Zorg voor bomen

Wij verzorgen en beschermen de bomen die wij planten hun hele leven. We zorgen dat de bomen zo gezond mogelijk oud worden.

Op deze pagina:

Onderhoud

Boomwortels

Boomspiegels

Voorwerpen aan bomen

Video over bomenzorg

Hoe plant je een boom langs een straat? Waarom snoeien we bomen? Hoe verwijder je de wortelkluit van een omgehakte boom? In deze video (ongeveer 3 minuten) beantwoorden we deze vragen.

Video: Levenscyclus van een boom

Onderhoud

Aandacht voor ziekten en plagen 

We willen bomen zo gezond mogelijk oud laten worden. Daarbij hebben we ook aandacht voor ziekten en plagen. Die kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen of dodelijk zijn voor de boom zelf. 

Meer over ziekten en plagen bij bomen

Controleren van de veiligheid

We controleren bomen regelmatig op veiligheid. Oudere bomen en bomen met een slechtere conditie controleren we vaker. Als dat nodig is nemen we bij deze bomen verschillende maatregelen. Bijvoorbeeld door de boom te snoeien. Zo komt er geen schade door afbrekende takken.  

Meer over veiligheid van bomen controleren

Klimop in bomen

Klimop in bomen is belangrijk voor de biodiversiteit. Het is een schuilplaats voor insecten en vogels. De nectar en bessen van de klimop zijn voedsel voor deze dieren. We verwijderen klimop in park- en straatbomen en bij bomen in bosplantsoenen die dicht bij paden staan. Zo kunnen we de bomen goed controleren. We laten klimop wel zitten in bomen die we niet controleren. Dit zijn bomen in bosplantsoenen die niet dicht bij een pad staan.

Snoeien van bomen

We snoeien bomen om de groei te begeleiden en voor de veiligheid. We snoeien liever niet in de kroon van gezonde bomen. De kroon is het bovenste deel van de boom.  

  • Langs voet- en fietspaden snoeien we de onderste takken weg tot 2,5 meter hoogte.  
  • Bij wegen en verkeerspleinen snoeien we tot 4,5 meter.  
  • Vrijstaande bomen in plantsoenen en parken snoeien we zo min mogelijk. 

Verbeteren van de bodem

Soms verbeteren we de plek waar de boom groeit. Dit doen we bijvoorbeeld door de bodem luchtiger te maken en voedingsstoffen toe te voegen. Zo kunnen de wortels van de boom makkelijker zuurstof en voedingsstoffen opnemen. 

Extra water voor nieuwe bomen

Nieuw aangeplante bomen geven we een passende verzorging. We geven deze de eerste 3 jaar na planten extra water.  

Meer over tegengaan van droogte

Onderhoud van bos en bosjes

Bomen die in een bos of bosje staan onderhouden we niet elk apart. We kijken dan naar het bos of bosje in zijn geheel.   

Meer over onderhoud van bos en bosjes

Boomwortels

De ruimte onder de grond voor wortels van stadsbomen is kleiner dan die voor een boom buiten de stad. Het ondergrondse deel van de boom staat soms onder druk. Bijvoorbeeld omdat we graven voor kabels en leidingen. Op bouwlocaties zorgen we samen voor boombescherming op de bouwplaats.

Boomspiegels

Een boomspiegel is de ruimte rond de voet van een boom. Boomspiegels zonder planten schoffelen we gemiddeld 3 keer per jaar om het onkruid te verwijderen.

We planten in woonstraten vaak struiken in de boomspiegel. Dat is mooier om te zien en is gezonder voor de boom. Ook komen er dan minder vuilniszakken, hondenpoep of fietsen in de boomspiegel.

Heeft een boom geen planten van de gemeente in de boomspiegel? Dan mag u als bewoner de boomspiegels in woonstraten ook zelf onderhouden en beplanten.

Meer over zelf boomspiegel onderhouden

Voorwerpen aan bomen

We zijn voorzichtig met het vastmaken of ophangen van voorwerpen aan bomen. Zo komt er geen schade aan de boom.

Komt u een beschadigde boom tegen? Geef dit dan aan ons door. Een expert bekijkt wat de schade is.

Vogelnestkasten en vleermuiskasten

We hangen soms wel vogelnestkasten en vleermuiskasten op. Om de eikenprocessierups te bestrijden hebben we 365 vogelnestkasten voor mezen opgehangen. Zijn we bijvoorbeeld bezig met een project of ecologisch onderzoek? Alleen dan hangen we vleermuiskasten op voor vleermuizen die in bomen wonen.

Wilt u zelf een nestkast ophangen? Dan kunt u dat doen aan uw muur of gevel.

Feestverlichting

Feestverlichting in bomen vinden we meestal niet goed. Dit kan dieren verstoren en zorgen voor lichtvervuiling. Ook zorgt feestverlichting ervoor dat we de boom niet kunnen snoeien als dat nodig is.

Boomnaambordjes

Een aantal bomen in het Zocherpark en het Julianapark hebben naambordjes. Dat hebben we vlak na de eeuwwisseling gedaan bij het opknappen van de stadsparken. Op deze bordjes staan feiten over de boom, zoals de soortnaam en het plantjaar.

Hangmatten en slacklines

Wilt u een hangmat of slackline ophangen? Dat mag, maar niet alle bomen zijn geschikt. Houd u aan de spelregels en zorg ervoor dat u de boom niet beschadigt.

  • Het ophangen mag in al onze parken en plantsoenen.
  • Gebruik alleen bomen die in het gras staan (dus niet boven bijvoorbeeld struiken en planten).
  • Gebruik alleen bomen met een grove bast van de volgende soorten: eik, populier, iep, linde, wilg en tamme kastanje (geen paardenkastanje).
  • Gebruik bomen met een stam van tenminste 30 cm dik.
  • Gebruik bij het ophangen altijd extra boombescherming. Op de website van slackned staat meer informatie over het gebruik van extra boombescherming bij slacklines. Deze boombescherming kunt u ook gebruiken voor hangmatten.
  • Gebruik alleen hangmatten voor 1 of 2 personen.
  • Neem uw eigendommen weer mee. Laat de hangmat of slackline niet hangen.

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier