Bomen Bomenzorg en bomenbeleid

Boom in een park in Utrecht

Wij verzorgen en beschermen de bomen die wij planten hun hele leven. We zorgen dat de bomen zo gezond mogelijk oud worden.

Op deze pagina:

Onderhoud

Boomwortels

Boomspiegels

Bomenbeleid

Video over bomenzorg

Hoe plant je een boom langs een straat? Waarom snoeien we bomen? Hoe verwijder je de wortelkluit van een omgehakte boom? In deze video (ongeveer 3 minuten) beantwoorden we deze vragen.

Video: Levenscyclus van een boom

Onderhoud

We willen bomen zo gezond mogelijk oud laten worden. Daarbij hebben we ook aandacht voor ziekten en plagen. Die kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen of dodelijk zijn voor de boom zelf. Bomen van 8 jaar en ouder inspecteren we regelmatig op veiligheid. Nieuw aangeplante bomen geven we een passende verzorging (zoals water geven).

We snoeien liever niet in de kroon van gezonde bomen. De kroon is het bovenste deel van de boom. Snoeien doen we vooral om de groei van bomen te begeleiden en voor de veiligheid. Voor een vrije doorgang snoeien we langs voet- en fietspaden de onderste takken weg tot 2,5 meter hoogte. Bij wegen en pleinen snoeien we vaak hoger. Volgens de wet moet de doorrijhoogte daar 4,5 meter zijn. Vrijstaande bomen in plantsoenen en parken snoeien we zo min mogelijk.

Oudere bomen en bomen met een slechtere conditie inspecteren we vaker. Bij deze bomen nemen we verschillende maatregelen. Zo kunnen we de boomkroon snoeien. Hiermee voorkomen we schade door afbrekende takken. Soms beluchten we de ondergrond. Hiermee verbeteren we het opnemen van zuurstof door de wortels.

Boomwortels

De ruimte onder de grond voor wortels van stadsbomen is kleiner dan die voor een boom in het vrije veld. Het ondergrondse deel van de boom staat telkens onder druk. Bijvoorbeeld omdat er wordt gegraven voor kabels en leidingen. Op bouwlocaties nemen wij samen met aannemers maatregelen voor boombescherming (pdf, 1 MB).

Boomspiegels

Een boomspiegel is de ruimte rond de voet van een boom. Boomspiegels zonder planten schoffelen we gemiddeld 3 keer per jaar om het onkruid te verwijderen.

De laatste jaren beplanten we boomspiegels van bomen in woonstraten vaak met heesters (struiken). Een boomspiegel met planten is mooier om te zien en is gezonder voor de boom. Daarnaast zorgt de beplanting dat er minder vuilniszakken, hondenpoep of fietsen in de boomspiegel belanden.

Heeft een boom geen planten van de gemeente in de boomspiegel? Dan mag u als bewoner de boomspiegels in woonstraten ook zelf onderhouden en beplanten. Bekijk de mogelijkheden om zelf gevels, boomspiegels en bakken te beplanten.

Bomenbeleid

Het bomenbeleid van de gemeente leest u in de omgevingsvisie.

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030