselsteinlaan

De gemeente vervangt ruim 19 bomen (essen) aan de IJsselsteinlaan.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen hebben geen goede toekomstverwachting meer. Daarom vervangt de gemeente deze.

Planning

Tussen januari-maart kappen we de bomen. Aansluitend planten we de nieuwe bomen.

Welke bomen komen er terug?

De nieuwe bomen planten we in grotere boomvakken met beplanting. Hierdoor krijgen de wortels veel meer groeiruimte. De nieuwe boom is de krentenboom (Amelanchier arborea ‘Robin Hill’). Bekijk de ontwerptekening voor de IJsselsteinlaan (pdf, 283 kB).


Vervangen van 8 bomen aan de Duurstedelaan

De gemeente vervangt 8 esdoorns aan Duurstedelaan.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen hebben een slechte conditie en toekomstverwachting.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten nieuwe bomen in grotere boomvakken met planten. Hierdoor krijgen de wortels veel meer groeiruimte. Dit is goed voor de gezondheid en toekomstkansen van de boom. De nieuwe boomsoort is de sierkers (Prunus ‘Umineko’).
Bekijk de ontwerptekening voor de Duurstedelaan (pdf, 382 kB)

Planning

De planning is dat de bomen in de periode januari-maart worden gekapt en dat aansluitend de nieuwe bomen worden aangeplant.


Vervangen van 6 bomen aan de Nijeveldsingel

De gemeente vervangt 6 meelbessen aan de Nijeveldsingel.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen hebben geen goede toekomstverwachting meer. 

Komen er nieuwe bomen terug?

We vervangen de meelbessen door Amberbomen. 1 boom is al vervangen door een Amberboom. De nieuwe bomen planten we in grotere boomvakken met planten. Hierdoor krijgen de wortels veel meer groeiruimte. Dit is goed voor de gezondheid en toekomstkansen van de boom.
Bekijk de ontwerptekening voor de Nijeveldsingel (pdf, 222 kB)

Planning

De planning is dat de bomen in de periode januari-maart worden gekapt en dat aansluitend de nieuwe bomen worden aangeplant.


Omvorming wilgenbos en vergroening Hamersplantsoen

Samen met buurtbewoners hebben we een plan gemaakt om het wilgenbosje om te vormen en de beplanting op het Hamersplantsoen aantrekkelijker te maken. De volgende fase is de aanvraag van de velvergunning.

Hoe ziet het plan eruit?

Op 2 oktober hebben we het ontwerp voor het Hamersplantsoen toegelicht. Op basis van inbreng van bewoners hebben we het plan iets aangepast. Het hondentoilet blijft bestaan zoals het nu is. Wel planten we er een aantal struiken en maken we het beter toegankelijk door er nog een extra pad door heen te leggen.

Het wilgenbos vormen we in fases om tot een bosje met verschillende inheemse soorten bomen en struiken. De eerste fase bestaat uit de kap van 18 bomen, het inkorten van 10 bomen tot maximaal 50% en het inkorten van 19 bomen tot maximaal 30%. We planten 18 bomen aan en 50 struiken. De boomsoorten zijn: fladderiep, Noorse esdoorn, ratelpopulier, zoete kers, zwarte els, veldesdoorn, beuk en winterlinde.

We planten ook nog extra struiken op het plantsoen en vormen een strook gras om tot een kruidenrijk grasland.

Velvergunning en indienen zienswijze

De aanvraag voor de velvergunning publiceren we op www.overheid.nl (zoek op de straatnaam). Het is mogelijk een zienswijze in te dienen door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na publicatie.


 

Zuidwest

Noodkap 2 Californische cipressen aan de Van Zijstweg

We kappen zo spoedig mogelijk 2 Californische cipressen aan de Van Zijstweg bij huisnummer 51.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen zijn gevaarlijk. Beide bomen zijn aangetast door de Japanse thujabastkever. Hierdoor kunnen takken afbreken. Ook proberen we de verspreiding van de thujabastkever te voorkomen. Daarom kappen we de bomen met spoed.

Komt er een nieuwe bomen terug?

Er komen nieuwe bomen terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe bomen hebben dan de meeste kans om te overleven.


Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

Uw mening